Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Het jaar 2023, het jaar van het Konijn, kan voor Weegschaal een gecompliceerd, maar interessant jaar worden.
Samenwerking, sociaal netwerk, flexibiliteit en creativiteit zijn de voorwaarden voor professionele, financiële en spirituele groei in 2023.
Tot 7 maart 2023 is Saturnus in Waterman een periode om projecten van 2022 af te maken, maar ook met de kracht van Jupiter in Ram tot 16 mei 2023 kunnen ook nieuwe projecten van start gaan. De tijdelijk transit van Pluto in Waterman van 24 maart tot 11 juni 2023 brengt Weegschaal een ongekende creatieve kracht en inzicht in verlangens van zichzelf en de anderen om zich heen. Het Jaar 2023 is een geweldig jaar om nieuwe vinden te maken en het sociaal en zakelijk netwerk op te bouwen.
De Zonsverduistering in Weegschaal van 14 oktober 2023 brengt aan het einde van 2023 een grote nieuwe kans en is een nieuw en inspirerend begin voor Weegschaal.
Deze kosmische gebeurtenis maakt in het komende halfjaar de weg vrij voor een geheel nieuwe jij. Een totale make-over, een nieuwe lifestyle. Weegschaal maakt een innerlijke en uiterlijke transformatie door op een manier die je nooit voor mogelijk had gehouden.

Liefde en Relaties
Saturnus, Heer van Karma, blijft nog tot 7 maart 2023 in Waterman, voor Weegschaal het 5e Huis van Liefde.
Het kan zijn dat Weegschaal zich vanaf maart 2020 (het begin van de bekoelende en begrenzende transit van Saturnus in Waterman) verwaarloosd heeft gevoeld of niet de benodigde aandacht heeft gekregen.
Romances en liefdesaffaires verlopen moeizaam of hebben een scherp randje. Wanneer Saturnus begin maart 2023 het teken Waterman heeft verlaten, weet je wat liefde voor jou betekent en wat liefde zou moeten zijn, ook weet je wie je ware vrienden zijn.
Weegschaal kan zich dan richten op gezonde, solide liefdesrelaties en vriendschappen.
De Totale Zonsverduistering in Ram van 20 april 2023 valt in het 7e Huis van Relaties.
In het komende halfjaar krijgt Weegschaal meer inzicht in zichzelf, over de houding tegenover anderen en aanpassingsvermogen, privé of zakelijk. Het duidt op een nieuwe fase met de partner, het aangaan of verbreken van een nieuw zakelijk partnerschap of relatie. Een periode van verschuiving van prioriteiten in relaties om relaties te versterken, een zwangerschap of huwelijk of een ongelukkige relatie beëindigen. Iets is al tot voltooiing gekomen of iets komt tot voltooiing. Eerlijkheid en de waarheid zijn van cruciaal belang bij het verbreken van ongezonde relatiepatronen. In ieder geval gaat Weegschaal een cruciale beslissing nemen in een relatie.
Met wie je nu samenwerkt zal tot eind 2023 van grote invloed zijn in de komende zes maanden. Op de lange termijn kan deze samenwerking zelfs een positieve levensverandering teweeg te brengen.
De grote transformator Pluto verblijft tijdelijk van 24 maart tot 11 juni 2023 in Waterman in het 5e Huis van Liefde. Pluto maakt intens, gepassioneerd en betrokken in de liefde en alles waar je hart naar uit gaat.
Dit plutonische voorproefje door het vijfde Huis kan dit voorjaar al meer passie brengen, maar er is dan ook meer sprake van macht en controle met degenen van wie je houdt of jezelf aangetrokken voelen tot personen met macht.
De grote Weldoener Jupiter reist sinds eind december 2022 door Ram, het Huis van Relaties en blijft daar tot 16 mei 2023 en dat maakt het makkelijker om contact te maken en geeft meer kans op vruchtbare vormen tot samenwerking. Er komen nieuwe vrienden, nieuwe afspraken en samenwerkingsverbanden en ook is een makkelijker om compromissen te sluiten.
Uranus in Stier blijft het hele jaar 2023 in het 8e Huis van de Ziel, Gedeelde Bronnen en Intimiteit. Uranus in het achtste Huis gaat over de beleving van seksualiteit, experimenteren en vertrouwen, maar ook onzekerheid over intimiteit en seksualiteit, maar zijn er ook onduidelijkheden of onverwachte gebeurtenissen rondom geld, zoals alimentatie, belastingen, leningen, verzekeringen, enzovoort. Jupiter voegt zich vanaf 17 mei 2023 bij Uranus en blijft daar tot eind mei 2024. De samenwerking van Jupiter en Uranus in Stier verandert en versterkt fysieke, mentale, financiële, emotionele en spirituele banden. Mercurius retrograde in Stier van 21 april tot 14 mei 2023 kan de oorzaak zijn van problemen met controle en vertrouwen. Maak daarom van tevoren schoon schip voordat Jupiter het teken Stier betreedt!
De gedeeltelijke Maansverduistering in Stier van 28 oktober 2023 valt in jouw 8e Huis van Transformatie en Zielsprocessen laat zien dat Weegschaal moet transformeren op een diep niveau door gehechtheden los te laten. Gehechtheden en veiligheden kunnen vertrouwd aanvoelen, zelfs oude pijn, maar loslaten zal je bevrijden. Een reis naar het innerlijke Zelf, maar dan moet wel de confrontatie met je schaduwkant worden aangegaan. Door een intense gevoelservaring gaat Weegschaal opruiming houden in het zielenleven zoals het verbreken van contacten met negatieve personen en situaties, ook beperkende overtuigingen.

Carrière
De Gedeeltelijke Zonsverduistering in Schorpioen van 25 oktober 2022 kan in de eerste drie maanden van 2023 van invloed zijn op je carrière. Er kan sprake zijn van vertraging, reorganisatie of uitstel van een project. Neptunus in Vissen verblijft sinds april 2011 in het Huis van Werk en Dagelijkse Routine en blijft hier ook in 2023. Een spirituele en fantasievolle verbinding met het dagelijkse werk waarbij je anderen kunt helpen is hierdoor voor Weegschaal heel belangrijk.
Bij voorkeur een baan met niet al teveel regels of waar iemand constant over je schouder meekijkt.
De transit van Saturnus in Vissen vanaf 8 maart 2023 tot 14 februari 2026 valt in het 6e Huis van Werk en Dagelijkse routine. Voor Weegschaal betekent het een periode van hard werken voor minder geld. Saturnus is de oorzaak van een constante druk om te moeten presteren en meer verantwoordelijkheid op het gebied van werk, dagelijkse functies, gewoonten en gezondheid, soms ook het gevoel alsof je verzandt in het dagelijks leven. Saturnus in Vissen maakt grote schoonmaak in je dagelijkse routines door een meer gestructureerd en productief gebruik van je tijd. Saturnus in het zesde Huis kan leiden tot overbelasting en stress door meer verantwoordelijkheid en werkzaamheden. Saturnus in het 6e Huis betekent aanpassing, effectiviteit en reorganisatie.
Er kan sprake zijn van een crisis waardoor er dingen moeten veranderen op het werk of gezondheid., zoals een nieuwe baan, aanleren van nieuwe vaardigheden of een dagelijkse routine die beter aansluit bij jou als persoon.
Wanneer Weegschaal energie verspilt aan onnodige activiteiten of zelfkritiek kan deze te maken krijgen met een burn-out.
Saturnus in het 6e Huis wijst Weegschaal erop dat je werk moet doen waar je echt een band mee hebt, waar je van houdt of waar je op de een of andere manier gepassioneerd over bent. Als je dat nog niet hebt, gaat Weegschaal een bewuste, weldoordachte beslissing nemen en van baan veranderen. Hou er wel rekening meer dat de nieuwe baan met meer verantwoordelijkheden kan komen.
De transit van Mars in Kreeft van 26 maart 2023 tot 20 mei 2023 door het Huis van Carrière maakt Weegschaal meer ambitieus en gedreven om te slagen. Dit is de beste periode om een goede indruk te maken, te solliciteren, erkenning te krijgen of om langetermijnplannen te realiseren.
Op 5 mei 2023 is er een totale Maansverduistering in Schorpioen en in de komende zes maanden kan Weegschaal de beloning tegemoet zien van slimme keuzes en weldoordachte plannen.
Mars en Ceres reizen vanaf eind november 2023 tot medio januari 2024 door Boogschutter en dat is een stimulerende periode om met nieuwe ideeën te komen, enthousiast te worden over voorgenomen plannen of om actie te ondernemen met een idee of plan. Weegschaal mag zich dan gesteund voelen door anderen, maar staat ook klaar om anderen te stimuleren en te ondersteunen.

Financiën
De invloed van de totale Zonsverduistering in Schorpioen van 25 oktober 2022 (Huis van Financiën) laat in de eerste drie maanden van 2023 een verbetering zien van jouw financiële situatie. Er zal gedurende 2023 een stabiele stroom van inkomsten zijn.
Toch mag Weegschaal niet achterover leunen, want het komt je niet toewaaien en moeten er nieuwe manieren gevonden worden om inkomsten te genereren. Weegschaal kan dit jaar met een lucratieve onderneming starten. Het is raadzaam om niets op eigen houtje te doen en vooraf goed advies in te winnen.
De eerste helft van 2023 ziet er financieel gezien gunstig uit waarbij Weegschaal in staat zal zijn om de huidige financiële situatie te maximaliseren. Mocht het niet zo zijn en is er sprake van een financiële tegenvaller of een onverwachte uitgave, blijf dan rustig en vraag om advies.
Asteroïde Ceres reist van half september tot eind november 2023 door het Huis van Financiën en Mars in Tweelingen reist van 13 oktober tot 24 november 2023 door het Huis van Financiën en dat belooft een gunstige financiële periode te worden. Weegschaal kan toegang krijgen tot nieuwe financiële middelen of er zijn financiële mogelijkheden.
Weegschaal kan tot eind 2023 geneigd zijn om meer geld uit te geven.
De gedeeltelijke Maansverduistering in Stier van 28 oktober 2023 valt in jouw 8e Huis van Transformatie en Zielsprocessen laat zien dat Weegschaal moet transformeren op een diep niveau door gehechtheden los te laten. Gehechtheden en veiligheden kunnen vertrouwd aanvoelen, zelfs oude pijn, maar loslaten zal je bevrijden. Een reis naar het innerlijke Zelf, maar dan moet wel de confrontatie met je schaduwkant worden aangegaan. Door een intense gevoelservaring gaat Weegschaal opruiming houden in het zielenleven zoals het verbreken van contacten met negatieve personen en situaties, ook beperkende overtuigingen. Gevoeligheden die te maken hebben met gemeenschappelijke geldkwesties en intimiteit vragen om een oplossing voor jezelf, je welzijn en zelfgevoel, dus het vereffenen van een schuld hoort daar ook bij.
Raadzaam is om financiële controle te behouden voor een positief resultaat aan het einde van 2023.

Familie en Huis
Het jaar 2023 begint voorspoedig met Venus in Steenbok! Venus reist tot 3 januari 2023 door Steenbok. De eerste week van januari 2023 staat in het teken van decoreren en opruimen en verzoening! Pluto in Steenbok reist al sinds 2008 door jouw Huis van Familie en Thuis. Pluto neemt tot 21 januari 2024 jouw definitie van het gezin, je verleden, je wortels en jouw gevoel van veiligheid letterlijk en figuurlijk op de schop. Kosmische lessen tijdens deze jaren zijn bedoeld om jou de juiste weg te wijzen. De transformerende reis van Pluto door het Huis van Familie en Huis is eigenlijk letterlijke reorganisatie en transformatie van je huis en je ziel. Het zijn de jaren van de “grote schoonmaak”, dus grote innerlijke verwerking. Er is veel veranderd in jouw privé-leven gedurende deze jaren.
Pluto blijft tot 23 maart 2023 in Steenbok en verschuift dan tijdelijk naar Waterman.
Vanaf 12 juni 2023 tot 21 januari 2024 is Pluto nog ‘even’ terug in Steenbok om de laatste restjes stof weg te vegen uit de krochten van huis en haard.
Pluto heeft veranderd wat ‘thuis’ voor jou betekent, wat je nodig hebt om je thuis te voelen, wat familie voor je betekent, wie je als familie beschouwt of waar je veilige thuishaven is.
Het jaar 2023 begint en eindigt met Mercurius retrograde in Steenbok. In januari en december 2023 moet Weegschaal rekening houden met vertragende processen thuis, in je gezin of familie.
Mercurius retrograde in Steenbok kan vanaf 13 tot 23 december 2023 de oorzaak zijn van ruzie en minder begrip in de familie of in het gezin.
Omdat dingen langzamer gaan is er ruimte om aandacht te schenken aan huiselijke problemen of problemen in de familie die nog niet zijn aangepakt en moeten worden. Tijdens Mercurius retrograde moet Weegschaal rekening houden met bijvoorbeeld een gesprongen leiding of meningsverschillen thuis of met familie. Het gaat dan over achterstallig onderhoud of ruzie over dingen die onbesproken zijn gebleven.

Gezondheid
Het jaar begint met Mars retrograde in Tweelingen in het 9e Huis van Hoger Bewustzijn.
Tot 11 januari 2023 kan Weegschaal zich defensief opstellen, vastlopen in te groot denken en moeite hebben met het onthouden van details. Mars blijft tot 25 maart 2023 in Tweelingen en tijdens die periode leer je minder boos en meer objectief te zijn. Saturnus in Vissen houdt vanaf 8 maart 2023 grote schoonmaak in je dagelijkse routine en gewoonten. Vissen is voor Weegschaal het zesde Huis van Gezondheid.
Door ergonomische toepassingen en meer gestructureerd, gezond en productief gebruik van je tijd krijgt Weegschaal overzicht en ruimte.
Saturnus in het zesde Huis kan echter leiden tot een gevoel van overbelasting, want de “strenge”Saturnus kijkt over je schouder mee. Wanneer Weegschaal energie verspilt aan onnodige activiteiten of zelfkritiek kan deze ziek worden. Een depressie of psychosomatische klachten liggen dan voor de hand. Met Saturnus in het 6e Huis kan Weegschaal last krijgen van de rug, beendergestel, haar of nagels. Gezondheidsproblemen zijn terug te voeren op slechte voedingsgewoonten of gebrek aan lichaamsbeweging. Saturnus stimuleert zuivering van lichaam en geest door het volgen van een zuiverend dieet. Saturnus wil dat je de verantwoordelijkheid voor je lichaam en psyche neemt door gezonde voeding, minder stress en lichaamsbeweging.
Als je je niet bewust bent van slechte gewoontes, een baan die niet bij je past of te veel tijd besteedt aan zinloze taken, vastzit in een onwenselijke situatie of zelfs verveling, kun je een burn-out krijgen.
Asteroïde Ceres in Maagd is retrograde vanaf 26 maart 2023 tot 7 mei 2023 in het Huis van Kosmisch Bewustzijn en Loslaten. Deze periode kan onbewuste problemen aan het licht brengen over jouw gevoel van gevoed en gesteund voelen. Je kunt inzicht krijgen in hoe oude problemen je hebben beïnvloed en onzeker hebben gemaakt. Ceres blijft tot 21 juni 2023 om je te helpen verwerken en los te laten.
Mars in Maagd reist van 11 juli 2023 tot 27 augustus 2023 door het 12e Huis en dat geeft Weegschaal meer energie en drive om jezelf te bevrijden van onbewuste problemen, motivaties en verlangens.
Met Mercurius retrograde in Maagd van 23 augustus 2023 tot 24 september 2023 wil Weegschaal stilte om zich heen. Noem het een periode van zelfbezinning waarin de behoefte aan terugtrekking en stilte heel sterk kan zijn. Weegschaal is dan gevoeliger voor subtiele vibraties en kan zich uitgeput en overweldigd voelen. Dat komt omdat je aan iets moet werken of moet verwerken dat je hebt vermeden. De retrograde Mercurius in Maagd geeft via dromen berichten door vanuit het onbewuste, zelfs ervaringen uit vorige levens. In deze periode waarin je op jezelf bent teruggeworpen kun je last hebben van spijt over wat had kunnen zijn en had moeten zijn. Los het op en laat het los.
Van 29 juni tot 5 december 2023 is Neptunus retrograde in Vissen in het Huis van Gezondheid en tijdens deze periode is Weegschaal gevoeliger voor stress en de invloed van medicijnen. Tijdens deze periode is weegschaal ook gevoeliger voor infectieziekten zoals verkoudheden en griep.
Saturnus in Vissen in het 6e Huis geeft Weegschaal de kracht om de verandering door te zetten en door te zetten, kracht en energie weer op te bouwen en positieve gewoonten ontwikkelen om productiever te zijn en gezonder te leven.

Advies
Asteroïde Ceres reist tot 22 maart 2023 door jouw teken, Weegschaal.
Van 3 februari tot 22 maart 2023 is Ceres retrograde in Weegschaal en tijdens die periode kun je het gevoel hebben dat je niet de ondersteuning krijgt die je nodig hebt, of dat je dingen tekort komt of je hebt financiële problemen of je bent onzeker over jezelf. Tijdens die periode moet je niet bij de pakken neer gaan zitten, maar creatief te zijn met wat je wel hebt of terug te keren naar oude methoden of bronnen. Sta open voor compromis, want je krijgt een tweede kans.
Ceres is van 22 juni tot 15 september 2023 terug in Weegschaal en dan krijg je de steun en troost die je eerder dit jaar hebt gemist. Weegschaal krijgt dan waardering en beloning die sterker maakt. Venus in Leeuw gaat van 23 juli tot 3 september 2023 retrograde in het Huis van Sociale Processen. Tijdens deze periode gaan contacten moeizaam in de sociale kring en trek je dromen in twijfel. Juist nu is het goed om opnieuw contact te maken met oude vrienden, oude groepen, oude doelen en oude dromen.
Mars reist van 28 augustus tot 12 oktober 2023 door Weegschaal en dit geeft jou een ware boost van energie. Het voelt als een nieuw begin en dat kan de focus zijn voor de komende 18 tot 24 maanden.
De Zonsverduistering in Weegschaal van 14 oktober 2023 brengt in het komende halfjaar een grote nieuwe kans, een nieuw en inspirerend begin voor Weegschaal.
Deze kosmische gebeurtenis maakt in het komende halfjaar de weg vrij voor een geheel nieuwe jij. Een totale make-over, een nieuwe lifestyle. Weegschaal maakt een innerlijke en uiterlijke transformatie door op een manier die je nooit voor mogelijk had gehouden.

error: Content is protected !!