Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose juni 2020

Het jaar 2020, het Jaar van de Rat, is een keerpunt voor de mensheid, een sleuteljaar van krachtige astrologische cycli die vooral de tweede helft van 2020 zullen kleuren met ingrijpende gebeurtenissen. Met maar liefst zes verduisteringen zien we de stuiptrekkingen van de oude wereld, het gevecht tussen de oude en de  nieuwe wereld.

Aan het eind van 2020, op 21 december 2020 valt de historische conjunctie van Saturnus en Jupiter in het teken Waterman, het begin van het Aquariustijdperk. 

In astrologische termen is dit een tijdperk van 2160 jaar dat wordt gemarkeerd door de overgang van de aardas van het ene sterrenbeeld naar het andere, van Vissen naar Waterman.

De afgelopen twintig jaar markeerden het einde van het Vissentijdperk en was de voorbereidende fase voor de Nieuwe Wereld, het Aquariustijdperk.

De samenstand van Saturnus en Pluto in Steenbok aan het begin van januari 2020 heeft inmiddels de wereld voorgoed veranderd. Deze historische bundeling van macht, controle en herstructurering symboliseert door de geschiedenis heen het einde van een tijdperk. 

Het begin van een nieuwe wereldorde.

Wat ooit was, komt niet meer terug. 

Zoals ik in mijn jaarhoroscoop voor 2020 al schreef, “De wereld zal na deze planetaire samensmelting nooit meer hetzelfde zijn en zal worden gesproken van de jaren voor en na 2020”,  net als vóór en na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, gaat het nu over vóór en na de Corona crisis.

Het jaar 2020 kan eigenlijk worden verdeeld in twee verschillende periodes. 

De eerste helft van 2020, dus tot juli 2020, is “relatief rustig”, een tijd van voorbereiding. 

De tweede helft van 2020 wordt lastiger, omdat de Rode planeet Mars in het eigen teken Ram dichter bij de Aarde komt te staan en dat versterkt de vurige kracht van deze planeet. 

De Herfst van 2020 kan een turbulente economische herfst worden.

 

De eerste zomermaand van 2020 biedt ons een uitzonderlijke maand van kracht en hoop, maar ook van uitdagingen, vertraging en verdeeldheid.

Juni 2020 heeft met Mercurius in Kreeft, Mars en Neptunus in Vissen en de Zonsverduistering in Kreeft van 21 juni 2020, een sterk emotionele en gevoelige Water lading.

Daarnaast hebben we deze maand te maken met vele retrograde planeten, waaronder de Venus in Tweelingen, Jupiter, Saturnus, Pluto in Steenbok en in de tweede helft van juni 2020 Mercurius in Kreeft en Neptunus in Vissen. In de komende maanden gaan ook Uranus in Stier en Mars in Ram retrograde. De retrograde planeten weerspiegelen de vertraging op het aardse vlak, dus we moeten voorlopig rekening houden met langdurige vertragingen en herziening in maatschappelijke processen. 

N.B.: Met Saturnus retrograde is het raadzaam om in persoonlijk processen even te wachten, geduld te bewaren, te bezinnen en plannen te maken.

De Saturnus/Pluto conjunctie van januari 2020 krijgt aan het eind van juni 2020 een krachtig vervolg door de tweede conjunctie dit jaar van Jupiter en Pluto in Steenbok. 

Jupiter en Pluto cycli werken op zowel het materiële niveau als het spirituele niveau en weerspiegelen een diep verlangen naar de Waarheid.

De eerste conjunctie van Jupiter/Pluto was op 5 april 2020, de tweede op 30 juni 2020 en de laatste conjunctie op 12 november 2020. Met de tweede exacte Jupiter-Pluto conjunctie krijgen we te maken een nog grotere regeldruk vanuit de overheid en de omslag in ons denken dat uit de Corona crisis voortvloeit. Deze omslag wordt gevoed door de retrograde Saturnus in Waterman. De retrograde Saturnus in Waterman legt de nadruk op het belang van collectieve verantwoordelijkheid en aanpassingsvermogen in deze absurde tijden waarin zoveel van ons allemaal wordt geëist.

Door het “proeven” van Saturnus (de begrenzer) in het maatschappelijk gerichte Waterman sinds eind maart 2020 is onze maatschappij inmiddels onderdeel geworden van de anderhalve meter-maatschappij, het ’nieuwe normaal’ , waar we met zijn allen vorm aan moeten geven.

Teveel macht vanuit de regering verstikt en verdrukt echter de individuele vrijheid en brengt onze privacy nog verder in het geding, zoals een verplicht gebruik van de Corona app of verplichte vaccinatie.

COVID-19 is een drama voor de mensheid en de economische crisis die gaat volgen is een waar slagveld, want de wereldeconomie is sinds de vorige grote crisis van 2008 nooit helemaal hersteld. COVID-19 mag worden gezien als de cruciale trigger van een ongeziene economische en financiële crisis, die de onderliggende en structurele tekortkomingen van de geglobaliseerde economie pijnlijk aan de oppervlakte brengt.

Uiteindelijk zal dit allemaal leiden tot een betere sociale en ecologische wereld voor ons allemaal.

Terug naar juni 2020!

Juni 2020 opent sterk met een conjunctie van de Zon met Venus op 4 juni 2020 en dat is het begin van een nieuwe jaarlijkse cyclus tussen Venus en de Zon.

De retrograde Venus in Tweelingen staat in de eerste week van juni 2020 vierkant op Mars in Vissen en dat is een aanwijzing voor een verwarrende periode, die halverwege de maand zal worden herhaald.

Op 5 juni 2020 is er een ringvormige Maansverduistering op 15º34 in het vurige rijk van Boogschutter, het teken van bewustwording en levensbeschouwing. 

In deze tijd van verwarring en collectieve beperkingen is het goed het leven in het juiste perspectief te blijven zien. Vooral nu gaat het om het vergroten van ons bewustzijn door waakzaam te zijn en waakzaam te blijven!

Lees verder over deze Maansverduistering onder NIEUWS op deze website.

In de tweede week van juni 2020 staat de Zon in Tweelingen vierkant op Mars en Neptunus in Vissen. Het Bewustzijn van de Zon vierkant Mars en de verwarring van Neptunus kan de aanleiding zijn tot een collectief gevoel van ‘leegheid’, zinloosheid, een gebrek aan energie en zinloze acties. Het kan leiden tot verstrooidheid, misverstanden en teleurstellingen.

De exacte conjunctie van Mars met Neptunus in Vissen op 13 juni 2020 is een klassiek astrologisch recept voor (overdreven) enthousiasme, (“wat kan ons overkomen?”), maar ook onbestemde gevoelens, verwarring en angst dat we grip op zaken verliezen. Naast tasten in het duister en het gevaar van onbesuisd gedrag, kan deze conjunctie ook leiden tot een toename van het Coronavirus, een dreiging van terrorisme en een toename van computer hacks, nep-nieuws, phishing, meer angst en wantrouwen. 

Tot 12 juli 2020 worden gedachten gekleurd door emoties en stemmingswisselingen. 

Het zal erg moeilijk om objectief te zijn en te blijven in thema’s die te maken hebben met veiligheid, geborgenheid, familie en gezin. Het is raadzaam om selectief te zijn aan wie en wat we onze aandacht besteden. Met Mercurius retrograde in Kreeft lopen we namelijk het risico om negatieve energie om ons heen op te nemen.

Op 21 juni 2020 bereikt de Zon, het stralende middelpunt aan de hemel, haar hoogste punt op de Kreeftskeerkring en betreedt het Waterteken Kreeft. De langste dag en de kortste nacht. 

Het is Midzomer, de Zomerzonnewende of de Zomer Equinox voor het noordelijk Halfrond. 

Voor het zuidelijk Halfrond betekent deze magische dag het begin van de Winter en de Winter Equinox. Vanaf deze dag worden de dagen op het noordelijk Halfrond langzaam aan weer korter tot aan het moment van de Winterzonnewende op 21 december 2020.

De Zomerzonnewende van 21 juni 2020 valt samen met de Nieuwe Maan. Deze Nieuwe Maan is een ringvormige Zonsverduistering op 0°21 in het kardinale teken Kreeft.

Lees meer over deze Zonsverduistering onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 23 juni 2020 gaat Neptunus in Vissen retrograde. Tot 28 november 2020 kan Neptunus retrograde een vertekende werkelijkheid veroorzaken. Neptunus is onzichtbaar voelbaar. Het Coronavirus is een onzichtbare vijand waartegen strijd wordt gevoerd en dat maakt strijd voeren onmogelijk. In de komende vijf maanden krijgen we te maken met een ongekende stroom van fakenieuws en angstzaaierij. Wat is werkelijkheid?

Terwijl de retrograde ​​Jupiter en Pluto op 24º Steenbok voor de tweede keer dit jaar een conjunctie gaan vormen, is de retrograde Saturnus inmiddels gedaald naar 0º in Waterman. Saturnus zal vanaf 2 juli 2020 tot 17 december 2020 tijdelijk terugkeren in het eigen teken Steenbok. 

Er kan sprake zijn van een opleving van het COVID 19-virus en een aanwijzing dat maatregelen worden weer opgeschroefd en eerder genomen versoepelende maatregelen worden teruggedraaid.

Vanaf 25 juni 2020 is Venus weer direct in Tweelingen. Venus was retrograde vanaf 13 mei 2020.

Venus in Tweelingen is de inspirerende factor om onze levensstijl aan te passen in een turbulente periode. Venus retrograde heeft ons op een andere manier naar relaties laten kijken. 

De directe Venus in Tweelingen helpt om ons sociale leven in evenwicht te brengen. 

Door de invloed van de retrograde Mercurius in Kreeft wordt het echter een wankel evenwicht,  het wordt balanceren tussen introvert en extravert gedrag. Soms zijn we heel gevoelig en nemen we de dingen heel persoonlijk, terwijl we op een ander moment buitengewoon communicatief en sociaal zijn. 

Vanaf 29 juni 2020 tot 6 januari 2021 is de rode Strijder Mars weer thuis in het eigen rijk van Ram. Mars gaat voortvarend van start en weer in het eigen universele kasteel wil Mars met een onbedwingbare energie orde op zaken stellen! Een welverdiende energie-boost. 

Door deze strijdlustige kracht hoog boven ons, ervaren we op Aarde meer moed, initiatief en overtuigingskracht. Mars in Ram wil actie, is strijdlustig en laat zich niet uit het veld slaan of inperken. 

Mars in Ram sextiel de retrograde Saturnus in Waterman aan het begin van deze cyclus van Mars in Ram laat ons het eigen heft in handen nemen met meer kans op demonstraties en tegenkrachten vanuit het collectief. 

Aan de andere kant kunnen er problemen ontstaan, vooral als we bepaalde risico’s onderschatten en betrokken raken bij risicovolle activiteiten en projecten.

Mars in Ram duidt op een hete Zomer van burgerlijke onrust en burgerlijke ongehoorzaamheid. Mars in Ram komt in de tweede helft van 2020 vierkant op de planetaire overmacht in Steenbok te staan en dat laat een tijd van tekorten en financiële ontberingen zien.

Juni 2020 eindigt met een exacte conjunctie tussen de retrograde Jupiter en Pluto in Steenbok. Deze configuratie brengt grote veranderingen en verschuivingen met zich mee. Vooral nu in deze absurde tijd is het zo belangrijk dat we bewust worden dat we samen sterk zijn. De toenemende conjunctie van de Zon en de retrograde Mercurius is Kreeft maakt ons nog meer ontvankelijk voor de energieën van Jupiter en Pluto en de grote veranderingen die we doormaken.

Het begin van deze Zomer van 2020 laat een intense periode zien, maar ook een dynamiek vol van kansen om de astrale energieën in ons voordeel te gebruiken. 

Transformatie zal gezien de uitdagingen niet eenvoudig zijn, maar uiteindelijk komen we er sterker uit.

Ik wil juni 2020 eindigen met een citaat van Marcus Aurelius: 

“Je hebt macht over je geest, niet over de gebeurtenissen buiten jou. 

Besef dit en je zult kracht vinden”.

Allemaal een krachtige en veilige juni maand gewenst.

error: Content is protected !!