Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2022

Welkom in 2022!

We zijn inmiddels aangeland in 2022, het jaar van de Tijger! jaarhoroscoop

Het jaar 2022 maakt deel uit van een nieuwe ontwikkelingscyclus van 20 jaar, dat zal duren tot 2040.
We bevinden ons als samenleving nog steeds in het oog van de storm, het proces van geboorte van een nieuwe wereld. Het Waterman Tijdperk.
Een pijnlijk geboorteproces van enorme transitie en transformatie van bewustzijn dat de weg vrijmaakt naar een betere toekomst. Het Waterman Tijdperk brengt een verschuiving in hoe we met elkaar omgaan zoals een waardering van het potentieel van het individu en niet meer van bezit, geld en status.

Het jaar 2022 zal het laatste volledige jaar zijn met Pluto in Steenbok, voordat deze vanaf 24 maart 2023 tot 11 juni 2023 tijdelijk van Waterman proeft.

Volgens de numerologie is het jaar 2022 verbonden met het getal 6.
Het getal 6 is symbool van verlangen en toewijding vanuit het hart, van onvoorwaardelijke liefde, tolerantie en het vermogen om elkaar te ondersteunen, te koesteren en te genezen.
Het getal 6 is een baken van hoop om met hart en ziel er voor anderen te zijn met het bewustzijn dat eigen behoeften net zo belangrijk zijn als die van anderen.
Naast de collectieve trilling geldt ook in interpersoonlijke relaties dat liefde, delen, vrijgevigheid en welwillendheid centraal staan om de uitdagingen van 2022 het hoofd te kunnen bieden.

In 2022 zullen de elementen WATER en AARDE bepalend zijn.
Het WATER-element symboliseert het collectief onbewuste, waardoor we meer ontvankelijk zijn voor wat verborgen is of wat zich achter de schermen afspeelt.
Het element AARDE symboliseert stabiliteit, duurzaamheid, verankering, maar ook beperkingen, en blokkades.
Op aards niveau krijgen we hierdoor in 2022 te maken met gebrek aan drinkwater, schaarste van brandstof en grondstoffen, tekorten en beperkingen op grote schaal, maar met een toename van extreme weersomstandigheden zoals orkanen en overstromingen.
Geduld, doorzettingsvermogen en grote vastberadenheid zijn noodzakelijk om in 2022 vooruitgang te boeken.

Het jaar 2022 is grofweg te verdelen is twee verschillende perioden: een relatief rustige eerste helft van het jaar en een meer volatiele tweede helft van 2022 van opzienbarende gebeurtenissen en gespannen internationale betrekkingen, van virussen tot crisis en oorlogen.

De grote Weldoener Jupiter in Vissen staat voor spiritualiteit en genezing en met de nieuwe heilzame cyclus van Jupiter met Neptunus in Vissen zien we in de eerste helft van 2022 een hernieuwde opleving van alternatieve en holistische geneeswijzen, het legaliseren van sommige drugsgrote ontwikkelingen op het gebied van de geneeskunde, kunst, film, muziekproducties, 3D technologie, virtual reality en ruimtevaart, maar ook aandacht voor de eigen psyche en spirituele ontwikkeling.
Deze zeldzaam mooie transit van Jupiter in Vissen met Neptunus voelt als een planetair cadeau en is de poort naar een optimistische periode om vooruit te plannen en aan nieuwe projecten te werken.
Op grotere schaal mogen we deze heilzame samenzang van Jupiter en Neptunus in Vissen zien als een duw in de goede richting.

Door Uranus in Stier zien we in de eerste helft van 2022 de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, virtual reality, nieuwe technologieën, ontwikkelingen in de voedselconsumptie, schone energie zoals nog meer windmolens en zonnepanelen en de versnelling van de transitie naar elektrisch rijden.
Belangrijke economische en sociale hervormingen zullen in het voorjaar van 2022 worden doorgevoerd zoals de digitalisering van geld, bitcoin, cryptocurrencies, verdere groei van online shoppen en online transacties.

De overdadige invloed van Jupiter in Vissen kan echter ook leiden tot een enorme toestroom van vluchtelingen in 2022 als gevolg van oorlog, religieus fanatisme en wereldwijde conflicten.
In 2022 zullen we door de invloed van Uranus in Stier getuige zijn van de verstrekkende gevolgen van klimaatverandering zoals versnelling van ontdooiing van de ijskappen, stijgend zeewater, opwarming en verzuring van oceanen, meer neerslag, frequentere natuurrampen (cyclonen, tyfoons, orkanen (ook in Europa), bosbranden, vulkanische activiteit, aardbevingen en een toenemende schaarste aan voedsel en schoon water, nieuwe pandemieën, grote overstromingen en droogtes, verlies van biodiversiteit, structurele veranderingen in ecosystemen met ecologische en economische verliezen.

Uranus reist sinds medio mei 2018 door Stier en blijft daar tot 26 april 2026. De laatste cyclus van Uranus in Stier was 84 jaar geleden tijdens de Krimoorlog en de Tweede Wereldoorlog.
Ook in 2022 zien we de geschiedenis zich herhalen door oplopende militaire spanningen en politieke chaos voornamelijk in landen met economische instabiliteit. Voornamelijk in de tweede helft van 2022 ontstaat een explosieve sfeer en kunnen er gewapende conflicten zijn waardoor de positie van de NAVO verder wordt verzwakt.

Oude machtsstructuren in de wereld transformeren en nieuwe allianties worden gevormd.
De sterke economische invloed van de Verenigde Staten van Amerika, China en Rusland blijft zeker tot 2023 of 2024.
Tegen de tijd dat Uranus het teken Tweelingen binnentreedt medio 2025 zal het oude systeem van wereldwijde bank- en handelsactiviteiten volledig zijn verdwenen. Het monetaire systeem zal tijdens deze jaren totaal veranderen en meer hightech worden.

Een nieuwe economische recessie of ineenstorting kan het einde betekenen van contant geld of het verdwijnen van de euro zoals het ontwikkelen van alternatieve valuta.
Wanneer Pluto vanaf 2025 door Waterman zal reizen, is de wereld definitief veranderd.
China zal dan financieel en economisch de grootmacht zijn. Vanaf januari 2020 wordt dit proces al in gang gezet. De oppositie Saturnus in in Leeuw en Pluto in Waterman in 2035 laat een heel andere machtsstructuur in de wereld zien.
Mercurius retrograde in Waterman van 14 januari 2022 teruglopend naar Steenbok vanaf 17 januari 2022 tot 3 februari 2022 kan de aanleiding zijn van politieke chaos en van vertraging met teamsport evenementen en dat kan te maken hebben met de opleving van COVID-19 besmettingen aan het eind van 2021.

De verschuiving medio januari 2022 van de Maansknopen van de Beweeglijke polariteit Tweelingen/Boogschutter naar de Vaste polariteit Stier/Schorpioen legt de focus in 2022 op economie en schaarste.
De cycli van de Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.
De Verduisteringen van 2022 verschuiven dus ook naar de as Stier/Schorpioen.
Deze ontwikkeling houdt in dat tastbare vanzelfsprekendheid moet worden losgelaten en dat economische offers moeten worden gebracht om de toekomst veilig te stellen.
Met deze energie moeten we ons richten op “wat zou kunnen zijn” in plaats van op “wat is”, door gemakzucht en hebzucht los te laten en tevreden zijn met wat er is.

Na een volledige cyclus van 246 jaar zal Pluto in Steenbok op rond 19 februari 2022 en rond 30 december 2022 terugkeren naar de graden stand zoals deze was positie als op 4 juli 1776.
Op die dag in 1776 nam het Nationaal Congres namelijk de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aan en dat was het officiële begin van de Amerikaanse natie.
De krachtige eerste Pluto Return kan leiden tot diepgaande en blijvende veranderingen in de manier waarop het land wordt bestuurd en daagt de VS uit om hun duistere kant onder ogen te zien en elke vorm van corruptie aan de kaak te stellen. Het verleden moet worden getransformeerd om een betere toekomst te kunnen garanderen. De invloed van de Pluto Return kan wel tot 2028 duren. In die jaren zien we de USA veranderen door een verschuiving in de overheidsstructuur waardoor de krachtdynamiek opnieuw in evenwicht wordt gebracht op weg naar een evenwichtiger, eerlijker en rechtvaardiger land.
Pluto bevindt zich al op de laatste karmische graden van Steenbok (van 24º naar 27º) en de evolutionaire krachten van Pluto breken het oude systeem steeds verder af.
De invloedssfeer van de komende Pluto Return voor Amerika is al duidelijk merkbaar gezien de Plutonische effecten van collectieve woede na honderden jaren van raciale ongelijkheid en diepgaande economische uitdagingen.
Het drijvende principe achter Pluto is dat van hervorming, of de “drang om te zuiveren” om te veranderen wat als schadelijk en destructief wordt beschouwd of is geworden.
Om de “zuivering” concreet te maken is Amerika bezig met grote projecten om met name de bestaande infrastructuur te verbeteren. Om het beter te maken, moeten bestaande structuren (zowel fysiek als ideologisch) worden afgebroken en vernietigd om de weg vrij te maken voor “wedergeboorte”. Door de Pluto Return in de horoscoop van de Verenigde Staten kan in 2022 de invloed van de republikeinen sterker worden en daarmee zal ook de invloed van voormalig president Donald Trump toenemen.

Hoewel de historische Saturnus/Pluto conjunctie in Steenbok van begin 2020 achter ons ligt, zijn de maatschappelijke, economische en politieke stofwolken als gevolg van deze samenstand, nog lang niet opgetrokken.
De Saturnus-Pluto-conjunctie in Steenbok is een 33-jarige cyclus die de wereld van het bedrijfsleven, de politiek, macht en autoriteit volledig opnieuw zal opbouwen en herstructureren.

Op de puinhopen van de kapitalistische ineenstorting wordt een rechtvaardiger en technologisch geavanceerde wereld opgebouwd.
Wereldwijde samenwerking en innovatie worden de pijlers onder onze nieuwe wereld.
In de tweede helft van maart 2022 (exact op 23 maart 2022) hebben we te maken met het eerste vierkant tussen Mars in Waterman en Uranus in Stier. Mars, de belichaming van mannelijke energie vierkant de onvoorspelbare Uranus in het onverzettelijke Stier kan de grote wake-up call zijn van 2022.

De gedeeltelijke Zonsverduistering van 30 april 2022 in Stier is conjunct Uranus en Saturnus en vierkant de Noordermaansknoop en de totale Maansverduistering in Schorpioen van 16 mei 2022 staat vierkant op Saturnus en sextiel Pluto in Steenbok. Deze kosmische gebeurtenissen gaan over het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor anderen wanneer deze dat niet willen of kunnen.
De Maansverduistering in Stier van 19 november 2021 was de eerste van een serie van vier Verduisteringen in Stier, de volgende is de Zonsverduistering op 30 april 2022, daarna de Totale Maansverduistering in Stier op 8 november 2022 en gevolgd door een Gedeeltelijke Maansverduistering in Stier op 28 oktober 2023.
Stier regeert geld, bezittingen, wereldwijde valuta, aandelenmarkten, procedures en structuren, vastgoedmarkten, dus hou dan rekening met grote opschudding tijdens deze Verduisteringen, want gebouwen, financiële instellingen en zelfs regeringen kunnen letterlijk op hun grondvesten schudden.

Het jaar 2022 verloopt in een golfbeweging van periodes van relatieve rust en schijnbare stabiliteit
naar turbulente ontwikkelingen zoals extreme weersomstandigheden, sterke inflatie, stijgende voedselprijzen, schaarste, financiële ineenstorting en ecologische verliezen in de tweede helft van 2022, vooral vanaf medio mei 2022 wanneer Jupiter de overstap maakt naar het vurige Ram tot eind oktober 2022.

Vanaf medio mei 2022 moet door de invloed van Jupiter in Ram rekening worden gehouden met inflatie en renteverhogingen, verdere stijgende kosten van levensonderhoud, vervoer, diensten, nutsvoorzieningen, gezondheidszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hogescholen en universiteiten, grenscontrole en eerstelijnsdiensten.
Jupiter in Ram tot 16 mei 2023 is de periode waarin we beginnen te wennen aan de nieuwe wereld. Ram draagt ​​de energie van een nieuw begin in zich en dit is waar het de komende jaren om draait.

Vanaf 21 augustus 2022 is de hoofdrol weggelegd voor de Rode Strijder Mars in Tweelingen.
Deze volatiele invloed blijft tot 25 maart 2023. Voor de tweede helft van 2022 laat het een periode van crises en oorlogen en nieuwe variaties van infectieziekten zien.

Het stellium van de Noordelijke Maansknoop, Mars en Uranus in Stier maakt van augustus 2022 een bewogen maand van gedwongen keuzes op oplossingen voor wereldse en persoonlijke uitdagingen die door de aard van Stier verweven zijn met financiële ontwikkelingen, voedselvoorziening en natuurlijke hulpbronnen.

Met Saturnus in Waterman in het element Lucht zien we de energietransitie in haar volle omvang, zoals elektrische of waterstof aangedreven auto’s met geen uitlaat, het elektriciteitsnet aangedreven door nieuwe energie, waarbij elk huishouden stroom genereert via eigen zonnepanelen en windmolens. Over een paar jaar stopt de verkoop van diesel- of benzineauto’s. Vervuiling van de lucht zal radicaal zal verminderen, maar dat betekent niet dat maar het proces wordt vertraagd, maar wordt beheersbaar.

Het laatste ontwrichtende vierkant tussen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier van oktober 2022 kan vooral door de invloed van de Noordknoop in Stier leiden tot financiële en politieke wrijving. Het katalytisch vierkant van Saturnus in Waterman met Uranus in Stier heeft de wereld in 2021 (exact was dat op 17 februari 2021,14 juni 2021 en 24 december 2021) voor een voldongen feit gesteld dat de oude wereld voorbij is en dat ruimte moet worden geboden aan blijvende sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang.
Saturnus wil zekerheid en Uranus wil verandering, dus het vierkant stelt ons voor de laatste keer voor de keuze: standvastig vasthouden aan wat was of helemaal opnieuw beginnen?
Het thema van deze laatste transit zal zijn: verzet tegen alles wat de mensheid niet meer dient, voor nu en in de toekomst.
Wat kunnen we verwachten? Er komt geld van de overheid ter ondersteuning van degenen die geen baan meer hebben, investeringen in infrastructuurprojecten zoals laadstations voor elektrische voertuigen, cyber currency, kunstmatige vleesvervangers om klimaatverandering tegen te gaan en meer thuiswerken en scholing via internetverbinding.
De wereld verandert exponentieel en alles gaat sneller dan je denkt.
Het laatste Saturnus vierkant Uranus is als een kosmische storm die de weg baant naar een productieve en innovatieve toekomst.
Er is geen ontkomen aan, het kan niet meer doorgaan zoals voorheen.

De gedeeltelijke Zonsverduistering in Schorpioen van 25 oktober 2022 kan met het retrograde gaan van Mars in Tweelingen vierkant Neptunus in Vissen en het allerlaatste vierkant Saturnus in Waterman/Uranus in Stier een beslissend moment zijn in de Amerikaanse geschiedenis, want dit zijn planetaire overeenkomsten zoals deze bijna zestig jaar geleden waren in 1963, toen President J.F. Kennedy werd vermoord.
Met het direct gaan van Mars in Tweelingen op 11 januari 2023 (op de kritische graad 8º Tweelingen) kan de geschiedenis zich zo maar eens herhalen.

De retrograde Jupiter keert vanaf 30 oktober 2022 van Ram weer terug naar Vissen.
De heilzame invloed van begin 2022 zal dan globaal gezien minder zijn, omdat het effect van deze retrograde meer intern zal zijn.
Het wordt een periode van overdenken en herstel in aanloop naar 2023.

Op 8 november 2022 is er een Totale Maansverduistering op 16º56 in Stier en deze is weer conjunct de hervormer Uranus in Stier. In de komende twee jaar kan deze Verduisteringscyclus leiden naar grote verschuivingen rond inkomen, werk, innerlijke transformaties, moraal en waarden, schoonheid, kunst, liefde, huwelijk en seksualiteit. Stier regeert geld, bezittingen, wereldwijde valuta, aandelenmarkten, procedures en structuren, vastgoedmarkten.
Zoals ik al eerder schreef moeten we dan weer rekening houden met een periode van enorme veranderingen en opschudding, waarbij gebouwen en zelfs regeringen letterlijk op hun grondvesten gaan schudden.

Wanneer vanaf medio 2023 de stofwolken van deze Maansverduistering zijn opgetrokken, zal de wereld totaal veranderd zijn.

Vanwege de wereldwijde crisis waarin we verkeren, moeten we als samenleving juist nader tot elkaar komen.
We moeten het samen doen op weg naar morgen.

Die morgen zal er alleen komen als wij allemaal de keuze maken om samen te werken en voor onze waarheid gaan staan.

Ik wens al mijn trouwe lezers een veilig en vindingrijk 2022 toe.

error: Content is protected !!