Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose voor augustus 2020

We leven in een absurde tijd van grote verschuivingen in het collectieve en individuele bewustzijn.

De buitenplaneten Saturnus en Jupiter in Steenbok zijn begonnen aan de laatste fase in Steenbok en bereiken eind 2020 het dierenriemteken Waterman, waar het gaat om gerechtigheid en welzijn voor iedereen. Nu al zijn de non-conformistische energieën van het vrijgevochten Waterman aanwezig in een gepolariseerde wereld van verdeeldheid.

Het kan aanvoelen alsof er iets groots te gebeuren staat. 

Iedere beslissing en keuze die wordt gemaakt, lijkt door Saturnus, Jupiter en Pluto op de eindgraden van Steenbok extra zwaar te wegen, alsof we een laatste kans krijgen om dingen goed te doen en op één lijn te krijgen, zowel individueel als collectief.

De mensheid bevindt zich in een periode waarin ons collectieve karma wordt gezuiverd. 

We moeten de waarheid onder ogen zien en oude negatieve collectieve patronen zien te overwinnen om collectieve doorgroei mogelijk te maken.

De laatste keer dat Saturnus en Pluto conjunct waren in Steenbok was 500 jaar geleden. 

In die 500 jaar heeft de mensheid Moeder Aarde geplunderd en misbruik gemaakt van anderen, eeuwen van onverzadigbare hebzucht, macht, slavernij en verdeeldheid. De wereld is totaal uit balans.

Vanaf januari 2021 zijn Jupiter en Saturnus in Waterman en komen er veranderingen voor alle rangen en standen, alle culturen, rassen en religies.

Net zoals de vorige maand juli 2020, staat de intense maand augustus 2020 in het teken van oppositionele en geconcentreerde energieën. De vele T-vierkanten wijzen erop dat belangrijke maatschappelijke issues moeten worden gerepareerd en opgelost.

De geest gaat uit de fles vooral nu Uranus binnenkort retrograde gaat.

Van augustus tot december 2020 reist de rode planeet Mars door het eigen teken Ram.
Mars staat heel sterk in het eigen teken Ram en die vurige energie wordt gevoeld bij ons op Aarde. Mars blijft vanwege de retrogradecyclus tot begin januari 2021 in Ram. Zo’n lang verblijf van Mars in Ram is sinds 1988 niet meer voorgekomen…

Naast een mogelijke economische recessie, is er door Mars in Ram in 2020 een toename van politieke conflicten, rebellie, separatisme, oorlogsdreiging, publieke verontwaardiging en wereldwijde protesten die verandering eisen. Ook is er een verhoogde kans op grote bosbranden en overstromingen in de wereld. 

De eerste helft van augustus 2020 vuurt Mars in Ram het productieve tempo aan en kunnen er bergen worden verzet. In augustus 2020 gaat Mars in Ram de degens kruisen met Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok. In de laatste week van augustus 2020 wordt daardoor gemarkeerd door hoogoplopende emoties, voordelen en misverstanden.

Op 4 augustus 2020 is Mars in Ram vierkant de retrograde Jupiter in Steenbok, op 13 augustus 2020 vierkant de retrograde Pluto in Steenbok en op 24 augustus 2020 vierkant de retrograde Saturnus in Steenbok. Onder de invloed van Neptunus retrograde zal de energie deze Zomer hierdoor helemaal op de COVID-19 pandemie worden gericht. De vierkanten die Mars vormt in augustus 2020 laten zien dat van ons allemaal offers worden geeist, maar er is ook tegenstand en weerstand vanuit alle lagen van de bevolking.

Vanaf 9 september 2020 gaat Mars in Ram retrograde en wordt het geleidelijk aan rustiger.

De komeet C/2020 F3 Neowise is nog ongeveer tot medio augustus 2020 waar te nemen aan de westelijke hemel, op een afstand van iets meer dan 100 miljoen kilometer van onze Aarde. 

Een komeet als Neowise is overigens een ijsachtig overblijfsel uit de ‘oertijd’ van ons zonnestelsel, In de nabijheid van de hete Zon verdampt de buitenste ijslaag. Neowise is dan een vijf kilometer grote brok ijs en puin, omgeven door een wolk van stof, waterdamp en andere gassen en dat is dan de karakteristieke ‘staart’ van de komeet.

Op de eerste dag van de Oogstmaand augustus 2020, vieren we op het Noordelijk Halfrond het feest van Lammas oftewel Lugnassadh.

De tijd van oogst, gouden gloed, overvloed en vervulling.

Lughnasadh kondigt het einde van de Zomer aan.
De eerste tekenen van de Herfst worden al zichtbaar. 

De dagen worden korter en ook de kleuren om ons heen gaan veranderen in goudbruin.

Op 3 augustus 2020 is het Volle Maan op 11º46′ in Waterman. 

Mercurius staat op de drempel van Kreeft en staat bijna exact tegenover de retrograde Saturnus in Steenbok. Lees meer over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website!

Vanaf 6 augustus 2020 reist Mercurius door het vurige Leeuw. Mercurius in Leeuw stimuleert creativiteit en zelfexpressie, motiveert ons om creatieve manieren te vinden om contact te maken met anderen, maar kan ook bluffen en dingen mooier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Vanaf 8 augustus reist Venus door Kreeft. Tot 6 september 2020 is Venus in Kreeft de verzachtende en aanpassende factor in deze woelige tijden. Venus in Kreeft zoekt de bescherming van huis en haard, maar kan echter ook supergevoelig zijn waardoor we om het minst geringste gekwetst raken. Onopgeloste zaken die tijdens de retrogradecyclus van Venus speelden van 13 mei tot 14 juni 2020, krijgen alsnog een staartje.

Van 11 tot 12 augustus 2020 mogen we ons verheugen op de jaarlijkse Perseiden Meteoorregen in het sterrenbeeld Perseus.  Deze meteoren op het noordelijk halfrond bestaan uit gruis afkomstig van de komeet Swift-Tuttle, die werd ontdekt in 1862.

Er kunnen er wel 100 meteoren per uur worden waargenomen. Jaarlijks is deze meteoorregen te zien van 17 juli tot 24 augustus.

Op 13 augustus 2020, vlak voor zonsopgang bereikt de stralende Venus haar hoogste punt boven de horizon in aan de oostelijke ochtendhemel.

Op 13 augustus 2020 hebben we ook te maken met het eerste vierkant in 2020 tussen Mars in Ram en Pluto in Steenbok. De spanning is echter al een week voor en een week na dit aspect duidelijk merkbaar. 

Dit is een nog meer intenser energie dan we in de tweede helft van maart 2020 hadden, toen was er op 23 maart 2020 de exacte conjunctie van de rode strijder Mars met Pluto op 28º Steenbok, een krachtige overweldigende oerenergie van ambitie, passie, drive en motivatie, maar helaas ook van van zelfzucht, egoïsme en verlies van zelfbeheersing. De wereld was toen in lockdown vanwege het Coronavirus en we kregen allemaal te maken met de sociale, economische en maatschappelijke consequenties. Mars en Pluto stonden toen zij aan zij, een samengebundelde intense energie, maar met het vierkant staan ze elkaar “naar het leven”, een uitdaging.

Vanaf 15 augustus 2020 gaat Uranus in Stier retrograde. Tot 13 januari 2021 gaat alles de vertraging in. Uranus retrograde is een jaarlijkse cyclus van 155 dagen waarbij Uranus vier graden daalt. 

De retrograde Uranus brengt ons terug naar de oorzaak, naar de Bron, naar onszelf.

De baanbrekende en eigenzinnige kracht van Uranus wordt tijdens de retrograde naar binnen gericht. De focus ligt op innerlijke verandering, interne herstructurering en transformatie. 

Het is tijd om onze angsten onder ogen te zien en de dingen die niet werken te veranderen, zowel op persoonlijke als wereldwijde schaal.

We zullen de behoefte voelen om veranderingen in de samenleving aan te brengen, maar dan zonder overdreven reactief te worden. Tijdens deze retrogradeperiode van Uranus wordt ontsluierd wat nodig is om naar een nieuw niveau van ZIJN te evolueren.

Velen van ons wachten op een verandering in het leven of willen veranderingen doorvoeren vanuit een diepe drang of verlangen naar meer persoonlijke vrijheid, maar zien dat er niets verandert.

Dat komt voornamelijk door een diepgewortelde angst die grootste hindernis is om veranderingen door te voeren of te durven aanvaarden. Het zal echter niet gemakkelijk zijn, omdat de retrograde Uranus in Stier wil zich vastklampen aan oude bekende structuren.

Angst voor verandering is onze grootste vijand en belemmert onze persoonlijke groei.

Tijdens deze periode zal er sprake zijn van meer innerlijke stress, angst, rusteloosheid en impulsiviteit, angststoornissen, verkrampingen, neurotisch gedrag of stemmingswisselingen als gevolg van externe veranderingen in de wereld om ons heen. 

In de tweede helft van augustus 2020 vormt de retrograde Uranus mooie aspecten met Venus in Kreeft en de retrograde Jupiter in Steenbok en dat kan financieel gunstig zijn.

Uranus is de wildcard onder planeten, dus hou rekening met verbazingwekkende verschuivingen en onverwachte effecten, dus onrust in de buitenwereld en binnenwereld, om ons heen en in onszelf, vooral nu met Mars in Ram. 

Uranus retrograde in Stier geeft de innerlijke kracht om eindelijk de gewenste veranderingen mogelijk te maken zodra Uranus direct gaat, in dit geval dus vanaf 13 januari 2021.

Lees meer over de invloed van de retrograde Uranus op de dierenriemteken onder NIEUWS op deze website.

Op 19 augustus 2020 is het Nieuwe Maan in Leeuw. Met deze Nieuwe Maan is er een Yod-verbinding (de Vinger Gods) met de retrograde Saturnus in Steenbok, Mercurius in Leeuw en de Noordknoop in Tweelingen. Deze Yod daagt ons allemaal uit om op te groeien en verantwoordelijkheid te nemen onze acties en de invloed welke deze acties op anderen hebben. 

Een moment om het “juiste” te doen en een nieuwe weg in te slaan. Naast elkaar staan en elkaar bijstaan in plaats van elkaar naar het leven staan. De verbinding aangaan met de aarde, jezelf, met anderen en alle dingen op aarde die voor jou heilig zijn.

Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website

Op 23 augustus 2020 betreedt de Zon het aardse rijk van Maagd. 

De Zon in Maagd betekent voor het Noordelijk Halfrond de vroege overgang van Zomer naar de Herfstequinox op 21 september 2020. 

In de komende weken gaat over details, opruimen, perceptie, sorteren, uitzoeken, praktische bruikbaarheid en uitvoerbaarheid, efficiëntie, perfectionisme, productiviteit in de werkomgeving en pragmatische benadering van relaties.

Tot medio september 2020 komen thema’s aan de orde die te maken hebben met de organisatie, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Ondanks de toewijding aan de voorgestelde doelstellingen, kunnen processen worden vertraagd vanwege de retrograde Uranus in Stier.

De jaren 2018, 2019 en 2020 zijn een driejarige kosmische trilogie van transformatie en nieuw bewustzijn. 

De dynamiek van het jaar 2018 vertegenwoordigde de voorbereiding van deze trilogie. 

Het jaar 2019 was het jaar van van loslaten, “schoonmaak” en volledige reorganisatie. 

Het jaar 2020 is met de baanbrekende conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok het jaar van de waarheid en de poort naar de toekomst. Een heel nieuw tijdperk voor de mensheid ….

Met dit alles in gedachten is het logisch dat het ook in augustus 2020 turbulente tijd blijft.

Oude economische en politieke systemen staan op het randje om te verdwijnen in de afgrond van de geschiedenis. Nieuwe systemen komt er voor in de plaats en zullen een dominante positie innemen.

Maar geen enkel systeem geeft op zonder verzet. De laatste stuiptrekkingen van de oude wereld zijn in de tweede helft van 2020 fel, maar zijn uiteindelijk zinloos, aangezien het jaar 2020 op krachtige wijze zal bijdragen aan het uitwissen van het oude politieke unipolaire wereldmodel dat niet meer volstaat.

Protestbewegingen worden intenser en frequenter, op naar een multipolaire wereld.

De periode tussen augustus en oktober 2020 kan leiden tot nog meer pijnlijke ongelijkheid, vijandigheid en een enorme, wereldwijde economische crisis, die alle landen over de hele wereld zal treffen.

De zes verduisteringen in 2020 mogen worden gezien als een grote kosmische bezem die de laatste restjes van de oude wereld in de komende jaren zullen wegvagen.

Allemaal een veilige augustusmaand gewenst!

error: Content is protected !!