Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
URANUS

Uranus in Stier

Uranus in Stier

Vanaf 7 maart 2019 begint de zevenjarige reis van Uranus door Stier.
De reis van Uranus door Stier begint vlak nadat Mercurius op 5 maart 2019 retrograde gaat op 29º in Vissen. De laatste graad van Vissen, het laatste teken van de dierenriem is van grote karmische betekenis en dat maakt deze transit extra bijzonder.
Vorig jaar, van medio mei tot begin november 2018 heeft Uranus al van de stabiele sfeer van Stier kunnen proeven, maar de definitieve verschuiving van Uranus naar Stier kan een persoonlijke en mondiale schokgolf teweeg brengen.
Uranus schudt ons wakker en niet altijd op een zachte manier. Belangrijk is hoe de mensheid gaat reageren op de fundamentele verschuiving van Vuur naar Aarde. Een verschuiving van Ram naar Stier. Een planetaire wisseling van de wacht. Zo Boven, Zo Beneden, dus ook bij ons op Aarde zien we een wisseling van de wacht. Denk hierbij aan grote hervormingen en verschuivingen in de economie, politiek, monarchieën en op sociaal en cultureel gebied.
Uranus in Stier gaat in de komende zeven jaren tot revolutionaire veranderingen en innovaties leiden in diverse systemen op macro-economisch en financieel niveau.
Dat betekent dat het monetaire systeem in de komende jaren een ware revolutie ondergaat, zoals nieuwe betalingsmethoden, nieuwe valuta en innovatieve economische oplossingen.
De Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en Rusland zullen vanwege economische, financiële, politieke, klimatologische en sociale factoren op mondiaal niveau veranderingen moeten doorvoeren. De periode van Uranus in Stier van 2019 tot 2026 gaat leiden tot een heroriëntering en uitdaging van fundamentele aannames en de maatschappij op zich.
De invloed van Uranus laat nieuw, jong en innovatief leiderschap zien.
Het oude verdwijnt voorgoed om plaats te maken voor de nieuwe tijd.
Een grote flexibiliteit en de bereidheid om ons aan te passen aan een totaal nieuwe en andere wereld is noodzakelijk. Stilstand is achteruitgang.
Nieuwe uitvindingen en transformatietechnologieën zullen ons versteld doen staan.
Robotica wint steeds meer terrein in de wereldeconomie en het dagelijks leven.
Kringloop, spaarzaamheid en duurzaamheid zullen in de komende jaren belangrijke thema’s zijn.
Afgezien van politieke en financiële aspecten, beïnvloedt Uranus in het aardeteken Stier ook Moeder Aarde. Uranus in Stier kan een positieve revolutie teweegbrengen in de manier waarop we wereldwijd omgaan met het milieu. We hebben nu de kans om massaal over te schakelen op alternatieve en innovatieve energiebronnen om de klimaatverandering enigszins te beperken.
Ook voorzie ik in de komende jaren, zeker vanaf begin 2024 met Pluto in Waterman, een samenleving ontstaan van kleine wooncoöperaties of collectieve samenwerkingsverbanden. Kleine “fabriekjes” die zelf duurzame energie opwekken in energiezuinige woningen met eigen windmolens en zonne-energieparkjes, dus een zelfvoorzienende micro-economie binnen de macro-economie. Tegen de tijd dat Uranus het luchtteken Tweelingen betreedt vanaf april 2026, zal het oude economische systeem en religie en bedrijfs- en politieke machtsstructuren totaal zijn veranderd. Er vindt in de komenden jaren een reorganisatie plaats van onze gemeenschap, de overheid, onderwijs- of religieuze systemen, maar ook in onze persoonlijke levens vinden grote veranderingen plaats.
Op persoonlijk niveau is Uranus in Stier bevrijdend in die zin dat het ons de komende jaren wakker schudt en de ogen opent. Uranus in Stier brengt ons het inzicht in hoeverre banken, sociale media of politieke systemen in het laatste decennium ons leven hebben beperkt, gemanipuleerd en gedomineerd.
Het jaar 2020 zal een sleuteljaar zijn wanneer de aardse conjunctie plaatsvindt tussen Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok. Door op handen zijnde ontwikkelingen zal er in de toekomst zelfs gesproken van de jaren voor en de jaren na 2020.
Met het aardse principe keert ook realisme terug in onze samenleving als geheel.
Uranus in Stier is eigenlijk het begin van een stille revolutie. Een stille revolutie die dingen op het wereldtoneel verandert, een gestructureerde hervorming van oude en vastgelopen machtsstructuren en het creëren van meer rechtvaardige economische systemen en nieuwe organisatiestructuren. De ondersteuning van Uranus in het aardse Stier laat een positief aspect van grensverleggende vernieuwingskracht zien. Alles is mogelijk met dit aspect!
Hoe meer vertrouwen er is, hoe groter de kans dat iets ten goede zal keren en dat er oplossingen worden gevonden voor individuele en maatschappelijke problemen.
Er is weer hoop en vertrouwen.
Kortom, als we de handen ineenslaan, dan is er een betere toekomst voor ons allemaal.

Lees meer over Uranus in Stier voor alle tekens onder NIEUWS op deze website.

error: Content is protected !!