Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose voor december 2020

Na de historische samenstand van Saturnus en Pluto in Steenbok van begin januari 2020, een conjunctie die zich in de afgelopen 2000 jaar slechts tweemaal heeft voorgedaan, heeft de wereld dit jaar een enorme verschuiving ondergaan.
Terugkijkend was het jaar 2020 een kantelpunt waarin de mensheid op veel niveaus moest zien te anticiperen op grote veranderingen.

December sluit het sleuteljaar 2020 af met een rollercoaster van fascinerende gebeurtenissen. 
Niet alleen een totale Zonsverduistering in Boogschutter op 14 december 2020, maar ook de derde en laatste historische conjunctie van Jupiter en Saturnus van 2020 in het onconventionele Waterman.
De conjunctie Jupiter/Saturnus in Waterman markeert het begin van een nieuwe 200-jarige cyclus en vormt een brug naar 2021 voor een evolutionaire periode van groei en ontwikkeling.

De planetaire giganten en Jupiter en Saturnus belichamen het ritme van cultuur en geschiedenis. Jupiter en Saturnus vormen elke 20 jaar een conjunctie en zetten zo de toon voor de komende 20 jaar. Gedragen door deze kosmische gebeurtenis wordt de strenge aardse Steenbok-energie van 2020 omgebogen naar een hoopvolle toekomst, een nieuwe dageraad voor de mensheid, een verschuiving van bewustzijn en wereldwijde bewustwording in cultuur, humaniteit, ethiek, toekomstvisie, wereldwijde emancipatie en gelijkheid.

Wereldwijde samenwerking en innovatie worden de pijlers onder deze nieuwe wereld, het Aquarius Tijdperk.

Het Aquariustijdperk duurt maar liefst 2160 jaar en wordt gedefinieerd door de overgang van de aardas van het ene sterrenbeeld naar het andere. Van Vissen naar Waterman.
De voorbereiding op dit nieuwe tijdperk duurt enkele decennia, maar 2020 is het laatste jaar van het uitgaande Vissentijdperk en 2021 zal dus het is eerste jaar van het Aquariustijdperk zijn.

In de komende jaren zullen we getuige zijn van een diepgaande transformatie van de wereld en de samenleving.
Een nieuw tijdperk van verlichting en vrijheid staat voor de deur.

Saturnus en Jupiter in Waterman maken de weg vrij voor de lange reis van Pluto door Waterman vanaf 2024 tot begin 2044.

December 2020 trapt met een optimistische noot af op 2 december 2020!
Met de transit van Mercurius naar het vuurteken Boogschutter krijgen we tot 20 december 2020 we te maken met een tolerante, directe, open-minded en optimistische energie.
Boogschutter is een Beweeglijk Teken en met de snelle Mercurius in Boogschutter zal de tijd gevoelsmatig nog sneller gaan dan het al doet.

In de eerste week van december 2020 bevinden we ons tussen twee Verduisteringen in, de Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 en de Totale Zonsverduistering in Boogschutter van 14 december 2020.
De eerste helft van december 2020 markeert zich daarom als een “tussenperiode” van afwachten en verwachten.

Van 13 en 14 december 2020 vindt de jaarlijkse Geminiden Meteorenregen plaats, er zijn dan wel 150 veelkleurige meteoren per uur te zien!
Deze “vallende sterren” bestaan uit puin van de asteroïde 3200 Phaethon, die in 1982 werd ontdekt. De Geminiden danken hun naam aan het sterrenbeeld Tweelingen, maar geheel in de eigenwijze stijl van Tweelingen kunnen deze vallende sterren overal aan de hemel verschijnen.

Op 14 december 2020 vindt de enige Totale Zonsverduistering plaats van 2020.
De laatste Verduistering van 2020, de Zonsverduistering in Boogschutter, is het vervolg op de nieuwe Verduisteringscyclus in Tweelingen/Boogschutter, de polariteiten as van informatie en geloofssystemen, waardoor onze perspectieven en vooruitzichten op collectief niveau veranderen.
De Maan schuift tussen de Aarde en de Zon verduistert het Licht van de Zon.
Deze Zonsverduistering in Boogschutter op 14 december 2020 maakt de weg vrij voor de grote conjunctie van Jupiter en Saturnus op de eerste graad van Waterman, die samenvalt met de Winterzonnewende!
Het pad van totaliteit is alleen zichtbaar in delen van Zuid-Chili en Zuid-Argentinië, Zuid-Zuid-Amerika, Zuidwest-Afrika en Antarctica, de zuidoostelijke Stille Oceaan en de zuidelijke Atlantische Oceaan. De Maan is te ver van de Aarde verwijderd en verduistert niet de gehele Zon. Er is dus een ‘ring van vuur’ te zien, de Corona.
Lees meer over deze Zonsverduistering onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 15 december 2020 gaat de asteroïde Cheiron in Ram weer direct.
Cheiron was vanaf 11 juli 2020 retrograde in Ram.
Het universum stuurt ons vurige genezende energie. We mogen rond deze datum groot nieuws verwachten dat te maken kan hebben met een ​​effectief nieuw vaccin om het Coronavirus voor eens en voor altijd de kop in te drukken.

Van 18 tot 20 december 2020 vindt de grote planetaire verschuiving plaats van Saturnus en Jupiter van Steenbok naar Waterman.
Saturnus betreedt op 18 december 2020 het onconventionele en toekomstgerichte teken Waterman. Saturnus laat dan na bijna drie jaar de zwaarte van het eigen teken Steenbok achter zich, het teken van bestuursvormen en traditie. Saturnus was dit jaar al vanaf 23 maart tot 1 juli 2020 in Waterman, een periode die samenviel met de eerste Corona golf en social distancing als strenge maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Saturnus in Waterman is een belangrijke factor om economisch-politieke trends in kaart te brengen.
Het gaat bij Saturnus in Waterman tot maart 2023 over verantwoordelijkheid tegenover de medemens, burgerrechten en een meer progressief geluid voor politiek en overheid.
Muren worden open deuren! Barrières worden afgebroken en de oude wereld maakt definitief de weg vrij voor een nieuwe wereld.

Saturnus wordt op de voet gevolgd door de gigantische gasreus Jupiter. Op 20 december 2020 verlaat ook Jupiter het keurslijf van Steenbok.
Jupiter (symboliseert o.a. onze collectieve trends, toekomst en het maken van verbinding) is na een reis van 12 jaar weer terug in het visionaire Waterman om buiten de gebaande paden te denken, verder te kijken en om als mensheid samen nieuwe kansen te creëren. Onze collectieve groei hangt af van ons allemaal en de mate waarin we bereid zijn om verder te gaan, om samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken.

Bij Jupiter en Saturnus in Waterman gaat het niet om de individuele prestatie omwille van prestatie, maar om de collectieve zinvolle, positieve, blijvende bijdrage voor de wereld als geheel, zoals meer burger initiatieven.

In de afgelopen tweehonderd jaar waren de conjuncties van Jupiter en Saturnus in Aardetekens.
De huidige Jupiter/Saturnus-cyclus begon in 1802 en was een Aarde-cyclus. Deze Aardecyclus was verbonden met de industriële revolutie, het consumentisme en het kapitalisme.
De energie zal verschuiven van Aarde (consumentisme, materiële waarden, geld) naar het element Lucht (intellect, informatie, samenwerking), een nieuwe 200-jarige cyclus van conjuncties in de Luchttekens Waterman, Tweelingen en Weegschaal. De volgende conjunctie (in Weegschaal) zal pas zijn in 2040!

Deze astrologische gebeurtenis in Waterman markeert het officiële begin van een nieuw ontwaken voor de mensheid, de nieuwe dageraad, een verschuiving van bewustzijn.
Het begin van The Age of Aquarius.

Er breekt een tijdperk van grote veranderingen in de manier waarop we communiceren en socialiseren.
Traditioneel gezien houdt de conjunctie van Jupiter en Saturnus verband met de opkomst en ondergang van koningshuizen, regeringen en machtsbolwerken.
Met deze historische conjunctie komt herstel en verbetering voor alle sociale, economische en politieke systemen. Dit belangrijke astrologische aspect is van grote individuele en collectieve invloed.

Het geboorteproces van een nieuwe wereld is echter moeilijk en pijnlijk.
De overgang van een nieuw tijdperk gaat altijd gepaard met een vorm van crisis, economische en culturele revoluties, klimatologische veranderingen, een nieuw perspectief op religie en geloofsovertuigingen en deze processen zien we zeker terug in 2021.
Een toename van sociale marginalisatie en individualisering is van invloed op internationale betrekkingen en in het bedrijfsleven, maar ook voor gezinnen zoals heftige generatieconflicten en een toename van huiselijk geweld en echtscheiding.

Jupiter is allesomvattend en Saturnus is beperkend. Maar met de energie van deze conjunctie in het Luchtteken Waterman kunnen realistische, geplande stappen naar ongekende groei worden gerealiseerd.

Vanaf de Aarde gezien lijkt de super samenstand van Jupiter en Saturnus in het Luchtteken Waterman op 21 december 2020 op een enorme felle ster aan de zuidwestelijke hemel.
Sinds het jaar 1623 is deze samenstand niet meer zo dicht bij de Aarde geweest.
De vorige superconjunctie van Jupiter en Saturnus in Stier was in 2000.
De afgelopen 20 jaren lieten een explosieve groei van de wereldhandel zien en snelle ontwikkeling van technologie-, informatie- en communicatie technologie. Het waren echter ook de jaren van individualisering, globalisering en economische recessie.
Aangezien de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 tot begin 2021 ook een katalytisch vierkant aspect vormt met Uranus in Stier, ontstaat een spanningsveld waarin we worden gedwongen om voorgoed afscheid te nemen van de oude wereld en de nieuwe te verwelkomen, dit heeft vooral betrekking op de financiële wereld en voedingssectoren.

Uranus in Stier, (het collectief) blijft ook Saturnus in Waterman, (de beheersende en controlerende overheid) tot eind maart 2021 uitdagen om de collectieve kracht van de mensheid niet te onderschatten. Niemand kan onze aangeboren soevereiniteit en de kerntaak van het leven, vrijheid, veranderen. Niets en niemand kan ons groeiende evolutionaire bewustzijn beperken.
Wat moet worden vrijgeven om ruimte te maken voor de blijvende sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang?

In de komende twee decennia zal de wereldorde een totale metamorfose ondergaan.
Een nieuwe rangorde en machtsverhouding in de wereldpolitiek en economie.
Het Westen zal niet langer de mondiale agenda bepalen, het Aziatische tijdperk breekt aan.
De komende twintig jaar staan in het teken van internationalisering met het gevaar van meer instabiliteit, mondialisering en culturele conflicten door de verspreiding van economische, politieke en militaire macht. De Verenigde Staten raken hun dominante positie verder kwijt en de nieuwe wereldmachten China en India zullen steeds invloedrijker worden. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en de verdere verspreiding van bestaande technologieën, zoals bio- en nanotechnologie. Natuurlijk is er ook een keerzijde aan dit verhaal waardoor verhoudingen in de wereld onder druk worden gezet.
De beschikbaarheid en verdeling van grondstoffen is vin de komende decennia van grote economische en geopolitieke invloed, zoals de klimaatverandering, de ongeremde groei van de wereldbevolking en de toename van de welvaart in opkomende economieën, vooral in Azië, grondstoffenschaarste en een tekort aan water in Zuid-Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

De jaarlijkse Ursiden Meteorenregen in het sterrenbeeld Ursa Minor, afkomstig van de komeet 8P/Tuttle, begeleidt de intrede van de Zon in Steenbok op 22 december 2020, het begin van het nieuwe astrologische jaar. De Winterzonnewende valt op de kortste dag en de langste nacht en is het feest van Yule, het feest van de hergeboorte van de Zon en de Terugkeer van het Licht.

Mars in Ram staat in de laatste week van 2020 op gespannen voet met Pluto in Steenbok.
Op 23 december 2020 is het laatste exacte vierkant tussen Mars in Ram en Pluto in Steenbok.
We worden dan pijnlijk geconfronteerd met de economische gevolgen van de de strenge economische maatregelen die rond 13 augustus en 9 oktober 2020 zijn genomen.
De samenstand van Mars en Eris in Ram heeft in het afgelopen halfjaar geleid tot grote uitdagingen. Angst en wantrouwen zijn een gevaar voor gemeenschapscohesie en hebben bijgedragen tot nog grotere verdeeldheid.

Het Licht en de magie van Kerstmis wordt dit jaar dus overschaduwd door de spanning van het vierkant Mars en Pluto in Steenbok, waardoor we te maken krijgen met een wereldwijde explosieve sfeer met wereldwijd verhoogde kans op geweld en aanslagen.

Op 30 december 2020 valt de laatste Volle Maan van 2020 en dat is de tweede Volle Maan in Kreeft van 2020.
De eerste Volle Maan van 10 januari 2020 was een Maansverduistering in Kreeft en deze viel op de drempel van de conjunctie Saturnus en Pluto in Steenbok wat het begin was van (verdere) inperking van de vrijheid van meningsuiting door regeringen en multinationals.
Lees verder over deze Volle Maan in Kreeft onder NIEUWS op deze website!

Het jaar 2020 sluit op 31 december 2020 af met een exacte conjunctie van Venus in Boogschutter met de Zuider Maansknoop in Boogschutter. Dit aspect brengt ons terug naar het verleden, er kunnen gevoelens van spijt zijn over een verloren liefde of spijt over verkeerde financiële of relationele beslissingen. De zuidelijke Maansknoop in Boogschutter (o.a. hoger onderwijs, informatieverspreiding en social media) wil ‘de waarheid’, dus het gaat erom om feit en fictie van elkaar te onderscheiden.

Niet alles wat er verkondigd wordt op sociale media of via nieuwskanalen wordt verspreid is waar.
Blijf kritisch, blijf nadenken en filter je eigen waarheid!

Natuurlijk zijn er kosmische energieën die ons perspectief en troost bieden.
Het universum is constant in beweging en de mensheid ook.

De collectieve verantwoordelijkheid om te overleven hangt af van ons vermogen om het leven op zich niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen.

In deze verdeelde wereld zal het echter nog een hele tijd duren voordat de ‘dingen weer normaal worden’, dus verwacht niet dat 2021 direct een ander beeld laat zien.

In de zomer van 2021 komt er voorzichtig herstel en is er stapsgewijze terugkeer naar het normale leven. Pas vanaf 2022 ligt de weg naar herstel en groei weer open.

De wereld zal dan echter totaal veranderd zijn.

Ik wens al mijn lezers mooie kerstdagen, een veilige en schitterende jaarwisseling en een inspirerend, liefdevol en veilig 2021.

 

error: Content is protected !!