Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

 

 

 

 

 

 

Jaarhoroscoop Ram 2021

Algemeen
De totale Zonsverduistering in Boogschutter van 14 december 2020 viel voor Ram in het negende Huis van Levensbeschouwing, Reizen en Filosofie. Een kosmische poort werd geopend en nodigt Ram uit om naar buiten te treden om over persoonlijke grenzen te kijken. Deze opening naar het Hogere is het begin van een spirituele doorgroei als mens met een nieuwe perceptie van het Leven door te studeren en te reizen!
Nu Saturnus en Jupiter het teken Steenbok (Ram’s fundamentele 10e Huis van Carrière) hebben verlaten, is de druk van de ketel voor wat betreft je carrière.
Voor de Ram is het showtime…
Pluto blijft echter tot januari 2024 in Steenbok om de puntjes op de i te zetten. Samenwerking en een goede onderlinge verstandhouding blijft de sleutel tot succes.
De Noordknoop in Tweelingen geeft Ram in 2021 het doorzettingsvermogen om uitdagingen thuis en op het werk aan te pakken.

Liefde en Relaties
Door de invloed van Jupiter en Saturnus in Waterman in jouw elfde Huis van Maatschappelijke Betrokkenheid ligt de focus voor Ram in 2021 op sociale netwerken en uitbreiding van de sociale kring. Venus reist in februari 2021 door jouw elfde Huis, dus een geweldige periode om de liefde te vinden in de sociale kring, echt een win-win situatie voor het leggen van duurzame en vruchtbare contacten.
De periode van 14 mei tot 28 juli 2021 kan in sociaal opzicht wat rustiger zijn met Jupiter tijdelijk in Vissen.
De Volle Maan in Leeuw van 28 januari 2021 laat het resultaat zien van een creatief project, de hereniging met een kind, kinderen of innerlijk kind, een bloeiende romance of het eindigen van een romantisch avontuur.
Mercurius retrograde in Waterman van 30-01-2021 tot tot 20-02-2021 vertraagt sociale processen.
Van 22 maart 2021 tot 14 april 2021 reist Venus door Ram en dat is de beste periode om met extra charme en zelfvertrouwen contacten te leggen en doelen te bereiken.
Met Mars in Leeuw vanaf 12 juni 2021 tot 29 juli 2021 gaat Ram vurig op pad om de ware liefde te veroveren.
De asteroïde Vesta in Weegschaal vanaf 19 juli 2021 tot 20 september 2021 duidt op een liefdevolle, begripvolle en stabiele periode voor het huwelijk of vaste relatie.
Venus in Weegschaal vanaf 17 augustus 2021 tot 10 september 2021 is een gunstige periode van liefde en voor verzoening.
De Volle Maan in Waterman van 22 augustus 2021 is een moment van afscheid van vrienden of collega’s die geen waarde (meer) toevoegen aan jouw leven, zowel privé als professioneel.
Van 15 september tot 30 oktober 2021 leert Ram met Mars in Weegschaal wie zijn of haar vrienden zijn. Zijn ze er voor je als je ze echt nodig hebt?
Dit is een periode van emotionele spanning, ook door Mercurius retrograde in Weegschaal van 27 september tot 17 oktober 2021. Tot eind oktober 2021 kan er sprake zijn van indiscreties en communicatieproblemen in relaties.
Venus in Boogschutter van 8 oktober tot 5 november 2021 laat de Ram verliefd worden tijdens vakantie of met iemand met een andere nationaliteit of cultuur.
De Nieuwe Maan in Schorpioen van 4 november 2021 laat een nieuwe sociale dynamiek zien in de vriendenkring, relatie of familie. Een opening om jaloezie, obsessies en controle drang op te geven om ruimte te bieden aan liefde en groei in de sociale groep.

Carrière
In de eerste helft van 2021 zijn er lucratieve zakelijke reizen, promotie en internationale opdrachten mogelijk voor de Ram. De Ram in een hogere positie gaat meer werk delegeren aan anderen die het efficiënt zullen uitvoeren. Van februari tot maart 2021 moet Ram oppassen, want niet iedereen gunt jou een podiumplek. Ook voor de studerende Ram zijn er ups en downs aan het begin van 2021, het wordt hard werken om de gewenste resultaten te krijgen.
De Ram die werkzaam is in de onroerend goed sector doet in 2021 goede zaken.
De retrograde Mercurius in Waterman van 30 januari tot 20 februari 2021 biedt gelegenheid om collectieve projecten te evalueren voordat deze worden gepresenteerd.
Tijdens de transit van Mars in Tweelingen van 5 maart tot 23 april 2021 is Ram bereid om het voortouw te nemen bij de uitvoering van projecten.
Met Mars in Kreeft van 24 april tot 11 juni 2021 is de Ram een ware organisator, zowel thuis als op het werk. De retrograde Saturnus in Waterman van 23 mei tot 10 oktober 2021 is voor Ram een periode van evaluatie in de sociale groep zoals de voortgang met vrienden en collega’s.
Vanaf 22 juni 2021 tot 11 juli 2021 spoort de directe Mercurius in Tweelingen de Ram aan om beter gebruik te maken van communicatiekanalen om professionele doelen te behalen.
In de zomer kan de studerende Ram zijn of haar focus verliezen, maar met de steun van Jupiter in Waterman en Mars in Maagd van 30 juli tot 13 september 2021 zijn er goede resultaten te behalen bij examens, ook gunstig voor studie en werken in het buitenland.
De transit van Venus door Maagd van 23 juli 2021 tot 16 augustus 2021 en transit van de Zon door Maagd van 23 augustus tot 22 september 2021 laat een vruchtbare en creatieve periode voor de Ram zien.
Vanaf 6 oktober 2021 is Pluto weer direct en dat laat tot eind april 2022 een succesvolle periode zien waarin Ram de medewerking van hogerhand mag verwachten waarmee het beheer van professionele projecten mogelijk wordt gemaakt, zo ook de kans op een nieuwe baan.
De transit van de Zon in Boogschutter van 23 november 2021 tot 21 december 2021, ondersteund door Mercurius in Boogschutter vanaf 25 november tot 13 december 2021, laat een gunstige periode zien voor zakelijke reizen, het leggen van internationale zakelijke contacten of een nieuwe academische opleiding.
Het jaar 2021 biedt de Ram de gelegenheid om met gelijkgestemden in teamverband te werken. Ram heeft in de afgelopen jaren gebouwd aan individuele groei, nu is het tijd om expertise in groepssituaties uit te voeren. Ram is individueel gericht, dus teamwork is niet echt jouw ding. Maar netwerken en samenwerking zijn nu wel de sleutels om naar een hoger niveau te groeien. Dit is een periode van empowerment, hoop en inspiratie voor de toekomst en dat wordt gevoed door anderen. Saturnus en Jupiter in Waterman bieden Ram het sociale kader om talenten naar buiten te brengen. Netwerken, netwerken en netwerken.

Financiën
Het hele jaar 2021 wordt beheerst door financiële situaties, een jaar van ups en downs.
Een jaar van vele financiële kansen, maar ook met verlies.
Vermijd risico’s in nieuwe zakelijke ondernemingen, voorzichtig zijn met risicovolle financiële investeringen. Voor de Ram is het raadzaam om financieel overzicht te houden.
Het uitbreiden van de sociale kring kan financieel ondersteunend zijn. Ram kan in 2021 geld verdienen met sociale media, IT, computerbranche, innovatie, onroerend goed, politiek, luchtvaart of ruimtevaart.
Mars in Stier van 6 januari tot 4 maart 2021 (Huis van Financiën) laat jouw wil zien om geld te verdienen en dingen te kopen, maar deze wil kan echter leiden tot risicovolle, onverstandige investeringen.
Van 8 mei tot 30 juli 2021 kan er sprake zijn van materieel verlies en dat laat zien hoezeer je gehecht bent aan bezit. De asteroïde Ceres in het Huis van Financiën ondersteunt de Ram om onnodige dingen los te laten.
Saturnus vierkant Uranus op 17 februari, 14 juni en 24 december 2021 waarschuwt je om terughoudend te zijn om zaken te doen met vrienden. Wat in het begin leuk en lucratief kan zijn, kan je op de lange termijn duur komen te staan.
Pas dus op met geld lenen en geld uitlenen vooral aan vrienden of andersom, want dat kan niet gunstig aflopen. Pas vooral op tijdens de Maansverduistering in Boogschutter van 26 mei, de Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni en de Zonsverduistering in Boogschutter van 4 december 2021.
De transit van de asteroïde Vesta vanaf 20 september 2021 waarschuwt de Ram om voorzichtig te handelen met het beheer van het familiekapitaal en het beheer van gedeelde activa van je partner en investeerders.
Er kan groot nieuws zijn over geld met de Maansverduistering in Stier van 19 november 2021 in het Huis van Financiën. Neem echter geen belangrijke beslissingen in de dagen voor en na deze Verduistering, want de uitkomst is onvoorspelbaar.

Familie en Huis
Van 21 februari tot 7 mei 2021 reist de asteroïde Ceres door Ram en dat geeft een enorme drive om jezelf te voeden door actief bezig te zijn en je eigen onafhankelijke pad te volgen. Het maakt jou niets uit wat anderen van je vinden, je gaat gewoon je eigen gang, dus je zwicht dan niet voor groepsdruk en neemt het voortouw thuis en in de familie.
De transit van Mercurius in Ram van 5 tot 19 april 2021 is een gunstige periode om te verhuizen, te renoveren of technologische aanpassingen te doen in huis zoals de toepassing van domotica en installatie van elektronica.
De Volle Maan in Schorpioen van 27 april 2021 sluit een lastige periode af en duidt op de oplossing van een huiselijk conflict of familieruzie.
Van 24 april tot 11 juni 2021 reist Mars, de heerser van Ram, door Kreeft. Deze periode laat veel energie zien thuis, zoals een renovatie of verhuizing. Ook een grote belangstelling voor de familiegeschiedenis, een gevoel van trots en verbondenheid met het vaderland, zoals de wil om te vechten voor je vaderland.
De tweede helft van het jaar 2021 is over het algemeen een harmonieuze periode voor familie en huis, een periode van herstel, hereniging en verbinding met familieleden.

Gezondheid
De Volle Maan in Maagd van 27 februari 2021 (Huis van Gezondheid) en is een perfecte positie om te stoppen met een nare gewoonte en dat ook vol te houden.
De transit van de Zon in Ram van 21 maart tot 19 april 2021 geeft Ram meer fysieke kracht en dat is bevorderlijk bij het herstelproces na een operatie, ongeluk of depressie.
De retrograde Pluto van 27 april tot 5 oktober 2021 brengt inzicht over het hoe en waarom van een ziekte of trauma’s uit het verleden welke nog niet zijn geheeld.
Van 14 mei tot 28 juli 2021 is Jupiter tijdelijk in Vissen (12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn). Tijd voor verinnerlijking en heling, een perfecte periode om een vakantie of zielenreis te plannen, ook voor een spirituele cursus, retraite of een vorm van therapie of je in te zetten voor humanitaire doelen en kwetsbare groepen.
De Maansverduistering in Boogschutter van 26 mei 2021, de Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021, de Zonsverduistering in Boogschutter van 4 december 2021 zijn energetische poorten om die spirituele reis te maken.
Van 25 juni 2021 tot 30 november 2021 is Neptunus retrograde in Vissen. Ram kan dan last hebben van slapeloosheid, spijsverteringsproblemen of problemen met de voeten.
De transit van Mercurius in Maagd van 12 augustus tot 30 augustus 2021 is een perfecte periode om met professionele hulp serieuze veranderingen in levensstijl aan te brengen.
De Nieuwe Maan in Maagd van 7 september 2021 duidt op de start van een nieuwe lifestyle, een lichamelijk en geestelijk proces, zoals het volgen van een zuiverend dieet of vorm van therapie.
De Volle Maan in Ram van 20 oktober 2021 verwijst naar een moment van persoonlijke reflectie. Ram ziet dan precies wat hij of zij wel of niet nodig heeft in het leven.
Van 6 tot 24 november 2021 reist Mercurius door Schorpioen. Een gunstige periode voor psychologische therapiesessies die een doorgang zijn naar genezing van trauma’s en loslaten van nare gewoontes.
Door de retrograde Cheiron in Ram vanaf 15 juli 2021 kan Ram het contact met zichzelf verliezen. De directe Cheiron in Ram vanaf 19 december 2021 brengt Ram helemaal terug in zijn of haar kracht, maar dat betekent niet dat het werk voorbij is. Jouw lijf is jouw levenswerk!
Regelmatig bewegen en voldoende rust blijven onverminderd belangrijk. Overmatig eten en te veel werk kan stress, vermoeidheid en spijsverteringsproblemen veroorzaken.

Advies
Het jaar 2021 biedt de Ram de gelegenheid om met gelijkgestemden in teamverband te werken. Ram heeft in de afgelopen jaren gebouwd aan individuele groei, nu is het tijd om expertise in groepssituaties uit te voeren. Ram is individueel gericht, dus teamwork is niet echt jouw ding. Maar netwerken en samenwerking zijn nu wel de sleutels om naar een hoger niveau te groeien. Dit is een periode van empowerment, hoop en inspiratie voor de toekomst en dat wordt gevoed door anderen. Saturnus en Jupiter in Waterman bieden Ram het sociale kader om talenten naar buiten te brengen. Netwerken, netwerken en netwerken.
Sociale contacten vormen de sleutel in 2021. Samen kun je meer dan alleen.
Deze collectieve energie kan het beste worden gebruikt voor het hogere doel.
Zorg dat jouw plannen gericht zijn op de toekomst voor de komende generaties!
Vier het leven, Ram.

error: Content is protected !!