Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose voor september 2020

De maand September is de maand van de overgang van Zomer naar Herfst.

Dit energetisch krachtige keerpunt vraagt om ons voor te bereiden op de komende Winter, door bescherming en gezondheid te vragen voor de koude dagen en dank te zeggen voor alle goeds dat Moeder Aarde ons deze Zomer heeft gebracht.

Het jaar 2020, het Jaar van de Rat, nadert haar voltooing.

Het overgangsjaar dat definitief afrekent met het verleden is de brug naar een nieuwe wereldorde van gerechtigheid.

De verduisteringen van 2020 op de as Kreeft/Steenbok en de conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok begin januari 2020 hebben duidelijk gemaakt dat we te maken hebben met een nieuwe wereldorde.

De oude wereld is voorbij, maar de oude wereld geeft zich nog niet gewonnen. 

De retrograde Jupiter in Steenbok heeft in de afgelopen vijf maanden geleid tot een historische herschikking van het bedrijfsleven en regeringen, een transformatie van onze mondiale samenleving.

Alle onrust en disbalans in de wereld vloeit voort uit het sterven van de oude wereld en de geboorte van een heel nieuwe cyclus in onze evolutie.

Vooral de Herfst van 2020, de maanden september, oktober en november 2020, confronteert ons met de economische gevolgen van de extreme maatregelen voortkomend uit de ontwikkelingen van de eerste helft van 2020.

De wereldwijde maatschappelijke ontwikkeling waarin de schreeuw om gerechtigheid steeds groter wordt, vertaalt zich in de grote wereldwijde protestacties.

In 2019 en 2020 stonden politiemachten en actievoerders tegenover elkaar, denk bijvoorbeeld aan de protesten in Frankrijk, Hong Kong, Rusland en Latijns-Amerika.

Verschillende protestbewegingen zullen zich wereldwijd blijven roeren, blijven ontwikkelen en strijdbaarder worden totdat gerechtigheid eindelijk zal zegevieren.

September 2020 begint heftig en blijft een spannende thriller met in de hoofdrol het vierkant Mars en Saturnus.

De planeetstanden laten over het algemeen geen positief beeld zien. Natuurlijk zijn er kleine lichtpuntjes, maar over het algemeen houden we een gespannen sfeer.

De retrograde Mars blijft de hele maand september 2020 vierkant staan op de retrograde Saturnus in Steenbok, wat over het algemeen zal gaan leiden tot tot frustraties, irritaties, vertragingen en tegenslagen, tekorten,  financiële ontberingen, droogte en schaarste.

In de tweede helft van september 2020 gaat het spanningsveld van de retrograde Mars met Saturnus voor extra oproer leiden, want deze vormt dan een Kardinaal T-Vierkant met Mercurius in Weegschaal. Een spanningsveld van burgerlijke onrust en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Velen van ons maken zich zorgen over de gevolgen van COVID-19.

De economische crisis is helaas nog lang niet voorbij en het dieptepunt moeten we nog krijgen.

Vanaf de herfst van 2020 tot medio 2021 krijgen we het zwaar voor de kiezen door een opleving van het Corona virus en de daarmee voortvloeiende gevolgen, politieke onrust en beperkingen op de wereld handelsmarkt. De economische en politieke crisis zal de Herfst van 2020 een dieptepunt bereiken en de lange nasleep van deze crisis zal zeker tot eind 2021 voortduren.

De beste strategie is nu te investeren in goud of onroerend goed.

De eerste dag van september 2020, luidt zoals altijd het begin van meteorologische Herfst in.

Op 2 september 2020 is het Volle Oogst Maan in Vissen.

Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

In de eerste week van september 2020 krijgt Venus in Kreeft het aan de stok met de bijna retrograde Mars in Ram en komt tegenover de retrograde Saturnus en Pluto in Steenbok te staan. Alle vormen van relaties komen hierdoor onder druk te staan.

Vanaf 7 september 2020 reist Venus door Leeuw en is de druk wat van de ketel.

Vanaf 9 september 2020 tot 13 november 2020 gaat Mars retrograde.

Mars daalt af van 28º8′ tot 15º14′ in Ram.

Mars reist al vanaf 29 juni 2020 door het eigen teken Ram en in plaats van de gebruikelijke 6 weken, blijft Mars wel een half jaar lang in Ram en dat is sinds 1988 niet meer voorgevallen.

De retrograde Mars kan tot wereldwijd vuurwerk leiden en dan niet in de meest positieve zin.

Mars retrograde correleert naast fysieke vitaliteit, dus minder energie hebben, ook met onderdrukte woede, onmacht en angst. Angst vertaalt zich in agressie. Mars staat heel sterk in het eigen teken Ram, maar wanneer er sprake is van angst, ingehouden woede en bedreiging, dan kan niets de retrograde Mars tegenhouden en dan kan de bom alsnog barsten.

Iedereen met de ascendant, planeten of belangrijke punten in de kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok krijgt te maken met uitdagingen. Vooral degenen die reactief en impulsief zijn vertonen egocentrisch gedrag en zullen dingen doen waar ze later spijt van krijgen.

Het smeulende retrograde vuur van Mars zal dus in het laatste kwartaal van 2020 regelmatig oplaaien, omdat de retrograde Mars uitdagende vierkanten zal vormen met Saturnus, Pluto en Jupiter in Steenbok. Vooral de maand oktober 2020 kan lastig worden.

Op 11 september 2020 staat de Zon precies tegenover de retrograde Neptunus.

De gigantische lichtblauwe planeet staat dan “het dichtst” bij de Aarde en wordt volledig verlicht door de Zon. De hele nacht zal Neptunus met een krachtige telescoop zichtbaar zijn als een klein blauw stipje.

Vanaf 13 september 2020 gaat Jupiter in Steenbok weer direct en de planetaire samenwerking met de stabiele aardse Zon in Maagd en de retrograde Saturnus in Steenbok is nog de meest stabiele factor temidden van deze absurde periode van levensveranderende kosmische energieën en veranderingen.

Op 17 september 2020 is het Nieuwe Maan in Maagd.

Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Op maandag, 23 september 2020 vieren we het Feest van Madron, de dag waarop de Zon het teken Weegschaal betreedt en direct op de Evenaar schijnt, de Herfst-equinox.

Het magische omslagpunt waarbij dag en nacht in evenwicht zijn.

De Zomer voor het Noordelijk Halfrond is nu echt voorbij. Een periode van stilte waarin Moeder natuur zich voorbereidt op de Winter, de periode van afbraak en wederopbouw.

Met deze verschuiving naar Weegschaal wenden we ons meer tot de ander voor samenwerking en samenzijn.

De Herfst is ingetreden op het Noordelijk Halfrond en in het zuidelijk Halfrond doet de Lente inmiddels haar intrede, de Lente-equinox.

Op 29 september 2020 gaat Saturnus in Steenbok weer direct na een retroradeperiode van vijf maanden. Precies op die dag vormt de retrograde Mars een exact vierkant met Saturnus in Steenbok.

Een planetair spanningsveld van willen, maar niet kunnen of mogen, dat nog intenser wordt, nu Pluto in Steenbok langzaam ontwaakt uit zijn retrogradeslaap.

Saturnus staat bijna aan het einde van Steenbok en is dus aan het afronden, het proces van hervorming en aanpassing gaat haar voltooiing bereiken. We hebben geleerd ons aan te passen aan “het nieuwe normaal”, maar of we dit gaan volhouden, dat blijft de vraag.

Het Aquariustijdperk van vrijheid, gelijkheid en broederschap breekt aan.

Vanaf 18 december 2020 reist Saturnus namelijk door de visionaire Waterman en ook de Grote Weldoener Jupiter reist vanaf 20 december 2020 door Waterman.

We hebben het in dit jaar het zwaar voor de kiezen gekregen, maar het is wel een jaar waarin er orde op zaken wordt gesteld.

Puin ruimen is nodig om ruimte te kunnen maken om het leven leefbaar te houden.

Geniet van de geuren en kleuren van de Herfst, het veranderende en afnemende licht en de rust van de zich geleidelijk terugtrekkende natuur.

Iedereen een behouden septembermaand toegewenst!

error: Content is protected !!