Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose oktober 2022

De herfstmaand oktober 2022 staat in het teken van het allerlaatste exacte spanningsvierkant tussen de retrograde Saturnus in Waterman en Uranus in Stier.
Door de invloed van dit planetaire spanningsveld kan oktober 2022 een hete herfstmaand worden, want sociale spanningen uit de tweede helft van 2021 en de zomer van 2022 kunnen dan opnieuw oplaaien.

De geopolitieke gevolgen van Saturnus vierkant Uranus zijn groot. De wereld is sinds 2021 totaal veranderd door een ongekende inflatie, oorlog, energiecrisis, COVID19, extreme weersomstandigheden zoals droogte en hitte, vele aardbevingen en modderstromen.

De oude wereld is voorbij. Oude structuren zijn weggevallen.
De tijd is aangebroken voor sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang, voor hervorming.
Uranus vierkant Saturnus dwingt ons om zowel op individueel niveau als op collectieve schaal te herbouwen op de ruïnes van het verleden.

Deze maand zijn er veel planetaire verschuivingen. Mercurius gaat vanaf 2 oktober 2022 weer direct in Maagd, Pluto gaat vanaf 8 oktober 2022 weer direct in Steenbok, Saturnus gaat vanaf 23 oktober 2022 weer direct in Waterman, de retrograde Jupiter keert vanaf 29 oktober 2022 weer terug naar Vissen en Mars gaat retrograde vanaf 30 oktober 2022.
En als klap op de vuurpijl is er op 25 oktober 2022 een intense gedeeltelijke Zonsverduistering in Schorpioen….

De retrograde Uranus blijft tot het eind van 2022 in de buurt van de Noordknoop in Stier.
De Noordknoop symboliseert onze collectieve toekomst, alls wat we moeten ervaren en leren op weg naar de toekomst. Door de gebundelde energie van Uranus en de Noordknoop in Stier gaat het daarbij vooral om thema’s als klimaat, stikstof, landbouw en veeteelt, fossiele brandstoffen, grondstoffen, economie, veiligheid en duurzaamheid, maar financiële en politieke wrijving en het omgaan met economische tekorten en schaarste.

Het laatste ontwrichtende vierkant in oktober 2022 tussen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier voegt door de invloed van de Noordknoop in Stier een extra dimensie toe. Het katalytisch vierkant van Saturnus in Waterman met Uranus in Stier, het gevecht tussen het ‘oude, het verleden’ (Saturnus) en het ‘nieuwe, de toekomst’ (Uranus), (exact was dat op 17 februari 2021, 14 juni 2021 en 24 december 2021), heeft de wereld in 2021 voor een voldongen feit gesteld dat de oude wereld voorbij is en dat ruimte moet worden geboden aan blijvende sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang.

Van 1 oktober tot 12 oktober 2022 is het vierkant Saturnus/Uranus op 18º Stier/Waterman voor de laatste keer exact.
De wereld verandert exponentieel en alles gaat sneller dan je denkt.
Het laatste vierkant van de retrograde Saturnus en Uranus deze maand is als een kosmische storm die de weg baant naar een productieve en innovatieve toekomst.
Er is geen ontkomen aan, het leven zal nooit meer zo zijn zoals voorheen.

Vanaf 8 oktober 2022 gaat Pluto op 26º7 in Steenbok weer direct ….!
Het groene licht wordt gegeven om de waarheid aan het licht te brengen.

De jaarlijks terugkerende meteorenzwerm Draconiden in het sterrenbeeld Draco laat op 9 oktober 2022 de meeste ‘vallende sterren’ zien, er vallen dan gemiddeld 10 vallende sterren per uur.
De meteoren zijn afkomstig van de komeet 21P Giacobini-Zinner, die in 1900 werd ontdekt.
De Draconiden zijn het best in de vroege ochtend te zien.

Op 9 oktober 2022 is het ook Volle Maan op 16º33 in Ram! Deze Volle Maan is conjunct de retrograde Jupiter in Ram en vormt een oppositie met Venus in Weegschaal.
Met Mars in Tweelingen vierkant de retrograde Neptunus in Vissen wordt dit een Volle Maan van onthullingen…
Lees meer over deze Volle Maan en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

In de ochtend van 21 en 22 oktober 2022 vindt in het sterrenbeeld Orion de jaarlijkse Orioniden Meteoren regen plaats.
De ‘vallende sterren’ zijn stofdeeltjes die afkomstig zijn van de komeet van Halley.

Vanaf 23 oktober 2022 gaat Saturnus in Waterman weer direct na een lange retrogradeperiode.
Saturnus was vanaf 4 juni 2022 retrograde. Zodra de geringde planeet Saturnus weer direct gaat, stevent deze resoluut af op het grenzeloze waterteken Vissen.
Saturnus gaat de lange reis door Waterman afsluiten, een reis dat begon op 23 maart 2020.
De tussenliggende periode tot 8 maart 2023 als een soort van karmische overhoring van alles wat is geleerd tijdens de turbulente periode van Saturnus in Waterman.

In de derde week van oktober 2022 smelten de Zon en Venus voor de tweede keer in 2022 samen, deze keer in Weegschaal (de eerste keer was op 18º in Steenbok op 9 januari 2022, toen Venus retrograde was).
Tijdens de Herfst Equinox van 23 oktober 2022 wordt op 29º in Weegschaal het vijf puntige Venus Pentagram gevormd. Deze mystieke energie valt aan het einde van Weegschaal, 29º wordt ook wel de kritische of anaretische graad genoemd.
Venus zal voor de rest van oktober 2022 de Zon in Schorpioen op de voet blijven volgen, de ‘Via Combusta of de Verbrande Weg’. De ‘Via Combusta’ is van 15º Weegschaal tot 15º Schorpioen.
Een conjunctie van de Zon en Venus op de ‘Via Combusta” leidt tot het nemen van overhaaste beslissingen die in strijd zijn met eerdere planning en afspraken, besluiteloosheid, angst en onverstandige keuzes op het gebied van liefde, financiën, intimiteit en seksualiteit of een drang om hoe dan ook een verbintenis aan te gaan ongeacht wie zonder over de consequenties na te denken.

Het Verduisteringsseizoen begint op 25 oktober 2022 met de gedeeltelijke Zonsverduistering op 2º00 in Schorpioen.
Deze kosmische gebeurtenis zal ons aansporen om te veranderen, transformeren en evolueren. Dit is het groeimoment waarop we hebben gewacht.
De gedeeltelijke Zonsverduistering in Schorpioen van 25 oktober 2022 kan met het retrograde gaan van Mars in Tweelingen (vierkant de retrograde Neptunus in Vissen) en het allerlaatste vierkant van Saturnus in Waterman en Uranus in Stier, een beslissend moment zijn in de Amerikaanse geschiedenis, want dit is planetaire situatie zoals deze was bijna zestig jaar geleden in 1963, toen President J.F. Kennedy werd vermoord.
Wanneer Mars in Tweelingen op 12 januari 2023 weer direct gaat (op de kritische graad van 8º Tweelingen) kan de geschiedenis zich zo maar eens herhalen.
Lees meer over deze gedeeltelijke Zonsverduistering en de invloed op alle tekens onder NIEUWS op deze website!

De retrograde Jupiter keert vanaf 29 oktober 2022 weer tijdelijk terug naar Vissen om vanaf 21 december 2022 weer terug te keren in Ram.
Het wordt een periode van overdenken en herstel in aanloop naar 2023.

Vanaf 30 oktober 2022 tot 11 januari 2023 is Mars retrograde in Tweelingen.
Mars retrograde komt elke twee jaar voor. Mars is de planeet van vuur, actie en energie, ambitie, seksualiteit, oorlog, dominantie, passie, doorzettingsvermogen, moed en kracht.
Mars is onze innerlijke krijger, is moedig, competitief, assertief, defensief, dynamisch, territoriaal, gepassioneerd en ik-gericht. Mars is de vecht- of vluchtreactie en onze innerlijke drang die ons aanzet om doelen in het leven na te streven.
Met Mars retrograde wordt deze primaire vuurenergie naar binnen gekeerd, maakt vermoeid en passief.
Wanneer woede wordt geïnternaliseerd, ebt en vervaagt energie, drive en passie.
Spanning, agressie, wrok, passief-agressief gedrag, obsessie, frustratie, wisselende stemmingen, spijt, depressie, apathie, vermoeidheid en paranoia komt daarvoor in de plaats.
Er moet rekening worden gehouden met een toename van ongelukken en conflictsituaties door zelfoverschatting of verkeerde inschatting van situaties.
Over het algemeen geldt met Mars retrograde deze stelregel: Mensen zeggen niet wat ze doen of doen wat ze zeggen!
De kosmische uitdaging om deze retrograde Mars-energie op een gecontroleerde, bewuste manier te benutten is door even pas op de plaats te maken.
Het is belangrijk dat belangrijke beslissingen voor het retrograde gaan van Mars worden genomen en doorgevoerd. We leven in een tijd van innerlijke twijfel en vertwijfeling. Vooral nu heeft de wereld balans nodig.
De kosmos dwingt ons om het tempo te verlagen om naar onze natuurlijke impulsen te luisteren. Een periode van inzicht en nieuw perspectief van verlangens, zowel op fysiek als emotioneel niveau.
Lees meer over Mars retrograde en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

We sluiten oktober 2022 af met Allerheiligen of Halloween op 31 oktober 2022, ook wel All Hallow’s Eve of Samhain genoemd. Het rituele Keltische Nieuwjaar! Samhain symboliseert het rustseizoen van het land en markeert zowel het einde als het begin van het nieuwe jaar.
Het is het moment wanneer de sluier tussen de wereld van de doden en de levenden zeer ijl is en het mogelijk is om contact te leggen met de andere wereld en de zielen die zijn overgegaan.

We staan als mensheid op een kantelpunt.
We leven ook in een gepolariseerde wereld, een heftige en vervreemdende tijd, waarin het vertrouwen in de overheid tot een nulpunt is gedaald.
Door het falende oude systeem, de falende overheid, politie, zorg, onderwijs worden we gedwongen om onze eigen koers te moeten varen.

Vernieuwing en verandering is zowel voor onze persoonlijke ontwikkeling als voor de evolutie van de mensheid van noodzakelijk belang.

In het Watermantijdperk wordt de weg vrijgemaakt voor de nieuwe tijd.
We worden door de nieuwe, hoogfrequente energieën uitgedaagd om in vertrouwen met elkaar een menselijke samenleving op te bouwen, waarin we vanuit de eigen autoriteit opnieuw leren omgaan met de materiële wereld, de aarde, klimaat, geld en middelen.

Ik wens iedereen een mooie maand oktober!

error: Content is protected !!