Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose voor februari 2020

De schrikkelmaand februari 2020 brengt ons een sterke en inspirerende Uranische energie van sociale vernieuwing, vooruitgang, tolerantie, bevrijding, solidariteit en creatieve zelfexpressie.

Het tempo van het leven wordt door de invloed van de Zon in Waterman steeds verder opgeschroefd. 

Februari 2020 is door de aardse implementatiekracht van Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok en Uranus in Stier bijzonder constructief voor langetermijnprojecten en vernieuwingen.

In de tweede week van februari 2020 voegt ook de rode actieplaneet Mars zich in Steenbok, op weg naar een aards stellium in Steenbok in maart 2020!

De aardetekens Steenbok, Stier en Maagd en de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen mogen zich alvast verheugen in deze kosmische harmonie om persoonlijke projecten tot ontwikkeling te brengen of dromen te concretiseren.

De hele maand februari 2020 zal de interplanetaire samenwerking tussen Jupiter in Steenbok en Neptunus in Vissen inspiratie en voorspoed brengen voor de dierenriemtekens Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen.
Jupiter in Steenbok laat ook deze maand een grootschalige herstructurering van regelgeving zien, maar ook diepgaande veranderingen met betrekking tot de zakenwereld, overheid, regeringen en koningshuizen, een sterke tendens dat tot eind 2020 van kracht zal zijn.

Op 1 februari 2020 wordt Imbolc gevierd. Het feest van Vuur en Licht symboliseert de Overgang van de Winter naar de Lente. Vanuit het Donker komt wederom het Licht.

Een tijd van zuivering en reiniging aan het begin van een nieuwe groeifase.

Onze snelle planetaire communicatieplaneet Mercurius betreedt het waterteken Vissen op 4 februari 2020.

Mercurius gaat vanaf 17 februari 2020 voor de eerste keer dit jaar retrograde en zal in de eerste helft van maart 2020 weer tijdelijk terugkeren in Waterman om vanaf 17 maart tot 11 april 2020 weer terug te keren in Vissen. Mercurius staat “in vernietiging” in Vissen, dus objectieve luchtplaneet Mercurius voelt zich niet thuis in het ongrijpbare waterrijk van Vissen.

Door Mercurius in Vissen zijn we geneigd om alles minder logisch te beredeneren, maar vooral in de retrogradeperiode van 17 februari tot 4 maart 2020 brengt het wel meer inspiratie, verbeeldingskracht, creativiteit en het vermogen om de dingen die we voelen naar voren te brengen. De kracht van de gedachten is met Mercurius in Vissen dan nog sterker!

Denken, voelen en handelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere gedachte bepaalt het gevoel en het van daaruit volgend handelen, dus ook het positieve of negatieve resultaat van die gedachten.

Mercurius symboliseert ook collectieve gedachtegoed, dus als vele mensen hetzelfde gedachtengoed uitdragen, wordt dat gedachtengoed een collectieve overtuiging binnen die groep en manifesteert zich als een werkelijkheid. 

Sociale media hebben een belangrijke invloed op onze samenleving en is bij vorming van het collectieve gedachtengoed niet meer weg te denken.

Informatie, of deze nu juist of onjuist is, kan door duizenden of miljoenen mensen gehoord, beoordeeld en benadrukt worden. Situaties en omstandigheden in de wereld zijn eigenlijk het gevolg van collectieve gemanifesteerde gedachten en overtuigingen.

Buddha heeft ooit gezegd: “Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we dachten”.

Lees verder over Mercurius retrograde in Vissen bij NIEUWS op deze website!

Vanaf 8 februari 2020 tot 5 maart 2020 reist onze liefdesplaneet Venus door Ram. 

Venus regeert alles waar we van houden en waaraan waarde wordt gehecht. 

Aardeplaneet Venus staat in Ram “in vernietiging”, dus de aardse Venus voelt zich niet thuis in het vurige rijk van Ram. De hoge energie van Mars jut de sensuele aardse Venus op, waardoor Venus in vuur en vlam komt te staan. De passievolle Venus in Ram geeft een nieuwe boost in de liefde en op de financiële markten, maar er is minder geduld, er wordt meer gepraat, geroddeld, er worden voorbarige conclusies getrokken en emoties kunnen hoog oplopen. Met Venus in Ram willen we te snel, te veel en zijn we te enthousiast, maar hierdoor komen we vaker van een koude kermis thuis.

Op 9 februari 2020 is er een Volle Maan op 20º in het vurige teken Leeuw.

Deze vurige Volle Maan in het teken van het hart en de liefde, inspiratie en creativiteit kan leiden tot opstand, oproer en oorlog, demonstraties tegen de regering of verstoring van de openbare orde. Maatschappelijke gebeurtenissen zetten aan tot oproer en verzet tegen de overheid, koninkrijken of regeringen.

Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Op 14 februari 2020 is het Valentijnsdag

Venus in Ram is licht ontvlambaar en de Maan in Schorpioen intensiveert gevoelens. 

De gevoelige Maan in Schorpioen staat dan tegenover een rebelse Uranus in Stier, dus hou rekening met een rusteloze dag van onverwachte wendingen, maar ook met emotionele breuken, scheiding en overhaaste beslissingen.

Vanaf 17 februari 2020 betreedt ook Mars het aardse rijk van Steenbok. 

Alle dierenriemtekens worden door de kracht van Mars in Steenbok tot eind maart 2020 gestimuleerd om aan het werk te gaan. De krachtige bron van Mars in Steenbok geeft wilskracht en doorzettingsvermogen. Mars in Steenbok wil vooruit, ook bij tegenspoed. 

Mars in Steenbok zegt: We krijgen het voor elkaar! Mars in Steenbok verhoogt de kans op winst, succes en stabiliteit.

De Zon betreedt vanaf 20 februari 2020 het waterrijk van Vissen.

Deze stand van de Zon stimuleert de ontvankelijkheid voor gedachten en gevoelens, zowel voor onszelf als van anderen.

Jupiter in Steenbok sextiel Neptunus in Vissen is een belangrijk astrologisch aspect dat dit jaar drie keer voorkomt, van februari tot oktober 2020. 

Jupiter sextiel Neptunus transit brengt spirituele groei van innerlijke harmonie, geluk en groei en geeft een verhelderend perspectief van wie we zijn en onze bestemming in de wereld. 

Op 21 februari 2020 vormt Mars in Steenbok een exacte driehoek met Uranus in Stier.

Deze gouden astrologische handdruk is een boost van energie! Op deze vrijdag heerst er een gevoel van opwinding, van “alles is mogelijk”, dus een dag van unieke kansen om nieuwe ideeën of projecten te implementeren, risico’s te nemen en nieuwe mensen te ontmoeten.

Op 23 februari 2020 begint het Carnaval en is er een Nieuwe Maan in het Vissen.

Deze Nieuwe Maan is verbonden met intuïtie. Met deze Nieuwe Maan worden we geleid door het gevoel, dus bij alles wat we doen is dit waarschijnlijk, omdat het “voelt” als het juiste is om te doen. De subtiele energie zal overal om ons heen kan tastbaarder aanvoelen. Doordat alles “anders” voelt, weet je dat iets goed of niet goed voelt en wordt het makkelijker om creatieve doelen te bereiken.

De Nieuwe Maan in Vissen laat ons voorbereiden op de energie van de volgende Nieuwe Maan in Ram van 24 maart 2020. Het is dus belangrijk om voor dat nieuwe begin schoon schip te maken, grenzen te stellen of iets definitief af te werken om zodoende verder te kunnen gaan.

De Nieuwe Maan in Vissen is conjunct Mercurius Retrograde en schenkt ons ook een tweede kans, dus dit is een Nieuwe Maan bij uitstek om iets goed te maken dat eind vorig jaar niet naar wens is gegaan.

Lees verder over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website!

Op de laatste dag van de schrikkelmaand februari 2020 vormt Venus in Ram een vierkant met Pluto in Steenbok. Venus vierkant Pluto kan een diepgaand effect hebben op relaties. 

Dit spanningsvierkant kan in liefdesrelaties leiden tot passioneel vuurwerk en kosmische donderwolken, maar ook tot onrust op de financiële markten door een nieuwe handelsoorlog.

Door de invloed van Saturnus in Steenbok zien we inmiddels de gevolgen van de ingrijpende wereldwijde hervormingen en van het definitief verdwijnen van de oude wereld.

De stabiliserende invloed van de verenigde astrologische krachten in het aardse Steenbok zal ook deze maand van onschatbare waarde zijn om het evenwicht in de verdeelde wereld enigszins te herstellen.

Ik wens jullie allemaal een inspirerende februarimaand!

error: Content is protected !!