Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

November 2018

November is een dynamische maand van vele planetaire verschuivingen.

De retrograde Uranus keert begin deze maand tijdelijk terug naar Ram en met Jupiter in Boogschutter krijgen we te maken met een ongekende vuurenergie.
Saturnus in Steenbok en Neptunus in Vissen zijn al “thuis” gekomen in hun eigen planetaire koninkrijk, maar vanaf het moment dat Jupiter op 9 november 2018 het eigen rijk van Boogschutter betreedt, zijn er maar liefst drie grote invloedrijke buitenplaneten planeten in eigen teken!
Deze drievoudige krachtige cyclus duurt tot 2 december 2019, want Jupiter blijft maar één jaar in Boogschutter. Saturnus blijft tot december 2020 verankerd in het pragmatische rijk van Steenbok en de koning Neptunus blijft tot 2024 de scepter zwaaien in zijn mystieke onderwater wereld van Vissen.
De verschuiving van Noordknoop naar de as Kreeft/Steenbok brengt vanaf november 2018 een heel andere energie voor de komende achttien maanden.
Venus en Neptunus gaan deze maand weer direct, maar Mercurius gaat retrograde.

Laten we maar gauw gaan kijken!

Op 1 november 2018 betreedt Mercurius het vuurteken Boogschutter en blijft daar door retrogradatie tot 5 januari 2019. In Boogschutter is Mercurius open, eerlijk en gericht op de waarheid. Emoties worden directer geuit. Er wordt niet meer over elkaar gepraat, maar met elkaar. De periode van Mercurius in Boogschutter is een gunstige periode voor het bedrijfsleven, te gaan reizen, te studeren of zaken te doen met het buitenland.
Vandaag bereikt de retrograde Venus wederom haar eigen teken Weegschaal. Een periode van innerlijke reflectie, maar ook een veelbelovende economische periode en om te onderhandelingen te voeren.

De Tauriden zijn ieder jaar vanaf begin september tot begin december te zien.
Het bijzondere van deze meteorenzwerm is dat deze in twee aparte delen vallen.
Het eerste bestaat uit stofdeeltjes van de asteroïde 2004 TG10.
De tweede stroom bestaat uit puin dat afkomstig is van de komeet Encke 2P.
De Tauriden meteorenzwerm bereikt op maandag 6 november 2018 het hoogtepunt in het sterrenbeeld Stier. Deze Tauriden bestaan uit 5 tot 10 meteoren per uur.

Vanaf 6 november 2018 verschuift de Noordknoop van Leeuw naar Kreeft en de Zuidknoop van Waterman naar Steenbok. Deze situatie blijft tot begin mei 2020.
De Maansknopen symboliseren ons collectieve karma en onze evolutionaire reis.
De richting die we moeten gaan.
Kreeft symboliseert de behoefte aan het zich veilig voelen. Steenbok symboliseert de begrenzing en de regels waaraan we ons moeten houden.
De komende achttien maanden staan in het teken van openbare en nationale veiligheid, maar ook liefde versus stoïcisme.
De laatste keer dat de Maansknopen op de as Kreeft/Steenbok stonden was van 8 april 2000 tot 12 oktober 2001. Thema’s uit die heftige periode kunnen terugkeren. Voor velen kan deze periode een keerpunt betekenen in het leven. In de geboortehoroscoop is dit duidelijk te zien.
Iedereen die geboren is met de Noordknoop in Kreeft krijgt te maken met een soort van thuiskomen.
De Noordknoop loopt altijd achteruit, dus deze transit begint in november 2018 op 29° Kreeft en eindigt op 0º Kreeft in 2020.
In de afgelopen jaren stond de Noordknoop op de as Leeuw/Waterman.
De focus lag op het thema: leiderschap en de verantwoordelijkheid nemen over wie je bent door de keuzes die je maakt. Leven vanuit het hart. Keuzes maken vanuit het hart.
De evolutionaire lessen die we in deze periode gaan leren gaan over het loslaten van beperkende regels en voorschriften en het versterken van de innerlijke basis, het materiële, koesterende en creatieve principe. De transit zal ons uitnodigen om gezonde grenzen te stellen om zo de controle te behouden. Deze emotioneel gevoelige energie zal deze maand als gekenmerkt worden door de wens om een gevoel van veiligheid op te bouwen en zinvolle emotionele structuren te creëren.

Op 7 november 2018 is er een Nieuwe Maan in de mysterieuze wateren van Schorpioen.
Lees meer over de Nieuwe Maan in Schorpioen onder NIEUWS op deze website!

Vanaf 7 november 2018 verlaat de retrograde Uranus het teken Stier om op 29º wederom terug te keren naar het vurige rijk van Ram. Uranus blijft tot 5 januari 2019 retrograde in Ram, maar het zal tot 6 maart 2019 duren voordat Uranus definitief de overstap maakt naar Stier.
Deze laatste periode van Uranus in Ram mag worden gezien als een dynamische kosmische bezemtijd.
Uranus in Ram spoort ons aan om vooruit te kijken, de toekomst in. Oude gewoontes doorbreken is één van de hoofdtaken tijdens deze transit. Nu of nooit.
Deze laatste periode van Uranus in Ram brengt ook onrust in de wereld. De wil om vrij te zijn en noodzaak om verouderde structuren te doorbreken en revolutionaire nieuwe concepten door te voeren is nu groter dan ooit. Beperkende regels en verstikkende relaties worden onhoudbaar en ondraaglijk.
We willen vernieuwing! Nieuwe concepten, nieuwe technieken, filosofieën en studierichtingen stimuleren ons om de persoonlijke waarheid te individualiseren en uit te drukken.
Tijdens deze periode kunnen er onverwachte en heftige gebeurtenissen zijn die de openbare orde verstoren, zoals terroristische aanslagen, revolutie, oorlog, vluchtelingenstromen, stakingen en massademonstraties.
Oude vertrouwde structuren zullen verder uiteenvallen en vervreemdingen gaan plaatsvinden.
Het zal ongeveer 84 jaar duren voordat Uranus weer in Ram zal terugkeren.

Vanaf 9 november 2018 betreedt de geluksplaneet Jupiter het eigen vurige rijk van Boogschutter.
De laatste keer dat Jupiter door Boogschutter reisde was van 23 november 2006 tot 18 december 2007. De Nederlandse economie zat toen flink in de lift.
Het begin van een jaar van hernieuwde levenskracht, expansie, hoop, geloof, idealen, vertrouwen in het leven en de toekomst. In het komende jaar worden we gestimuleerd om de grenzen te verleggen. Reizen, andere culturen, maar ook andere manieren van denken en leven. In het komende jaar gaat het onderwijsstelsel naar alle waarschijnlijkheid op de schop en ook de kerk zal openheid van zaken moeten geven. Integriteit zal in het komende jaar het kernwoord zijn.
Met Jupiter in Boogschutter kijken we niet naar wat verkeerd ging, maar worden constructieve en toekomstgerichte verbeteringen gezocht. Een geweldig jaar om te gaan studeren, te emigreren of te gaan reizen.
Er glooit licht aan het einde van de tunnel!

Op 11 november 2018 staat Mars op 27º0.5 in Waterman en dat is precies de gradenstand van de totale Zonsverduistering van 15 februari 2018, dus gebeurtenissen van begin 2018 met betrekking tot sociale gelijkheid en emancipatie krijgen (alsnog) een staartje.

Vanaf 16 november 2018 gaat Venus op 25º weer direct in Weegschaal.
Venus was vanaf 6 oktober 2018 retrograde. Deze Venus retrograde was gericht op evaluatie om relaties te (her)beoordelen, bestaande problemen op te lossen en te bezien wat werkelijk van waarde is. Maar ook loslaten van alles wat niet (meer) waardevol is.
Met de opgedane wijsheid uit de afgelopen retrogradeperiode worden oplossingen gevonden in de relatiedynamiek.

Vanaf 17 november 2018 betreedt de rode Strijder Mars de gevoelige wateren van Vissen.
De vurige Mars voelt zich absoluut niet thuis in het onderwaterrijk van Koning Neptunus.
Onderdrukte gevoelens en boosheid komen tijdens deze periode aan de oppervlakte. Zelfvertrouwen en daadkrachtig handelen zijn niet vanzelfsprekend. Doordat er vanuit emoties wordt gehandeld is de sfeer onrustig kunnen de gemoederen hoog oplopen.
Het is goed mogelijk dat tijdens deze transit extreme weersomstandigheden of andere heftige gebeurtenissen plaatsvinden, want de onderdrukte en vurige Ram-energie van Mars zoekt zijn eigen weg.

Onze lichtvoetige communicatieplaneet Mercurius gaat vanaf 17 november 2018 voor de derde en laatste keer dit jaar retrograde.
De retrograde Mercurius in Boogschutter krijgt het direct aan de stok met Neptunus in Vissen, dus hou rekening met grote vertragingen wanneer je gaat reizen.
Tot 5 december 2018 kan de retrograde Mercurius in Boogschutter leiden tot onjuiste informatie, verwarring, misverstanden en vertragingen in het verkeer, problemen in het buitenland of met de studie. Wees terughoudend wanneer er contracten moeten worden getekend of lees alles wel drie keer na voordat je een handtekening zet.
Op 17 en 18 november 2018 mogen we ons weer verheugen op de jaarlijkse Leoniden Meteorenregen in het sterrenbeeld Leeuw.
Tijdens deze Leoniden meteorenregen vallen er ongeveer 15 meteoren per uur.
De Leoniden zijn stofdeeltjes uit de staart van de komeet Tempel-Tuttle, die ontdekt werd in 1865.
De Leoniden komen ieder jaar in november terug, van 6 tot 30 november, maar ze zijn ’s nachts tijdens deze nachten het beste waarneembaar.

Vanaf 23 november 2018 straalt de Zon in het vurige rijk van Boogschutter.
De energie van de Zon in het dierenriemteken Boogschutter brengt ons in de komende vier weken naar het magische moment van de Winterzonnewende op 23 december 2018.
De zoektocht naar de waarheid wordt in de komende vier weken versterkt door de invloed van de Zon in het diepzinnige rijk van Boogschutter, vooral nu de Zon zijn krachten bundelt met de Grote Weldoener Jupiter. De Zon, Jupiter en de retrograde Mercurius vormen in de laatste week van november 2018 een hecht planetair pact om de waarheid boven tafel te krijgen, om te transformeren, te groeien of los te laten.
Let vooral op de datum 26 november 2018, want dan vormen de Zon en Jupiter op 3º Boogschutter een exacte koninklijke conjunctie! Deze weldadige en veelbelovende samenstand van welzijn, geluk en optimisme op persoonlijk, professioneel en spiritueel gebied nodigt uit om het beste uit het leven te halen. Alles wat vandaag wordt begonnen, kan heel succesvol zijn op de lange termijn!

Op 23 november 2018 is het Volle Maan in het luchtteken Tweelingen.
Deze Volle Maan staat in het teken van de Waarheid en de kracht van het woord.
De oppositie met Jupiter in Boogschutter nodigt uit om ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar om te zetten naar nieuw beleid en nieuwe toekomstperspectieven.
Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 25 november 2018 gaat Neptunus in Vissen weer direct.
Vanaf 18 juni 2018 was Neptunus in Vissen retrograde.
De periode van de retrograde Neptunus heeft de focus gelegd op de illusie dat alles mogelijk is en daarmee het verlangen naar meer van wat niet kan zijn. Velen bewandelen de weg van de verwarring, ontkenning en de illusie.
Gedurende de retrograde Neptunus werd de illusie zichtbaar.
We zijn getuige van de overgang van de oude wereld naar de nieuwe wereld.
Alles wat nieuw is kan beangstigend zijn, omdat we ons als mensheid op onbekend terrein begeven.
Gevoelens van onzekerheid leiden tot angst, machteloosheid en weerloosheid. Angst leidt dan weer tot geweld en een negatieve spiraal.
Wat is echt? Wat is een illusie?
Nu Neptunus in Vissen weer direct gaat, worden velen wakker uit de droom en worden we geconfronteerd met de gevaren van ongecontroleerde verbeeldingskracht.
Het onderscheid tussen dromen en realiteit wordt duidelijk met de direct lopende Neptunus in Vissen.

We sluiten november 2018 af met een exacte oppositie tussen Venus in Weegschaal en de retrograde Uranus in Ram.
Een ware uitdaging, want aan de ene kant willen we samen zijn en aan de andere kant verlangen we vrijheid. Het gaat dus om onafhankelijkheid versus de behoefte om samen te zijn. Deze tegenstelling kan leiden tot vervreemding.
Een onvoorspelbare dag, zowel voor alle vormen van relaties als voor de economie.

Ik wens jullie allemaal een bijzondere novembermaand!

error: Content is protected !!