Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Jaarhoroscoop Schorpioen 2018

Algemeen
Aan het begin van 2018 geeft de rode strijder Mars in Schorpioen je een geweldige boost.
Jupiter reist tot en met 8 november 2018 door jouw eigen teken, Schorpioen! In deze nieuwe 12-jarige cyclus van groei en expansie ga je jezelf in diepere zin kennen en je grenzen verkennen. Nieuwe ervaringen en personen die je ontmoet zijn van grote waarde en innerlijke groei. Deze positieve energie is jouw geheime wapen voor nieuwe mogelijkheden en groei in 2018.
In dit toekomstgerichte jaar is er meer vertrouwen en lossen de meeste problemen zich als vanzelf op. Een jaar van creativiteit, romantiek, reizen en studiemogelijkheden, ambities en verlangens.
Pak iedere gelegenheid met beide handen aan.

Liefde en Relaties
Neptunus blijft ook in 2018 in het Huis van Zelfexpressie en Liefde zoals het was sinds het begin van 2012. Deze invloed versterkt het verlangen naar de zielenverbinding en het delen van zuivere liefde. Niets meer en niets minder. Het verlangen naar de zuivere liefde is zo groot dat het gevaar van zelfbedrog op de loer ligt. De periode tot maart 2025 zijn de jaren van relationele onrust, veranderingen en verrassende omwentelingen. Liefde kan ook ingewikkeld of ronduit onbereikbaar zijn. De invloed van Mars vanaf 16 november 2018 tot eind van het jaar richt de aandacht op het samenzijn en het delen van de liefde. Dit is de beste periode om te daten, een romance of meer vuur in de vaste relatie te brengen. De invloed van Uranus in Stier vanaf 16 mei 2018 in het Huis van Relaties is het begin van een zevenjarige reis waarin relaties op de proef worden gesteld, veranderen of beëindigen wanneer persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid worden bedreigd. Zowel in je intieme relatie, gezin, werk, vriendschappen of zakelijke samenwerking. Begin november 2018 trekt de retrograde Uranus zich even terug uit het Huis van Relaties, maar vanaf maart 2019 krijgt Schorpioen echt te maken met langdurige verschuivingen in relaties en een doorgroei naar een nieuwe vorm van samenwerking.

Carrière
De reis van Uranus in Ram door jouw Huis van Werk heeft in de afgelopen zeven jaar jouw houding ten aanzien van je werk veranderd. Een nieuwe baan met uitdagingen en met meer vrijheid, veranderingen in je dagelijks leven door minder verplichtingen. De periode tot half mei 2018 staat in het teken van veranderingen in je werk. De retrograde Mercurius zal vanaf half maart tot midden april 2018 leiden tot verandering in de werksituatie wanneer er nog zaken zijn die niet zijn opgelost. In die periode is een andere baan mogelijk of terugkeer naar een vroegere werkkring. Door de Maansverduistering van 31 januari 2018 in jouw Huis van Carrière is er vooruitgang en succes te boeken, maar alleen als je er met hart en ziel voor gaat. Als je dat niet doet of zorgeloos denkt dat het allemaal wel goed komt, dan krijg je te maken met tegenslagen ervaren en moet je aanpassingen doen. De Zonsverduistering van 11 augustus 2018 valt ook in jouw Huis van Carrière. Deze kosmische gebeurtenis laat het begin van een periode zien waarin maatschappelijke vooruitgang wordt geboekt of geweigerd. Of je krijgt publieke erkenning of je kunt diep vallen door verkeerde zakelijke connecties of minder persoonlijke inzet of ambitie.

Financiën
De rode strijder Mars reist van 27 januari 2018 tot 17 maart 2018 door jouw Huis van Financiën. Een gunstige periode om je financiële doelen na te streven en je financiën te verbeteren. Meer financiële stabiliteit en veiligheid, budgettaire en financiële plannen en financieel advies en informatie te verzamelen. Het begin van 2018 is de periode om vast te stellen wat belangrijk voor je is en wat niet. Wat is voor jou waardevol? Pas in deze periode op met impulsaankopen. Jouw uitgaven kunnen buitensporig en onnodig zijn. Vanaf 9 november 2018 reist Jupiter door jouw Huis van Financiën. Tot begin december 2019 is dit een periode van nieuwe financiële mogelijkheden en verbetering van je financiële positie zoals een goed aanbod. Door meer inkomsten wordt je hebberig. Dus als er geld is, wil je het ook zo weer uitgeven. Dit is wel een productieve periode waarin je veel gedaan krijgt, ook ben je toegeeflijker en vrijgeviger. Er zal in ieder geval voldoende inkomsten zijn door bijvoorbeeld een financiële meevaller, toekenning, verkoop van een huis of het winnen van een loterij. De Mercurius retrograde periode vanaf 17 november 2018 tot 1 december 2018 in jouw geldsector kan echter leiden tot financiële vertraging waardoor je andere financiële keuzes moet maken.

Familie en Huis
De Zonsverduistering van 15 februari 2018 in Waterman vindt plaats in jouw Huis van Familie en Huis laat in de komende zes maanden belangrijke ontwikkelingen zien in jouw privéleven, huis en familie. Deze astrologische gebeurtenis vraagt om schoon schip te maken met oude pijn uit het verleden en te werken aan een stabiele thuissituatie. Er komt meer tijd vrij om te werken aan verbetering van de onderlinge relatie en samen met je gezin of familie activiteiten te ondernemen zoals uitstapjes en bijeenkomsten. De invloed van Mars vanaf 17 mei 2018 tot half augustus 2018 laat een periode zien van van huiselijke activiteiten. Prima periode om te klussen, maar de invloed van Mars maakt ook defensief, beschermend en controlerend. De Maansverduistering van 27 juli 2018 is de kosmische poort om bestaande problemen in het gezin en familie op te lossen. Mars keert half september tot half november 2018 terug in het Huis van Familie en Huis. Ook in deze periode is er meer energie voor huiselijke activiteiten en het aanpakken van klussen. De invloed van Neptunus laat zien dat je toegeeflijk bent naar kinderen.
Door de invloed van Mars is het niet altijd makkelijk om je kinderen te benaderen of om ze te begrijpen. Kinderen kunnen heel onvoorspelbaar zijn, maar wat er ook gebeurt, ze hebben jouw onvoorwaardelijke liefde en steun nodig voor hun ontwikkeling. Net als jij hebben ze ruimte nodig om te kunnen groeien. De invloed van Mars laat vanaf half november tot eind 2018 de noodzaak zien van het meer tijd en aandacht besteden aan kinderen of kinderen in je directe omgeving.

Gezondheid
Uranus is jouw planeet van Familie en Huis. Tot 15 mei 2018 blijft Uranus in jouw Huis van Gezondheid. Het is mogelijk dat door de invloed van Uranus in Ram een gezondheidskwestie al een langere tijd een transformerende rol heeft gespeeld in jouw gezin of familie.
Door de invloed van Pluto en Saturnus in Steenbok ben je dit jaar over het algemeen serieuzer en wat somber. De invloed van Mars pept je mentale energie wat op van half maart tot half mei 2018 maar in de tweede helft van augustus 2018 ben je meer defensief in de omgang met anderen of bij het verdedigen van ideeën.
De invloed van de Zonsverduistering in Kreeft van 13 juli 2018 maakt je positief en optimistisch. Je ziet meer perspectief en je ziet de kansen die voor je liggen. De retrograde Venus in de eerste helft van november 2018 in het Huis van Kosmisch Bewustzijn duidt echter op een periode van relatieproblemen of van weemoed, geheime verlangens en de behoefte om jezelf terug te trekken. Je hebt dan tijd nodig voor jezelf om innerlijke problemen te verwerken die van invloed zijn op je relaties.

Advies
De invloed van Venus in Schorpioen vanaf 10 september 2018 tot begin januari 2019 vergroot je aantrekkingskracht, maar maakt je zelftoegeeflijk en koppig. Je wil jezelf niets ontzeggen. Je bent dan meer gericht zijn op jezelf waardoor samenwerking niet vanzelfsprekend is. De retrograde Mercurius kan in de eerste week van december 2018 leiden tot communicatieproblemen, gebrek aan focus of mentale discipline. Het venijn zit dus in de staart van 2018 voor de Schorpioen, vooral de “late” Schorpioen die na 18 november geboren is.

error: Content is protected !!