Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose voor oktober 2020

Met twee Volle Manen is oktober 2020 een planetaire volatiele rollercoaster van onvoorspelbare gebeurtenissen. Oktober 2020 vraagt heel wat van ons aanpassingsvermogen en geduld.
De hoofdrol deze maand is weer voor de retrograde Mars in Ram, maar ook de retrograde Mercurius doet in deze onrustige maand duidelijk van zich spreken.
In oktober 2020 zijn er wereldwijde protesten over ongelijkheden en oneerlijke lasten. Burgers komen in opstand tegen de overheid, burgers pikken het niet langer.

De invloed van de historische conjunctie Saturnus/Pluto in Steenbok aan het begin van 2020 was een allesbepalend aspect voor het jaar 2020 en voor onze wereld.  
Deze invloed tot 2053/2054 weerspiegelt een periode van 34 jaar van ingrijpende veranderingen op cultureel, bestuurlijk en maatschappelijk niveau.

We leven in een ongekende periode van enorme veranderingen, klimatologisch gezien, de wereldwijde pandemie en economische gevolgen, migratiestromen en massa demonstraties.
Het huidige politieke klimaat is doorzeefd met een perceptie van onrecht, een strijd tussen goed en kwaad.

De retrograde Mars in Ram leidt ook in oktober 2020 tot een ongecontroleerde migratiestroom. Oorlog en de wereldwijde economische impact als gevolg van de Corona pandemie dwingt mensen om hun vertrouwde omgeving te verlaten en op zoek te gaan naar een betere toekomst.
De retrograde Mars brengt onderbuikgevoelens naar boven, angst voor verlies van inkomen en vrijheid. De meest kwetsbaren onder ons hebben een stem nodig.
De invloed van de Noordermaansknoop op de as Tweelingen/Boogschutter biedt die kwetsbare groep een stem die het welzijn van de gemeenschap in deze nieuwe wereld in evenwicht houdt.

Op collectief niveau duidt Mars retrograde op verdere turbulentie en verslechtering van de economische omstandigheden. Door Mars retrograde in Ram is er meer opstand, angst, vuur en agressie, vooral nu deze in oktober 2020 gespannen blijft staan op Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok.
Mars blijft nog tot 13 november 2020 retrograde in Ram en zal pas in het jaar 2067 weer retrograde gaan in het eigen teken Ram.
De heftige en intense combinatie van de retrograde Mars met Eris (het bozige zusje van Pluto) is tot eind december 2020 een grote uitdaging om onze planeet “op koers” te houden.
In plaats van elkaar door hebzucht en eigenbelang naar het leven te staan, zou het veel beter zijn om met deze onverschrokken en moedige energie te gebruiken voor elkaar op te komen en te vechten voor idealen in het belang van ons allemaal.
Samen staan we sterk.

Vanaf 4 oktober 2020 gaat Pluto in Steenbok weer direct.
Pluto is de planeet van afbraak en transformatie, dood en wedergeboorte.
Pluto is verbonden met Schorpioen, Pluto is geld en alles wat verborgen is.
Pluto breekt eerst alles af om het daarna weer op te bouwen.
Sinds 25 april 2020 voltrok zich een transformeel proces met de retrograde Pluto in het kardinale teken Steenbok. Er zijn karmische lessen geleerd over verantwoordelijkheid, een vaak harde leerschool. Grote verschuivingen worden als diepgaand ervaren, zowel op persoonlijk als collectief niveau. Zodra Pluto in het kardinale teken Steenbok weer direct gaat, kan het Coronavirus opnieuw de kop opsteken en dit kan samenvallen met ingrijpende geopolitieke veranderingen, machtsstrijd en confrontaties over de hele wereld, met als gevolg een verdere neerwaartse spiraal in de wereldeconomie.

De wereldwijde impact van de Covid-19 pandemie is enorm. Vanaf het jaar 2025 komt er een structurele verbetering wanneer Pluto in Waterman driehoek Uranus in Tweelingen sextiel Neptunus in Ram. De interplanetaire samenwerking van deze hemelse giganten zal van eind 2025 tot medio 2029 een positief effect hebben op de wereld als geheel.

Gelukkig zijn er lichtpuntjes! Saturnus verliest vanaf eind oktober 2020 de harde grip op Pluto in Steenbok en zo krijgt Jupiter weer ruimte om samen met Neptunus in Vissen een helende oplossing te vinden in de vorm van de beschikbaarheid van een medicijn en/of een vaccin tegen Covid-19.

Jupiter, de planeet van gerechtigheid en hoogstaande idealen, is sinds 13 september 2020 weer direct in Steenbok en ook Saturnus gaat sinds 30 oktober 2020 weer direct in Steenbok.
Voor Jupiter en Saturnus is het dus volle kracht vooruit, op naar Waterman, waar deze eind december 2020 een conjunctie zullen vormen.

Er is dus licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten nog tot eind december 2020 door de zure appel heen zien te bijten.

Terug naar oktober 2020….

De eerste Volle Maan van oktober 2020, de Volle Maan in Ram van 1 oktober 2020 stoort de retrograde Mars in zijn winterslaap, waardoor de spanningen in de wereld kunnen oplopen.
Lees verder over de eerste Volle Maan van oktober 2020 onder NIEUWS op deze website!

Op 7 oktober 2020 mogen we ons verheugen op de Draconiden Meteorenregen in het sterrenbeeld Draco. Er vallen gemiddeld 10 vallende sterren per uur.
De Draconiden komen ieder jaar bij ons langs van 6 tot 10 oktober, maar op 7 oktober 2020 “vallen de meeste sterren”!
De meteoren zijn stofdeeltjes afkomstig van de komeet 21P Giacobini-Zinner, die in 1900 werd ontdekt. De Draconiden zijn het best in de vroege ochtend te zien.

Op 9 oktober 2020 komt de direct lopende Pluto in Steenbok op 22º in Steenbok exact vierkant op de retrograde Mars in Ram te staan en dat is als olie op het smeulende retrograde vuurtje van Mars. Voor de tweede keer dit jaar kan dit planetair spanningsveld tussen Mars en Pluto de oorzaak zijn van extreme weersomstandigheden, een toename van geweld, frustratie en confrontaties als gevolg van angst en onderdrukte gevoelens.

Om het volatiele plaatje van oktober 2020 compleet te maken, gaat Mercurius in Schorpioen retrograde… De laatste retrograde periode in 2020 van Mercurius is van 14 oktober 2020 tot 28 oktober 2020 in Schorpioen, dalend naar Weegschaal van 29 oktober tot 10 november 2020.
Zowel Mercurius en Mars zijn dus in de tweede helft van oktober 2020 retrograde en dat duidt erop dat deze periode getekend zal zijn door verwarring, een gevoel van stuurloosheid alsof de wereld de weg kwijt is. Tijdens deze retrogradeperiode kunnen er financiële vertragingen zijn met bancaire instellingen. Het voelt alsof tijdens deze periode de rekening wordt vereffend of juist een nieuwe kans wordt geboden.
Tijdens een retrograde periode van Mercurius is er vrijwel nooit sprake van vooruitgang.
Besluiten die genomen worden tijdens deze periode, worden na de retrograde periode weer teruggedraaid. Dat is nu zeker het geval.

Vanaf 3 november 2020 gaat Mercurius weer direct op 25º57′ in Weegschaal en vanaf dat moment kunnen vastgelopen relationele processen weer op gang worden gebracht.
Dit is ook de “Verkiezingsdag” in de Verenigde Staten van Amerika.

Velen vragen me of President Trump volgende maand zal worden herkozen.
De planeetstanden geven aan dat een tweede termijn voor Donald J. Trump heel goed mogelijk is.
In de verkiezingstijd kan er iets zijn met de gezondheidstoestand van tegenkandidaat Joe Biden of kan er negatieve informatie over Joe Biden of zijn running mate worden vrijgegeven.
Zoals gezegd gaat Mercurius in Weegschaal weer direct op 3 november 2020, de dag van de Verkiezing. Mercurius is de Heerser van Tweelingen en Trump heeft zijn Zon in Tweelingen.
Mars staat in conjunctie met Trump’s Leeuw ascendant. Mercurius is vanaf 14 oktober 2020 retrograde in Schorpioen en Mars in Ram was vanaf 9 september 2020 al retrograde, dus de hele periode die aan de Verkiezingsdag vooraf gaat, zijn zowel Mercurius als Mars in Ram retrograde.
Door de invloed van deze retrograde planeten kan er in de verkiezingsperiode sprake zijn van schandalen, onbetrouwbare of opzettelijk verdraaide informatie, maar ook zijn er grootschalige protesten tegen de zittende President. De vele retrograde planeten suggereren ook dat de Democraten al het mogelijke zullen doen om de verkiezingsresultaten te frustreren en te betwisten. Maar of de winnaar nu Trump of Biden wordt, makkelijk zal het niet worden voor de President van de Verenigde Staten. In ieder geval zal er voor, tijdens en na de verkiezingsstrijd sprake zijn van grote politieke onrust.

Op 14 oktober 2020 staat de Zon in Weegschaal exact tegenover de retrograde Mars in Ram.
De rode planeet staat dan het dichtst bij de Aarde en door de oppositie zal de retrograde Mars volledig worden verlicht door de Zon. De kosmische energie op Aarde zal door de nabijheid van Mars nog sterker worden gevoeld en gemerkt, denk daarbij aan explosies, branden of gewelddadigheden.

Op 15 oktober 2020 staat de Zon in Weegschaal vierkant op Pluto in Steenbok en op 18 oktober 2020 is het de beurt aan Saturnus in Steenbok om een vierkant te vormen met de Zon in Weegschaal. Medio oktober 2020 zal mede door deze planetaire spanningsvelden gemarkeerd worden door vertraging, frustratie en teleurstelling. De Zon vierkant Saturnus in Steenbok stelt ons op de proef, een test die we gemeenschappelijk moeten doorstaan.

Op 16 oktober 2020 is het Nieuwe Maan in Weegschaal.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Op 21 oktober 2020 vindt in het sterrenbeeld Orion de jaarlijkse Orioniden Meteoren regen plaats.
De ‘vallende sterren’ zijn stofdeeltjes die afkomstig zijn van de oeroude komeet van Halley.
Ieder jaar komen de Orioniden bij ons langs van 2 oktober tot 7 november. Dit jaar zijn de Orioniden het best te zien in de nacht van 21 oktober tot de ochtend van 22 oktober 2020.

Vanaf 23 oktober 2020 reist de Zon door het door Pluto geregeerde waterteken Schorpioen.
In de komende vier weken is dit een alles of niets energie die ons op een doordringende manier laat kijken naar belangrijke zaken zoals relaties, carrière en het leven, maar ook onze verlangens, passie, motivatie, geheimen en onderliggende gedachten.
Deze plutonische energie wil de ziel voeden, maar wil ook alles laten verdwijnen wat de voortgang van het leven niet langer dient.

De tweede Volle Maan van oktober 2020, de Blauwe Maan van 31 oktober 2020 valt samen met Allerheiligen of Halloween, ook wel All Hallow’s Eve of Samhain genoemd. Het rituele Keltische Nieuwjaar! Samhain symboliseert het rustseizoen van het land en markeert zowel het einde als het begin van het nieuwe jaar.
Een Blauwe Maan komt niet vaak voor en dan nog eens met Halloween!
We moeten wachten tot 2039 op de volgende Blauwe Maan met Halloween.
De Blauwe Maan in Stier geeft oktober 2020 een volatiel staartje….
Deze Volle Maan staat in conjunctie met de retrograde Uranus in Stier. Uranus in Stier staat in deze periode “het dichtst” bij de Aarde, maar is alleen met een zeer sterke telescoop als een klein blauwgroen stipje te zien zijn. Het thema van deze Volle Maan is vrijheid binnen relaties.
Onverwachte gebeurtenissen kunnen deze bijzondere dag en de weken daarna een intense lading geven zowel in alle vormen van relaties zowel persoonlijk, economisch en politiek.
Uitdagingen voortvloeiend uit deze oppositie vormen een graadmeter van de kwaliteit van welke relatie dan ook.
Lees meer over deze intense Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Iedereen een veilige oktober maand gewenst!

 

error: Content is protected !!