Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2021

Welkom in 2021!

De kosmische klok heeft de wereld naar het Aquarius tijdperk gebracht.

De astrologische samenstand van Jupiter en Saturnus in Waterman, de planetaire arbitrage van het sociaal bewustzijn, markeert een nieuw hoofdstuk in onze evolutie, de nieuwe dageraad voor de mensheid, een wereldwijde verschuiving van bewustzijn.
Het ontwaken van “The Age of Aquarius”.
Het Aquariustijdperk duurt maar liefst 2160 jaar en wordt gedefinieerd door de overgang van de aardas van het ene sterrenbeeld naar het andere. Van Vissen naar Waterman.
Het geboorteproces van een nieuwe wereld is echter moeilijk en pijnlijk.
De overgang naar een nieuw tijdperk gaat altijd gepaard met een vorm van crisis, economische en culturele revoluties en extreme klimatologische veranderingen. Hier zijn we allemaal getuige van.

Het tijdperk waarin we leven is de meest fascinerende en transformerende tijd die de mensheid ooit heeft gekend.  
Het jaar 2020 was een totale reset voor alle sociale, economische en politieke systemen.
Oude en falende structuren brokkelen steeds verder af om plaats te maken voor nieuwe sociale structuren.

Het jaar 2021 maakt deel uit van een nieuwe cyclus van ontwikkeling van 20 jaar, die zal duren tot 2040 en is numerologisch verbonden met het nummer vijf en dat staat voornamelijk voor verandering en transformatie.

Het leven in 2020 is door wereldwijde pandemie van het Coronavirus totaal veranderd.

Wat kunnen we verwachten voor het jaar 2021, het jaar van de Metalen Os?
Een jaar van voorzichtig vertrouwen.

Zoals eerder gezegd, Jupiter en Saturnus hebben aan het eind van december 2020 hun krachten verenigd in het vaste luchtteken Waterman.
Jupiter en Saturnus belichamen het ritme van cultuur en geschiedenis. Met deze samenstand in Waterman komt herstel en verbetering voor alle sociale, economische en politieke systemen.
Met vooruitstrevende innovatieve ideeën en denkwijzen kunnen realistische, geplande stappen naar ongekende groei worden gerealiseerd.

Jupiter en Saturnus in Waterman roept de wereld op om globaal te denken en lokaal te handelen.
Deze samenstand maakt de weg vrij voor de grote politieke en sociale hervorming van het tijdperk Pluto in Waterman van 2023-2044.

Het katalytisch vierkant van Saturnus in Waterman met Uranus in Stier aan het begin van 2021 stelt de wereld voor een voldongen feit dat de oude wereld voorbij is en dat ruimte moet worden geboden aan blijvende sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang.
De transit-cyclus van Saturnus en Uranus begon in 2007 met de oppositie van Saturnus en Uranus en dat was de aanleiding voor de wereldwijde financiële crisis tussen medio 2007 en begin 2009.
Veel banken over de hele wereld stortten in, miljoenen mensen verloren hun baan, het was het begin van de diepste recessie sinds de Grote Depressie van 1929.
Het vierkant tussen Saturnus en Uranus in 2021 tot 2022 is het vervolg op de recessie van 2007 tot 2009. De wereldwijde recessie van 2020 begon eigenlijk op 30 januari 2020 toen de Wereldgezondheidsorganisatie naar buiten bracht dat het Coronavirus COVID-19 veroorzaakt.
Het vierkant tussen Saturnus en Uranus was al actueel in 2020.
Op 17 februari 2021, 14 juni 2021 en 24 december 2021 staat Saturnus in Waterman exact vierkant op Uranus in Stier.
Saturnus wil zekerheid en Uranus wil verandering, dus het vierkant stelt ons voor de keuze: standvastig vasthouden aan wat was of helemaal opnieuw beginnen?
Ook in 2022, van 17 september tot 24 oktober 2022 staat Saturnus weer exact vierkant op Uranus in Stier, maar de schaduwperiode, dus de invloedssfeer blijft tot eind januari 2023.

We moeten concluderen dat Saturnus vierkant Uranus een somber scenario schrijft voor de wereldeconomie. Gedurende 2021-2022 krijgen we te maken met hoge werkloosheidscijfers en zwaar economisch weer, een ongekende inflatie en grote bedreigingen voor onze gezondheid en persoonlijke vrijheid.

Het dynamische jaar 2021 wordt geen gemakkelijk jaar.
De invloed van Jupiter in Waterman is de kosmische kracht van initiatieven en hoop voor de toekomst. Jupiter proeft tijdelijk van Vissen van 20 juni tot 28 juli 2021 en dat dat mag worden gezien als een korte interval.

Uranus in Stier, heerser van de Nieuwe Wereld, blijft de planetaire onruststoker in 2021 en zoekt regelmatig, gesteund door met Mars en Jupiter, de confrontatie met de heerser van de oude wereld, Pluto in Steenbok.
Gedurende het jaar 2021 vormen Jupiter en Saturnus een vierkant met Uranus in Stier, waardoor de politieke sfeer onrustig blijft. Ook klimatologisch gezien zijn er in 2021 meerdere aardverschuivingen, waardoor mensen gedwongen worden om hun huizen te verlaten om zich elders te vestigen.

Saturnus in Waterman laat zien dat doelen in 2021 alleen met geduld, motivatie en vastberadenheid worden bereikt. Samenwerken is essentieel.

Uranus in Stier hamert op het behoud van individuele vrijheid en Saturnus in Waterman is de spreekwoordelijke sociale begrenzer. Saturnus in Waterman vierkant Uranus in Stier kan ertoe leiden dat 2021 het jaar wordt van sociale versplintering, eilandjesvorming en echtscheiding.

Uranus vierkant Saturnus dwingt ons tot de keuze om te handelen, om weer te bouwen op de puinhopen van het verleden. Opnieuw te beginnen, zowel op individuele als op collectieve schaal.
Ons collectieve energieveld moet worden geschoond en geheeld, zodat we samen verder kunnen in de nieuwe realiteit.

De Noordelijke Knoop blijft het hele jaar in Tweelingen en spoort ons aan om vertrouwd te worden met de worden met de nieuwe realiteit en ernaar te leven, niet te vermijden of bang te zijn. Het moedigt ons aan om zowel naar buiten als naar binnen te kijken en om samen te werken. Mogelijkheden te zien in plaats van moeilijkheden.

Transformatie is onvermijdelijk. Transformatie is ook evolutie.

Tweelingen, Steenbok en Vissen zijn de dierenriemtekens met de meeste kans op succes in 2021!
Dankzij Jupiter in Waterman maakt Tweelingen grote sprongen in de carrière en ook Steenbok mag zich verheugen op stabiliteit, harmonie en vrede.
Het sterrenbeeld Vissen mag zich laten meevoeren op een stroom van geluk in 2021.
Weegschaal, Kreeft of Leeuw krijgen echter te maken met kosmische uitdagingen.

Het jaar 2021 trapt af met het direct gaan van Uranus in Stier vanaf 14 januari 2021.
Uranus, de planeet van vrijheid, breekt muren af om ruimte te maken voor de toekomst.
Het direct gaan van Uranus in Stier gaat gepaard met grote veranderingen en verstoringen.
De stuwende conjunctie van Mars en de directe Uranus in Stier (vanaf 14 januari 2021) vierkant Jupiter in Waterman zet voor 2021 een vernieuwing in gang.
De invloed van Jupiter en Saturnus impliceert grote technologische en revolutionaire veranderingen op het sociaal maatschappelijk vlak. Robotica en artificial intelligence gaan een hoge vlucht nemen evenals de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s, ontwikkeling van draadloze stroom, duurzame zonne- en wind en waterenergie en een ongekende groei van het mobiele technologie.

De transit van Mercurius door Waterman vanaf 9 januari 2021 tot 15 maart 2021 benadrukt de sfeer van vernieuwing, maar maakt ook direct, impulsief en ongeduldig
Mercurius in Waterman geeft een stem aan Jupiter en Saturnus in Waterman. Met Mercurius in Waterman wordt het grote geheel gezien, maar heeft minder interesse in de individuele behoefte. De retrograde Mercurius in Waterman van 30 januari tot 20 februari 2021 trapt op de rem om te reorganiseren, te repareren, te herzien, te onderzoeken, problemen op te helderen en toekomstige plannen te fine-tunen.
Ook zal er sprake zijn van een sterke emotionele weerklank, zo wordt er geheimzinnig gedaan en is er sprake van „achterkamertjespolitiek”.

Februari 2021 staat in het teken van pragmatische verbinding doordat Venus in Waterman de planeten Saturnus en Jupiter verenigt en maakt het een gunstige maand om relationele problemen op te lossen, zowel collectief als individueel. Vanaf 21 februari 2021 loopt Mercurius in Waterman weer direct.

Vanaf maart 2021 is de progressieve energie van Mercurius in Waterman weer helemaal op stoom. Maart 2021 staat in het teken van onderhandelingen en gesprekken over hervormingen.
De lentemaand april 2021 is de maand van verlangend uitkijken naar nieuwe mogelijkheden en avonturen wanneer Venus en Uranus elkaar vinden in Stier in de tweede helft van april 2021.

Pluto in Steenbok gaat vanaf 27 april 2021 tot 5 oktober 2021 retrograde.
Pluto is de planeet van transformatie en Steenbok vertegenwoordigt de status quo, de oude manier.
De retrograde Pluto in Steenbok gaat over hervorming van verouderde overtuigingen en denkpatronen. De retrograde Plutonische energie geeft de mensheid de kracht door nieuwe gedachtevormen te creëren om de nieuwe manier van leven in de nieuwe wereld te ondersteunen.

Aan het einde van april 2021 kan Venus in Stier vierkant Saturnus in Waterman leiden tot politieke confrontaties, economische of relationele problemen.

Vanaf 14 mei tot 28 juli 2021 proeft Jupiter tijdelijk van Vissen, gaat retrograde vanaf 20 juni en keert weer terug naar Waterman van 29 juli tot 29 december 2021.
Met Jupiter in Vissen wordt ruimte geboden aan inspiratie, genezing, vergeving en spiritualiteit en wordt de verbinding met de hogere bron hersteld. Met Jupiter in Vissen keert de hoop op betere tijden weer terug.
Jupiter reist vanaf 30 december 2021 tot 10 mei 2022 door Vissen en keert retrograde terug in Vissen van 29 oktober tot 20 december 2022.

Verduisteringen dienen als katalysator op onze collectieve weg naar de toekomst.
De totale Maansverduistering in Boogschutter van 26 mei 2021 en de annulaire Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 zijn kosmische poorten om de mensheid wakker te schudden.
Een samenleving van vervreemding en uitsluiting kan niet bestaan. Alleen een rechtvaardige en respectvolle multiculturele samenleving van verdraagzaamheid en wederzijds respect en erkenning voor en van iédereen biedt perspectief, verrijking en toekomst.
Deze Maansverduistering van 10 juni 2021 op 5º26’ in Boogschutter is zichtbaar in Zuidoost Azië, grote delen van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Atlantische, Grote en Indische Oceaan en Antarctica.

Zoals ieder jaar is de Zomer de periode van retrograde. Pluto in Steenbok gaat retrograde vanaf 27 april 2021 tot 5 oktober 2021, Saturnus in Waterman vanaf 23 mei 2021 tot 10 oktober 2021, Jupiter in Vissen vanaf 20 juni, Neptunus in Vissen vanaf 25 juni 2021, Uranus in Stier vanaf 20 augustus 2021 en Mercurius retrograde van 29 mei tot 21 juni 2021.
Mercurius retrograde in Tweelingen is van invloed op onverwerkte emoties en gevoelens die
te maken hebben met het verleden, afkomst, gezin en huis.

Van alle retrograde planeten zal de retrograde Saturnus in Waterman van 23 mei tot 10 oktober 2021 de meeste impact hebben. Saturnus is karma, discipline, structuren en grenzen, dus het worden 141 dagen van karmische levenslessen waarin we leren om moeilijke situaties te overwinnen en verstandige beslissingen te nemen. Vooral de Stier, Schorpioen, Waterman en Vissen krijgen tijdens deze periode te maken met uitdagingen in de carrière en privé-leven.
Dit is een ideale periode om structuren van de samenleving en technologie te herzien.

Jupiter retrograde vanaf 20 juni 2021 tot 28 juli 2021 in Vissen en van 29 juli tot 17 oktober 2021 in Waterman is een periode van herevaluatie en herbeoordeling van meerdere sectoren zoals vormen van samenwerking, huwelijk, zakelijke partnerschappen.
Gunstige periode voor herscholing, herexamens en uitgestelde reizen.

Neptunus is retrograde in Vissen van 25 juni tot 30 november 2021 in Vissen.
Neptunus is de energetische brug tussen het oude en het nieuwe. Tijdens deze periode is er een toename van verwarde mensen en meer incidenten door drugs- of alcoholmisbruik.

Op 10 juni 2021 is er een annulaire Zonsverduistering op 19º47 in het luchtteken Tweelingen.
Deze Zonsverduistering is te zien in grote delen van Europa en Azië, Noordwest Afrika, grote delen van Noord-Amerika, de Atlantische Oceaan en het Noordpool gebied.

Aan het eind van juni 2021 betreedt Venus het extraverte teken Leeuw om zich daar bij Mars in Leeuw te voegen.
Van 26 juni tot 22 juli 2021 is Venus en Mars de inspirerende kosmische hart gerichte bron zowel individueel als collectief.

Cheiron is retrograde in Ram, tussen 15 juli en 19 december 2021. Tijdens deze periode kan door de invloed van de Gewonde Genezer in Ram een veilig en effectief vaccin tegen COVID-19 en kan een keerpunt zijn in deze crisis.

Vanaf juli 2021 komt een periode waarin knopen worden doorgehakt, zoals het verbreken van professionele samenwerkingsverbanden en andere vormen van relaties.
Velen zullen deze Zomer verhuizen. Ik voorzie ook grote migratiestromen in de Zomer van 2021.

Uranus in Stier is retrograde van 20 augustus tot 17 januari 2022. In de komende maanden gaat de retrograde Uranus in Stier leiden tot inzichten en een hoger zelfbewustzijn vooral op het gebied van geld en waardebepaling.

In de eerste helft van september 2021 vormt Mars in Maagd een driehoek in Aarde met de retrograde Pluto in Steenbok. Een stuwende en opbouwende periode aangaande issues met geld, studie, cultuur, carrière of reizen.
Mars in Maagd driehoek retrograde Pluto in Steenbok laat echter ook de noodzaak zien om eerst problemen op te lossen waarvan we dachten dat we ze al hadden overwonnen.

In september en begin oktober 2021 zijn er wel zes planeten retrograde (waaronder Mercurius in Weegschaal van 27 september tot 17 oktober 2021) en enkele belangrijke asteroïden, dus vernieuwing is alleen mogelijk als het oude is opgelost.
De derde retrograde periode van Mercurius in Weegschaal van 27 september 2021 tot 17 oktober 2021 brengt diep verborgen en zeer gevoelige issues aan het licht die te verweven zijn met intimiteit binnen relaties.

Pluto in Steenbok gaat vanaf 6 oktober 2021 weer direct en ook Saturnus en Jupiter in Waterman gaan weer direct, respectievelijk op 10 en 18 oktober 2021.
De eerste helft van oktober 2021 kan tumult veroorzaken doordat de retrograde Mercurius in Weegschaal vierkant op Pluto in Steenbok komt te staan en dat dwingt ons om misverstanden op te ruimen en de sociaaleconomische kloof te genezen, van groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, tussen jongeren en ouderen, werkenden en niet-werkenden en tussen mensen mét en zonder migratieachtergrond.

Mars, in Weegschaal de voorvechter voor sociale rechtvaardigheid, vormt in de tweede helft van oktober een driehoek in Lucht met Jupiter in Waterman, maar blijft de rest van oktober 2021 vierkant op Pluto in Steenbok staan en dwingt ons om een effectieve oplossing te vinden voor de sociale en economische tweedeling.
Met Halloween op 31 oktober 2021 betreedt Mars de intense wateren van Schorpioen.
Als conflicten aangaande sociale en economische tweedeling niet zijn opgelost, kunnen deze
medio november 2021 alsnog tot een uitbarsting komen, want Mars in Schorpioen groeit dan naar een exacte oppositie op 12º27’ met de retrograde Uranus in Stier op 18 november 2021.
November 2021 is dus niet de gemakkelijkste maand van het jaar, maar kan desondanks wel een tijdelijke economische impuls geven.

Op 19 november 2021 vindt er een gedeeltelijke Maansverduistering plaats op 27º14’ in het aardeteken Stier.
Deze geestelijke Maansverduistering is zichtbaar in grote delen van Europa en Azië, Australië, Noordwest Afrika, Noord Amerika, Zuid Amerika, het Noordpoolgebied en de Atlantische, Indische en Grote Oceaan.

Het jaar 2021 wordt op 4 december 2021 afgesloten met een totale Zonsverduistering op 12º22’ in het vuurteken Boogschutter.
Deze totale Zonsverduistering is te zien in Zuid Australië, Zuid Afrika, Zuid Amerika, de Grote Oceaan, Atlantische en Indische Oceaan en het Noordpoolgebied.

Op 14 december 2021 betreedt Mars het vuurteken Boogschutter, precies op het moment dat Venus zich schaart naast Pluto in Steenbok.
Met deze samengestelde krachten worden we aangemoedigd om het jaar met vertrouwen en hoop af te sluiten.

Het vierkant tussen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier stelt de wereld het hele jaar 2021 op de proef.
In feite bevindt de wereld zich in een wereldwijde crisis waarin het persoonlijke en collectieve energieveld overhoop wordt gehaald. De Begrenzer Saturnus probeert in het maatschappelijke Waterman de mensheid controleren, in bedwang te houden.
Uranus in Stier eist echter vrijheid tegen iedere prijs.
Het kwijtraken van individuele vrijheid is funest, want vrijheid is een fundamenteel recht.

Vooral nu we gedwongen zijn om onszelf en anderen te beschermen door afstand te houden en mondkapjes keren we naar binnen naar het Zelf.
In individuele afzondering maakt de wereld deze evolutionaire sprong om tot een dieper bewustzijn te komen van het Zelf, de innerlijke Bron.

We moeten dus eerst terug naar binnen, naar het Zelf voordat een nieuwe samenleving mogelijk zal zijn.

Saturnus vierkant Uranus is als een kosmische storm die de weg baant naar een productieve en innovatieve toekomst.
Er is geen ontkomen aan, het kon niet meer doorgaan zoals voorheen.
Wanneer vanaf 2023 de stofwolken van deze beproeving zijn opgetrokken, zal de wereld totaal veranderd zijn.

Een terugkeer naar het oude is onmogelijk, dus er zit niets anders op om samen verder te gaan.
Op naar een nieuwe samenleving in de nieuwe realiteit.

Iedereen een vindingrijk en veilig 2021 gewenst!

error: Content is protected !!