Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose juli 2023

Juli 2023 is een kosmische achtbaan van vele astrologische gebeurtenissen die ons allemaal beïnvloeden.

Met de verschuiving van de Maansknopen vanaf 18 juli 2023 begint een nieuwe cyclus in onze evolutie.

De planetaire zwaargewichten Jupiter, Saturnus en Pluto zijn aan het begin van 2023 van teken veranderd en dat laat zien dat we als mensheid op een keerpunt staan.

De jaren 2023 tot 2026 staan in het teken van een grote verschuiving, want de andere grote planetaire jongens Uranus, Neptunus en Pluto veranderen tijdens deze jaren ook van teken.

Op weg naar het Waterman-tijdperk komt de focus steeds meer te liggen op rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, ongeacht leeftijd, ras, gender en kleur. Minder veroordelend, meer accepterend. Ook al zijn al veel veranderingen doorgevoerd, toch zijn we er nog lang nog niet.

Een nieuwe samenleving, een nieuwe economie, een andere visie, een andere frequentie.
Technologische ontwikkelingen, met name kunstmatige intelligentie zal een hoge vlucht nemen en de wereld totaal gaan veranderen.

Het oude wereldbeeld verschuift…

Een nieuwe Tijd van Verlichting?

Het Waterman-tijdperk is met de verschuiving van Pluto in Waterman vanaf maart 2023 al in gang gezet, maar voorlopig zitten we door de retrograde Pluto in Steenbok nog in een overgangsperiode dat in het teken staat van onthullingen en verdere afbraak van hiërarchische structuren.

Pluto’s een-na-laatste retrograde in Steenbok tot en met 21 januari 2024 laat de laatste stuiptrekkingen zien van de oude wereld, een decentralisatie van de bestaande macht, oude traditionele structuren, zoals regeringsstructuren en machtsstructuren, brokkelen steeds verder af.

Grote namen verdwijnen van het wereldtoneel of vallen uit de gratie zoals politici, miljardairs en beroemde persoonlijkheden.

De retrograde Pluto in Steenbok vormt tot september 2023 een vierkant met de Noordknoop in Ram en dat mag worden gezien als een grote kosmische schoonmaak die de weg zal vrijmaken voor de definitieve transit van Pluto in Waterman vanaf november 2024.

Dit diepgaande proces van transformatie gaat heel langzaam, maar na verloop van tijd zal de nieuwe wereld onder Pluto in Waterman steeds meer vorm gaan krijgen.

We staan aan de wieg van een nieuwe, moderne wereld, op weg naar 2025, het Waterman Tijdperk.

Terug naar juli 2023….

De Volle Maan in Steenbok van 3 juli 2023 op 0º19 in het Aardeteken Steenbok gaat over het loslaten van oude patronen en het loslaten van wat was, vooral als het gaat over maatschappelijke verwachtingen.
Lees meer over deze Volle Maan en de invloed op de tekens onder NIEUWS op deze website.

In de eerste week van juli 2023 vormen Venus en Mars in Leeuw een vierkant met Uranus in Stier en Mercurius in Kreeft staat tegenover de retrograde Pluto in Steenbok waardoor een gespannen sfeer ontstaat en dat gaat voornamelijk over verwachtingspatronen vanuit de samenleving.
Met een ongekende drang naar vrijheid onafhankelijkheid kan er weerstand zijn tegen opgelegde gedragsregels.

Op 11 juli 2023 staat Mercurius in Kreeft op 29º exact tegenover Pluto retrograde in Steenbok en met deze oppositie willen we dat de onderste steen bovenkomt!

Vanaf 11 juli 2023 tot 27 augustus 2023 reist de rode strijder Mars door het aardse rijk van Maagd. De no-nonsense energie van Mars in Maagd wil orde op zaken stellen.
Mercurius in Kreeft opposiet de retrograde Pluto in Steenbok kan met Mars in Maagd echter ook leiden tot een onverzettelijke patstelling waarbij de hakken stevig in het zand gaan.

Vanaf 12 juli 2023 reist Mercurius door het vurige rijk van Leeuw. Tot 28 juli 2023 kan de sfeer uitbundig zijn met creatieve ideeën, maar er kan ook worden gebluft en kunnen er gouden bergen worden beloofd.
Uranus in Stier vierkant Venus in Leeuw voelt alsof we voor de keuze worden gesteld tussen het één of het ander, kiezen voor vrijheid of voor zekerheid.
In ieder geval moeten we in de tweede week van juli 2023 rekening houden met onverwachte ontwikkelingen die verweven zijn met economie, vervoersystemen, geheime informatie en cybercriminaliteit.

De Nieuwe Maan in Kreeft van 17 juli 2023 opent de deur naar vernieuwing voornamelijk op het gebied van huis- en familieaangelegenheden.
Mercurius in Leeuw vierkant op Jupiter in Stier vraagt om duidelijke keuzes en het volgen van de weg van het compromis en wederzijds respect.
Met deze Nieuwe Maan is voorzichtigheid geboden, voornamelijk onderweg en dat kan voornamelijk te maken hebben met weersomstandigheden.
Lees meer over de Nieuwe Maan en de invloed op alle tekens onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 18 juli 2023, vlak na de Nieuwe Maan in Kreeft, verschuiven de Maansknopen naar de polariteitsas Ram/Weegschaal, de as van verbondenheid.
In de komende 18 maanden gaat het over eigenheid versus relaties, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Alleen of samen. Het leven verloopt in cycli, zo ook de Maansknopen.
Keuzes van 18/19 jaar geleden komen terug in de vorm van levenslessen waarvan we de vruchten mogen plukken, ongeacht deze nu zoet of zuur zijn.
Lees meer over de invloed van de Maansknopen in Ram/Weegschaal en alle tekens onder NIEUWS op deze website.

Kort na deze verschuiving kan de oppositie tussen Mars in Maagd en Saturnus in Vissen en de oppositie Zon en de retrograde Pluto in Steenbok een ware uitdaging zijn….
De Zon in Kreeft opposiet de retrograde Pluto in Steenbok vormt daarbij een gespannen vierkant met de Noordknoop in Ram.
We moeten dan rekening houden met oplopende spanningen, een crisissituatie, geweld, agressie, oorlog, dreiging, machtsspelletjes, spierballentaal en onthullingen die verweven zijn met corruptie en politieke macht.

Vanaf 23 juli 2023 gaat Cheiron retrograde in Ram.
Lees meer over Cheiron en de invloed op de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

Venus, de planeet van Liefde en Relaties gaat van 23 juli 2023 tot 3 september 2023 retrograde in het vuurteken Leeuw.
Onopgeloste problemen in relaties en met betrekking tot eigenwaarde moeten onder ogen worden gezien. Venus Retrograde in Leeuw neemt ons terug in de tijd.
In de zomer van 2015 was Venus ook retrograde in Leeuw. Venus in Leeuw gaat over liefde geven en ontvangen, over wel of niet geaccepteerd worden in ons unieke ZIJN. Wat is er sindsdien veranderd in relaties en in hoe we onze uniciteit maatschappelijk mogen uitdragen?
Velen voelen zich onbegrepen door de moraliserende maatschappij. De waarschijnlijkheid van demonstraties, manifestaties en weerstand tegen traditionele relaties zal tijdens deze retrograde van Venus toenemen.

Met de Zon het vurige en creatieve rijk van Koning Leeuw vanaf 24 juli 2023 verandert het sentiment, maar Mercurius in Leeuw staat dan vierkant op Uranus in Stier en dat kan in de laatste week van juli 2023 de aanleiding zijn voor mentale rusteloosheid, concentratieverlies en misverstanden.

De retrograde Pluto in Steenbok vormt in de laatste week van juli 2023 een vierkant met de Noordelijke Maansknoop in Ram.
Dit zal rond 24 juli 2023 exact zijn, dus dan kan er een beerput worden geopend
De retrograde Pluto in Steenbok vierkant de Noordknoop in Ram gaat over afscheid nemen van een tijdperk of levensfase, een keerpunt in ons leven. Een politieke, economische of sociale verandering heeft grote impact op ons allemaal. Hypocrisie, taboes, corruptie, vervuiling, seksueel misbruik, macht en controle, obsessies, fixaties en onze schaduwzijde, alles komt nu aan het licht.

Iedereen met de ascendant of Zon of andere planeten op 27º in Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok of op 3º in Stier, Leeuw, Schorpioen of Waterman krijgt te maken met grote veranderingen, die al dan niet direct of indirect verband houden met wat er gaande is in de wereld als geheel.

Aan het einde van juli 2023 verschuift Mercurius naar het aardse Maagd en neemt dan gas terug om eind augustus 2023 retrograde te gaan. De retrograde Venus in Leeuw inconjunct de retrograde Neptunus in Vissen kan deze mentale focus verstoren waardoor er sprake kan zijn van blind vertrouwen, naïviteit en onnauwkeurige percepties van anderen, twijfel, wensdenken en dilemma’s.

De tweede Mercurius retrograde van 2023 kan in augustus en september 2023 leiden tot stakingen, reorganisatie, gedwongen ontslagen en extreme weersomstandigheden, transport- of infrastructuurproblemen, vertragingen en onderbrekingen in het dagelijks leven, op het gebied van zorg en welzijn, betaald of onbetaald werk.

Daarover meer volgende maand!

Ik wens jullie allemaal een inspirerende maand juli!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!