Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Gelukkig Nieuwjaar, lieve lezers!
Welkom in 2024, het Chinese jaar van de Draak!

Astrologisch gezien begint het nieuwe jaar op 21 maart 2024 met de Zon in Ram, maar wat er tot die tijd gebeurt mag worden gezien als de voorbereiding op het nieuwe astrologische nieuwe jaar.
De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zijn daarom bepalend voor het hele jaar!

De eerste maand van het jaar 2024 staat in het teken van vernieuwing ….!

Januari 2024 laat een grote planetaire verschuiving zien, dat het nieuwe jaar vorm zal geven op het gebied van relaties, carrière, financiële stabiliteit en innerlijke groei.

Januari 2024 zet de toon voor 2024, want vanaf 22 januari 2024 verschuift transformatieplaneet Pluto naar Waterman.
En bovenop ….. De planetaire wildcard Uranus, de heerser van Waterman gaat vanaf 27 januari 2024 weer direct in Stier.

Een kosmische resetknop….!

Vanaf 2 januari 2024 is Mercurius weer direct in het vuurteken Boogschutter dat verbonden is met de Grote Weldoener Jupiter.
Mercurius, Venus en Mars in Boogschutter aan het zuidoostelijke hemel geven aan het begin van januari 2024 een boost van vertrouwen, motivatie en optimisme.

Januari 2024 wordt verder gedragen door een aardse Steenbok energie, een productieve energie van realisme, doorpakken en consolideren. Net als de Steenbok gaan we bergopwaarts!

De solide energie van de Zon in Steenbok samen met Jupiter en Uranus in Stier laat een objectieve en pragmatische benadering zien van relaties en materiële zaken. Minder dromen, maar opbouwen.

De Zon in Steenbok vierkant Cheiron in Ram en Venus in Boogschutter vierkant Saturnus in Vissen kan aan het begin van 2024 echter de oorzaak zijn van afstand en twijfel.
Zijn plannen wel haalbaar?

Het nieuwe jaar trakteert ons op 3 januari 2024 op de Quadrantiden meteorenregen in het sterrenbeeld Bootes met wel meer dan 120 meteoren per uur.

De rode actieplaneet Mars reist vanaf 5 januari 2024 tot 13 februari 2024 door Steenbok en daarna tot 22 maart 2024 door Waterman. Steenbok en Waterman zijn verbonden met Saturnus!
Mars in Steenbok stimuleert om met elkaar samen te werken en elkaar niet tegen te werken.
Met strategische planning kunnen persoonlijke en materiële langetermijndoelen worden gerealiseerd.

De 6 januari 2024 vormt de Zon in Steenbok een vierkant met Cheiron in Ram en dan gaat de eerste maand van 2024 pas echt van start, want er is werk aan de winkel!

Een creatieve stroom komt op gang met Mars in Steenbok sextiel Saturnus in Vissen op 10 januari 2024! In de eerste helft van januari 2024 kunnen er verrassende ontwikkelingen zijn.

Saturnus, onze planetaire arbiter, ons innerlijk kompas en geweten, richt een strenge blik op de manier van hoe we onze wilskracht inzetten.
We krijgen geen gemakkelijk jaar, want alle Mercurius retrograde periodes vallen in het element Vuur. Er zal veel worden gevraagd van ons geduld en doorzettingsvermogen.

Op 11 januari 2024 is er een Nieuwe Maan op 20°44 in het kardinale aardse Steenbok. De Nieuwe Maan in Steenbok vraagt ons om praktisch te kijken naar onze doelstellingen en wat we kunnen doen om deze doelstellingen te realiseren. De Maan voelt zich niet niet thuis in Steenbok (in Vernietiging), dus logica gaat boven emotionele gevoelens. Deze Nieuwe Maan laat zien dat doelbewustheid, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen de sleutels zijn om doelen te bereiken.
De Nieuwe Maan in Steenbok vormt echter een dynamisch T-vierkant met de Noordelijke Maansknoop in Ram en de Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal en dat kan de oorzaak zijn van twijfel.
Lees meer over deze Nieuwe Maan en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Op 11 januari 2024 gaat ook de pittige dwergplaneet Eris weer direct in Ram. Eris, het kleine zusje van Pluto, geeft ons doorzettingsvermogen en onbevreesdheid om tegenslagen te boven te komen en te vechten voor onze belangen.

Op 14 januari 2024 is de conjunctie van de groeiende Maan en Saturnus zijn Vissen in het Westen duidelijk te zien in Vissen!

Vanaf 15 januari 2024 is Mercurius weer terug op 0º Steenbok, dezelfde positie waar deze was op 2 december 2023. We krijgen met Mercurius in Steenbok een realistische en praktische benadering in denkvermogen en communicatie. Met deze constructieve Steenbok-energie kunnen ideeën van begin december 2023 (alsnog) worden gerealiseerd. Ideeën kunnen echter niet van de ene op de andere dag worden gemanifesteerd.

Op 19 januari 2024 is een mooie conjunctie te zien van de heldere Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel en de groeiende Maan in Stier.
Met deze conjunctie nemen de verwachtingen toe, maar door het vierkant tussen Venus in Boogschutter en Neptunus in Vissen op 19 januari 2024 kunnen deze verwachtingen echter wel gestoeld zijn op wishful thinking.

Op 20 januari 2024 is de jaarlijkse conjunctie van de Zon en Pluto in Steenbok op de allerlaatste graad 29º in Steenbok, net voordat beiden de overstap maken naar Waterman.
Deze conjunctie is het begin van een nieuwe jaarlijkse cyclus. Deze samenstand op deze kritieke graden stand kan het begin zijn van een collectief keerpunt waarbij het huidige wereldbeeld blijvend gaat veranderen.

Op 21 januari 2024 betreedt de Zon het onconventionele luchtteken Waterman, op de voet gevolgd door transformatieplaneet Pluto. Met de Zon in het vaste teken Waterman gaat het over onderscheidende meningen, concepten en percepties van leven en de individuele rol binnen het grote geheel, de samenleving of systeem.

Pluto’s intrede in het futuristische Waterman vanaf 22 januari 2024 duidt op technologische transformaties die ons leven drastisch gaan veranderen.
Waterman vertegenwoordigt onder anderen het informatie- en digitale tijdperk waarin we ons bevinden.
Kunstmatige intelligentie, duurzaamheid en sociale verandering zijn thema’s die de komende twintig jaar ons leven gaan kleuren.
Er breekt een progressieve periode aan van interactie en sociale betrokkenheid, waarbij de energieën zijn gericht op de samenleving, vrede en harmonie, maar kan ook de voedingsbodem zijn van een explosief klimaat, zoals terreur en oorlog.

De overgangstijd tussen afbraak en regeneratie is moeilijk.
Natuurlijk zal de gevestigde orde met Pluto op de allerlaatste graad in Steenbok nog harder en gewetenloos tekeer gaan om macht te krijgen of te behouden en dat kan zich manifesteren zowel op politiek, sociaal en op persoonlijk vlak.

Venus reist vanaf 23 januari 2024 door Steenbok en dan zien we een meer serieuze, maar afstandelijke benadering van relaties. Onderhandelingen en vredesbesprekingen hebben dan meer kans op succes.
Op persoonlijk vlak worden er gezonde grenzen gesteld met respect voor elkaars ruimte en bewegingsvrijheid, maar ook kan er afstand ontstaan om spanningen te vermijden.

De Volle Maan van 25 januari 2024 op 5º15 in het vuurteken Leeuw, het Vaste teken van persoonlijke identiteit en autonomie. Op het moment van deze Volle Maan staan Mars en Mercurius in Steenbok vierkant op Cheiron in Ram. Samen met het vierkant van de Volle Maan met Jupiter in Stier kan dat de oorzaak zijn van opgeklopte sfeer van overdrijving.
Lees verder over deze Volle Maan en de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Op 27 januari 2024 staat de Zon in Waterman vierkant op Jupiter in Stier.
Dit spanningsvierkant geeft een boost van energie, maar wil ook overdrijven met als gevolg prestatiedrang en zelfoverschatting.

De revolutionaire Uranus, astrologisch heerser van Waterman was vanaf 29 augustus 2023 retrograde en hervat vanaf 27 januari 2024 op 19º5’3 in Stier de directe baan om de Zon.
In de afgelopen vijf maanden waren de revolutionaire energieën van de retrograde Uranus naar binnen gericht.
Stabiliteit is belangrijker dan ooit, want er zal meer energie vrijkomen dan we aankunnen.
De vrijgekomen opgekropte energie zowel individueel als collectief is enorm, dus onderdrukte energie komt tot uitbarsting op persoonlijke en wereldwijde schaal. Naast verhoogde seismologisch activiteit moeten we anticiperen op plotselinge, onverwachte en schokkende gebeurtenissen met bekende personen en revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van ons monetaire stelsel.

Als er ooit een moment was om vertrouwen te hebben in turbulente tijden, dan is dat wel in de laatste week van januari 2024.

In de laatste week van januari 2024 kan ons met Mercurius conjunct Mars in Steenbok en Venus in Steenbok driehoek Jupiter in Stier op 29 januari 2024 nieuwe informatie bereiken dat iets verduidelijkt en dat we eerder hebben gemist.

Mars in Steenbok driehoek Uranus in Stier op 30 en 31 januari 2024 sluit januari 2024 met een positieve noot af en kunnen successen worden geboekt!

Het heeft geen zin om het onvermijdelijke te vrezen, maar altijd rekening te houden met het onverwachte en onvoorziene.

Heb een inspirerende januari!

 

 

error: Content is protected !!