Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Het jaar 2023, het Jaar van het Konijn is over het algemeen een gunstig jaar om projecten succesvol af te ronden. Het jaar 2023 is een gunstig jaar voor financiën en relaties.
De lange reis vanaf 2009 van jouw heerser Pluto in Steenbok door het Huis van Communicatie vanaf 2009 was een periode van grote geestelijke ommekeer en innerlijke regeneratie waardoor je alles in een ander licht bent gaan zien. Pluto is bijna aan het eind van de lange reis door Steenbok, maar blijft tot begin 2024 de transformerende kracht van geest en mentale vermogens om je leven positief te veranderen.
In 2023, het Jaar van Het Konijn is jouw zesde zintuig je geheime wapen, Schorpioen.
De Noordknoop blijft tot 17 juli 2023 in Stier. Persoonlijke relaties blijven hierdoor een fundamenteel element voor de evolutie en levensmissie van Schorpioen.
Hereniging blijft een thema in de eerste helft van 2023. De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 laat Schorpioen de resultaten zien van inzet en keuzes die zijn gemaakt. Schorpioen ziet in het Jaar van het Konijn vooruitgang en succes over alles waar je gevoelsmatig mee verbonden bent, maar ook teleurstelling en vertragingen op het gebied waar dat niet zo is. Deze Maansverduistering brengt je het inzicht dat een gekozen pad goed of fout is. Plannen en benaderingen moeten aangepast worden aan je emotionele behoeften.

Liefde en Relaties
De invloed van de Totale Maansverduistering in Stier van 8 november 2022 kan in de eerste kwartaal van 2023 leiden tot relationele problemen waarbij een relatie kan worden verbroken of verstevigd naargelang de kwaliteit van de relatie. Een gunstige periode voor relatietherapie, loslaten van problemen en stappen ondernemen.
De retrograde heerser Mars in Tweelingen tot 12 januari 2023 in het achtste Huis van Intimiteit, emotionele zaken, geheimen en de Ziel legt de focus op onopgeloste diepgewortelde problemen, angst voor intimiteit, seksualiteit en vertrouwen, frustraties, verslavingen, schulden, schuldgevoel, angsten en fobieën. Mars retrograde is een goede periode om te bekijken hoe je voor jezelf opkomt in een relatie.
Schorpioen krijgt de kans om hier beter mee om te gaan, want heerser Mars retrograde leert om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, oude pijn los te laten en het leven op emotioneel, fysiek, mentaal en spirituele niveau beter te beheersen.
Uranus in Stier blijft ook in 2023 in het Huis van Relaties. Uranus in Stier heeft vanaf maart 2019 verschillende soorten relaties, zoals gezin, werk, vriendschappen of zakelijke samenwerking, op de proef gesteld, veranderd of beëindigd. Tijdens deze jaren zijn er onverwachte relaties met ongewone partners ontstaan. Het dierenriemteken Stier staat tegenover Schorpioen, dus met Uranus in Stier is er geen ontkomen aan. De retrograde Uranus in Stier tot 21 januari 2023 kan tot onverwachte veranderingen leiden in de persoonlijke relatie en samenwerkingsverbanden. Vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid spelen daarbij een grote rol en de mate waarin je dat wel of niet hebt ervaren.
Vanaf 17 mei 2023 reist ook de grote Weldoener Jupiter ook door Stier en blijft daar tot 25 mei 2024! Jupiter en Uranus samen brengen nog meer mogelijkheden tot nieuwe veelbelovende verbintenissen en verdieping van bestaande verbintenissen!
Mercurius retrograde in Stier van 21 april tot 14 mei 2023 kan echter de oorzaak zijn van relatieproblemen die tijdens Mars retrograde van januari 2023 niet zijn opgelost. Tijdens deze periode is het niet makkelijk om de vrede te bewaren of compromissen te sluiten.
Deze Mercurius retrograde is gunstig om schoon schip te maken met het verleden.
Neptunus in Vissen blijft ook in 2023 in jouw 5e Huis van de Liefde en deze invloed versterkt het verlangen naar een spirituele zielsverbintenis en het delen van zuivere liefde. Er komen als vanzelf mensen op je pad met wie je een spirituele of karmische connectie hebt.
Blijf wel kritisch bij liefdesaangelegenheden, want Neptunus in het 5e Huis heeft ook een bedrieglijke invloed van veel beloven en weinig doen.
Saturnus reist vanaf 8 maart 2023 door Vissen (het 5e Huis van Liefde). Door de invloed van Saturnus krijgt Schorpioen waardevolle lessen in de liefde. Er moet oude pijn en trauma worden verwerkt en ongezonde relaties moeten worden verbroken om je hart vrij te maken. Saturnus in Vissen maakt serieus en toegewijd aan iedereen die je dierbaar is.
Op 28 oktober 2023 is er de gedeeltelijke Maansverduistering in Stier in het 7e Huis van Relaties.
In de komende zes maanden kunnen er ingrijpende emotionele veranderingen zijn in de persoonlijke relatie met een goede vriend, geliefde of zakenpartner. Een relatie kan (alsnog) eindigen of een nieuwe relatie kan beginnen. Wat of wie in de komende maanden komt of gaat, het zal blijvend zijn. Emotioneel gezien de beste periode voor een nieuwe relatie, huwelijk, zakelijk contract of serieuze toezegging, een ​​partnerschap officieel te maken of om een vastgelopen relatie te beëindigen.

Carrière
De invloed van de Gedeeltelijke Zonsverduistering in Schorpioen van 25 oktober 2022 is in het eerste kwartaal van 2023 gunstig om onderhandelingen te voeren met zakelijke partners en sponsors, waardoor winstgevende langetermijncontracten kunnen worden afgesloten.
Deze gunstige invloed wordt ondersteund door de Grote Weldoener Jupiter. Jupiter blijft tot 16 mei 2023 in Ram waarmee de opwaartse trend wordt voortgezet.
Door Mars retrograde tot 11 januari 2023 kan Schorpioen zich echter overweldigd en uitgeput voelen, waardoor je niet in staat zal zijn om alle taken uit te voeren.
Dit is een periode om een vakantie te plannen om je te concentreren op je eigen interesses en verlangens. De grote Weldoener Jupiter reist tot 16 mei 2023 door Ram (Huis van Werk) en met deze invloed krijgt Schorpioen nieuwe werkmogelijkheden en is er een goede relatie met collega’s en zakelijke relaties. Er is dan meer kans op promotie of een beter betaalde baan.
De Zonsverduistering in Ram van 20 april 2023 valt in het zesde Huis van Werk en brengt in het komende halfjaar duidelijkheid in jouw situatie op de werkplek en in je relatie met collega’s, een nieuwe baan of een nieuwe positie of carrièrerichting. In de komende zes maanden is deze Zonsverduistering van diepgaande invloed op het dagelijks leven, werk en gezondheid door veranderingen in de dagelijkse routine zoals nieuwe werkzaamheden en werktijden. Veel heeft te maken met de mate van tevredenheid over je dagelijks leven. Mars in Leeuw reist van 21 mei tot 10 juli 2023 door het Huis van Carrière en Bestemming en die transit vergroot je ambitie en drive om te presteren, verbindingen te maken, erkenning te krijgen, en ongekende hoogten te bereiken.
Venus reist van 6 juni tot 9 oktober 2023 door Leeuw, jouw Huis van Carrière. Tijdens deze cyclus zijn alle schijnwerpers op jou gericht, Schorpioen. Een periode om te stralen! Een gunstige periode van sociale kansen om met charme te solliciteren, te netwerken, een gunst te vragen, te onderhandelen of sociale activiteiten die verband houden met het bedrijfsleven.
Van 23 juli tot 3 september 2023 is Venus retrograde in Leeuw en dat maakt een beetje gemakzuchtig en ongeïnteresseerd. Er zijn vertragingen door tegenwerking en onverwachte gebeurtenissen.
Wel is dit een gunstige periode om terug te vallen op vroegere doelen, connecties of carrière.

Financiën
Pluto en Mars heersen beiden over Schorpioen. Mars in Tweelingen blijft tot 11 januari 2023 retrograde in het achtste Huis van Gedeelde Financiën, Intimiteit, emotionele zaken, geheimen en de Ziel. Met de schaduwperiode van Mars meegerekend staat het eerste kwartaal 2023 in het teken van onopgeloste financiële kwesties die alsnog om een oplossing vragen. Er kan sprake zijn van een belangenconflict in de privé-sfeer of het uiteenvallen van een zakelijk partnerschap. Belastingen, leningen, verzekeringen, testamenten en dergelijke kunnen een bron van bezorgdheid zijn. Er kunnen complicaties ontstaan ​​op het gebied van intimiteit of gedeelde financiën. Mars retrograde in Tweelingen kan in januari 2023 wat verwarring brengen. Schorpioen probeert dan alles tegelijk te beheersen en te beheren, want je voelt dingen aankomen met betrekking tot je partner, zowel privé als zakelijk. Wees niet te kritisch tegenover je partner, anders kan dit je relatie onder druk zetten. Gezamenlijke financiële projecten of initiatieven kunnen vastlopen of worden uitgesteld.
Voor de rest van 2023 mag Schorpioen rekenen op een constante stroom van inkomsten dank zij de grote weldoener Jupiter in Stier vanaf 17 mei 2023.
Hou wel rekening met hoge kosten, vooral op het gebied van gezondheidszorg.
Speculatieve ondernemingen en transacties in aandelen leveren mogelijk niet het verwachte rendement op. Wees dus voorzichtig met speculeren of gokken dit jaar.
De grote Weldoener Jupiter in Stier is Schorpioen welgezind, maar financieel succes komt mede door slimme financiële beslissingen. Hou wel de controle, Schorpioen.
Mercurius gaat retrograde in Boogschutter vanaf 24 december 2023 en dat kan de oorzaak zijn van onverwachte kosten en uitgestelde betalingen waardoor je financieel moet schakelen.

Familie en Huis
Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de woonsituatie en het privé-leven van Schorpioen. Waarschijnlijk is er vanaf december 2020 een ​​woning gekocht die gerenoveerd moet worden of ben je voor je werk verhuisd of ben je op zelfstandig gaan wonen of heb je huis en familie moeten verlaten door omstandigheden. Saturnus in Waterman geeft Schorpioen de innerlijke kracht om op eigen benen te gaan staan.
Het jaar 2022 heeft een ware herstructurering van huis, gezinsleven en eigendommen laten zien. Saturnus in Waterman is tot 7 maart 2023 is een cyclus van groei en stabiliteit (4e Huis van Familie en Huis), een periode van grote innerlijke verwerking en vergeving van het verleden.
Saturnus in Waterman heeft geleid tot een grote reorganisatie, een “grote karmische schoonmaak” waarin familiekarma wordt gebroken en vroege conditionering vanuit de opvoeding wordt losgelaten. Een sterk fundament wordt gelegd voor de toekomst!
Het eerste kwartaal van 2023 met Saturnus in Waterman staat hiermee in het teken van afronding van een periode van innerlijke verwerking en herstel van familierelaties en gehechtheid aan het verleden. De transit van Saturnus in Waterman kan tot 7 maart 2023 voor Schorpioen echter een vertragende werking hebben, waardoor er in de liefde en familie conflictsituaties kunnen ontstaan.
Vanaf 8 maart 2023 is Saturnus in Vissen en met de magische energie van Neptunus in Vissen kunnen oplossingen worden gevonden.
Saturnus in Waterman heeft Schorpioen vanaf maart 2020 levenslessen gebracht over wat thuis en gezin voor jou betekent. Er kan sprake zijn geweest van problemen met je huis en gezin, trauma over conditionering. Wanneer Saturnus vanaf 8 maart 2023 het teken Waterman verlaat, weet je wie je familie is of wie jij als familie beschouwt. Saturnus vertrekt en Pluto betreedt het Huis van Familie en Huis vanaf 24 maart 2023. Tot 11 juni 2023 krijgt Schorpioen een voorproefje van wat je kunt verwachten met de grote transformator Pluto in Waterman in het vierde Huis, zoals met plannen om te gaan emigreren of verhuizen naar een andere woonplaats. Vanaf 22 januari 2024 breekt er een periode aan van enorme diepgaande en persoonlijke veranderingen in je eigen psyche, huis, gezin en allernaaste omgeving zoals verhuizing en wijzigingen in de samenstelling van je gezin. Door de levenslessen die je in de afgelopen jaren van Saturnus hebt geleerd ben je beter opgewassen om met de grote transformerende kracht van Pluto om te gaan.

Gezondheid
Asteroïde Ceres blijft tot 22 maart 2023 in Weegschaal en ondersteunt Schorpioen om het onderbewuste zelf te koesteren en je veiliger te voelen.
Dit kan een krachtige tijd zijn om emotionele bagage op te ruimen en je te verzoenen met het verleden. Tijdens deze periode ben je meer in jezelf gekeerd, meer introspectief en reflectief. Het kan zijn dat Schorpioen zich oververmoeid voelt, maar dit is je ziel die je roept om los te laten wat wat niet gezond is niet meer voor jou.
Mars in Kreeft van 26 maart 2023 tot 20 mei 2023 (9e Huis van Hoger Bewustzijn, Reizen en Studie) is een gunstige periode voor spiritualiteit, je wijsheid delen of je geest verruimen door op reis te gaan of in gedachten te reizen.
De Totale Zonsverduistering in Ram van 20 april 2023 valt in het zesde Huis van Gezondheid is van diepgaande invloed in het dagelijks leven, werk en gezondheid.
In het komende halfjaar vinden er gebeurtenissen plaats waardoor er veranderingen optreden in de dagelijkse routine zoals in werkzaamheden en werktijden. Veel heeft te maken met de mate van tevredenheid over je dagelijks leven. De verbinding tussen geest en lichaam wordt door deze
Zonsverduistering op de proef gesteld. Het spirituele en het alledaagse raken met elkaar verweven en spirituele oefeningen kunnen diepe verschuivingen in zowel het lichaam als de geest initiëren. Schorpioen kan met de gezondheid worden geconfronteerd zoals een burn-out, jezelf opgebrand of uitgeput voelen of gewoon niet verder kunnen of willen. Het gaat om het kostbare mentale en fysieke evenwicht te herstellen door een harmonieus geïntegreerd levensritme tot stand te brengen.
Asteroïde Ceres keert vanaf 22 juni 2023 tot 15 september 2023 terug in Weegschaal (12e Huis van Kosmische Bewustzijn) en dat biedt jou de gelegenheid om jezelf op te stellen om meer ondersteund te worden en je zekerder te voelen. Je kunt jezelf onbewust versterken, verbinding maken met je intuïtie en je meer op één lijn voelen met je doel en bestemming.
Mars reist vanaf 28 augustus tot 12 oktober 2023 door Weegschaal en dit kan een periode van onderdrukte energie en tegenwerking zijn, door jezelf of anderen. Gedragspatronen vanuit het verleden die in je onderbewustzijn nog steeds aanwezig zijn ondermijnen zelfrespect. Tijdens deze periode van minder energie kun je geïrriteerd of rusteloos zijn en slapeloze nachten hebben.
De Zonsverduistering in Weegschaal van 14 oktober 2023 in het 12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn maakt diepe indruk op je. In de volgende 6 maanden van verinnerlijking zoek je meer de afzondering op en is gunstig voor een vorm van therapie.
Deze Zonsverduistering leidt tot inzichten over hoe je over jezelf en anderen denkt. Besluiten die dan genomen wordt zijn van grote invloed in je leven.
De transit van Mars in Schorpioen vanaf 23 oktober 2023 tot 24 november 2023 kan als een bevrijding voelen, Schorpioen wil dan verder bouwen en werken aan een persoonlijk project of je kunt je bewust worden van iets dat voor jou verborgen is geweest.
Mercurius retrograde in Steenbok in januari en december 2023 kan problemen naar voren brengen waar je nog niet aan hebt gewerkt, transformaties die je nog moet omarmen, of ideeën en plannen die aanpassingen vereisen. Je kunt opnieuw verbinding maken met oude ideeën en werken aan het verbeteren van communicatie en expressie.

Advies
Asteroïde Ceres door Schorpioen, van 15 september tot 25 november 2023 en de hulp van Mars door Schorpioen van 12 oktober tot 24 november 2023 maakt van het laatste kwartaal van 2023 de beste periode van het jaar voor Schorpioen. Ceres in Schorpioen maakt je sterker voor jezelf en voor anderen, om voor jezelf en anderen op te komen. Mars in Schorpioen vergroot energie en drive voor een nieuwe start, om het initiatief nemen voor wat je wilt. Ceres geeft je wat je nodig hebt, geld, bezit, extra middelen of wat het ook is dat veiligheid biedt. Door de invloed van Mars in Schorpioen is het iets zijn waar je de komende 2-4 jaar op focust. Mars in Schorpioen conformeert je met je demonen en brengt alles naar boven, het goede, maar ook het kwade. Woede-aanvallen kunnen ook louterend zijn. Blijf uit de buurt van afgunst en roddel. Mars in Schorpioen geeft je kracht en moed om alle uitdaging tegemoet te treden. Met Mars in jouw teken deins je nergens voor terug en kan passioneel en obsessief zijn in het najagen van doelen.

 

error: Content is protected !!