Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose juni 2022

De eerste zomermaand van 2022 biedt ons een turbulente maand van kracht en hoop, maar is ook een maand van uitdagingen, vertraging en verdeeldheid.

We bevinden ons inmiddels op de drempel van de tweede helft van 2022, een meer volatiele tweede helft van 2022, een vurige periode van opzienbarende gebeurtenissen en gespannen internationale betrekkingen, van virussen tot crisis en oorlog. 

Het kosmische onweer van het achterliggende eclipsseizoen heeft veel onrust veroorzaakt.
Verduisteringen zijn kosmische poorten om de mensheid wakker te schudden en dienen als katalysator op onze collectieve weg naar de toekomst.
Verduisteringen vertegenwoordigen grote veranderingen in de komende zes maanden en dwingen ons om de donkere kant van ons persoonlijke onderbewustzijn onder ogen te zien.

Pluto in Steenbok was al retrograde, maar aan het begin van juni 2022 gaat ook Saturnus in Waterman retrograde. Aan het eind van juni 2022 gaat ook Neptunus in Vissen retrograde.
Retrograde planeten weerspiegelen over het algemeen vertraging op het aardse vlak, dus we moeten voorlopig rekening houden met langdurige vertragingen en herziening van maatschappelijke processen.

De Grote Weldoener Jupiter reist sinds 10 mei 2022 door het vurige rijk van Ram en blijft daar tot 28 oktober 2022.
Jupiter keert vanaf dan nog even terug naar Vissen, maar keert terug naar Ram vanaf 20 december 2022 en blijft daar tot 16 mei 2023.
Door de invloed van Jupiter in Ram rekening worden gehouden met inflatie en renteverhogingen, verdere stijgende kosten van levensonderhoud, gezondheidszorg en dienstverlening.
Jupiter in Ram tot 16 mei 2023 is de periode waarin we beginnen te wennen aan de nieuwe wereld. Ram draagt ​​de energie van een krachtig nieuw begin in zich en dit is waar het de komende jaren om draait.
Jupiter in Ram versterkt ons aangeboren vuur, moed en ons gevoel van passie en laat een periode zien van nieuw elan, nieuw leiderschap in de politiek en het bedrijfsleven dat de toon gaat zetten voor de komende 12 jaar. Gedrevenheid, moed en pioniersgeest zijn de kernthema’s in tijdens het zomer en herfst seizoen. Toch moet er rekening worden gehouden met een sterke remmende werking, want ook Saturnus gaat van 4 juni tot medio oktober 2022 retrograde.
Wel moeten we door de invloed van Jupiter in het vurige Ram tot medio 2023 rekening houden met grillige wendingen, overmoedigheid, extreme weersomstandigheden zoals enorme wateroverlast, bosbranden, hittegolven, explosieve situaties en toename van geweld.

Terug naar juni 2022!

De eerste helft van juni 2022 wordt gedragen door de sterke verbindende energie van de interactieve Nieuwe Maan in Tweelingen van 30 mei 2022.

Mercurius, heerser van Tweelingen gaat vanaf 3 juni 2022 weer direct in Stier.
Voordat deze hemelse boodschapper voor een hogere versnelling kiest, zijn we nog even in de gelegenheid om onafgemaakte zaken af te werken of recht te zetten die tijdens deze retrogradeperiode verkeerd liepen op het gebied van financiën, geestelijke en aardse bezittingen.
Vanaf 13 juni 2022 reist Mercurius weer door het eigen sterrenbeeld Tweelingen, maar is dan nog wel in de schaduwperiode van retrograde. Er kan dan sprake zijn van spraakverwarring en impulsief handelen.

Vanaf 4 juni 2022 tot 22 oktober 2022 is Saturnus retrograde in Waterman.
De planetaire rechter Saturnus vertraagt ​​alles en dat betekent uitstel wanneer deze retrograde gaat.
Van alle retrograde planeten zal de retrograde Saturnus de meeste vertragende impact op ons leven hebben. Saturnus is karma, discipline, structuren en grenzen, dus het wordt een retrograde periode van karmische levenslessen waarin we leren om moeilijke situaties te overwinnen en verstandige beslissingen te nemen.
Degenen met Saturnus retrograde in de geboortehoroscoop krijgen tijdens die periode te maken met minder zelfvertrouwen, conflicten met autoriteiten of tegenwerking van hogerhand.
De gevolgen van de hoge inflatie worden met de retrograde Saturnus in Waterman pijnlijk zichtbaar en dwingt de overheid tot een socialer beleid.
Geduld bewaren en voorzichtig zijn zal de grote les zijn van deze Saturnus retrograde.
De komende zomer en herfst van 2022 is een periode om alles opnieuw te evalueren en heroverwegen of we op het juiste pad zijn naar de toekomst.

Ook in juni 2022 reist de rode Strijder Mars reist door het vurige rijk van Ram en deze volatiele energie stelt ons in staat om onze persoonlijke doelen en ambities na te streven en onze onafhankelijkheid voorop te stellen. Met deze impulsieve energie willen mensen het voortouw nemen, nieuwe gebieden betreden en onze eigen verlangens en ideeën voorop stellen.
Tot 5 juli 2022 is Mars in Ram echter ook een periode waarin de vlam in de spreekwoordelijke pan kan slaan.

De eerste Volle Super Maan op 23º25 in Boogschutter van 14 juni 2022 kan belangrijk nieuws brengen.
De energie van deze Volle Maan is direct verbonden met situaties, gebeurtenissen en plannen tijdens en na de Zonsverduistering in Boogschutter van 4 december 2021.
Het jaar 2022 heeft drie Supermanen.
Een Supermaan vindt plaats wanneer de Volle Maan perigeum is oftewel wanneer de Maan zich het dichtst bij de aarde bevindt.
De Maan is dan groter en helderder dan gewoonlijk.
De tweede Supermaan is op 13 juli 2022 (in Steenbok) en de derde op 12 augustus 2022 (in Waterman).
Lees meer over de Volle Super Maan en de invloed op de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Venus, de planeet van liefde en schoonheid, blijft nog tot 22 juni 2022 in haar eigen sterrenbeeld Stier en zal daarna tot 17 juli 2022 door het luchtige teken Tweelingen reizen.
Door deze tekenwisseling stijgen onze verwachtingen en zien we dan nieuwe mogelijkheden zich aan ons openbaren.

Het stralende middelpunt aan de hemel, de Zon, bevindt zich tot 20 juni 2022 in het luchtige teken Tweelingen en zal daarna gehoorzamen aan de eeuwige dynamische wet door zich op 21 juni 2022 te voegen in het Waterteken Kreeft.
Het is Midzomer of wel de Zomerzonnewende.
Op deze dag vieren we de intrede van de astronomische Zomer en de Zomer Equinox op het noordelijk Halfrond. We vieren het feest van Litha, wanneer de Zon op het hoogste punt staat.
De langste dag en de kortste nacht.
Voor het zuidelijk Halfrond betekent deze dag juist het begin van de Winter en de Winter Equinox. Moeder Aarde toont haar goddelijke vruchtbaarheid en laat ons drinken uit haar overvloedige bron. Vanaf deze dag worden de dagen op het noordelijk Halfrond langzaam aan weer korter tot aan het moment van de Winterzonnewende op 21 december 2022.
Op 24 juni 2022 is er een mooie zeldzame uitlijning aan de oostelijke hemel te zien van Mercurius, de Maan, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, net voor zonsopgang.

Neptunus is retrograde in Vissen van 28 juni tot 3 december 2022.
Neptunus is de energetische brug tussen het oude en het nieuwe.
Tijdens deze periode is er een toename van verwarde mensen en meer incidenten door drugs- of alcoholmisbruik, angst en agressie.
Angst verlamt en blokkeert de stroom van het leven. Door angst wordt kracht weggenomen en ingenomen door machten die misbruik maken van angst.
Door weer te vertrouwen in de magie van het leven wordt ruimte geboden aan positieve veranderingen in onszelf en zien we de werking van de Wet van Overvloed.
Lees meer over de invloed van Neptunus retrograde op alle tekens onder NIEUWS op deze website!

Juni 2022 wordt op 29 juni 2022 afgesloten door een Nieuwe Maan in Kreeft op 7º23 in het Waterteken Kreeft.
Meer over deze Nieuwe Maan in Kreeft en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

De tegenstellingen in onze sterk gepolariseerde samenleving worden steeds groter.
Er wordt veel van ons gevraagd en we worden gedwongen om keuzes te maken, terwijl het zo moeilijk is om de waarheid te vinden.
Een samenleving van vervreemding en uitsluiting kan gewoon niet bestaan.
Alleen een rechtvaardige en respectvolle samenleving van verdraagzaamheid en wederzijds respect en erkenning voor iedereen biedt perspectief, verrijking en toekomst.

Ik wens jullie allemaal een behouden maand juni!

error: Content is protected !!