Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Juni 2018 is een geweldige maand voor je gezondheid, financiën en carrière, maar de liefde laat op zich wachten.
Het planetaire accent laat een verschuiving zien naar de Nacht, waarin je de kans krijgt om een strategie uit te werken om je carrièreperspectieven te verbeteren.
Vrije wil en persoonlijke autonomie zijn echter nog steeds actueel voor de Stier. Je maakt keuzes zonder daarbij afhankelijk te zijn van de steun van anderen.

Liefde en Relaties
De retrograde Jupiter in jouw Huis in Relaties laat je op een andere manier naar relaties kijken zowel zakelijk als privé. Je gaat steeds meer vertrouwen op je gevoel over wie je wel of niet toelaat in je leven. Juni 2018 loopt niet over van liefde, Stier. Er is een verschil tussen jouw verlangens en die van je partner. Het valt niet mee om tot een compromis te komen, maar het is wel iets wat je zou moeten doen. Vooral vanaf 21 juni 2018 kan er sprake zijn van onrust en conflict zijn in de relatie. De single Stier gaat op zoek naar de liefde, maar loopt vast op het feit dat de communicatie niet goed loopt. Communicatie is cruciaal om de romantiek tot bloei te laten komen. Praten is als water. Zonder water komen bloemen niet tot bloei. Wees niet al te kritisch, maar geef het de kans om te groeien. En als iets niet loopt, laat het dan los. Maak tijd vrij voor je vrienden. Wat is er fijner om je hart te luchten bij vrienden die jou het beste kennen en het beste met je voor hebben?

Familie en Huis
Deze maand zijn er wat problemen thuis die te maken hebben met onopgeloste issues in de dagelijkse gang van zaken. Dat heeft zijn weerslag op het gezin. Raadzaam is om openhartig te praten over wat je dwars zit. Vrienden en je sociale kring zijn deze maand de verbindende schakel bij het oplossen van huiselijke problemen.
Je moet alles bespreekbaar maken om tot een oplossing te komen. Het beste resultaat bereik je door samen te werken. Ook thuis! Vanaf 14 juni 2018 reist Venus door Leeuw. Leeuw symboliseert Familie en Huis voor de Stier! Je ziet nu het resultaat van deze samenwerking en komt alles in rustiger vaarwater. De Volle Maan van 28 juni 2018 laat een mooie reis zien met je gezin of familie. Deze reis kan de aanleiding zijn om een periode af te sluiten of overtuigingen over religie en filosofie te herzien. Misschien even er tussenuit met het gezin, Stier?

Carrière
De rode strijder Mars reist door het gebied van carrière. De periode tot 25 juni 2018 staat in het teken van hard werken, concentratie en voorbereiding. Mars gaat vanaf 26 juni 2018 retrograde en dan breekt er tot eind augustus 2018 een periode aan van evaluatie van langetermijnplannen. Tijdens deze periode kun je tegenslagen ervaren wanneer dingen over het hoofd zijn gezien of dingen te rooskleurig zijn voorgesteld. Vanaf 12 september 2018 tot 15 november 2018 kunnen er weer grote stappen voorwaarts worden gemaakt.
Uranus is jouw planeet van Carrière en Bestemming. De intrede van Uranus in Stier is van grote invloed op je carrière. Uranus stelt je de volgende vragen: Waar streef je naar in je carrière of wil je het huidige pad blijven volgen? Deze maand krijg je te maken met deze invloed.
Juni 2018 laat gunstige carrièremogelijkheden zien, maar het is verstandig om terughoudend te zijn. Eerst de mogelijkheden evalueren. Goed nadenken. Delegeer en neem niet de hele wereld op je schouders. Dat kan niemand, dus waarom denk je dat jij dat wel kunt?

Financiën
De Volle Maan van 29 mei 2018 viel in jouw achtste Huis van Gedeelde Financiën. Dat betekent dat de focus ligt op financiële aangelegenheden van je huwelijkspartner, zakelijk partner, of geliefde. Het aangaan van financiële partnerschappen en financiële overeenkomsten worden door deze Volle Maan in juni 2018 begunstigd. Deze maand is er kans op geld via nalatenschappen of een loonsverhoging, ook financiële resultaten zoals dividend of rendement vanuit beleggingen.
Juni 2018 is een financieel gunstige maand. De Nieuwe Maan van 13 juni 2018 valt in jouw Huis van Financiën. Deze maand zijn er financiële mogelijkheden zoals een beter betaalde baan of zakelijk buitenkansje, promotie of een geweldige aanbieding voor je onderneming. De tweede helft van juni 2018 laat de beste periode zien om je financiële administratie op orde te krijgen. Met een sterke planetaire bezetting in jouw Huis van Financiën krijg je medewerking van anderen om die gunstige financiële positie te verwerven. Aan het eind van juni 2018 mag je rekenen op de financiële steun of advies van een invloedrijke vriend of zakenrelatie.

Gezondheid
Juni 2018 laat een voorspoedige maand zien voor je gezondheid. Maar dat heb je voor het grootste gedeelte zelf in de hand! Gezonde voeding is essentieel. Deze maand kun je wel te maken krijgen met hoofdpijn en buikpijn, maar deze klachten hebben met stress te maken. Uiterlijke schoonheid begint met innerlijke schoonheid. Onderzoek wat je het beste kunt doen om de weg naar schoonheid en zelfacceptatie te vinden. Verzorg jezelf goed. Sla geen maaltijden over en ga stressvolle situaties zoveel mogelijk uit de weg. Stress is je ergste vijand. Dus maak de keuze voor jezelf!
Vanaf 22 juni 2018 heb je meer rust en ontspanning nodig. Aan het eind van juni 2018 merk je de positieve effecten van de veranderingen die je in de eerste helft van juni 2018 hebt doorgevoerd.

Advies
Voor de Stier is het jaar 2018 het jaar van de grote verandering. Uranus reist sinds medio mei 2018 door Stier en deze invloed ga je merken. Om deze energie zo goed mogelijk is benutten is het goed om na te denken over de veranderingen die je zou willen maken om er het beste van te maken.
Door wel 50% retrograde planeten moet je rekening houden met vertragingen en impasses.
Ga mee met deze flow en accepteer de dingen zoals ze zijn.
Er is wel enige voorzichtigheid geboden bij beleggingen en het doen van aankopen, belangrijke aanbestedingen en financiële afspraken. Voorzichtigheid is geboden op 21 en 22 juni 2018.
Wees zuinig en doe geen aankopen vanuit emotie. Niet alles is goud dat er blinkt, Stier.

error: Content is protected !!