Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose voor november 2020

De maand november 2020 zet, apart van instabiliteit, de deur op een kier naar vertrouwen en hoop.

Het begin van november 2020 kenmerkt zich door de invloed van de Blauwe Volle Maan van 31 oktober 2021 als zwaar, ongrijpbaar en broeierig.

In de loop naar verkiezingsdag in de Verenigde Staten van Amerika op 3 november 2020 zijn nog vier planeten retrograde, inclusief Cheiron in Ram.
Mercurius gaat vanaf 3 november 2020 op 25º57 in Weegschaal weer direct, maar staat dan wel vierkant op Saturnus in Steenbok, wat duidt op een omslag in het kiesgedrag.
Mars in Ram zal tot 13 november 2020 retrograde zijn en met de Zon in Schorpioen is er dan sprake van van onzeker en negatief sentiment. 

Zoals gezegd gaat Mercurius in Weegschaal weer direct op 3 november 2020, de dag van de Verkiezing. Mercurius is de Heerser van Tweelingen en President Trump heeft zijn Zon in Tweelingen.
Mars staat in conjunctie met Trump’s Leeuw ascendant. Mercurius was vanaf 14 oktober 2020 retrograde in Schorpioen en Mars in Ram was vanaf 9 september 2020 al retrograde, dus de hele periode die aan de Verkiezingsdag vooraf ging, waren zowel Mercurius als Mars in Ram retrograde.
Mede door de invloed van deze belangrijke retrograde planeten werd de gehele verkiezingsperiode gekleurd door schandalen, onbetrouwbare of opzettelijk verdraaide informatie en grootschalige protesten.

De keuze van de president in de Verenigde Staten van Amerika is een belangrijke factor in aanloop naar de eerste exacte Pluto Return op 27º30 in Steenbok aan het begin van februari 2022.
Na een volledige cyclus van 246 jaar zal Pluto terugkeren naar de exact dezelfde positie als op 4 juli 1776. Op die dag in 1776 nam het Nationaal Congres namelijk de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aan en betekende het officiële begin van de Amerikaanse natie.

De krachtige Pluto Return kan leiden tot diepgaande en blijvende veranderingen in de manier waarop het land wordt bestuurd en daagt de VS uit om hun duistere kant onder ogen te zien en elke vorm van corruptie aan de kaak te stellen. Het verleden moet worden getransformeerd om een betere toekomst te kunnen garanderen. De invloed van de Pluto Return kan wel tot 2028 duren. In die jaren zien we de USA veranderen door een verschuiving in de overheidsstructuur waardoor de krachtdynamiek opnieuw in evenwicht wordt gebracht op weg naar naar een evenwichtiger, eerlijker en rechtvaardiger land.
De invloedssfeer van de komende Pluto Return voor Amerika is al duidelijk merkbaar gezien de Plutonische effecten van collectieve woede na honderden jaren van raciale ongelijkheid en diepgaande economische uitdagingen.

Door de sterke invloed van Mars in Ram vanaf 29 juni 2020 kijken we terug op een hete Zomer en een nog hetere Herfst, vooral nu Mars van 14 november 2020 weer direct gaat in Ram.
Mars blijft in het eigen teken Ram tot 6 januari 2021. De rode strijdlustige kracht van Mars geeft meer moed, initiatief en overtuigingskracht. Mars in Ram wil actie en laat zich niet uit het veld slaan of inperken. Mars in Ram wil het eigen heft in hand nemen met meer kans op demonstraties en tegenkrachten vanuit het collectief, ook worden mogelijke gevolgen van risicovolle activiteiten en projecten onderschat from November 14, 2020.
Maar de vurige aard Mars in Ram blijft onveranderd, strijdbaar en controversieel, totdat Mars vanaf 7 januari 2021 kiest voor de aardse en stabiele energie van Stier.
De reis van Mars door Ram legt de nadruk op woede, frustratie en egoïsme vanwege de angst voor schaarste en verlies van persoonlijke vrijheid en inkomen.
De kracht van Mars wordt versterkt door de invloed van Eris, het bozige zusje van Pluto.

Mars in Ram vierkant de planetaire overmacht in Steenbok duidt op schaarste en financiële ontberingen zien en daar hebben we voorlopig nog mee te maken.
Tot eind december 2020 staan ​​we voor een grote uitdaging om onszelf niet te verliezen in angst, hebzucht en verdeeldheid.
De enorme kracht van de samenstand van Mars en Eris kan het beste van ons naar boven brengen door de keuze te maken voor liefde en samenzijn, als we dat willen.

We leven door COVID-19 in een ongewone tijd, een keerpunt waarin alles wat voorheen vertrouwd leek, niet meer is.
Onze oude wereld is totaal veranderd en we zijn allemaal getuige van ontwikkelingen in technologie, klimaatveranderingen, sociaal activisme en internationale conflicten.

De Tauriden in het sterrenbeeld Stier zijn ieder jaar vanaf begin september tot begin december te zien. Het bijzondere van deze meteorenzwerm is dat deze in twee aparte delen vallen.
Het eerste bestaat uit stofdeeltjes van de asteroïde 2004 TG10.
De tweede stroom bestaat uit puin dat afkomstig is van de komeet Encke 2P.
De Tauriden meteorenregen van 5 tot 10 meteoren per uur bereikt op 6 november 2020 zijn maximum.

Mercurius betreedt vanaf 11 november 2020 het intense teken Schorpioen.
Mercurius in Schorpioen is scherp, observerend en wil alles weten, vooral op het gebied van emoties, verlangens en relaties, financiële problemen, lange termijn investeringen en alles wat er nodig is om dingen samen te brengen. Met Mercurius naar Schorpioen tot 20 december 2020 kunnen we ons echt concentreren op wat er moet gebeuren.

De conjunctie van Jupiter met Pluto en Saturnus van 2020 bereikt de derde en afsluitende fase van 2020 met verhoogde kans op chaos en conflict.
Jupiter in Steenbok vormt op 12 november 2020 voor de derde en laatste keer dit jaar een exacte conjunctie met de retrograde Pluto in Steenbok.
De eerste twee conjuncties waren op 4 april en 30 juni 2020 en waren markeringspunten voor de grote detox voor de wereld, een grote karmische schoonmaak op weg naar de toekomst.
Moeder Aarde had een time-out nodig.
Grote schoonmaak gaat gepaard met chaos. Alleen vanuit chaos kan nieuw leven ontstaan.
De maatschappelijke en economische gevolgen van de wereldwijde Corona pandemie zijn groot zoals de economische recessie, versobering en schaarste.
Deze samengestelde transformerende energie van Jupiter en Pluto in Steenbok is een enorme boost van kracht en ontwikkeling, een samenspel van ideeën en mogelijkheden om de gevolgen van de pandemie te herleiden naar herstel, duurzaamheid, nieuwe, experimentele en meer rechtvaardige economische, politieke, educatieve, culturele en sociale systemen.
Het geeft in deze absurde tijd waarin we leven een kans om dingen ten goede te keren.

Op 15 november 2020 smelten de Zon en Maan samen en vormen zo de Nieuwe Maan in Schorpioen. Een Nieuwe Maan van verlangens en de mogelijkheid om deze verlangens om te zetten in daden. Lees meer over de Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website!

Op 17 november 2020 mogen we ons weer verheugen op de jaarlijkse Leoniden Meteorenregen in het sterrenbeeld Leeuw.
Tijdens deze Leoniden meteorenregen vallen er ongeveer 13 meteoren per uur, maar nu zijn er wel honderden meteoren per uur te zien en dat is sinds 2001 niet meer waargenomen.
De Leoniden zijn stofdeeltjes afkomstig van de staart van de komeet Tempel-Tuttle, die ontdekt werd in 1865.
De Leoniden komen ieder jaar in november terug, van 6 tot 30 november, maar ze zijn ’s nachts het beste waarneembaar.

In de derde week van november 2020 staat Venus in Weegschaal vierkant op Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok en dit spanningsaspect brengt naast relationele uitdagingen, het bewustzijn dat we nodig hebben om eerlijk en begripvol te zijn en vrede te brengen.

Vanaf 22 november 2020 reist de Zon door het vurige rijk van Boogschutter. De energie van de Zon in het dierenriemteken Boogschutter brengt ons in de komende vier weken naar de Winterzonnewende.
Venus, de planeet van de Liefde, reist ook vanaf 22 november 2020 door het mysterieuze rijk van Schorpioen.
Met deze intense energie tot 15 december 2020 zijn gevoelens en verlangens donker en sterk, maar deze worden voor de buitenwereld verborgen gehouden.

Vanaf 28 november 2020 gaat Neptunus in Vissen weer direct.
Vanaf 23 juni 2020 was Neptunus in Vissen retrograde en werd de focus gelegd op de illusie dat alles mogelijk is en daarmee het verlangen naar meer van wat niet kan zijn.
Het onderscheid tussen dromen en realiteit wordt duidelijk met de direct lopende Neptunus in Vissen.
Velen bewandelen de weg van de verwarring, ontkenning en de illusie en tijdens de retrograde Neptunus in Vissen werd de illusie zichtbaar.
We zijn getuige van de overgang van de oude wereld naar de nieuwe wereld.
Alles wat nieuw is kan beangstigend zijn, omdat we ons als mensheid op onbekend terrein begeven.
Gevoelens van onzekerheid leiden tot angst, machteloosheid en weerloosheid. Angst leidt dan weer tot geweld en een negatieve spiraal.
Wat is echt? Wat is een illusie?
Nu Neptunus in Vissen weer direct gaat, worden we wakker geschud en geconfronteerd met de gevaren van ongecontroleerde verbeeldingskracht.

De duistere kant Venus in Schorpioen tegenover de onvoorspelbare Uranus in Stier daagt aan het eind van november 2020 uit om knopen door te hakken wanneer er sprake is van situaties waar persoonlijke vrijheid in het geding is.

Het einde van het sleuteljaar 2020 staat in het teken van twee Verduisteringen op de as Tweelingen en Boogschutter.
Een Maansverduistering op 30 november 2020 in Tweelingen en een Zonsverduistering in Boogschutter op 14 december 2020.

De laatste Maansverduistering van 2020 is een intense penumbrale Maansverduistering in Tweelingen op 30 november 2020 en deze zal zichtbaar zijn in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en delen van Azië, het grootste deel van Noord-Amerika, de Stille Oceaan en Noordoost-Azië, inclusief Japan.
Deze Maansverduistering zal vooral van invloed zijn op Tweelingen, Leeuw, Waterman, Boogschutter.
Lees meer over deze Maansverduistering onder NIEUWS op deze website!

De Totale Zonsverduistering in Boogschutter van 14 december 2020 maakt de weg vrij voor de historische conjunctie van Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 op de eerste graad in Waterman, de overgang naar het Aquariustijdperk!
Aangezien deze conjunctie tussen Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 ook een katalytisch vierkant aspect vormt met de retrograde Uranus in Stier, gaat het definitief afscheid te nemen van het oude en het nieuwe te verwelkomen.

Een nieuw tijdperk van progressieve, duurzame energie.

Op collectief en individueel niveau wordt al veel losgelaten, maar toch is het goed om jezelf voor te bereiden op de nieuwe tijd.

Ruimte maken voor wat er echt toe doet en het nieuwe omarmen wanneer Jupiter en Saturnus gaan zich verenigen in het luchtteken Waterman!

Ik wens iedereen een hoopvolle november maand!

error: Content is protected !!