Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2016

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Het jaar 2016 is het jaar van de Aap volgens de Chinese astrologie.
Voor de liefhebbers: dit jaar is numerologisch verbonden met het getal 9. 
Het getal 9 geeft het einde aan van een cyclus.
Een jaar van voltooiing, rust en vergeving.
Was het maar waar.

Het nieuwe jaar begint zoals altijd met de Zon in Steenbok, het teken van structuur en vooruitgang.
De conjunctie met Mercurius geeft aan het begin van 2016 het vertrouwen dat financiele beloftes en voornemens in de praktijk zullen worden nagekomen.
Theorie en praktijk liggen echter niet op een lijn. De ongelijkmatige verdeling van financiele middelen en schaarste zal in 2016 leiden tot problemen voor velen op onze planeet.

Vanaf het moment dat Uranus eind december 2015 weer direct ging, kroop deze dichter naar Pluto om wederom een vierkantsaspect te vormen. In de eerste drie maanden van 2016 zal dit spanningsaspect naar verwachting tot extra spanning en extreme weersomstandigheden gaan leiden.
Uranus symboliseert onder andere, de ICT-wereld, computertechnologie, providers en websitebouwers.
Pluto symboliseert computers en hardware.
Door deze kosmische uitdaging zal er vooral in de eerste helft van 2016 sprake zijn van een toename van cybercriminaliteit, zoals de verspreiding van virussen, misbruik van persoonsgegevens, afpersing, defacing, E-fraude, identiteitsfraude en Phishing.

Een van de EU landen dreigt de Europese Unie te verlaten of wil de eigen munteenheid weer invoeren. Dit leidt tot grote verdeeldheid binnen Europa. De wereldeconomie en vooral de Verenigde Staten van Amerika krijgt zware klappen te verduren. Oost-Europese landen keren zich verder af van Rusland.
Politieke partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en worden steeds radicaler in hun opvattingen waardoor een politieke aardverschuiving zal ontstaan.

Jupiter staat in de eerste helft van 2016 naast de noorder Maansknoop in Maagd tegenover Neptunus in Vissen en is van 8 januari 2016 tot 8 mei 2016 retrograde.
Jupiter is de planeet van financiën, valuta en bancaire systemen, bankiers, ministers van Financiën, financiers en de beurzen in de wereld.
Jupiter is het kapitalisme en wil groei, uitbreiding en hogere winsten.
Jupiter beheert het geld van de wereld, maar door de retrogradewerking verliezen de centrale banken de economische controle.
Door de retrograde Jupiter krimpt in de eerste helft van 2016 het vertrouwen in de stabiliteit van de economische ontwikkeling en groeit het wantrouwen. De rem gaat op de economische en maatschappelijke vooruitgang.
Vanuit de overheid komen onduidelijke cijfers en berichten over economische ontwikkelingen, de financiering van de gezondheidszorg en betrouwbare of vermeende bedreigingen van extremistische groepen waardoor het wantrouwen groeit.
Kwetsbare groepen waaronder daklozen, vluchtelingen en mensen met psychische problemen en verslavingen, hun behoefte aan hulpverlening en falend regeringsbeleid worden dit jaar sterk benadrukt.

Op 9 maart 2016 vindt er een totale Zonsverduistering plaats in Vissen.

Op 23 maart 2016 vindt er een penumbrale Maansverduistering plaats in Weegschaal.

Op 23 maart 2016 vormt de retrograde Jupiter ook een exact Vierkant met Saturnus, net voordat Saturnus op 25 maart 2016 ook retrograde gaat.
Saturnus is de planeet van zuinigheid. Saturnus gaat over mijnbouw en landbouw. Saturnus kiest de meest veilige weg, eenvoudig uitdrukt in egoïsme en hebzucht. Saturnus is de planeet van de armoede, ontbering, werkloosheid en schuldenlast en dalende prijzen op de wereldmarkt.

Op 26 mei 2016 vindt het laatste exacte vierkant plaats tussen Jupiter en de retrograde Saturnus. Dit vierkant tussen deze twee economische planeten leidt tot een economische recessie, scherpe daling van de beurzen en wereldwijde economische problemen.
Door de retrogradewerking van Saturnus in Boogschutter is er tot 12 augustus 2016 een periode van status quo in de wereld. Tijdens deze periode wordt er gezocht naar fundamentele oplossingen voor ontstane economische problemen.

Saturnus vormt in deze periode wederom een vierkant met Neptunus dat op 18 juni 2016 exact zal zijn op 12 graden op de as Boogschutter/Vissen.
De eerste keer dat Saturnus en Neptunus de degens met elkaar hebben gekruist was van 27 november tot 4 december 2015.
Saturnus in Boogschutter zal over het algemeen vierkant op Neptunus in Vissen staan binnen een 2 graden orb tussen 16 mei en 27 oktober 2016.
Tijdens deze Saturnus vierkant Neptunus periode zullen we het disfunctioneren van het gevestigde medische systeem duidelijk gaan zien. Neptunus in Vissen wordt geassocieerd met ziekenhuizen en instellingen. Beschikbare medische middelen zullen niet toereikend zijn door verlaagde immuniteit, wereldwijde virussen en de enorme omvang van zieke en psychisch losgeslagen mensen. Er is gewoon niet genoeg geld om de officiële medische systemen draaiende te houden. Een terugkeer naar betaalbare praktische en effectieve traditionele systemen, nieuwe wetgeving over alternatieve geneeswijzen en drugs, medicinale marihuana, spirituele geneeswijzen en de noodzaak van gezonde voeding op basis van lokaal geteelde biologische producten en kruiden zal de sleutel tot de oplossing zijn.
Neptunus is ook het godsbesef. Er zullen door het vierkant met Saturnus en Neptunus meer godsdienstoorlogen, extremistische geloofsuitingen en botsingen zijn over ideologieën. De Donkere Middeleeuwen, in de schaduw van de kruistochten, keren in een modern jasje en terug in deze tijd.
We krijgen te maken met wereldwijde spanningen met een grote emotionele uitwerking op ons leven.
Het is aan te raden tussen mei en november 2016 plaatsen te vermijden waar veel mensen samenkomen in verband met aanslagen.
Het vierkant tussen Saturnus met Neptunus heeft een positieve uitwerking op iedereen die zich bezighoudt met spiritualiteit, de spirituele praktijk, met inbegrip van religieuze instellingen die zich bezighouden met meditatie en gebed. De karmische invloed van Saturnus en Neptunus heeft een positieve invloed op spirituele rituelen, gebeden en affirmaties.
Neptunus in Vissen wordt ook geassocieerd met de oceanen van de wereld.
Saturnus vierkant Neptunus in Vissen beschrijft de enorme schade die door menselijk handelen aan de oceanen in de wereld wordt toegebracht. De schade in de Stille Oceaan is door Fukushima zo ernstig dat flora en fauna met uitsterven wordt bedreigd.
Vanuit de media geven misleidende berichten een vertekend beeld van de werkelijkheid.
De prijs van de onwetendheid en misleiding zal zijn dat de mensheid zal worden geconfronteerd met het feit dat de kernenergie, chemische industrie en wapenindustrie de dodelijkste bedreiging vormen voor al het leven op aarde.

Van april tot juni 2016 vormen Jupiter in Maagd, Neptunus in Vissen en Saturnus in Boogschutter een T-Vierkant. Een spanningsaspect. Oude fundamentele geloofsstructuren en vormen van religie worden met deze kosmische uitdaging geroepen om zich aan te passen aan de huidige tijd. In de loop der tijd hebben vele processen de maatschappij veranderd. Dit geldt ook voor de godsdienst. Op een bepaald moment in de evolutie van onze samenleving raakte de godsdienst ondergeschikt aan de politiek en economie. Alleen die vormen van godsdienst die zich verdragen met de verworvenheden van vandaag worden overlevingskansen en groeikansen toegekend. Misschien is er voor de vele religies in de huidige samenleving een gemeenschappelijke basis vinden, zodat niet langer oorlog gevoerd hoeft te worden! De verouderde geloofsstructuren zijn niet meer van deze tijd en zullen nooit meer geaccepteerd worden. Het krampachtig vast blijven houden aan oude patronen zal niet meer lukken.
In augustus en september 2016 laten de kerk en geloofskwesties weer van zich horen, maar het is duidelijk wat er overblijft van de oude structuur en wat niet!
Vrede zal ver te zoeken zijn tijdens deze periode. Er zal een toename van geweld zijn in de wereld. De oorlog in Syrië, Irak en de Oekraïne kan uit de hand lopen. In ieder geval komt er geen overwinnaar uit de strijd. Uit iedere oorlog komen slechts verliezers voort.
Ook is er verhoogde kans op een nieuwe wereldwijde economische recessie.
Het T-Vierkant tussen Jupiter, Saturnus en Neptunus leidt tot onzekerheden, onrust en vertraagde economische ontwikkeling.
Het T-Vierkant tussen Jupiter, Uranus en Pluto zal onze houding ten opzichte van samenwerking en economische en maatschappelijke verhoudingen voor altijd veranderen.

Mars reist sinds 13 november 2015 door Weegschaal en zal dit teken op 3 januari 2016 verlaten.
Mars in Weegschaal heeft geleid tot nationale en internationale verdeeldheid.
Tot 6 maart 2016 zal Mars in de intense wateren van Schorpioen (transformatie en geld) verblijven. Mars in Schorpioen zal in de eerste helft van 2016 leiden tot economische en politieke crisissituaties in de hele wereld.
De energie en gedrevenheid kan dan te hoog liggen of het tegenovergestelde is het geval.
Geduld zal tijdens deze periode het toverwoord zijn.
Door de inmenging van Mars in het intense Schorpioen zal door door het smelten van de ijskappen de zeespiegel verder stijgen. Ook zal er sprake zijn overstromingen en van uitbraak van besmettelijke ziekten.
Mars gaat retrograde in 2016. Van 17 april tot en met 28 juni 2016 is de energie defensief en liggen de irritaties hoog, vooral wanneer Mars van 28 mei tot 28 juni 2016 weer tijdelijk terug in de wateren van Schorpioen belandt. Vooral de tweede helft van juni 2016 en de eerste helft van juli 2016 kan heftig worden wanneer Mars op 23 graden Schorpioen een moeilijke verbinding met Uranus vormt. Mars is verbonden met de Ram en Pluto met Schorpioen. Dit gevaarlijke aspect kan leiden tot oorlog.
Op 17 april 2016 gaat ook Pluto in Steenbok retrograde.
Deze retogradeperiode tot en 25 september 2016 is een periode van strategie en planning. Een periode van ingehouden adem, maar ook een periode van spierballenvertoon zonder direct geweld.

In 2016 gaat Mercurius maar liefst vier keer retrograde. Tijdens deze periode moet er met vertragingen en technische problemen rekening gehouden worden.
Mercurius is retrograde van 6 tot 26 januari in Waterman.
Vanaf het moment dat Mercurius direct gaat op 27 januari is deze conjunct Pluto en vierkant Uranus tot begin februari 2016. Deze transit staat in het teken van Big Brother. Het door de overheid systematisch afluisteren, aftappen en elektronische schending van de privacy. Klokkenluiders en mollen binnen de vastgestelde economische, politieke, militaire en inlichtingendiensten. Venus in Steenbok is in de eerste week van februari 2016 ook conjunct Pluto en vierkant Uranus vierkant. We krijgen dan schokkende onthullingen te horen over het privé-leven van beroemde personen.

Mercurius is retrograde van 29 april tot 21 mei in Stier.
Vanaf het moment dat Mercurius weer direct gaat op 22 mei 2016 is deze Driehoek Pluto in Steenbok en Driehoek Jupiter in Maagd. De verbinding met Pluto en Jupiter leidt tot begin juni 2016 tot belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en technologieën op het gebied van het milieu.
Mercurius is echter ook inconjunct Saturnus. Belangrijke informatie kan dan worden achtergehouden of er worden onwaarheden verteld. Velen zullen zich ontmoedigd voelen.

Mercurius is retrograde van 30 augustus tot 21 september in Maagd.
Vanaf het moment dat Mercurius direct gaat op 22 september 2016 is deze Driehoek Pluto in Steenbok. Mercurius Driehoek Pluto leidt tussen 17 en 28 september 2016 tot diepgaande wetenschappelijke ontdekkingen en doorbraken.

De laatste keer dat Mercurius retrograde zal zijn van 19 december tot 7 januari 2017 in Steenbok.
Mercurius is dan conjunct Pluto op 16 graden Steenbok. Tijdens deze retrogradeperiode krijgen we te maken met geheime agenda’s en achtergehouden informatie uit het verleden.

Op 1 september 2016 is er een totale Zonsverduistering in Maagd en op 16 september een totale Maansverduistering in Vissen.
Deze totale Zonsverduistering zal te zien zijn in Afrika, Madagascar en de Indische Oceaan.

In maart en augustus 2016 zal de oppositie zich herhalen tussen Jupiter en Cheiron van begin november 2015. In deze periode zal er sprake zijn van schaarste, verlies, ziekte, maar ook van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en aardbevingen.

Mars is conjunct Saturnus op 23 en 24 augustus 2016.

Jupiter verruilt op 10 september 2016 het aardeteken Maagd voor het luchtteken Weegschaal. In het komende jaar zal de nadruk het thema relaties en fundamentele gerechtigheid komen te liggen. Jupiter in Weegschaal wordt in de tweede helft van 2016 uitgedaagd door Uranus en Pluto waardoor economische exploitatie van de mensheid, machtsmisbruik en klassenstrijd van invloed zijn op internationale betrekkingen en de instandhouding van het politieke evenwicht in de wereld.
Tegen het einde van november en december 2016 zorgt het T-Vierkant tussen Jupiter in Weegschaal, Pluto in Steenbok en Uranus in Ram voor nieuwe wetgeving waarbij het huidige pensioensysteem op de schop gaat. Pensioenen worden lager en worden alleen nog uitbetaald bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Het huwelijkse voorwaarden en regels bij echtscheiding worden ook aangepast. Huwelijk tussen gelijke seksen wordt de gewoonste zaak van de wereld.

Op 16 september 2016 vindt er een penumbrale Maansverduistering plaats in Vissen.

Van 15 oktober tot 2 november 2016 leidt het inconjunct tussen Jupiter en Neptunus tot grote desillusie en verwarring met betrekking tot gevestigde religieuze en culturele overtuigingen en geloofssystemen onder grote delen van de wereldbevolking.

Op 20 oktober 2016 is Mars conjunct Pluto in Steenbok.

Op 8 november 2016 wordt in de Verenigde Staten van Amerika de nieuwe president gekozen.
In november 2016 doet Poetin weer van zich spreken door meer land te annexeren. Ook kan er sprake zijn van een nieuwe economische depressie. De oorlog in Syrië breidt zich uit naar Turkije, Egypte, Iran, Israël en Saudi Arabië.

Op 29 december 2016 ontwaakt Uranus uit zijn lange retrogradeslaap.
Op diezelfde dag is het Nieuwe Maan in Steenbok en smelt de Zon en de retrograde Mercurius samen in Steenbok.

Dit kosmische keerpunt sluit het jaar 2016 af met onverwachte wendingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!