Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2020

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Welkom in het jaar van de Rat. 
De kosmische klok heeft ons naar het sleuteljaar 2020 gebracht.

Het sleuteljaar 2020 laat het begin zien van een nieuw tijdperk!
Dit is het begin van een nieuwe cyclus van ontwikkeling van 20 jaar, die zal duren tot het jaar 2040.

Een totale reset in 2020 voor alle sociale, economische en politieke systemen.

Op 26 december 2019 vond een totale ringvormige Zonsverduistering plaats in Steenbok.
Deze Zonsverduistering was conjunct de Grote Weldoener Jupiter in Steenbok.
Deze bevrijdende aarde-energie van Jupiter in Steenbok was de planetaire motor onder de aardse samenkomst van Saturnus en Pluto in Steenbok op 12 januari 2020.

Het magische en intense jaar 2020 is numerologisch verbonden met het nummer vier.
Het nummer vier laat de opbouw van een solide economische en maatschappelijke basis voor de toekomst zien.

De periode tot 2021 is de meest fascinerende en transformerende tijd die de mensheid heeft gekend. Oude en falende structuren brokkelen steeds verder af om plaats te maken voor nieuwe sociale structuren.

Vanaf het begin tot het einde van 2020 vinden er onder invloed van grote astrologische cycli belangrijke gebeurtenissen plaats die nog vele jaren de toon zullen zetten.

Saturnus en Pluto vormen op 12 januari 2020 op 22° in Steenbok een exacte conjunctie.
Met het ontstaan van de conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok worden structuren vernieuwd en geherstructureerd.

De wereld zal na deze planetaire samensmelting nooit meer hetzelfde zijn en zal worden gesproken van de jaren voor en na 2020.

De laatste keer dat Saturnus en Pluto in Steenbok op diezelfde graad een conjunctie vormden was 500 jaar geleden, in 1517, het begin van de Reformatie, de Beeldenstorm in 1566 en de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Nederlanden.
Uranus reisde tijdens die periode ook door Stier.
Deze historische samenstand van Saturnus en Pluto in Steenbok kan gaan leiden tot een hervorming binnen de Europese Unie, de Kerk of wereldwijde recessie in de nasleep van de economische crisis van 2008.

Het jaar 2020 trapt af op 10 januari 2020 met een krachtige totale Maansverduistering in Kreeft  conjunct de Zon, Mercurius en de asteroïde Ceres. Onder invloed van de historische conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok kan het niet anders dat er iets bijzonders te gebeuren staat. Deze Maansverduistering heeft in eerste instantie betrekking op Groot Brittannië.
Er kan dan sprake zijn van een grote emotionele gebeurtenis die het bestuur van het land, de Brexit of het Huis van Windsor beïnvloedt.

Vanaf februari 2020 zal het sextiel tussen Jupiter in Steenbok en Neptunus in Vissen inspiratie en voorspoed brengen voor de dierenriemteken Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen.
Jupiter in Steenbok laat een grootschalige herstructurering van regelgeving zien, maar ook diepgaande veranderingen met betrekking tot de zakenwereld, overheid, regeringen en koningshuizen.

Uranus blijft in 2020 in Stier en ook Neptunus blijft in Vissen. Beide planeten vormen een positieve verbinding ten opzichte van Steenbok, dus 2020 wordt gekleurd door innovatieve en intuïtieve oplossingen.
Oude bestaande systemen van de overheid, economie, gezondheid, onderwijs brokkelen af en krijgen een totaal andere structuur.

Uranus in Stier leidt tot veranderingen en innovaties op economisch en financieel niveau.
Het banksysteem zoals we het kennen zal revolutionair worden veranderd met nieuwe betaalmethoden en innovatieve oplossingen die nog vele jaren meegaan.
Later zal het hele jaar 2022 (met minder invloed ook in 2021 en 2023) erg belangrijk zijn voor de Verenigde Staten.
Tegen de tijd dat Uranus begin juli 2025 het luchtteken Tweelingen betreedt, zal het oude, wereldwijde bankensysteem, religieuze structuren en bedrijfs- en politieke machtsstructuren en regimes, volledig zijn verdwenen.

De Saturnus-Pluto-conjunctie in Steenbok markeert het begin van een 33-jarige cyclus die de wereld van het bedrijfsleven, de politiek, macht en autoriteit volledig opnieuw zal opbouwen en herstructureren.

De planetaire samenwerking met Jupiter in Steenbok versterkt deze zeldzame planetaire gebeurtenis.

De exacte Saturnus/Pluto-conjunctie op 22° in het Kardinale aardeteken Steenbok van 12 januari 2020 is een historische samenstand en deze zeldzame gebeurtenis brengt grote maatschappelijke, economische en politieke verschuivingen.
De tweede week van januari 2020 kan daardoor een gespannen verloop hebben.
Ook individueel zijn er grote veranderingen vooral voor degenen die geboren zijn in 1982 en 1983 en 1947 en 1948 met een Saturnus Pluto-conjunctie in de geboortehoroscoop.
Deze cyclus weerspiegelt een overgangsritueel van oude machtsstructuren in de wereld.
Het gaat over integriteit versus hebzucht en corruptie. Vroeg of laat brengt deze cyclus de karmische gevolgen van corruptie in de financiële wereld aan het licht.
De invloed van de conjunctie tussen Saturnus conjunct Pluto is al actueel sinds 2018 en duurt tot het jaar 2021.


Groot-Brittannië gaat zich definitief afscheiden van de EU en ook andere Europese landen zoals Italië, Spanje, Hongarije, Polen en Griekenland zijn potentiële kandidaten om zich aan de greep van Brussel te onttrekken.

Het tijdperk vanaf 2020 mag worden beschouwd als een moderne ‘reformatie’, wat vooral nu financieel-economische en maatschappelijke wantoestanden aan het licht gebracht om te worden getransformeerd.
Steenbok regeert de overheidsstructuren van de samenleving: politiek, kerk, monarchie, grote bedrijven, monetair systeem en macro-economie.
Saturnus in Steenbok zal een sterke nadruk leggen op deze structuren door ze te bevechten of te consolideren en te versterken.
Sociaal gezien is dit een periode van wederopbouw, vooruitgang en nieuwe sociale structuren en rollen binnen het gezin en de samenleving.
Vooral de Stier, de Leeuw, de Schorpioen, de Steenbok en de Vissen krijgen een financiële boost doordat deze tekens de beste kansen krijgen om maatschappelijke vooruitgang te boeken.

De astrologische inhoud van de conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok is een enorme kracht van vastberadenheid om de wereldwijde economie en verouderde en achterhaalde sociale systemen te herstructureren.
Saturnus is de planeet van Karma en roept fraude en misbruik en politieke kwesties ter verantwoording. Een periode van vergelding van ongebreidelde hebzucht en dwaasheid en van alles wat krom en oneerlijk is gebleken.
Pay-back time.

Saturnus conjunct Pluto in het patriarchale Steenbok, laat ook een periode van soberheid en wereldwijde conflicten zien, een mogelijke beurskrach of economische depressie. Het moet eerst slechter gaan om een betere wereld te creëren. De wereldeconomie, welke nog steeds de negatieve gevolgen ondervindt van 2008, is gebaseerd op monopolies en gebakken lucht, omdat de centrale banken elke dag meer en meer geld drukken om de plutocratie in stand te houden.

De invloed van de conjunctie Saturnus/Pluto in Steenbok zal duren tot 2053/2054, weerspiegelt een periode van 34 jaar met ingrijpende veranderingen op cultureel, bestuurlijk en maatschappelijk niveau, die het einde van de oude economische, sociale en politieke wereld en het begin van nieuwe wereldorde inluidt.

Deze conjunctie tussen Saturnus en Pluto laat het einde zien van belangrijke economische, bedrijfs- en politieke machtsstructuren en de ondergang betekenen van degenen met machtsposities.
Deze Saturnus/Pluto-conjunctie zal aanzienlijke geopolitieke invloeden veroorzaken die de wereld definitief zal veranderen.

De conjunctie Saturnus/Pluto zal dus de machtsverdeling in vele structuren op wereldschaal beïnvloeden, maar ook krijgen we in 2020 te maken met significante geofysische effecten zoals grote seismische en vulkanische activiteit.

Degenen die in januari 2020 de eerste of tweede Saturnus Return meemaken, dus de generatie van 1990/1991 en 1961/1962 en vooral degenen met Saturnus op de 21e, 22e, 23e en 24e graad in Steenbok, merkt het globale effect van de Saturnus/Pluto conjunct Ceres, Saturnus, Pluto en Mercurius op een heel persoonlijke manier door belangrijke ontwikkelingen in carrière, huwelijk, zakelijke verbintenissen of pensioen. Integriteit en moraliteit op de proef worden gesteld. Alleen integriteit wordt beloond, corruptie en hebzucht krijgen te maken met vergelding.

Ook iedereen met de Zon, Maan, ascendant of planeten en Lichten in Steenbok gaan een nieuwe koers varen of gaan opnieuw beginnen of zich hervormen.

Vanaf 23 maart 2020 reist Saturnus door Waterman en zal dan direct een vierkant vormen met Uranus in Stier. Dit creëert tot aan de Zomer van 2020 een sfeer van rebellie en een onstuitbare behoefte aan vrijheid en autonomie. Een ambitieuze periode van concrete plannen voor de Waterman, Ram, Leeuw, Weegschaal en Boogschutter, maar voor Stier en Schorpioen kan deze een periode van frustratie roekeloosheid zijn.

De rode planeet Mars speelt een belangrijke bijrol in 2020 en blijft de gemoederen bezighouden aan het hemelse firmament door een aantal keren in augustus 2020 uitdagende vierkanten te vormen met de Saturnus/Pluto conjunctie.

Vanaf 17 februari 2020 reist de rode Strijder Mars door Steenbok en op 20 maart 2020 wordt op 22° in Steenbok wordt een exacte conjunctie gevormd met Jupiter en op 23 maart 2020 een exacte conjunctie van Mars met Pluto in Steenbok.
Van augustus tot december 2020 reist de rode planeet Mars door het eigen teken Ram.
Dit kan leiden tot grote politieke conflicten, terreur, genocide, publieke verontwaardiging, grote emigratiestromen en oorlogsdreiging in de wereld. Naast een mogelijke economische recessie, zijn er onder het sentiment van separatisme met Mars in Ram in 2020 politieke conflicten, rebellie op zowel individueel niveau als op collectief niveau, zoals wereldwijde protesten die verandering eisen. Vanaf 9 september 2020 gaat Mars in Ram retrograde en wordt het geleidelijk aan rustiger.

De invloed van Jupiter in Steenbok kan in 2020 de gemoederen tot bedaren brengen, maar deze invloed ook leiden tot hebzucht, overmoed, provocatie en arrogantie.
Januari 2020 zal een significante sleutelmaand zijn voor de Verenigde Staten en Rusland.
President Donald Trump wordt herkozen in 2020.
In de Verenigde Staten kan een nieuwe economische recessie een diepgaand effect hebben op oude machtsstructuren en dat kan leiden tot een wereldwijde recessie. Als Amerika verkouden is, krijgt de rest van de wereld griep.

Het jaar 2020 staat door de invloed van Saturnus, Pluto en Jupiter in Steenbok conjunct de Zuidknoop in het teken van significante religieuze, economische, politieke en sociale hervormingen.

We staan aan het begin van de geleidelijke ineenstorting van de oude wereldorde, zoals het uiteenvallen van  sociale en economische structuren in de Verenigde Staten, Europa en Groot Brittannië.
Alles komt met een prijs.

De oude wereld verzet zich tegen deze veranderingen door een toename van corruptie en hebzucht voordat een nieuw, rechtvaardiger monetair en sociaal aanvaardbaar systeem moet worden gecreëerd.
Veel mensen ervaren een soort van ‘eindtijd’. Dit heeft onder meer te maken met de duidelijke klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en het opdrogen van natuurlijke hulpbronnen en het uitsterven van dier- en plantsoorten. Het onomkeerbare proces van klimaatverandering zal zich in het komende decennium voortzetten.

Oude machtsstructuren in de wereld transformeren en nieuwe allianties worden gevormd.
China, India en Rusland vormen in de komende jaren de nieuwe wereldorde. Een nieuwe economische recessie of ineenstorting kan het einde betekenen van contant geld of het verdwijnen van de euro zoals het ontwikkelen van alternatieve valuta.
Wanneer Pluto vanaf 2025 door Waterman zal reizen, is de wereld definitief veranderd.
China zal dan financieel en economisch de grootmacht zijn. Vanaf januari 2020 wordt dit proces al in gang gezet. De oppositie Saturnus in in Leeuw en Pluto in Waterman in 2035 laat een heel andere machtsstructuur in de wereld zien.

De invloed van de conjunctie Pluto en Saturnus op 24° in Steenbok conjunct de Zuidknoop van 5 april 2020 is actueel tot 30 juni 2020 en kan worden gezien als een grote detox voor de wereld. Grote karmische schoonmaak. Bij grote schoonmaak hoort ook chaos en oorlog, want alleen vanuit chaos kan nieuw leven ontstaan. Er is hoop door de inmenging van Jupiter in Steenbok. Jupiter in Steenbok herstelt het karmische machtsevenwicht in de wereld zoals een nieuwe oplossing voor de instandhouding van het INF-verdrag.

Tussen half maart en half juli en in november 2020 vormen de planetaire giganten Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok een conjunctie.
Pogingen om de oude economische systemen te herstellen gaan mislukken en zullen resulteren in hyperinflatie.
De conjunctie van Saturnus, Pluto en Jupiter in Steenbok gaat in 2020 leiden tot nieuwe, experimentele en meer rechtvaardige economische systemen, gebaseerd op totaal nieuwe culturele, educatieve, zakelijke en politieke organisatiestructuren.

Thema’s als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken, omgaan met onze natuurlijke bronnen, met investeringen, schulden en krediet, maar ook versobering en duurzaamheid zijn vanaf april 2020 aan de orde.
Jupiter en Saturnus in Steenbok symboliseren een samenspel van ideeën en mogelijkheden en hoe deze concreet om te zetten. Pluto, Jupiter en Saturnus laat de ontwikkeling zien van gestructureerde hervorming en uitwerking van maatschappelijke processen. Oude en vastgelopen structuren moeten worden afgebroken en geherstructureerd.
Hoe langer Pluto door een bepaald dierenriemteken loopt, hoe sterker de veranderingen zich manifesteren. Pluto reist sinds december 2008 door Steenbok en blijft daar tot eind 2024. Door de samenwerking met Saturnus in Steenbok nemen transformaties en omwentelingen
concrete vormen aan. Door de samenwerking van Jupiter met de conjunctie Saturnus/Pluto worden creatieve ideeën en een groot arsenaal aan mogelijkheden toegevoegd.

Op 5 juni 2020 is er een penumbrale Maansverduistering in het kardinale aardeteken Steenbok en

op 21 juni 2020 is er tijdens de Zomerzonnewende een ringvormige Zonsverduistering op 0° in het kardinale teken Kreeft tijdens de Jupiter-Saturnus-Pluto conjunctie sextiel Mars en Neptunus.

Saturnus betreedt op 18 december 2020 het onconventionele teken Waterman en deze transit zal de wereldeconomie voor altijd veranderen.
Saturnus in Waterman betekent de mensen op de eerste plaats komen, dan het milieu en als laatste, het winstbejag.


Het sleuteljaar 2020 wordt tijdens de Winterzonnewende op 21 december 2020 afgesloten met de derde en laatste conjunctie van Jupiter en Saturnus op de drempel van het onconventionele Waterman, waarmee de strenge aardse Steenbok-energie wordt omgebogen naar een hoopvolle blik op de toekomst.
Met deze conjunctie komt herstel en verbetering voor alle sociale, economische en politieke systemen.
Jupiter en Saturnus staan dicht bij elkaar in Waterman. Vanaf de Aarde gezien lijkt de nauwe samenstand op een enorme felle ster aan de hemel.

Deze conjunctie is belangrijk voor iedereen met de Zon, Maan, ascendant of Lichten in Kreeft, Schorpioen en Vissen.

In de sterk veranderende wereld wordt de mensheid door enorme technologische ontwikkelingen in vrijheid beperkt en beheerst. De online wereld, data en internetsystemen tasten in de komende jaren de privacy van de mens meer en meer aan.

De conjunctie van Jupiter en Saturnus in Waterman kan tot grote problemen leiden in Londen, Parijs en Brussel, dus de Europese Unie kan wankelen.
Jupiter en Saturnus zijn grote planeten met een nog grotere astrologisch invloed. Jupiter en Saturnus belichamen het ritme van cultuur en geschiedenis. Jupiter en Saturnus vormen elke 20 jaar een conjunctie. De 20-jarige cyclus van Jupiter en Saturnus is een belangrijke factor om economisch-politieke trends in kaart te brengen. Jupiter/Saturnus in Waterman zet de toon voor de komende 20 jaar.

Tijdens de Winterzonnewende van 21 december 2020 vindt de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman plaats.
Gedragen door deze kosmische gebeurtenis ontvouwt deze exacte conjunctie zich als de nieuwe dageraad voor de mensheid.
Het symboliseert een doorbraak, een verschuiving van bewustzijn, wees echter wel beducht op valse profeten. De conjunctie Saturnus en Jupiter in het luchtteken Waterman wijst op de noodzaak tot wereldwijde bewustwording in cultuur, humaniteit, ethiek, toekomstvisie en wereldwijde emancipatie en gelijkheid.

Het eerste begin van nieuwe rechtvaardiger en sociaal economisch-politiek systemen vindt plaats in lokale gemeenschappen.

Het jaar 2020 is een sleuteljaar waarin de mensheid op veel niveaus moet zien te anticiperen op grote veranderingen. Verandering is niet altijd vanzelfsprekend.

De wereld gaat door een enorme verschuiving nu we in 2020 te maken hebben met planeetstanden die zich de afgelopen 2000 jaar slechts tweemaal hebben voorgedaan.
De samenstand van Pluto en Saturnus in Steenbok geeft ons de mogelijkheid om onze persoonlijke kracht te (her)vinden en collectief gezien biedt het ons een kans om onze kracht op een positieve manier in te zetten.

Op de puinhopen van de kapitalistische ineenstorting wordt een rechtvaardiger en technologisch geavanceerde wereld opgebouwd.
Wereldwijde samenwerking en innovatie worden de pijlers onder onze nieuwe wereld.

Ik wens jullie allemaal een bijzonder en innovatief 2020!

error: Content is protected !!