Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose voor januari 2021

Gelukkig Nieuwjaar en welkom in 2021!

De Grote Conjunctie van Jupiter en Saturnus in Waterman tijdens de Zonnewende van 21 december 2020 brengt een enorme stroom Waterman-energie naar 2021, waardoor het hogere humanitaire “wij” gevoel groeit en daarmee het verzet tegen de gevestigde macht steeds groter wordt.

We bevinden ons aan het begin van het Watermantijdperk, de overgang van een patriarchaal naar een matriarchaal tijdperk met een betere samenwerking met de Aarde en haar hulpbronnen.
Een tijd waarin onze samenleving en wereldbeeld definitief verandert.

In 2021 zijn we eindelijk verlost van de Saturnus/Pluto-conjunctie van begin 2020, die met de inbreng van Jupiter de wereld zo heeft veranderd. 
Aangezien deze planetaire conjunctie samenviel met de uitbraak van de Corona-pandemie, kunnen we alleen maar hopen dat het ergste achter de rug is.

De stimulerende krachten van Jupiter, Saturnus en de Zon in Waterman van 9 tot 31 januari 2021 openen de deur van collectief sociaal en humanistisch bewustzijn.
Neptunus in Vissen blijft ook in januari 2021 het spiritueel ontwaken koesteren en doordrenkt onze ziel met verlangens gevormd door onze dromen.

De revolutionaire Uranus, astrologisch heerser van Waterman ging vanaf 15 augustus 2020 retrograde en hervat vanaf 14 januari 2021 op 6º43’3 in Stier zijn directe baan om de Zon.
In de afgelopen vijf maanden waren de revolutionaire energieën van de retrograde Uranus naar binnen gericht.
Stabiliteit is belangrijker dan ooit, want er zal meer energie vrijkomen dan we aankunnen.
De vrijgekomen opgekropte energie zowel individueel als collectief is enorm, dus onderdrukte energie komt tot uitbarsting op persoonlijke en wereldwijde schaal.
In de komende maanden moeten we anticiperen op plotselinge, onverwachte gebeurtenissen en revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van ons monetaire stelsel.

Vanaf half januari 2021 zal de stuwende conjunctie van Mars met Uranus in Stier vierkant Jupiter in Waterman leiden tot een volatiele sfeer.
Dit grensoverschrijdende vierkant Jupiter in Waterman/Uranus in Stier gooit nog meer olie op het vuur temidden van de heersende collectieve angst van verlies van individualiteit.
We krijgen te maken met een moeilijke periode waarin het moeilijk zal zijn om onze persoonlijke verlangens te laten samenvallen met de eisen van ons sociale leven.
Het kan twee kanten opgaan, bij welwillendheid en geduld kunnen grote constructieve resultaten worden geboekt, maar minder goede intenties zullen averechts werken.

De confrontatie tussen Mars in Stier en Saturnus in Waterman vanaf 6 januari tot 27 januari 2021 daagt uit om voor eens en altijd korte metten te maken met alles wat niet (meer) werkt.

Het toenemende katalytisch vierkant van Saturnus in Waterman met Uranus in Stier stelt de wereld in 2021 voor een voldongen feit dat de oude wereld voorbij is en dat ruimte moet worden geboden aan blijvende sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang.
Lees verder over Saturnus vierkant Uranus onder NIEUWS op deze website!

Terug naar januari 2021!

Tot 20 januari 2021 verlicht de Zon het sterrenbeeld Steenbok.
Het donkere licht van de Winter wordt gestuwd door de sterke constructieve energie van vrijheid van Mars in Stier.

Op 2 januari en 3 januari 2021 wordt het nieuwe jaar ingeluid door de eerste grote meteorenregen van 2021 de Quandrantiden vanuit het sterrenbeeld Bootes, met maar liefst 40 meteoren per uur!

In aanloop naar het spanningsveld van Jupiter en Saturnus in Waterman en de nog retrograde Uranus in Stier in kan de eerste week januari 2021 overweldigend zijn en angst veroorzaken.
Een onvoorspelbaar verloop dwingt om een strak schema te hanteren om de beschikbare tijd efficiënt te gebruiken.

Vanaf 7 januari 2021 reist Mars door Stier. Mars moet wennen aan deze aarde-energie. Mars in Stier staat astrologisch gezien “in vernietiging”, dus Stier beteugelt de natuurlijke kracht van Mars. Mars is in Stier minder fel en snel zoals in de eigen vuurkracht van Ram, maar is wel meer productief. Waar Mars in Ram vorig jaar mee begonnen is, wordt in het tijdperk Stier verder gebouwd. Tot 4 maart 2021 krijgen we dus te maken met een productieve periode die zich kenmerkt door vastberadenheid, hard werken, volharding, toewijding, maar helaas ook bezitterigheid en controledrang.
De rode Strijder Mars zal medio januari 2021 Uranus in Stier vergezellen.
Deze ontmoeting aan het begin van 2021 kan tot verrassende ontwikkelingen leiden!

De transit van Mercurius door het sociale Waterman vanaf 9 januari 2021 tot 15 maart 2021 benadrukt de sfeer van vernieuwing, maar maakt ook direct, impulsief en ongeduldig.
Mercurius in Waterman geeft een stem aan Jupiter en Saturnus in Waterman. Mercurius in Waterman symboliseert vrijheid van gedachten, van originele ideeën en snelle mentale processen.
De retrograde Mercurius in Waterman van 30 januari tot 20 februari 2021 trapt op de rem om te reorganiseren, te repareren, te herzien, te onderzoeken, problemen op te helderen en toekomstige plannen te fine-tunen.

Vanaf 9 januari 2021 tot 1 februari 2021 reist Venus door Steenbok. De Aphrodite Venus is in Steenbok trouw en standvastig, maar in een verlangen naar stabiliteit is Venus hier ook voorzichtig en ijdel en ook wordt het moeilijker om gevoelens openlijk te uiten.
Gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens deze Venusovergang in Steenbok, krijgen een staartje, want van 6 november 2021 tot 6 maart 2022 is Venus weer terug in Steenbok en krijgen we een herhaling van wat zich nu zal afspelen.

Op 13 januari 2021 is de eerste Nieuwe Maan van 2021, de Nieuwe Maan in Steenbok.
Lees verder over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 14 januari 2021 gaat Uranus in Stier weer direct.
Uranus, de planeet van vrijheid, breekt muren af om ruimte te maken voor de toekomst.
Het direct gaan van Uranus in Stier gaat gepaard met grote veranderingen en verstoringen.
Een tussenperiode van relatieve ‘rust’ is tot een einde gekomen.
Uranus in Stier is als een slapende vulkaan die tot uitbarsting komt, een kosmisch ontwaken, een moment van hoop op verandering zo aan het begin van het nieuwe jaar.
Omarm flexibel denken en neem maatregelen voor lange termijn financiën en investeringen.
Hoe destabiliserend en beangstigend deze geleidelijke veranderingen zijn, deze transformatie is nodig voor de evolutie van de mensheid.

Vanaf 20 januari 2021 straalt de Zon in het innovatieve en creatieve Waterman.
Vooral nu Uranus, heerser van Waterman niet meer retrograde is, moeten we rekening houden met het onverwachte vooral op het gebied van het netwerk van professionele en sociale contacten, technologie en informatietechnologie.

De rode planeet Mars groeit steeds verder naar een conjunctie met Uranus in Stier dat van 20 tot 25 januari 2021 van grote invloed zal zijn op het wereldbeeld.
Het valt samen met de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2021. Het wordt erop of eronder. Of er komt samenwerking met de nieuwe regering of er blijft weerstand.

In de derde week van januari 2021 hebben we te maken met een exact vierkant tussen Mars in Stier en Jupiter in Waterman.
Met dit planetaire spanningsveld daagt de rode strijder Mars de grote gasreus Jupiter tot het uiterste uit. Dit is een aspect van blinde ambitie, arrogantie en overdrijving en er worden beloftes gedaan niet kunnen worden waargemaakt. Het kan twee kanten opgaan, bij welwillendheid en geduld kunnen grote constructieve resultaten worden geboekt, maar minder goede intenties zullen averechts werken.

Op zondag 24 januari 2021 is de Zon conjunct Saturnus in Waterman en deze samenstand is het begin van een nieuwe jaarcyclus van Saturnus. Een dag van zelfbeheersing, plichtsbesef en bewustwording.

Mercurius is op 24 januari 2021 de Avondster, want deze is in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat na de Zon onder, in het westen. Mercurius is aan de westelijke horizon met het blote oog te zien.

Op 26 januari 2021 staat de Zon in Waterman vierkant op Uranus in Stier en dat kan de oorzaak zijn van grote innerlijke onrust, onvoorziene gebeurtenissen en ongeregeldheden.
Met deze individualistisch gerichte energie willen we ons bevrijden uit het keurslijf van verplichting en regelgeving. Vrijheid is waardevol en Uranus in Stier gaat over waardebepaling, dus naast vrijheid gaat het ook om veiligheid en financiële zekerheid.

De Volle Maan in Leeuw van 28 januari 2021 is driehoek Uranus in Stier, vierkant Mars en Uranus in Stier en opposiet Jupiter en Saturnus in Waterman.
Deze Volle Maan in Leeuw duidt op een dynamische, maar gecompliceerde dag van uitdagingen en tegenstrijdigheden.
Financiële aangelegenheden en sociale druk kunnen de oorzaak zijn van frustratie.
Behoud van wat is of wat moet worden veranderd kan niet worden afgedwongen met machtsvertoon of geweld, maar vanuit collectieve verbondenheid.
Deze dag vraagt om duidelijke en creatieve keuzes waarbij elkaars mening gerespecteerd wordt.
Lees meer over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website!

Wereldwijd gezien kan het spannend worden in de derde week van januari 2021, wanneer rond 20 januari 2021 het spanningsveld tussen Mars, de Zwarte Maan en Uranus in Stier met Saturnus en Jupiter in Waterman de boel op scherp zal stellen.

Van 30 januari 2021 tot 20 februari 2021 is Mercurius retrograde in Waterman.
Mercurius draait in deze periode in tegengestelde richting en tijdens deze periode van reorganiseren en repareren lopen planning en afspraken spaak, zijn er vertragingen en lopen computers vast. Tijdens deze kosmische “time-out” vindt herziening van projecten en ideeën plaats, ook komt er ruimte voor Intellectuele groei en zelfreflectie. Tijdens deze periode van de retrograde Mercurius is er meer emotionele afstand en meningsverschillen met vrienden, organisaties en werkgroepen.
Mercurius retrograde gaat over alles wat communicatie inhoudt, alle vormen van vervoer, het denken, de allerhande dagelijkse dingen, het netwerk waar onze hele wereld en samenleving deel van uitmaakt.
Verandering is de enige constante factor tijdens deze periode.

Vanuit individueel oogpunt willen we vooruitgang en evolueren, zelfs als dat betekent dat we van baan of relatie moeten veranderen. Saturnus is de gewoonte en Uranus is verandering, het onbekende, het nieuwe, de durf, de toekomst. In deze onzekere periode is het vaak twee stappen vooruit en drie stappen terug. Neem de tijd, want de intuïtieve verbinding tussen Neptunus in Vissen en Pluto in Steenbok zal de juiste weg wijzen.

Economisch gezien wordt het heel lastig om temidden van een proces van herstructurering een doorstart te genereren voor bedrijven en activiteiten nieuw leven in te blazen, ook wanneer de Coronacrisis tot een einde is gekomen.
Door de onafhankelijke en progressieve Waterman-energie blijft het verlangen bestaan om onze wereld te veranderen en onze planeet te redden, want Saturnus vierkant Uranus zal door vele natuurrampen dit jaar de wereld op een pijnlijke manier de gevolgen laten zien van klimaatverandering.
Stier is immers verbonden met Moeder Aarde en Waterman met haar vele bewoners.

We worden gedwongen om duurzame oplossingen te vinden voor de toekomst om onze relatie met de natuur te verbeteren voor nu en toekomstige generaties. Het oude kapitalistische systeem zal zich echter blijven verzetten en daarom worden goede oplossingen niet of te laat doorgevoerd. We mogen en kunnen niet langer onze ogen sluiten!

Jupiter in Waterman is onze planetaire pleister in dit klimaat van onzekerheid.
In de zomer van 2021 is Jupiter al even in Vissen, dus in juni en juli 2021 ontstaat een sfeer welwillendheid waardoor spanningen wegvloeien en oplossingen gevonden worden.

Vanaf begin februari 2021 trekken de stofwolken op en zien we de resultaten van de energetische verschuiving als gevolg van de zes Verduisteringen van 2020.

Daarover later meer!

Wens jullie allemaal een behouden januari 2021!

error: Content is protected !!