Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose 2017

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

In de Chinese astrologie is 2017 het jaar van de Haan.  
De Haan heeft overeenkomsten met de Steenbok in de westerse astrologie.
Net zoals de Steenbok is de Haan eervol en standvastig.
Numerologisch gezien is het jaar 2017 verbonden met het nummer 1.
Het nummer 1 is een nieuw begin.

Het getal 1 laat sleutelwoorden zien zoals samenwerking, nieuw, ontwikkeling, verandering, primaire behoeften, vergroten van, zelfvoorzienend, andere manier van denken, beginnen, vertrouwen, vervulling, zelfvertrouwen, toekomst, proactief, creëren, samen, vitaliteit en leiderschap.
Maar ook instabiliteit, individualiteit, agressie, ontmoediging, luiheid, woede, onzekerheid, impulsiviteit, wrok en afzondering.
Dit zijn woorden en verwijzingen die we dit jaar 2017 veel te horen zullen krijgen.

Het jaar 2017 heeft overeenkomsten met het voorgaande jaar in die zin dat invloedrijke planeten als Uranus, Neptunus en Pluto stationair in dezelfde tekens blijven staan en dus geen significante veranderingen laten zien.
Jupiter begint het jaar in Weegschaal en zal pas vanaf 11 oktober 2017 het teken Schorpioen betreden.
Saturnus blijft tot 19 december 2017 in Boogschutter en de samenwerking met Uranus in Ram zal in dit wervelende jaar meerdermalen de constructieve en stabiliserende factor zijn.
Vanaf 10 december 2016 en 13 januari 2017 laat deze planetaire dans tussen Saturnus en Uranus grootschalige economische en maatschappelijke kansen zien.

Toch wordt 2017 geen gemakkelijk jaar en is zelfs moeilijk voorspelbaar.
De periode waarin we ons bevinden is vergelijkbaar met de periode zoals deze was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog van de vorige eeuw.
De jaren die voor ons liggen laten een significante zware planetaire invloed zien van Mars, Jupiter, Saturnus en Pluto.

Het jaar 2017 gaat van start met een retrograde Mercurius in Steenbok.
Mercurius blijft retrograde tot 7 januari 2017.
De volgende retrogradeperiode van Mercurius is van 9 april 2017 tot en met 2 mei 2017 in Ram, van 13 augustus 2017 tot 4 september 2017 in Leeuw en van 3 december 2017 tot 22 december 2017 in Boogschutter.

In de afgelopen vijf jaar heeft Jupiter al vaker de degens gekruist met zware planetaire jongens.
In 2013 nam Jupiter in Kreeft het op tegen Pluto in Steenbok (Syrië), in 2015 stond Jupiter in Maagd tegenover Neptunus in Vissen (Parijs).
In de eerste drie maanden van 2017 en in de Herfst van 2017 is Jupiter in Weegschaal opposiet Uranus in Ram.

Het jaar begint dus met de oppositie tussen Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram.
Deze oppositie ontstond begin december 2016. Jupiter en Uranus zullen elkaar het hele jaar 2017 blijven uitdagen met exacte opposities begin maart 2017, eind september 2017 en begin oktober 2017.
Jupiter is Gerechtigheid. Uranus is Hervorming.
Een schreeuw om sociale hervormingen en rechtvaardigheid en een schreeuw om een moreel aanvaardbaar rechtssysteem.
De balans in de wereld is ernstig verstoord.
Hervorming van het rechtssysteem op alle niveaus, ook het economisch systeem, de rechten van de mens en de fundamentele kwesties van rechtvaardigheid waarbij sociale gelijkheid het beginsel is.
Jupiter in Weegschaal oppositie Uranus in Ram is onderdeel van dit maatschappelijk veranderingsproces.
Ook hervorming van het monetaire systeem.
Zolang de onrechtvaardige graaicultuur zal blijven bestaan en de algemene economische leefomstandigheden niet voor iedereen verbeteren, verandert er fundamenteel niets aan onze samenleving.

Van half februari tot begin maart 2017 krijgen we te maken met een gespannen T-Vierkant tussen Pluto in Steenbok, Jupiter in Weegschaal en Uranus en Mars in Ram. Een periode van protest, oppositie en tegenwerking.

De voorvechter voor gelijke rechten, Jupiter in Weegschaal trekt meermalen dit jaar ten strijde tegen Pluto in Steenbok. Tussen 7 maart en 14 april 2017 en 23 juli tot 11 augustus 2017 is dit vierkant tussen Jupiter en Pluto exact. Fundamentele burgerrechten versus corruptie en machtsmisbruik van hogerhand, ook vanuit de Kerk, de oneerlijke verdeling van de welvaart, de kloof tussen rijk en arm, honger en overvloed, onmacht en de oneerlijke machtsstructuren worden overal ter wereld aan de kaak gesteld.
(Jupiter in Weegschaal vormde van 11 november 2016 tot 4 december 2016 al voor de eerste keer een exact vierkant met Pluto in Steenbok en kregen we een voorproefje te zien van wat we in 2017 mogen verwachten).

Op 11 februari 2017 is er een penumbrale Maansverduistering op 22º Leeuw.
Op 26 februari 2017 is er ringvormige Zonsverduistering op 8º Vissen. Deze Zonsverduistering is te zien in Zuid Amerika en delen van Zuid Afrika.

In het vroege voorjaar van 2017, waarschijnlijk half maart 2017 kan er een bestaand conflict in Azië escaleren.
Er zal sprake zijn preventieve oorlogsvoering om erger te voorkomen, dus een conventionele oorlog op kleinere schaal dan de Tweede Wereldoorlog.

Van februari tot april 2017 beleven we dus een periode van uitersten.
Ook klimatologisch zijn er wereldwijd extreme weersomstandigheden als gevolg van de opwarming van de Aarde.

April 2017 kan een droevige maand worden. Venus in Vissen staat bijna de hele maand vierkant op Saturnus in Boogschutter. Extreme gebeurtenissen in de wereld kunnen leiden tot het verbreken van relaties, zowel op persoonlijk als zakelijk niveau.
In april 2017 kan er door het vierkant tussen Venus en Saturnus sprake zijn van wereldwijde economische crisis.

Vanaf 1 mei 2017 tot 6 juni 2017 keert de rust in de wereld terug wanneer Saturnus en Uranus voor de tweede keer dit jaar een exacte harmonische Driehoek in Vuur met elkaar vormen.
Tot het eind van december 2017 mogen we ons verheugen op deze planetaire dans tussen Saturnus in Boogschutter en Uranus in Ram.
Deze planetaire dans laat grootschalige economische en maatschappelijke hervormingen zien.
Een periode van nieuwe wetenschappelijke en technische doorbraken.
Er komen nieuwe vormen van economische en politieke samenwerking gebaseerd op het delen van specialistische kennis en het bedenken van oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. Denk daarbij aan alternatieve valuta, ruilhandel en nieuwe coöperatieve ondernemingen.
Deze nieuwe economische en politieke systemen zijn gebaseerd op oude kennis gegoten in een nieuw jasje.
Oude economische en politieke instellingen vallen weg en maken plaats voor het nieuwe.
Het sleutelwoord is zelfvoorziening.
Deze gunstige driehoek in Vuur stimuleert duurzame economische en maatschappelijke veranderingen en hervormingen.
Politiek en het bedrijfsleven profiteren van de planetaire dans van Saturnus en Uranus in 2017.
Nieuwe technische producten worden ontwikkeld en dat zorgt voor meer werkgelegenheid en vooruitgang.
De derde keer dit jaar dat deze Driehoek tussen Saturnus en Uranus exact zal zijn is tussen 28 oktober en 26 november 2017.
Deze planetaire dans gebeurt om de 45 jaar en heeft invloed op ons allemaal.
Radicale en conservatieve trends, zowel in de politiek of de technologie staan op gespannen voet, maar “weten” dat iets moet veranderen.
Uranus spoort Saturnus aan tot verandering en Saturnus confronteert Uranus met de mogelijke gevolgen.

Politiek gezien is de opmars van ultra rechtse partijen in Europa niet te stoppen. Zo ziet het er naar uit dat Het Front Nationale in Frankrijk in april en mei 2017 bij de presidentsverkiezingen voor een grote verrassing gaat zorgen.
Eén van de EU landen gaat Brussel verlaten.
In Europa worden grenscontroles aangescherpt of grenzen gaan opnieuw dicht.

Ook kunnen we deze Zomer van 2017 een golf van sociale opstand verwachten.
Opstand, rellen en protest tegen het monetair systeem, religie of politieke besluitvorming.

In de Zomer van 2017 vormt Jupiter in Weegschaal een sextiel met Saturnus in Boogschutter.
Van medio augustus tot half september 2017 zien we een economische opleving.
Deze planetaire samenwerking stimuleert handelsgeest, realisme en gezond verstand.
Een positieve periode voor het bedrijfsleven, de oprichting van nieuwe en meer solide structuren en het nemen van verantwoordelijke beslissingen voor de toekomst.
Meer en meer nemen mensen het heft in eigen hand. Mensen nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes.

Op 7 augustus 2017 is er een Gedeeltelijke Maansverduistering op 15º Waterman en op 21 augustus 2017 vindt er een totale Zonsverduistering plaats op 28º Leeuw.
Het is de eerste totale Zonsverduistering sinds 1991 die te zien zal zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

Vanaf 23 september 2017 tot 1 oktober 2017 staan Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram wederom tegenover elkaar.
Op 28 september 2017 is deze oppositie exact op 27º op de as Ram/Weegschaal.
In deze periode kan er veel misgaan in de wereld en ook in ons persoonlijk leven.
De dingen zijn niet als ze zich voordoen en velen voelen zich misleid door valse informatie in de media of door politieke beloftes.
De waarheid of openbaring kan dan confronterend zijn.
Wees voorzichtig vooral als je op reis moet tijdens deze periode.

Vanaf 11 oktober 2017 reist Jupiter door Schorpioen.
Tot 8 november 2018 zal er een opleving zijn in de recycling.
Beschikbare nieuwe technologieën, recycling, het genereren van natuurlijke energie zoals zonnepanelen, windturbines, innovatieve technologieën en het hergebruik van industriële restproducten zullen op het wereldtoneel een steeds grotere rol gaan innemen.
Recycling zal de sleutel zijn tot een schoner milieu. Voor nu en in de toekomst.

Door de invloed van Jupiter in Schorpioen is er een toename van geweld, besmettelijke ziekten en natuurrampen zoals grote aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s.

Schorpioen is verbonden met Pluto. Pluto is de Heerser van de Onderwereld.
Pluto is ook geld en alles wat verborgen is. Dus alles wat zich onder het aardoppervlak bevindt of geheim gehouden is, krijgt de kans om uit te breken.
Maar wat er ook naar boven komt, het zal de vruchtbare lava zijn waaruit we in de komende jaren groei en vernieuwing zullen zien.

Al zal er geen sprake meer zijn van een exact Vierkant tussen Uranus en Pluto, ook in 2017 zijn de stofwolken nog lang niet opgetrokken en zien we de diepgaande gevolgen van het wereldwijde transformele Vierkant tussen Uranus en Pluto in de jaren 2012 tot 2016.

Jupiter in Schorpioen vormt tussen 22 november en 14 december 2017 een harmonische driehoek in Water met Neptunus in Vissen.
Tijdens deze periode zijn mensen meer socialer en begripvol naar elkaar.
Diepgaande gebeurtenissen brengen het inzicht dat rijkdom en sociale status niets betekenen bij tegenspoed in het leven.
Aan het eind van het jaar 2017 is er met deze Driehoek tussen Jupiter en Neptunus een algemeen gevoel dat dromen en verwachtingen te realiseren zijn.

Op 21 december 2017 betreedt Saturnus het aardeteken Steenbok. Saturnus zal tot 22 maart 2020 in Steenbok verblijven.
Saturnus is de heerser van het teken Steenbok. Saturnus komt thuis zogezegd.
In Steenbok voelt Saturnus zich thuis in zijn eigen aards element.
Een periode van bestendiging en verantwoordelijkheid breekt aan.
Plichtsgevoel, organisatie, tradities, ambtenarij, de overheid, regelgeving en politiek zijn de sleutelwoorden voor de komende jaren met Saturnus in Steenbok.
Het bouwen.
Maar ook het ommuren en het bewaken van grenzen.
Saturnus doet er 29 tot 30 jaar over om de dierenriem te doorlopen en verblijft ongeveer drie jaar in een dierenriemteken.
Saturnus reisde door Steenbok van december 1929 tot november 1932, van januari 1959 tot januari 1962 en van februari 1988 tot februari 1991.
Van december 1929 tot eind februari 1932 betekende Saturnus door Steenbok, de jaren van de Grote Depressie. Uiteraard waren het zeer moeilijke tijden, maar luchtkastelen verdwenen en alleen het waardevaste bleef overeind.
De Berlijnse Muur werd gebouwd in 1961 toen Saturnus door Steenbok reisde.
Tijdens de periode van Saturnus in Steenbok in 1989 viel de Muur en daarmee de val van het communisme in Oost-Europa.

Door de invloed van Saturnus in Steenbok vanaf december 2017 zien we dat de grenzen van ons huidige systeem zijn bereikt.
De collectieve verantwoordelijkheid om te overleven hangt af van ons vermogen om het leven op zich niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen.

De illusie van welvaart is uiteindelijk onhoudbaar.
Het ongebreideld consumeren en gebruik van fossiele brandstoffen is niet voor altijd.
Het houdt een keer op.

We hebben geen keuze meer.

Ik wens jullie allemaal een onvergetelijk jaar 2017!

error: Content is protected !!