Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Oktober 2017

De Herfstmaand oktober 2017 laat een beeld zien van onrust en berusting.
Dit alles heeft te maken met de naweeën van de oppositie tussen Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram. Onze Grote Weldoener Jupiter in Weegschaal opposiet de revolutionaire Uranus in Ram heeft de wereld wakker geschud.
De tegenstelling Uranus in Ram en Jupiter in Weegschaal heeft ons in de periode van december 2016 tot eind september 2017 bevrijd van beperkende relationele ketenen en heeft ons geïnspireerd om belangrijke veranderingen door te voeren in ons leven. 
Het evolutionaire karakter van deze oppositie heeft geleid tot plotselinge veranderingen of heeft een schok teweeg gebracht met veranderingen die we niet hadden verwacht.
Alles wat in deze periode plaats heeft gevonden en wat nog zal gaan plaatsvinden ligt buiten onze controle. De gebeurtenissen gebeuren gewoon, omdat ze zo bedoeld zijn.
Het beste is om in het moment te blijven, de veranderingen te omarmen en er het allerbeste van te maken.

Oktober 2017 opent sterk met op 5 oktober 2017 de eerste Volle Maan in het vurige Ram, het teken van de Strijder. De eerste Volle Maan na het begin van de astronomische herfst wordt ook wel de Oogstmaan genoemd.
Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Deze maand vindt er een belangrijke energetische verschuiving plaats.
De Grote Weldoener en gasreus Jupiter verlaat het teken Weegschaal en betreedt vanaf 11 oktober 2017 de intense wateren van Schorpioen.
De energie van Jupiter vertegenwoordigt optimisme, groei, vrijgevigheid en overvloed.
De focus verschuift van het relationele vlak (Weegschaal), naar het samen delen op een dieper niveau (Schorpioen).
Jupiter in Schorpioen versterkt, intensiveert, verdiept en verrijkt het collectieve delen.
Het met elkaar delen op fysiek, intellectueel, financiële vlak, maar ook op emotioneel of spiritueel niveau.
Wees niet bang voor al die sterke emoties en gevoelens die ons gaan overspoelen, maar omarm deze intense, passionele emotionele momenten.
In de komende twaalf maanden worden de dingen op een diepgaander niveau gevoeld. We gaan voelen wat we moeten voelen. Dat vraagt Jupiter in Schorpioen van ons.
Met Jupiter in Schorpioen is alles mogelijk als we onze passie volgen zolang het geen obsessie wordt. Dus doelen liggen binnen handbereik!
Jupiter in het intense en gepassioneerde waterteken Schorpioen dwingt ons gevoelens en emoties te doorvoelen en in de ziel te kijken, te leren en te begrijpen om het zielsverlangen in vervulling te laten gaan. Jupiter in Schorpioen leert ons om onze emoties te omarmen en te begrijpen, te vertrouwen op onze intuïtie en gevoelens te gaan en deze op emotioneel en sociaal niveau uit te drukken.
Pluto is verbonden met Schorpioen. Pluto breekt af om weer op te bouwen.
Politiek gezien worden door de invloed van Jupiter in Schorpioen nieuwe structuren gebouwd om het leven te verbeteren. Pluto in Steenbok heeft in de afgelopen jaren veel afgebroken en opnieuw opgebouwd zoals politieke en maatschappelijke hervormingen.
Met Jupiter in Schorpioen is veel mogelijk, maar ook onmogelijk wanneer het verlangen te groot wordt en obsessief gedrag de kop opsteekt. Het tegenovergestelde resultaat ligt dan voor de hand.

Door de invloed van Jupiter in Schorpioen zal er tot 8 november 2018 een opleving zijn in de wereld van de recycling, hergebruik, duurzaamheid en natuurlijke energiebronnen. Beschikbare nieuwe technologieën, klimaattechnologie, recycling, het genereren van natuurlijke energie zoals zonnepanelen, windturbines, innovatieve technologieën en het hergebruik van industriële restproducten zullen wereldwijd een steeds grotere rol gaan innemen.
Recycling zal de sleutel zijn tot een schoner milieu. Voor nu en in de toekomst.

Door de invloed van Jupiter in Schorpioen is er een toename van geweld, escalatie van groeiende spanningen, oorlog, besmettelijke ziekten en natuurrampen zoals grote aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen, modderstromen en tsunami’s.

Schorpioen is verbonden met Pluto. Pluto is de Heerser van de Onderwereld.
Pluto is ook geld en alles wat verborgen is. Dus alles wat zich onder het aardoppervlak bevindt of geheim gehouden is, krijgt de kans om uit te breken.
Maar wat er ook naar boven komt, het zal de vruchtbare lava zijn waaruit we in de komende jaren groei en vernieuwing zullen zien.

Al zal er geen sprake meer zijn van een exact Vierkant tussen Uranus en Pluto, ook in 2017 zijn de stofwolken nog lang niet opgetrokken en zien we de diepgaande gevolgen van het wereldwijde transformele Vierkant tussen Uranus en Pluto dat zich in de jaren 2012 tot 2016 heeft voltrokken.

Op 19 oktober 2017 smelten Zon en Maan samen in Weegschaal en vormen zo de Nieuwe Maan.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website!

Op 27 oktober 2017 vindt er een prachtige samenstand plaats tussen Jupiter en de Zon in Schorpioen.
Een prachtige universele samenstand van geluk en voorspoed. Een dag om te koesteren…!
Iedere wens die op deze dag wordt gedaan heeft grote kans om in vervulling te gaan. Ieder voorstel, ieder nieuw initiatief of een nieuw begin heeft grote kans van slagen.

We sluiten oktober 2017 af met Allerheiligen of Halloween, ook wel All Hallow’s Eve of Samhain genoemd. Het is het rituele Keltische Nieuwjaar! Samhain symboliseert het rustseizoen van het land en markeert zowel het einde als het begin van het nieuwe jaar. Het is het moment wanneer de sluier tussen de wereld van de doden en de levenden zeer ijl is en het mogelijk is om contact te leggen met de andere wereld en de zielen die zijn overgegaan.

Ik wens jullie allemaal een inspirerende oktobermaand toe.

 

error: Content is protected !!