Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Oktober 2023 is een romantische, emotionele en passionele maand voor de Ram.
Bijna alle planeten staan aan de westelijke sector en dat betekent dat samenwerking, sociale vaardigheden en consensus de weg naar succes zal zijn.
De focus in oktober 2023 ligt op carrière, gezondheid, liefde, relaties en financiën.

Liefde en Relaties
De transit van jouw planeet Mars door Weegschaal tot 12 oktober 2023 maakt Ram gemotiveerd, gedreven, meer toegewijd in relaties en bereid om te vechten voor een relatie.
Ram kan zelfs het besluit nemen om voor de liefde te verhuizen naar een ander land.
De harmonieuze Zon in Weegschaal moedigt compromissen aan, maar jij moet wel als eerste een concessie doen in de liefde, maar ook op het werk. Jouw succes in de liefde hangt af van geduld, tact en begrip. Op 14 oktober 2023 is er een Zonsverduistering in Weegschaal (Huis van Relaties) en dit kan tot eind 2023 en het 1e kwartaal van 2024 nieuwe kansen bieden om nieuwe samenwerkingsverbanden, partnerschappen en nieuwe verbintenissen aan te gaan, te herstellen of te vernieuwen.
Asteroïde Ceres in Schorpioen door het 8e Huis van Zielsprocessen is ook in oktober 2023 gunstig om emotionele banden te verstevigen met dierbaren en de intimiteit in je relatie te verbeteren.

Familie en Huis
De eerste dagen van oktober 2023 zijn hectisch vanwege klusjes en dringende zaken.
De energie stroomt en dat maakt het makkelijker om met moeilijkheden om te gaan, vol te houden en ervan te leren. Het is wel raadzaam om geen tijd te verspillen aan het creëren van de schijn van succes. Wat anderen aan de buitenkant zien of denken waar te nemen, heeft niets te maken met wat er achter de voordeur afspeelt.
De retrograde Cheiron in Ram ondersteunt Ram om onverwerkt jeugdtrauma onder ogen te zien waardoor het genezingsproces op gang komt.
In de tweede helft van oktober 2023 kunnen er problemen zijn met oudere familieleden. Ook de
gezinsfinanciën kunnen een bron van stress en disharmonie zijn. Gelukkig laten kinderen in het gezin, familie of directe omgeving goede resultaten zien op school of met de studie.

Carrière
Met de energie van Nieuwe Maan in Maagd van 15 september 2023 in het Huis van Werk ziet Ram in de eerste helft van oktober 2023 verbeteringen in de werkomgeving en met collegiale interactie, nieuwe technologieën, teamwork en nieuwe ideeën op het gebied van welzijn en milieu.
Met Mercurius in Weegschaal vanaf 10 oktober 2023 worden bestaande meningsverschillen opgelost.
Oktober 2023 is niet gunstig voor zakelijke reizen die verweven zijn met verkoop en promotie.
Voor de ambitieuze Ram komt carrière altijd op de eerste plaats en met de kracht van Zonsverduistering van 14 oktober 2023 kun je in oktober 2023 een goede indruk maken bij het hoger management.
Oktober 2023 is een gunstige maand om van werkplek te veranderen, maar zorg er wel voor dat je goed op de hoogte bent voordat je een beslissing neemt.

Financiën
De grote Weldoener Jupiter in Stier (Huis van Financiën) is op zich een gunstige financiële transit, maar Jupiter en Uranus in Stier zijn allebei retrograde. Let op je uitgavenpatroon!
Er zijn deze maand onvoorziene huishoudelijke uitgaven of er wordt in je onderneming minder winst geboekt, waardoor het lastig is om vaste lasten te betalen. In de eigen onderneming moet je voorzichtig zijn met het doen van investeringen, nieuwe projecten en uitbreiding van de onderneming. Dankzij een sterke Mars in Schorpioen vanaf 13 oktober 2023 wordt de kans vergroot op succes bij een juridisch proces of in aanmerking tot komen voor financiële tegoeden of betaald te krijgen. Door de Gedeeltelijke Maansverduistering in Stier van 28 oktober 2023 in jouw geldsector, persoonlijke hulpbronnen, bezittingen en materiële gehechtheden kan de financiële situatie kan onder druk komen te staan. Deze gedeeltelijke Maansverduistering in Stier kan de vruchten laten zien van financiële beslissingen die in het voorjaar van 2023 zijn genomen, ongeacht deze zuur of zoet zijn. Deze Maansverduistering is wederom een wake-up call om je relatie met geld opnieuw te evalueren en te onderzoeken.

Gezondheid
De retrograde Saturnus en Neptunus in Vissen in het 12e Huis van Kosmisch Bewustzijn en Loslaten helpt je om verbinding te maken met je onderbewustzijn, het verleden los te laten en te verwerken en oude onverwerkte emotionele bagage los te laten.
Het thema afscheid en loslaten als een kosmische voorbereiding op de periode van Saturnus in Ram (vanaf 15 februari 2026) waarin je innerlijke ontwikkeling een hoge vlucht zal nemen.
Door de retrograde Cheiron in jouw eigen teken Ram denk je veel na over recente ervaringen die jou hebben doen twijfelen aan jezelf of die jouw zelfvertrouwen hebben aangetast. Nu is het tijd om een stapje terug te doen om verbeteringen aan te brengen.
Een verstandig en gevarieerd dieet, sport, yoga, meditatie en lichaamsbeweging in de buitenlucht zijn ook in oktober 2023 noodzakelijk om geestelijk en lichamelijk fit te blijven.

Advies
De Volle Maan in Ram van 29 september 2023 ging over zelfreflectie. In de eerste helft van oktober 2023 kom je precies te weten wat er nodig is om emotionele blokkades te overwinnen voor innerlijke groei. Loslaten, zowel intern als extern. Ram heeft al heel wat voor de kiezen gehad in 2023…Er is goed nieuws, want jouw heerser Mars reist vanaf 13 oktober 2023 tot 24 november 2023 door Schorpioen. Mars voelt zich prima thuis in Schorpioen!
Medio november 2023 is er conjunctie van Mars met de Zon in in Schorpioen. Na al die strubbelingen mag Ram uitzien naar een cyclus van vertrouwen en positieve verandering en dat geldt voornamelijk voor je financiële positie door een nieuwe baan, loonsverhoging, winst in je onderneming of verkrijging van gelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!