Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose mei 2021

We bevinden ons in een ongekende fascinerende cyclus van ongekende kosmische transformatie, een totale reset van alle sociale, economische en politieke systemen.
Deze transformatie cyclus van 20 jaar duurt tot 2040.
Vanaf volgend jaar zien we dat de nieuwe wereld vaste vorm gaat krijgen. 

Het vooruitzicht van het onbekende kan verontrustend en beangstigend zijn.
Als jullie astroloog mag ik de weg wijzen en verduidelijken wat er allemaal aan de hand is.
Niet altijd is de boodschap aangenaam en kan ik het niet mooier maken dan het is, maar ik wil zo nauwkeurig mogelijk een astrologisch beeld schetsen dat kan helpen te navigeren in een nieuwe wereld van onzekerheid.

De reis van Jupiter en Saturnus door Waterman, het teken van samenleving, technologie en revolutie brengt ingrijpende innovatieve hervormingen in de manier waarop de samenleving wordt georganiseerd en bestuurd. Deze technologische ontwikkelingen kunnen zowel een vloek als een zege zijn, want ondanks alle vooruitgang wordt onze persoonlijke vrijheid en privacy steeds meer ingeperkt.

Wat gaat mei 2021 ons brengen?

Mei 2021 opent met Beltane, het Keltische feest dat de overgang van Lente naar de Zomer symboliseert. Het is het feest van de godin Freya, de godin van Liefde, Vruchtbaarheid en Sensualiteit dat de vereniging van man en vrouw symboliseert, welke wordt weerspiegeld in menselijke relaties.

We gaan de versnelling in, want vanaf 5 mei 2021 tot 11 juli 2021 reist de kosmische Boodschapper Mercurius door het eigen teken Tweelingen, op de voet gevolgd door Venus vanaf 10 mei 2021. Met deze luchtige en veelzijdige Tweelingen-energie gaat het om communicatie en verbinding. Waar een wil is, is een weg!
Het symbool van Tweelingen is een overbrugde tweepoot, dus er zijn twee kanten van de Tweelingen. In deze tijd van overleven wordt passieve, aanpassende kant van Tweelingen overschaduwt door de extraverte, responsieve kant. Er wordt overschreeuwd om maar gehoord te worden nu onze monden zijn bedekt. Vooral nu is het zaak deze beide kanten van Tweelingen te integreren door naar elkaar te luisteren om tot een beter begrip te komen.

Op 6 en 7 mei 2021 valt de jaarlijkse Aquariden Meteorenregen in het sterrenbeeld Waterman.
Er kunnen maar liefst 60 meteoren per uur vallen! Deze “vallende sterren” zijn stofdeeltjes die afkomstig zijn van de komeet Halley.

Op 11 mei 2021 is het Nieuwe Maan in Stier! Deze Nieuwe Maan is conjunct de revolutionaire Uranus en met deze energie is veel mogelijk.
Geweldige kans om voor de komende maand intenties te bepalen en deze als zaden in de vruchtbare mei-aarde te planten. Alles wat nu geplant wordt, gaat groeien!

Vanaf 14 mei tot 28 juli 2021 verschuift de Grote Weldoener Jupiter tijdelijk naar Vissen, gaat retrograde vanaf 20 juni en keert weer terug naar Waterman van 29 juli tot 29 december 2021.
Met Jupiter in Vissen wordt ruimte geboden aan inspiratie, genezing, vergeving en spiritualiteit en wordt de verbinding met de hogere bron hersteld. Met Jupiter in Vissen keert de hoop op betere tijden weer terug.
Jupiter reist vanaf 30 december 2021 tot 10 mei 2022 definitief door Vissen, gaat van 11 mei 2022 tot 16 mei 2023 door Ram (!) en keert retrograde terug naar Vissen van 29 oktober tot 20 december 2022.
De tijdelijke transit van Jupiter in Vissen mag worden gezien als een korte interval, de kosmische kracht van initiatieven, inspiratie en hoop voor de toekomst.
Jupiter in Vissen haalt de scherpe randen weg in onze wereld van verdeeldheid.

Met Jupiter in de mystieke wateren van Vissen groeit het bewustzijn hoe belangrijk een intuïtieve en hart gerichte, medelevende kijk is om onze gezondheid, economische infrastructuur en ontwrichte levens te herstellen.
De pendelende Jupiter tussen de idealistische Waterman en het medelevende Vissen, zal in ieder geval een deel van onze focus liggen op het creëren van een hoopvolle toekomst.
Door de invloed van de beperkende Saturnus in Waterman dit jaar, zal positieve verandering niet van de ene op de andere dag plaatsvinden en is het goed mogelijk dat de dingen in de nabije toekomst ver weg blijven voelen. Het kille thema ‘sociale afstand nemen’ blijft zeker tot maart 2023 bestaan met de beperkingen van Saturnus in Waterman.

Wanneer de retrograde Jupiter terugkeert in Waterman, moeten we zelfs een stap terug doen in de tijd, terug naar gebeurtenissen uit 2020.
De combinatie van de drie maanden retrograde cyclus van Jupiter en de drie Saturnus-Uranus-vierkanten geeft in 2021 de indruk dat de geschiedenis zich herhaalt, met al haar ongeleerde karmische lessen.

Vanaf 21 mei 2021 reist de Zon door Tweelingen en deze voegt zich daar bij Venus en Mercurius.
Deze luchtige en snelle energie brengt originele ideeën en wil vooruit!
Saturnus in Waterman ondersteunt die ideeën aanvankelijk, maar weet ook dat veel van die ideeën voorlopig de ijskast in zullen gaan, want Saturnus gaat retrograde….

Saturnus, de planeet van dharma en karma vertraagt ​​alles en betekent uitstel wanneer deze retrograde gaat.
Van alle retrograde planeten zal de retrograde Saturnus in Waterman van 23 mei tot 10 oktober 2021 de meeste impact op ons leven hebben. Saturnus is karma, discipline, structuren en grenzen, dus het wordt een retrograde periode van karmische levenslessen waarin we leren om moeilijke situaties te overwinnen en verstandige beslissingen te nemen.
Degenen met Saturnus retrograde in de geboortehoroscoop krijgen tijdens die periode te maken met conflicten met autoriteiten, tegenwerking van hogerhand of minder zelfvertrouwen.
Vooral Stier, Schorpioen, Waterman en Vissen krijgen tijdens deze periode te maken met uitdagingen in de carrière en privé-leven.
De omvang van de economische klap wordt met de retrograde Saturnus in Waterman pijnlijk zichtbaar en dwingt de overheid tot een socialer beleid.
Dit is een ideale periode om structuren van de samenleving en technologie te herzien.
Telewerken, thuiswerken en de Digitale Werkplek worden standaard in de nieuwe samenleving, maar het zal echter nog een lange tijd duren voordat er een nieuw kabinet wordt gevormd.

Geduld bewaren en voorzichtig zijn zal de grote les zijn van deze Saturnus retrograde, vooral nu op woensdag 26 mei 2021 de eerste Maansverduistering van 2021 zal plaatsvinden.

Verduisteringen dienen als katalysator op onze collectieve weg naar de toekomst.
De eerste van de vier Verduisteringen van 2021, de “Super Bloedmaan” van 26 mei 2021, is een totale Maansverduistering in Boogschutter en deze dwingt ons de waarheid te vinden temidden van chaos en rookgordijnen van onwaarheden en propaganda.
Deze Maansverduistering en de annulaire Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 hebben een sterke impact op de mondiale mediasfeer.
In de komende zes maanden komen er dramatische onthullingen, een plotseling einde en onverwacht nieuw begin in de wereld van de media.
Deze door Tweelingen en Boogschutter geregeerde Verduisteringen zullen ook grote verschuivingen veroorzaken in de manier waarop we denken en communiceren, evenals in hoe we ons verhouden tot de wereld in het algemeen.
Lees meer over deze totale Maansverduistering en de invloed op de tekens onder NIEUWS op deze website!

De cycli van de Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.
Door de invloed van de karmische Maansknopen op de as Tweelingen/Boogschutter gaan we door deze Verduisteringen een ware revolutie zien op het gebied van het geschreven woord, zoals verbeterde e-books en nieuwe onderwijsmethoden waarbij een boek kan worden gelezen met beeld en geluid en een wereldwijde transformatie op het gebied van mobiliteit, reizen op lange afstand, media en communicatie.
Met de Noordknoop in Tweelingen verandert onze grotere maatschappelijke drijfveer en collectief verlangen naar vernieuwing, groei, uitwisseling van informatie en snelle communicatie.
Op een meer esoterisch niveau zullen we in deze wereld van Corona gevraagd worden om de energetische “virussen” te onderzoeken die we via woord en gebaar aan elkaar doorgeven.
Welke haatdragende taal verspreiden we? Welke boodschappen van angst geven we door?
Hoe kunnen we ons “wapenen” tegen op angst gebaseerd nieuws, onwaarheid en verkeerde informatie?

Geen enkel nieuwsbericht, nep-nieuws, mediamanipulatie of propaganda kan de essentiële waarheden van het leven verdoezelen.
Een samenleving van ‘social distancing’, vervreemding en uitsluiting kan simpelweg niet bestaan.
Alleen een rechtvaardige en respectvolle multiculturele samenleving van verdraagzaamheid en wederzijds respect en erkenning voor en van iédereen biedt perspectief, verrijking en toekomst.

Met Saturnus in Waterman wordt gezocht naar een grote gemene deler en dat is een zoektocht naar de waarheid. De leugen regeert, maar de waarheid bevrijdt en daarom zoeken gelijkgestemden elkaar op om samen de waarheid te beleven binnen een gekke wereld van propaganda en opgelegde regels.
Met Saturnus in Waterman, gevolgd door de lange reis van Pluto in Waterman begin 2024 tot 2044, worden er steeds meer kleinschalige gemeenschappen, groepen en sociale netwerken gevormd, die zelfvoorzienend zijn, zoals door ruilhandel en met eigen energievoorziening.
Een parallelle, humanere samenleving binnen een kille, gecontroleerde wereld.

Bijna direct na deze totale Maansverduistering gaat Mercurius voor de tweede keer dit jaar retrograde, nu in het eigen teken Tweelingen van 29 mei tot 21 juni 2021.

Alle drie Mercurius retrograde periodes van 2021 zijn in het element Lucht, dus in Waterman, Tweelingen en Weegschaal. De eerste was Mercurius in Waterman op 30 januari 2021 en de derde in Weegschaal op 27 september 2021.
We krijgen met Mercurius in de sociale en mentaal gerichte Luchttekens te maken met verwarring op het gebied van communicatie en denken, maar het geeft ons ook de kans om bedachtzamer en oprechter te zijn binnen zowel persoonlijke partnerschappen als sociale kaders.
Mercurius blijft retrograde tot 21 juni 2021, het moment van de Zomerzonnewende.
We moeten tot eind juni 2021 uiterst voorzichtig zijn met het doen van toezeggingen en beloftes, vooral met die beloftes die niet kunnen worden nagekomen.

Tijdens deze periode van Mercurius retrograde in Tweelingen is het mogelijk dat verloren vrienden en liefdes terugkeren in ons leven, maar bovenal gaat het om rust, herstel, grenzen stellen, ontspanning, vernieuwing en het doen van onderzoek.

Op 10 juni 2021 volgt de Zonsverduistering in Tweelingen, dus mei en juni 2021 staan in het teken van het veelzijdige en veranderlijke Tweelingen. Er wordt gezocht naar een nieuwe vorm, een nieuwe routine.
Deze nieuwe vorm van leven vraagt om het doen van maatschappelijke aanpassingen en dat offers moeten worden gebracht zodat de weg naar de toekomst wordt vrij gebaand.

Samengevat is mei 2021 een onrustige maand van dualistische energieën.
Van zo graag de klok vooruit willen zetten, maar het is alsof de kosmische klok juist in plaats van vooruit, achteruit lijkt te lopen.
Met Saturnus retrograde gaat het toch over hoe het ooit was, hoe het nu is, wie we waren en hoe we nu zijn.

Leef in het moment, plan niet teveel vooruit, laat alle negatieve energieën van boosheid, frustratie en machteloosheid los, wees flexibel en vecht voor je eigen hoogste manifestatie.
Wanneer je in boosheid en negatieve gedachten vast blijft zitten, grijpt angst je bij de keel.
Angst heeft een lage trilling en blokkeert de stroom van het leven.
Geef je kracht niet weg. Blijf positief, maar wel realistisch.
Niet alles zal namelijk te verwezenlijken zijn.

Wens jullie allemaal een rustige meimaand

error: Content is protected !!