Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose voor september 2017

De maand september staat in het teken van de Herfst en de oogst die van het land wordt gehaald.
September is ook de maand van de Herfst-equinox voor het Noordelijk Halfrond. 

Dit energetisch krachtige keerpunt vraagt om ons voor te bereiden op de komende Winter, door bescherming en gezondheid te vragen voor de koude dagen en dank te zeggen voor alle goeds dat Moeder Aarde ons deze Zomer heeft gebracht.

Voor alle tekens betekent de energie van september 2017 mede door de retrograde Uranus in Ram, een naar binnen gerichte energie om te bezien wat de eigen oogst is van de afgelopen periode waarin plannen in werking werden gesteld.

September 2017 belooft een overvloedige maand te worden voor liefde, kunst en cultuur door het pact dat Jupiter in Weegschaal met de Noordermaansknoop in Leeuw maakt.

De eerste dag van september 2017 is het begin van meteorologische Herfst dat de maanden september, oktober en november inhoudt.

Op 5 september 2017 gaat Mercurius weer direct in Leeuw.
Na een periode van terugkijken, onderzoek, herzien en verbeteren breekt weer een periode aan om met volle kracht vooruit te gaan met technologische en creatieve projecten. Mercurius wordt hierbij vurig ondersteund door de rode strijder Mars in Leeuw en Uranus in Ram waardoor de eerste tien dagen van september 2017 een positief beeld geven van samenwerking, productiviteit en inspiratie, praktische oplossingen, vooruitgang en nieuwe inzichten op velerlei gebied.

Op 6 september 2017 is er een Volle Maan op 13º in het waterteken Vissen.
Lees verder over deze Oogst Maan in Vissen onder NIEUWS op deze website.

De periode tussen 19 september en 6 oktober 2017 wordt weer spannend met een derde en laatste exacte oppositie van Jupiter en Uranus op 27º op de as Ram/Weegschaal.
Deze periode duurt van 27 september 2017 tot 1 oktober 2017.
De eerste exacte oppositie was 26 december 2016, de tweede op 3 maart 2017 en de derde op 28 september 2017. De oppositie Jupiter en Uranus is een heftig en transformeel proces voor onze evolutie. Met een oppositie staan planeten lijnrecht tegenover elkaar en zoeken de confrontatie. Uranus in Ram wil door en wil niet wachten. Jupiter in Weegschaal wil de lieve vrede bewaren, maar Uranus wil hoe dan ook door, ongeacht de gevolgen.
Dit is een periode waarin grootschalige ideeën en projecten aan verandering onderhevig zullen zijn. Een periode van doorbraken en grote ontwikkelingen, maar ook van grote culturele, financiële, politieke en sociale onrust, corruptie en machtsmisbruik.
Ongezonde professionele en persoonlijke relaties, onrealistische projecten en onderhandelingen worden verbroken. Er is sprake van een rusteloos verlangen naar vrijheid en een behoefte aan avontuur en reizen, maar er kunnen moeilijkheden ontstaan door onrealistische verwachtingen. Het is verstandig om onbetrouwbare en onvoorspelbare personen en vooral onzekere financiële situaties zoveel mogelijk te vermijden.
De laatste oppositie tussen Jupiter en Uranus laat een keerpunt zien voor ons als mensheid. Een nieuw hoofdstuk. De tijd is gekomen om een zorgvuldige afweging te maken van wat moet veranderen om ons leven zinvol te maken. Een drang tot vrijheid laat ons losbreken van iedere vorm van beperking om de sprong naar de toekomst te kunnen maken.

Op 20 september 2017 is er een Nieuwe Maan op 27º in het aardeteken Maagd.
Lees verder over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Het weekend van 23 en 24 september 2017 staat in het teken van de Herfstequinox.
Op zaterdag 23 september 2017 vieren we het Feest van Madron, de dag waarop de Zon het teken Weegschaal betreedt en direct op de Evenaar schijnt.
Het magische omslagpunt waarbij dag en nacht in evenwicht zijn. Een positieve en inspirerende tijd om samen met anderen te zijn, een periode waarin de algemene focus op de innerlijke ontwikkeling ligt.

Vanaf 29 september 2017 gaat Pluto weer direct in Steenbok na een lange retrogradeperiode sinds 20 april 2017.
De tijd breekt aan om activiteiten in gang te zetten die ons diep aan het hart gaan.
De retrograde Pluto in Steenbok heeft ons geduld op de proef gesteld, maar geduld wordt uiteindelijk beloond.
De schaduwperiode blijft echter tot 19 januari 2018 van kracht, dus vanaf die periode is er werkelijke vooruitgang te zien.
Een periode van positieve politieke ontwikkelingen en hervormingen.
Ondanks deze positieve impuls ziet het er toch naar uit dat de wereldeconomie zich in een neerwaartse spiraal zal begeven.

Geniet van de geuren en kleuren van de Herfst, het veranderende en afnemende licht en de rust van de zich geleidelijk terugtrekkende natuur.

Ik wens iedereen een mooie Septembermaand.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!