Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De lentemaand april 2018 staat in het teken van relatieve rust, maar wordt afgesloten met een explosief einde door de conjunctie van Mars en Pluto in Steenbok.
Afgezien van sancties, een dreigende handelsoorlog en politiek spierballenvertoon lijkt de wereld onder controle te zijn.

Op 1 april 2018, eerste Paasdag betreedt de schone Venus haar eigen teken Stier. Venus is thuis!
Venus blijft in Stier tot 24 april 2018. De eerste drie weken van april 2018 worden gekleurd door de aardse energieën van Venus en het aardeteken Stier.
Financiële en materiële zekerheid, maar ook schoonheid, muziek, sensualiteit, comfort, vaste waarden en relaties worden benadrukt. Kleuren, geuren en geluiden voeden de ziel en bewustzijn.
Stier brengt ons in contact met onze fysieke zintuigen en behoeften.

De eerste helft van april 2018 laat een aangename sociale en constructieve periode zien.
Vooral het eerste weekend van april 2018 zal door de invloed van de aardeverbinding tussen Venus driehoek Mars en Saturnus in het teken staan van het verstevigen van relaties en de financiële positie.
De eigen inbreng, geduld en inzet zal een voorwaarde van succes blijken, temeer omdat we nog steeds te maken hebben met de retrograde Mercurius in Ram.
Er kan sprake zijn van impulsiviteit en agressief gedrag wanneer iets niet werkt zoals het zou moeten.
Jupiter is al retrograde, maar ook Saturnus en Pluto gaan in de loop van april 2018 voor lange periode retrograde.

De retrograde periode van Mercurius in het vurige Ram begon op 22 maart 2018 en eindigt op 14 april 2018.
Tijdens de Mercurius in Ram retrograde periode voelen we ons extra geïrriteerd door vertragingen en tegenstrijdige berichten in de media. Meer dan anders zijn we geneigd om te snelle beslissingen te nemen, maar er wordt een beroep gedaan op ons geduld.
Vooral nu is het raadzaam om terug te pakken op beproefde methodes.
De schaduwperiode zal blijven tot 4 mei 2018, dus tot die tijd heeft het geen zin om dingen te overhaasten of te forceren.

De retrograde Jupiter in het financiële Schorpioen leidt in april 2018 en de komende maanden tot financiële onderhandelingen en aanscherping van regelgeving met betrekking tot de bank- en financiële wereld.
Op 14 april 2018 vormt de retrograde Weldoener Jupiter in Schorpioen een sextielaspect met Pluto in Steenbok. Dit is voor de tweede keer dit jaar. Op 15 januari 2018 vond de eerste vruchtbare verbinding plaats en op 12 september 2018 mogen we voor de derde keer profiteren van deze harmonieuze energie om positieve veranderingen in ons leven door te voeren.
De krachtige verbinding tussen de retrograde Jupiter in Schorpioen en Pluto in Steenbok brengt positieve transformatie in alle verouderde en logge structuren in ons leven zoals de overheid, de grote bedrijven en de multinationals.
Deze energie laat ons de waarheid zien achter de leugen. Zakelijke en financiële ondernemingen mogen tijdens deze economische pieken gunstige resultaten tegemoet zien. Deze periode laat dus een sterke economische impuls zien en zou ook meer kansen, winst en vertrouwen voor beurshandelaren moeten bieden. Dankzij deze vruchtbare planetaire verbinding komt er een grote groei in het komende decennium in de wereld van de technologie, infratructuur, steden, spoorwegen, alternatieve hernieuwbare energiebronnen, landbouw en productie.
De samenwerking tussen Pluto en Jupiter helpt ons te herinneren dat we ons eigen geluk in handen hebben.

Mars reist momenteel door Steenbok.
De hele maand april 2018 is Mars de verbindende factor tussen Saturnus en Pluto.
De derde week van april 2018 laat door de horizonverbredende invloed van Jupiter sextiel Pluto en Mars sextiel Neptunus ook een geweldige periode zien om te reizen of te studeren en ons in te zetten voor de medemens en alle leven op aarde.

Op 16 april 2018 is er een Nieuwe Maan in Ram.
De Nieuwe vurige Maan in Ram, het eerste teken van de dierenriem, geeft een dynamische impuls om iets nieuws te initiëren.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Voor het grootste gedeelte wordt de tweede helft van april 2018 gekleurd door de intrede van de Zon in het aardeteken Stier, de overgang van Cheiron naar Ram en het retrograde gaan van de planetaire giganten Saturnus en Pluto in Steenbok.

De gewonde genezer Cheiron verlaat het waterteken Vissen en betreedt vanaf 17 april 2018 het vurige Ram. Een overgang van Water naar Vuur.
Het is voor de eerste keer dat de asteroïde Cheiron door Ram gaat reizen.
Cheiron mag worden gezien als collectieve zielenpijn.
De invloed van Cheiron in Ram belooft tot mei 2027 doorbraken in de medische wetenschap en medische technologie zoals nieuwe holistische therapieën gevonden die werkzaam zijn op emotioneel en psychologisch niveau.
Door de energie van Cheiron in Ram vanaf april 2018 en de invloed van Jupiter in Schorpioen zien we doorbraken en ontdekkingen in de medische wereld en de realisatie van innovatieve producten en diensten om de gezondheidszorg te verbeteren.

Vanaf 18 april 2018 gaat Saturnus retrograde op 9º in het eigen teken Steenbok en reist terug tot 2º in Steenbok.
Saturnus blijft tot 5 september 2018 retrograde, maar de schaduwperiode blijft wel tot 13 december 2018. Dan staat Saturnus weer op 9º Steenbok, de uitgangspositie van deze retrogradeperiode.
De Saturnus retrograde periode is de tijd bij uitstek om je maatschappelijke positie te evalueren.
Tijdens deze periode kan er tegenwind zijn op sociaal gebied. Dit gebeurt niet zonder reden.
Zakelijke of privérelaties verlopen niet naar verwachting.
Opnieuw evalueren van plannen en het fysieke en mentale Zelf versterken.
Saturnus retrograde periode geeft een kosmische time-out om het fundament te leggen voor een nieuwe productieve periode.
Geduld hebben is de grootste les van die Saturnus ons leert.
Tijdens dit proces is het beter geen nieuwe verantwoordelijkheden of verplichtingen aan te gaan.
Niets overhaasten of forceren! Eerst het oude afwerken!
Eerst reorganiseren, opnieuw onderhandelen. Dingen die nu fout gaan, blijven fout gaan.
Leer te weten wie je werkelijk bent en kom in je eigen kracht, vrede en schoonheid.
Vanaf september 2018 zie je verandering wanneer Saturnus weer direct gaat.
De lucht is dan geklaard en de resultaten worden dan duidelijk.
Lees meer over de retrograde Saturnus voor alle tekens onder NIEUWS op deze website.

Saturnus in Steenbok mag gezien worden als de opmaat naar een zeldzame drievoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in Steenbok in 2020.
De cyclus waarin Saturnus en Pluto een conjunctie vormen is om de 33 tot 38 jaar. Het gebeurde in oktber 1914, augustus 1947 en de laatste conjunctie was in november 1982 in Weegschaal.
Deze zeer bijzondere samenstand in Steenbok belooft doorgroei op collectief als individueel niveau.

De jaren 2018 en 2019 zijn astrologisch bedoeld als de periode van moderne ‘reformatie’, op weg naar het jaar 2020, dat een keerpunt in onze geschiedenis zal zijn.

Op 20 april 2018 betreedt de Zon het aardeteken Stier.
De Zon in Stier is een stabiele, praktische energie.
In de komende dertig dagen zijn geduld en doorzettingsvermogen van het allergrootste belang.

Vanaf 22 april 2018 tot 30 september 2018 gaat Pluto retrograde van 21º naar 18º in de Steenbok.
Een krachtige periode van bijna zes maanden waarin oude patronen en alles wat verouderd is, zal worden losgelaten. Tijdens deze periode wordt de onderste steen bovengehaald op alle maatschappelijke gebieden.
De maatschappelijke bezem erdoor!
Kwesties die te maken hebben met macht of machtsmisbruik zullen tijdens deze periode op de voorgrond treden.
Lees verder over de retrograde Pluto onder NIEUWS op deze website.

Op 26 april 2018 vormt de rode Strijder Mars een nauwe conjunctie met de retrograde Pluto op 21º in de Steenbok. Dit gebeurt niet vaak, maar eens in de twee en een half jaar.
Deze krachtige combinatie brengt de god van de onderwereld (Pluto) en de god van de oorlog (Mars) samen en is het potentieel voor transformatieve verandering.
Deze explosieve krachtige oerenergie kan op aarde kan leiden tot uitbarstingen van geweld branden of subversieve acties.
Deze heftige samenstand kan dus leiden tot opschudding in de wereld, maar kan ook leiden tot grote stappen voorwaarts. Tijd voor actie. Dit is echt een “nu of nooit “ moment.
Zuivering door vuur, dus we kunnen uit de as herrijzen.
De invloed van Mars conjunct de retrograde Pluto in Steenbok en de Zon in Stier driehoek de retrograde Saturnus in Steenbok laat zien dat we als mensheid in principe bergen kunnen verzetten.
Alles wat vanaf nu tot eind april 2018 wordt besloten is van grote invloed en heeft verstrekkende gevolgen, deze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Venus in Tweelingen maakt het ons vanaf 25 april 2018 makkelijker om een breed platform te creëren om maatschappelijke aandacht te krijgen, te netwerken en mensen te stimuleren om te participeren of steun te verwerven.

Mars in Steenbok maakt zich los van Pluto en reist verder door.
Mars zal op 15 mei 2018 op 29º een vierkant vormen met Uranus in Ram.
Op de drempel van Ram spiegelt deze planetaire uitdaging tussen Mars en Uranus de gevolgen van het evolutionaire vierkant tussen Uranus en Pluto van 2012 tot 2015.
De vele ontwikkelingen in de wereld, de demografische veranderingen in delen van Europa als gevolg van de migratie die in deze periode plaatsvond.
De periode tussen 26 april 2018 tussen 16 mei 2018 brengt thema’s terug uit die periode.

We eindigen de maand met een Volle Maan in Schorpioen op 30 april 2018.
De Zon in Stier staat dan tegenover de Maan in Schorpioen.
Met deze Volle Maan worden we bewust van onze diepste verlangens en het vermogen deze wel of niet in vervulling te laten gaan.
Lees verder over deze confronterende Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

We hebben een grote kans om grote sprongen voorwaarts te maken.
Maar een voorwaarde is wel dat we samenwerken en elkaar niet tegenwerken.

Ik wens iedereen een vruchtbare aprilmaand toe!

error: Content is protected !!