Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

ram2022

 

 

 

 

 

Jaarhoroscoop Ram 2022

Algemeen
De totale Zonsverduistering in Boogschutter van 4 december 2021 in het negende Huis van Levensbeschouwing, Reizen en Filosofie is een spirituele doorgroei met ongekende mogelijkheden tot studie en reizen.
Over het algemeen is 2022 voor de Ram een ​​stormachtig, maar productief jaar.
Aan het begin van 2022 is er duidelijke verschuiving te zien van het materiële naar meer spirituele zaken. Deze verhoogde intuïtieve waarneming en perceptie wordt sterker wanneer Jupiter vanaf 11 mei 2022 het teken Ram betreedt.
Door de invloed van Saturnus in Waterman in jouw elfde Huis van Maatschappelijke Betrokkenheid ligt de focus voor Ram in 2022 ook op verantwoordelijkheid binnen sociale netwerken. Saturnus in Waterman in 2022 is een test hoeveel verantwoordelijkheid je bereid bent te aanvaarden voor je vrienden of sociale groep. Eind 2022 verschuift het leven van Ram van het sociale weer naar het spirituele wanneer Jupiter zich weer aansluit bij Neptunus in Vissen.

Liefde en Relaties
De Zon vormt op 9 januari 2022 een conjunctie met Venus, jouw planeet van Relaties.
Het jaar begint dus liefdevol met veel genegenheid en positieve vibes, fysieke en seksuele aantrekkingskracht. Venus retrograde in Steenbok tot 28 januari 2022 kan een ook complexe periode zijn door de terugkeer van een ex-geliefde.
Op 17 februari 2022 staan jouw planeet Mars en Venus conjunct en dan is Ram misschien te veeleisend in een relatie en dat kan de oorzaak zijn van onvrede, een laat Valentijnscadeautje of iemand zoekt liefdevolle steun.
De invloed van Mars, Venus en Pluto in Steenbok kan aan het begin van maart 2022 van invloed zijn op een romance op het werk. Tijdens deze periode zoekt Ram afleiding en dan is de verleiding groot! Vanaf 7 maart 2022 tot 5 april 2022 dendert Mars door het Huis van Vriendschappen en Sociale Betrokkenheid en dat is een prima periode voor zelfexpressie en te ontdekken wie of wat jou gelukkig en compleet maakt. Een langdurige vriendschap kan uitgroeien tot een romantische relatie. Venus Conjunct Saturnus op 28 maart 2022 laat zien wat vrienden hebben bereikt en of jouw ideeën en plannen wel realistisch zijn (geweest).
Na 6 april 2022 tot begin mei 2022 dompelt Venus zich onder in het 12e Huis van Kosmisch Bewustzijn. Ram trekt zich terug om na te denken, uit te zoeken en ontdekken wat geluk betekent en hoe je geluk kunt ervaren. Op 14 april 2022 verhoogt de conjunctie van Jupiter en Neptunus in Vissen de intuïtieve vermogens van Ram. Ram krijgt daarmee een voorsprong in zakelijke onderhandelingen en spirituele- en algemene levensaangelegenheden.
Vanaf 3 mei tot 28 mei 2022 reist Venus door Ram en ook Jupiter gaat vanaf 11 mei 2022 door Ram reizen. Tijdens deze periode van logische beredenering komen positieve veranderingen in liefdesrelaties, goede periode om te daten, ook voor erkenning, wederzijdse gedeelde interesses, reizen, een periode om van te genieten.
Het begin van de zomer van 2022 is een gunstige periode voor het versterken van liefdesbanden zoals met een romantische reis, verloving of huwelijk of het doen van een belofte.
Met Mercurius in Leeuw (Huis van Liefde) vanaf 20 juli 2022 gaat het over liefde en relaties en staat Ram open voor een nieuwe liefde, gesteund door de Zon in Leeuw vanaf 23 juli 2022.
Venus en Mars staan in de laatste week van juli 2022 vierkant op elkaar en daardoor kan er een conflict ontstaan tussen hoofd en hart.
De periode 12 augustus tot 5 september 2022 is een gunstige periode om op reis te gaan met Venus in Leeuw. Vanaf 27 augustus tot 29 oktober 2022 worden relaties serieuzer met Mercurius in Weegschaal (Huis van Relaties), gevolgd door de Zon en Venus op respectievelijk 23 en 29 september 2022. Aan het eind van augustus 2021 staat Venus tegenover de retrograde Saturnus in Waterman en dat kan duiden op kloof tussen partijen, een bekoeling of time-out in een relatie.
Vooral in de herfstmaanden kan dat het geval zijn en kan Ram een geliefde onder druk zetten. Vanaf eind oktober 2022 tot medio november 2022 breekt een spannende en intense periode aan met Venus, de Zon en Mercurius in Schorpioen (8e Huis). Door open en eerlijk te praten over je verlangens en deze niet geheim te houden, kunnen wensen eindelijk worden vervuld!
Tegen 11 november 2022 staat de Zon in Schorpioen vierkant op Saturnus in Waterman. Deze periode voelt ingetogen, een tijd van frustratie en teleurstelling wanneer niet aan emotionele verlangens wordt voldaan of gevoelens niet worden gedeeld.
Zeker in het najaar van 2022 kan dat het geval zijn. Eind oktober 2022 tot half november 2022 duidt op een spannende en intense periode met Venus, de Zon en Mercurius in Schorpioen (8e Huis). Door open en eerlijk over je verlangens te praten en deze niet geheim te houden, kunnen wensen eindelijk worden vervuld. Wanneer in de eerste helft van december 2022 Mercurius en Venus vierkant op Jupiter in Vissen staan kunnen gemoederen hoog oplopen. Wees geduldig, want Venus maakt net voor Kerst 2022 op 22 december 2022 een veelbelovend en liefdevol driehoeksaspect naar Uranus in Stier.

Carrière
Het jaar 2022 laat gunstige resultaten zien voor de Ram die werkzaam is in de sport in de culturele wereld of in het hoger onderwijs. Ondanks wat moeilijkheden zal het gedurende het jaar mogelijk zijn om succesvol te zijn en te leren van fouten uit het verleden.
Het begin van 2022 laat voor Ram een sterke planetaire kracht van vooruitgang zien in de carrièresector en deze boost zorgt ervoor dat je genoeg energie hebt om carrièredoelen dit jaar te behalen.
Met Venus retrograde Steenbok tot eind januari 2022 voelt Ram zich aangetrokken tot invloedrijke en oudere personen zoals een mentor om vooruitgang te boeken in je carrière, maar het kan ook een romantische en passionele relatie zijn met iemand met een sociale status en goede connecties. Mercurius in Waterman gaat retrograde vanaf 14 januari 2022 waardoor Ram terughoudend moet zijn zakelijke transacties totdat voorwaarden duidelijk zijn, maar biedt gelegenheid om collectieve projecten te evalueren voordat deze worden gepresenteerd.
De retrograde Venus gaat vanaf 29 januari 2022 weer direct in Steenbok en daardoor wordt de balans hersteld met zakelijke partnerschappen en privé relaties.
Mars, de heerser van Ram, dendert van 24 januari tot 6 maart 2022 door Steenbok (Huis van Carrière) om professionele doelstellingen extra kracht te geven, maar Ram kan dan door de sterke ambitie te maken krijgen met tegenwerking en rivaliteit.
Door Venus conjunct Mars in Steenbok op 16 februari 2022 kan een passionele relatie ontstaan op het werk, ook kunnen er veelbelovende en winstgevende zakelijke verbintenissen worden gevormd. Vanaf 15 februari 2022 wordt het groene licht gegeven voor projecten.
Vanaf 7 maart 2022 tot 15 april 2022 geven Mars en Venus in Waterman een speciale boost aan sociale netwerken. Van 28 maart tot 11 april 2022 heeft Mercurius in Ram een gunstig effect op het nemen van rationele beslissingen over werk en creatieve processen. Met de invloed van Mercurius in Tweelingen eind april tot medio mei 2022 laat Ram zich luid en duidelijk horen!
Venus Conjunct Saturnus in Waterman op 29 maart 2022 laat zien carrièredoelen realistisch waren of niet. Ram krijgt vanaf februari 2026 een nieuwe kans met een gloednieuwe cyclus van Saturnus door Ram. Op 5 april 2022 zet Mars conjunct Saturnus in Waterman de Ram kracht bij en kan ook Ram waardevolle lessen leren.
Van 16 april en 24 mei 2022 met Mars in Vissen is het raadzaam om een (spirituele) pauze in te lassen om alles te overdenken, zoals een korte vakantie, naar een bezinningsoord of retraite. Ram kan te maken krijgen met nalatigheid, concentratieproblemen en onoplettendheid. Met Jupiter in Ram vanaf 11 mei 2022 krijgt Ram zelfvertrouwen en maakt een ijzersterke indruk wanneer je op zoek bent naar een baan of voor een reclamecampagne, een doorbraak of wanneer je de concurrentie te slim af wil zijn. Saturnus, de planeet van je carrière, is van 4 juni tot 22 oktober 2022 retrograde (Huis van Sociale Betrokkenheid) en ook retrograde Jupiter vanaf 27 juli 2022 trekt echter aan de rem waardoor Ram zich minder zelfverzekerd voelt en sociale verplichtingen in twijfel trekt. In het sociale netwerk van Ram kunnen er verstoringen zijn. Dit is een periode om onafgemaakte zaken af te werken of afstand te nemen om op adem te komen.
Van 5 augustus tot 29 september 2022 met Mercurius door Maagd, de Zon vanaf 24 augustus en Venus vanaf 6 september 2022 maakt de periode tot eind september 2022 een geweldige zakelijke periode! Het gaat dan voornamelijk over kwaliteit en vaardigheden van Ram, dus zet je beste beentje voor. De transit van Mars door Tweelingen vanaf 21 augustus 2021 tot maar liefst 25 maart 2023 (vanaf 30 oktober 2022 tot 11 januari 2023 retrograde) stelt Ram in staat om heel andere dingen te doen, zoals reizen maken of een studie volgen om je horizon te verbreden voor de toekomst. De retrograde Jupiter in Vissen vanaf 29 oktober 2022 laat een terugkeer zien naar de tekentafel of vorm van heroriëntatie. Wanneer Jupiter vanaf 23 november 2022 weer direct gaat en vooral vanaf 21 december 2022 wordt het vertrouwen hersteld. Ram krijgt het weer druk met werk, zakenreizen en deelname aan sociale en culturele evenementen.

Financiën
Ook in 2022 blijft Uranus in Stier in het Huis van Financiën. De zevenjarige reis van Uranus in Stier in jouw geldsector kan tot april 2026 leiden tot veranderingen in je financiële leven, zoals meer structuur en zekerheid. In deze jaren komen inkomsten vanuit een andere bron of wordt geld verdiend door bijvoorbeeld technologie, een samenwerkingsverband of maatschappelijk doel.
In 2022 komt Ram echter wel voor aanzienlijke uitgaven te staan. Er wordt geld uitgegeven aan entertainment en plezier, niet noodzakelijke aankopen, investeringen, leningen en giften aan sociale contacten. Het uitgavenpatroon leidt waarschijnlijk niet tot ernstige financiële problemen, want er komt genoeg geld binnen. Toch moet Ram voorzorgsmaatregelen nemen, uitgaven bijhouden, aankopen plannen, geld te sparen of investeren in edele metalen.
Het jaar 2022 laat over het algemeen een stabiel beeld zien.
Mercurius in Waterman vanaf 3 januari 2022 en de Zon vanaf 21 januari 2022 laten met een veelbelovend financieel geluid horen. Vooral zelfstandig ondernemers profiteren van deze stabiele energie.
In april 2022 is er door de invloed van Uranus in Stier onverwachte winst mogelijk.
De Maansverduistering in Schorpioen van 16 mei 2022 valt in het Huis van Gedeelde Financiën en deze gebeurtenis kan een louterende periode zijn van nieuwe inzichten en een groter zelfinzicht wat weer ten goede komt aan je sociale kring.
De retrograde Uranus in Stier vanaf 24 augustus 2022 tot 21 januari 2023 kan leiden tot vertragingen over eerder genomen financiële beslissingen die om een oplossing vragen. Ram merkt dat het tijd wordt om anders met geld om te gaan of dat er nieuwe manieren moeten worden gevonden om geld te verdienen. Geld kan snel en onverwacht binnenkomen en net zo snel opgaan. Ram moet scherp blijven en een stap voor zijn op wat er gaande is, niet alleen in de eigen portemonnee, maar de economie volgen en waar het algemeen naartoe gaat.
In de zomer van 2022 mag Ram vanaf 6 juli tot 20 augustus 2022 met Mars in Stier rekenen op de teruggave van gelden of aanzienlijke inkomsten via sponsors.
Aan het eind van oktober 2022 reizen Mercurius, Venus en de Zon door Schorpioen en dan komt er meer geld binnen door loonsverhoging, kapitaalinjectie in de vorm van zakelijke lening, investering, bonussen en het terugbetalen van schulden, tegemoetkoming of erfenis. Deze invloed blijft tot eind november 2022.
De Maansverduistering in Stier van 8 november 2022 kan een periode van loutering zijn, een karmische les om te leren hoe financiën op een veel meer gestructureerde manier kunnen worden beheerd. Vanaf december 2022 moet Ram de financiën heel goed in de gaten houden.
Na 21 december 2022 komt er door Jupiter in Ram verbetering in de financiële situatie voor de Ram. Door de invloed van de Grote Weldoener Jupiter in Ram mag Ram rekenen op een financiële meevaller, beloning, schenking, verkoop van een huis of loterij.
En is dat geen geweldige afsluiter van 2022?

Familie en Huis
In de eerste helft van 2022 zijn er geen directe planeetinvloeden voor Familie en Huis, dus een rustige periode voor de Ram.
De maand mei 2022 is een actieve maand van gezelligheid met de aanwezigheid van Venus, Jupiter en Mars in Ram. Een gunstige maand voor samenzijn met dierbaren en voor het ontvangen van gasten, kinderen, contact met buren en de directe omgeving.
De zomer van 2022 laat voornamelijk onderhoud zien aan het huis, huishoudelijke klusjes, storingen aan apparatuur en reparaties op en om het huis en tuin.
De zomer van 2022 is ook de periode bij uitstek om tijd met familie in de natuur door te brengen, reizen om dierbaren te bezoeken en fysieke en financiële hulp te bieden aan oudere familieleden.
Tussen 21 juni en 19 juli 2022 reist de Zon door Kreeft en dan zijn er uitgaven op het gebied van vaste activa zoals onroerend goed en voertuigen. Een gunstige periode om te investeren in onroerend goed of het huis zelf in de verkoop te zetten.
In de tweede helft van 2022 zijn er geschillen tussen familieleden, bijvoorbeeld bij de verdeling van eigendom, erfenis of verkoop of aankoop van onroerend goed of over de opvoeding en scholing van pubers en oudere kinderen. Het is mogelijk dat hulp moet worden gezocht bij verantwoordelijke autoriteiten wat voor het kind de beste oplossing zal zijn.
Van 22 juni tot 22 juli reist de Zon door Kreeft en tijdens deze periode wordt de focus gelegd naar het thuis willen zijn, je gezin, familie en veilige thuishaven of nadenken hoe een stabiele gezinsomgeving zou moeten zijn. Een gunstige periode om op zoek te gaan naar je verleden, lang uitgestelde reparaties uit te voeren of het huis te renoveren, nadenken over verhuizen, of zelfs het kopen van een huis of appartement of het financieel veiligstellen van pensioen.
Vanaf 19 juli 2022 tot 11 augustus 2022 reist Venus door Kreeft en dat is een gunstige periode om het huis een make-over te geven. Creatieve betrokkenheid zijn bij dit proces geeft Ram tegelijkertijd ook veel emotionele voldoening.
Pluto is sinds 2008 in Steenbok en zal vanaf januari 2024 door Waterman reizen. Een periode van tweeëntwintig jaar wordt dan afgesloten van psychologische trauma’s die verband houden met je moeder, moederschap, ouderlijke problemen en gezagsdragers. Voor die tijd moet alles zijn opgelost en ingelost.

Gezondheid
Het jaar 2022 is een druk en hectisch jaar voor Ram waarbij een groot beroep wordt gedaan op uithoudingsvermogen en levensstijl. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen door buiten te wandelen en minder tijd achter de computer door te brengen.
Zorg voor voldoende slaap en blijf niet te lang doorwerken met als gevolg slapeloosheid en prikkelbaarheid.
Voor het jaar 2022 zijn er geen directe nadelige aspecten voor de Ram, maar luchtwegen, gezichtsvermogen, gehoor, spijsverteringsorganen en onderste ledematen kunnen gevoelig zijn in 2022.
Wel is en blijft het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en onderzoeken en behandelingsprocedures af te stemmen met een behandelend arts. Ga niet zelf dokteren en blijf niet te lang met klachten rondlopen.
Aan het begin van 2022 verlaat de Zuidknoop het teken Boogschutter en dat voelt alsof er karma is ingelost en dat voelt goed. Om dat gevoel vast te houden moet Ram wel in beweging blijven door veel fysieke beweging en door te reizen.
Tot 10 mei 2022 reist Jupiter tijdelijk door Vissen (12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn). De Zon reist samen met Jupiter van 19 februari tot 21 maart 2022 door Vissen (12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn) en deze samenstand activeert je intuïtieve en spirituele vermogens. De eerste vijf maanden van 2022 zijn als een helende reis voor Ram, een perfecte periode om een vakantie of zielenreis te plannen, ook voor een spirituele cursus, retraite of een vorm van therapie of je in te zetten voor humanitaire doelen en kwetsbare groepen.
Op 12 april 2022 is er een belangrijke conjunctie van Jupiter en Neptunus in Vissen. (12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn). Deze samenstand leidt Ram tot eind mei 2022 langs spirituele wegen van groei door deel te nemen aan liefdadigheidsacties, zelfreflectie, yoga, meditatie en andere spirituele vorm van therapie.
De meest gunstige periode voor een medische behandeling is augustus en de eerste helft van september 2022 met de Zon in Maagd.
De transit van de Zon in Schorpioen vanaf 23 oktober tot 22 november 2022 is een periode van zelftransformatie. Tijdens deze periode moeten wel oude negatieve gewoonten en conditionering worden losgelaten.

Advies
De heersende planeet van Ram is Mars. Met Mars vanaf eind mei tot begin juli 2022 door Ram is de meest productieve, maar ook de meest vruchtbaar en veelbewogen periode van 2022.
Natuurlijk zijn ingrijpende veranderingen niet te vermijden, maar zo is het leven.
Pluto in Steenbok blijft nog tot begin 2024 tot omwenteling zorgen in je carrièrezone. Deze periode vanaf 2008 tot 2024 kan ook een reis zijn waarin psychologische trauma’s die verband houden met opvoeding, gezagsdragers, leidinggevenden, moeder of moederschap zijn opgelost, geheeld of bijna ten einde zijn gekomen.
Voor de Ram komt in 2024 een nieuw begin zoals het einde van een langdurige baan, pensioen en een hele nieuwe carrière!
Het jaar 2022 is het jaar van werk en ambitie voor de Ram. Niet alles draait om werk, vergeet dat niet. Hou rekening met afgunst en jaloezie. De lente en zomer 2022 zien er het beste uit voor de Ram.
De lente van 2022 is gevuld met aangename romantische momenten, misschien een nieuwe liefde. Het is goed om tijd te besteden aan ontspanning en aan de liefde en gezellig samenzijn met vrienden, familieleden en gezinskwesties.
De zomer van 2022 legt de focus op het huis, kinderen en de gezondheid.
Vanaf augustus en de herfst van 2022 komt de tijd van ontspanning, van reizen en hobby’s. Pas op met overhaaste acties kunnen de toekomst negatief beïnvloeden.
De herfst van 2022 moet Ram een stapje terug doen. Niet alles draait om werk en geld verdienen. Wat is er belangrijker om even afstand te doen van de ratrace om te doen wat je hart je ingeeft?
In december is er een kans op een onverwachte ontwikkeling van gebeurtenissen, een onverwachte vreugde.
Jupiter in Ram heeft vanaf 21 december 2022 een verrassing in petto!

error: Content is protected !!