Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Uranus Voor Alle Tekens

De tendensen van Uranus in Stier voor alle dierenriemtekens:

De tendensen van Uranus in Stier voor alle dierenriemtekens:

Ram
Voor iedereen met de Zon in Ram of met een Ram ascendant.
Na zeven jaren Uranus in Ram kun je de balans opmaken van de grote veranderingen die deze transit heeft gebracht. Het proces van Individualisering van de Ram is tot voltooiing gekomen!
Stier is verbonden met jouw Huis van Financiën. Vanaf 7 maart 2019 tot eind april 2026 reist de onvoorspelbare Uranus in Stier door jouw Huis van Financiën. Tijdens deze jaren komen inkomsten vanuit een andere bron of wordt geld verdiend door bijvoorbeeld technologie, een samenwerkingsverband of maatschappelijk doel. De zevenjarige reis van Uranus in jouw geldsector kan dus leiden tot onverwachte veranderingen in je financiën, zowel positief als negatief. Geld komt onverwachts en verdwijnt weer net zo snel. Zo gewonnen, zo geronnen. Vasthouden aan bezit of financiën kan frustrerend zijn, want Uranus “dwingt” je om jezelf aan te passen aan veranderende omstandigheden. Gedurende deze transit zullen je waarden en overtuigingen rondom geld veranderen. Uranus in Stier is gunstig om voor jezelf te beginnen of zelfstandig geld verdienen met Uranische beroepen zoals technologie, luchtvaart, ruimtevaart, wetenschap, politiek, sociale media of bijvoorbeeld met een internetbedrijf. Zorg wel voor een financiële buffer, Ram.

Stier
Voor iedereen met de Zon in Stier of met een Stier ascendant
Door de invloed van Uranus in Stier gaat Stier in de komende zeven jaren een nieuwe kant in zichzelf ontdekken en zichzelf versterken. Een nieuwe jij!
De Stier zal door de invloed van Uranus in Stier als persoon een transformatie ondergaan, dus gaat van zelfbeeld, uiterlijk, stijl en kleding veranderen. Een totale make-over!
Uranus is de planeet van verandering, dus er is er geen ontkomen aan. Een nieuwe baan, een verhuizing, een nieuwe relatie. Alles is mogelijk tot eind april 2026.
Stier gaat zich in de komende jaren bewust losmaken van oude emotionele conditionering, gedragspatronen of onbewuste beperkende routines.
De behoefte aan zelfexpressie, assertiviteit en vrijheid gaan jou en de manier hoe je met anderen omgaat in deze zeven jaar veranderen. Iedereen met de Maan in Stier krijgt te maken met veranderingen thuis, gezinsstructuur, in de familie en vooral in de relatie met de moeder of moederfiguur. Jouw innerlijke wereld vraagt ook om verandering.
Door de diepgaande persoonlijke transformatie gaat ook jouw sociale kring veranderen. Jouw omgeving zal de verandering en groei in jou zien en zal daarop reageren. Relaties die te controlerend, behoeftig of veroordelend zijn, zullen vanzelf verdwijnen.

Tweelingen
Voor iedereen met de Zon in Tweelingen of met een Tweelingen ascendant
Uranus in Stier begint vanaf 7 maart 2019 tot april 2026 aan een zevenjarige reis door het twaalfde Huis van het Kosmisch Bewustzijn, Loslaten en Overgave. Het is een periode van subtiele zuivering, loslaten van onbewuste impulsen en gedragspatronen, verwerking en innerlijke groei.
Tijdens deze jaren krijg je vooral te maken met plaatsen van herstel en afzondering zoals ziekenhuizen, kuuroorden, kloosters, tempels, spirituele retraitecentra, revalidatiecentra, zorginstellingen en tehuizen.
Deze spirituele reis is een voorbereiding voor de betekenisvolle periode waarin Uranus door Tweelingen gaat reizen, vanaf april 2026 tot mei 2033.
Je leert tijdens deze zeven jaren wie je bent. Misschien raak je alles kwijt om jezelf te (her)vinden. Wanneer je jezelf (terug)gevonden hebt, is de tijd gekomen om jezelf over te geven aan het Hogere Doel. Op ongewone en onverwachte manieren komt onderdrukte energie aan de oppervlakte en worden er geheimen onthuld. Wees voorzichtig. Niet iedereen is te vertrouwen of heeft het beste met je voor. Het zijn jaren van vallen en opstaan, maar jouw innerlijke groei zal echter van onschatbare waarde zijn. Onverwachte gebeurtenissen dwingen je dus om te zware bagage los te laten tijdens die periode. Richt je op wat je los moet laten en hoe je dat het beste kan doen. Waarom zou je nog langer al die overbodige emotionele bagage met je meezeulen?

Kreeft
Voor iedereen met de Zon in Kreeft of met een Kreeft ascendant
Vanaf 7 maart 2019 begint de lange revolutionaire reis van Uranus in Stier door jouw Huis van Vriendschappen en sociale processen. Tijdens deze reis tot april 2026 komen er veranderingen in jouw sociale kring en zijn er ontmoetingen met nieuwe en ongewone mensen. Tijdens de afgelopen zeven jaren ben je bezig geweest om je te bevrijden van de benauwende ketenen van regels, voorschriften en hiërarchie binnen jouw werkgebied of carrière. Van je harde werk en inzet pluk je nu de zoete vruchten, Kreeft. De transit van Uranus in Stier is dus van invloed op je sociale netwerk, je vrienden en sociale betrokkenheid en versterkt je vermogen om elke persoon te zien voor wie hij of zij is, als een uniek individu. In de komende jaren vinden er dus veranderingen plaats in je sociale kring. Humanitaire belangen worden belangrijker voor de Kreeft. Kreeft wil verbinding maken met een hele nieuwe groep mensen. Veranderingen komen van buitenaf en daar heb je geen invloed op. Hou er dus rekening mee dat sociale contacten niet altijd blijvertjes zijn. Met Uranus in Stier vallen oude vrienden weg of worden vriendschappen verbroken die beperkend, belastend en veroordelend zijn. Kreeft komt in opstand tegen de groepsdruk en wil zich alleen nog maar omringen met relaties die voedend en verrijkend zijn.
Iedereen met de Maan in Kreeft wordt ondersteund bij het aanbrengen van positieve veranderingen thuis, zoals in de sociale kring, het gezin, de moeder, moederfiguur en de buurt waar je woont.

Leeuw
Voor iedereen met de Zon in Leeuw of met een Leeuw ascendant
Vanaf 7 maart 2019 reist Uranus door Stier. Stier is de poort naar jouw Huis van Carrière!
De transit van Uranus in Stier is van invloed op je carrière, levenspad en reputatie, Leeuw.
Tijdens deze cyclus verandert je carrière, sociale status en/of de relatie met de vader, vaderfiguur en andere gezagsdragers in je leven. Wees bereid om een nieuwe start te maken. Het zijn jaren van plotselinge ontdekkingen over jezelf, over wat je echt wil gaan doen. De Leeuw wil meer individuele vrijheid om onafhankelijk het unieke pad van Moed te bewandelen.
Een nieuw tijdperk van nieuwe talenten en vaardigheden, van focus en groei. Samenwerking met de thuisbasis, collega’s en leidinggevenden is van groot belang voor de voortgang van je carrière, dus zorg wel voor de juiste balans. Geven en nemen.
Omstandigheden brengen je krachtige inzichten om de juiste veranderingen door te voeren. Mocht je dat toch niet willen of durven doen, dan kan een gebeurtenis waar je niets aan kunt doen je dwingen om toch veranderingen door te voeren.
Iedereen met de Maan in Leeuw krijgt te maken met zowel positieve als negatieve ontwikkelingen thuis, in de gezinsstructuur, kinderen, familie, vooral met de moeder of moederfiguur en huisdieren. Je verlangt meer vrijheid in je woonsituatie, waardoor je grenzen wil verleggen door te reizen of te verhuizen. Ook al zijn veranderingen chaotisch en verontrustend, uiteindelijk kom je uit bij je bestemming. En dat is het doel van deze transit van Uranus door Stier!

Maagd
Voor iedereen met de Zon in Maagd of met een Maagd ascendant
Uranus in Stier reist vanaf 7 maart 2019 tot eind april 2026 door jouw negende Huis van Reizen en Levensbeschouwing.
De transit van Uranus in Stier gaat over zingeving en verbreding van de persoonlijke, spirituele en filosofische horizon!
Dit zijn de jaren van nieuwe ervaringen, onverwachte reizen en openbaringen. De mensen die je ontmoet tijdens deze cyclus van bewustzijnsverruiming leiden tot een nieuwe manier van denken. Je gaat alles in een breder perspectief zien.
Uranus door het aardse teken Stier verandert starre geloofspatronen en filosofieën.
Onverwachte mogelijkheden dagen de Maagd uit om te gaan reizen of te studeren om je horizon te verbreden. Tijdens deze jaren kun je tot geloof komen, een ander geloof aanhangen of een hogere studie volgen op het gebied van spiritualiteit, religie, rechtspraak, sociologie of antropologie.
Maagd hunkert naar verandering en deze verschuiving in perspectief kan ertoe leiden dat je op zoek gaat naar zinvoller en onafhankelijker werk of dagbesteding.
Na afloop van deze transit van Uranus door Stier ben je veranderd. Een nieuwe jij met een geheel nieuwe rol in het leven. Iedereen met de Maan in Maagd kan van woonplaats veranderen en zich bevrijden door de vleugels te spreiden. In ieder geval ga je grenzen verleggen en worden je ogen geopend.

Weegschaal
Voor iedereen met de Zon in Weegschaal of met een Weegschaal ascendant
Uranus in Stier reist vanaf 7 maart 2019 door het Huis van Pluto, het Huis van de Ziel en Intimiteit. Door deze energie gaat Weegschaal rusteloos op zoek naar de emotionele en intieme verbinding in relaties.
Macht is het sleutelwoord tijdens deze transit. Uranus in Stier legt de zere vinger op het gebied waar je onbewust macht hebt weggegeven. Aan de andere kant, als macht verkeerd is aangewend, gaat er in de komende jaren een grote verschuiving plaatsvinden in je gedrag.
Uranus in Stier kan leiden tot machtsstrijd en heftige gebeurtenissen die te maken hebben met onderdrukte emoties, angsten, trauma’s en onzekerheden over de beleving van seksualiteit en intimiteit.
Deze problemen moeten eerst worden opgelost waardoor je de kans krijgt om in je eigen kracht te komen.
De transit van Uranus in Stier door jouw achtste Huis van de Ziel en Intimiteit gaat ook leiden tot onduidelijkheden of onverwachte gebeurtenissen rondom gedeelde financiële bronnen van de partner, zowel privé als zakelijk. Weegschaal krijgt te maken met plotselinge, onverwachte winsten en verliezen door leningen, belastingen, verzekeringen, gezamenlijke financiën of erfdeel.
Probeer in deze jaren financieel onafhankelijk te blijven of te worden van de partner of van anderen. Bij voorkeur geen leningen aangaan, want deze kunnen door onverwachte omstandigheden voor problemen gaan zorgen. Uranus in Stier in het achtste Huis van de Ziel zijn ook de jaren van innerlijke zelfontdekking, die voor jou van onschatbare waarde zullen zijn.

Schorpioen
Voor iedereen met de Zon in Schorpioen of met een Schorpioen ascendant
Uranus in Stier vanaf 7 maart 2019 in het Huis van Relaties is een zevenjarige reis waarin verschillende soorten relaties op de proef worden gesteld, veranderen of beëindigen wanneer persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid in het geding zijn, zoals in je vaste relatie, gezin, werk, vriendschappen of zakelijke samenwerking. Tijdens deze jaren met Uranus in Stier kunnen er onverwachte relaties met ongewone partners ontstaan. Liefdesaffaires zijn misschien spannend en opwindend, maar zijn niet van lange duur. Een vaste relatie die goed en bevredigend is, blijft ook zo. Maar een relatie die onderdrukkend is, wordt ondraaglijk en zal deze transit niet overleven. Het kan zijn dat je besluit alleen verder te gaan of samen apart gaat wonen. Samen veranderen is beter dan een relatie te beëindigen. Het is belangrijk om je partner de ruimte en vrijheid te geven om zijn of haar vleugels uit te slaan. Ook jouw partner moet jou de ruimte geven!
Het dierenriemteken Stier staat tegenover Schorpioen, dus met Uranus in Stier is geen ontkomen aan. Zowel in je intieme relatie, gezin, werk, vriendschappen of zakelijke samenwerking komt verheldering. Wat er ook verhelderd wordt, het zal in ieder geval een belangrijk keerpunt in je leven zijn. Uranus in Stier wil de stagnerende, beperkende energie in relaties doorbreken om ruimte te maken voor meer bevrijdende vormen van partnerschap! Voor iedereen met de Maan in Schorpioen worden oude, beperkende onbewuste emotionele patronen in de familiedynamiek doorbroken.

Boogschutter
Voor iedereen met de Zon in Boogschutter of met een Boogschutter ascendant
Vanaf 7 maart 2019 reist Uranus door Stier. Gedurende deze zevenjarige transit door het zesde Huis van Werk, dagelijkse routine en Gezondheid verandert je houding ten aanzien van je werk en dagelijkse routine. Er komt werk dat bij je past, een baan met meer uitdaging, meer zelfstandigheid en vrijheid. Een baan met meer ruimte om door te groeien.
Uranus in Stier leert ook dat je naast dienstbaarheid naar anderen ook plichten hebt tegenover jezelf.
Gebeurtenissen laten zien dat het goed is om dienstbaar te zijn, maar niet ten koste van jezelf.
Ook verveling hoort daarbij, want dag in dag uit hetzelfde te doen kan leiden tot frustratie en stress.
Wanneer alles bij hetzelfde zou blijven, dan kun je letterlijk ziek worden als gevolg van stress of een burn-out krijgen. Onverwachte situaties met collega’s of op de werkplek dwingen je als het ware om dagelijkse gewoonten te doorbreken en je los te maken van oude, vastzittende patronen die je vrijheid in het dagelijkse leven belemmeren. Dus er komt verandering van je werkzaamheden binnen je bestaande baan of je krijgt een heel andere baan of dagbesteding.
Voor je gezondheid is het goed om buiten het kader te denken en alternatieven te bedenken om gezond en fit te worden en te blijven zoals een nieuwe vorm van sport of zuiverend dieet.
Je lichaam verandert, je leven verandert mee. Daarbij hoort een andere lifestyle. Een andere baan of dagbesteding, anders bewegen, een ander dieet. Jezelf vernieuwen, daar gaat het om.

Steenbok
Voor iedereen met de Zon in Steenbok of met een Steenbok ascendant
Vanaf 7 maart 2019 begint de lange reis van Uranus door jouw vijfde Huis van Huis van Liefde, Zelfexpressie, Creativiteit en Kinderen. Het Huis van de Zon! De transit van Uranus in Stier is tot eind april 2026 een ware ontdekkingstocht naar jezelf en naar de liefde.
Uranus in Stier wil vrijheid en vrij zijn. Ook in een vaste relatie of toegewijd partnerschap ben je op zoek naar spanning.
Steenbok mag rekenen op gepassioneerde en verrassende ontwikkelingen in het liefdesleven en zelfexpressie. Een nieuwe liefde kan je leven plotseling ondersteboven gooien of je wil jezelf bevrijden van knellende relationele banden. Je voorkeur in de liefde kan veranderen. Je kunt bijvoorbeeld tot je grote verbazing plotseling verliefd raken die eigenlijk niet jouw “type” is.
Uranus in Stier kan leiden tot kortstondige liefdesaffaires die abrupt beginnen en eindigen. Geef ruimte aan je creatieve vermogens, want Uranus in Stier brengt nieuwe, meer individualistische en ongebruikelijke vormen van creatieve zelfexpressie. Kinderen maken tijdens de komende jaren een grote transformatie door. Kinderen hebben ruimte nodig om te groeien en zelfstandig te worden. Een onverwachte zwangerschap kan je leven op zijn kop zetten of jouw innerlijk kind gaat zich manifesteren. Voor iedereen met de Maan in Steenbok kan Uranus in Stier leiden tot positieve veranderingen thuis of in de gezinsstructuur en ga je emoties beter begrijpen en bewuster ervaren. Flitsen van intuïtief inzicht brengt perspectief om noodzakelijke, positieve veranderingen in je leven aan te brengen.

Waterman
Voor iedereen met de Zon in Waterman of met een Waterman ascendant
Vanaf 7 maart 2019 begint voor de Waterman de zevenjarige reis van Uranus in Stier door het vierde Huis van Familie, Huis en Oorsprong.
Met deze alles veranderende energie van Uranus in Stier tot eind april 2026 wordt het innerlijke huis versterkt en ga je je bevrijden van vastzittende patronen en emotionele gebondenheid.
Door ontwikkelingen in je carrière komen er onverwachte veranderingen en doorbraken in je huiselijke omstandigheden, kinderen en familie en in je gevoelsleven.
Oud zeer moet worden opgeruimd en knellende banden met het verleden worden verbroken.
Dit kan zeer bevrijdend zijn. 
Wees voorbereid op deze veranderingen door jezelf flexibel op te stellen.
Door de invloed van Uranus in Stier krijgt Waterman de drang om te gaan reizen om zichzelf (terug) te vinden. Onverwachte omstandigheden door externe factoren “dwingen” je om het huis te verlaten, te verbouwen of te verhuizen.
Uranus in Stier brengt ook veranderingen in de gezinsdynamiek, zoals een echtscheiding, gezinsuitbreiding of kinderen die het huis verlaten.
Iedereen met de Maan in Waterman krijgt te maken met onrust in de familiesfeer of verhuizing. Ook instabiliteit in je innerlijke wereld, dus emotioneel ben je eerder “geraakt”. Iedereen met de Maan in Waterman ervaart ook een verhoogd intuïtief bewustzijn en krijgt te maken met flitsen van inzicht om veranderingen door te voeren of met veranderingen om te gaan.

Vissen
Voor iedereen met de Zon in Vissen of met een Vissen ascendant
Vanaf 7 maart 2019 reist Uranus door Stier.
Je hebt een harde leerschool achter de rug tijdens de reis van Uranus door Ram. Daarom wil je met een schone lei verder en ga je alles wat je ervan hebt geleerd meenemen naar wat komen gaat.
De transit van Uranus in Stier door het derde Huis van Communicatie is voor de Vissen een zevenjarige reis waarin het communicatieproces en mentale vaardigheden gaan veranderen.
Tijdens deze jaren verandert de onderlinge relatie met naaste familieleden zoals broers, zussen, ooms tantes, buren en je directe woonomgeving.
Iedereen met de Maan in Vissen krijgt positieve ondersteuning van Uranus in Stier, waardoor het aanpassen aan situaties en het vinden van een nieuwe aanpak makkelijker zal zijn in jouw emotionele welzijn, de verbinding met je gezin, vooral met de moeder, moederfiguur en de woonomgeving.
Dit zijn de jaren van inspiratie om alles te doen wat je altijd al had willen doen. Een nieuwe school, terug naar school, studeren of bijvoorbeeld een boek schrijven. Veranderingen in je leven brengen ook een nieuwe manier van communicatie met zich mee. Je moet jezelf aanpassen aan nieuwe situaties. Uranus vraagt om spontaan te zijn. Tijdens deze jaren met Uranus in Stier krijg je ongewone ideeën, nieuwe unieke interesses, flitsen van inspiratie en meer bevrijdende manieren om jezelf te uiten via communicatie! In ieder geval zijn er veranderingen via communicatie, korte afstanden met de auto en interacties met je omgeving. Je krijgt te maken met een stortvloed aan nieuwe informatie, waardoor je innovatieve oplossingen gaat vinden om deze informatie to continue with a clean slate.
op te slaan en te verwerken. Oude denkpatronen worden serieus uitgedaagd, waardoor je innovatieve vaardigheden leert met betrekking tot wetenschap en technologie.

error: Content is protected !!