Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose juli 2020

Het grote nieuws van juli 2020 is de terugkeer van de retrograde Saturnus naar Steenbok, de laatste Verduistering in de lange reeks Verduisteringen op de as Kreeft/Steenbok en maar liefst drie opposities van de Zon met de planetaire giganten Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok.

Juli 2020 is overigens door de invloed van Mercurius in Kreeft vierkant Mars in Ram,   

een lastige en ontvlambare maand van uitdagingen en conflicten.

De sterke samengestelde planetaire kracht van de retrograde Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok brengt de memorabele planetaire resetknop tussen Saturnus en Pluto van 12 januari 2020 weer terug in het collectieve geheugen.

De laatste keer dat Saturnus en Pluto in Steenbok op 22º  in het Kardinale teken Steenbok een conjunctie vormden was 500 jaar geleden, in 1517, het begin van de Reformatie, de Beeldenstorm in 1566 en de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Nederlanden.
Ook nu zien we in de grote steden een herleving van de Beeldenstorm, maar gaat het om wereldwijde protesten tegen racisme naar aanleiding van de gewelddadige dood van George Floyd eind vorige maand. Standbeelden die in verband worden gebracht met slavernij, discriminatie en kolonialisme moeten het ontgelden. 

Temidden van dit alles ontmoet Cheiron, symbool van de collectieve zielenpijn, in vurige domein van Ram de vurige Mars. De Strijder Mars spoort Cheiron met verve aan om de diepe collectieve zielenwond van discriminatie en onrecht te helen en dat zet alles op scherp. 

Een schreeuw om gerechtigheid en vrijheid.

De invloed van de conjunctie Saturnus/Pluto in Steenbok zal duren tot 2053/2054, weerspiegelt een periode van 34 jaar met ingrijpende veranderingen op cultureel, bestuurlijk en maatschappelijk niveau. Het einde van de oude economische, sociale en politieke wereld en het begin van een nieuwe wereldorde.

Saturnus en Pluto samen vormen het planetaire recept van crisis, conflict, geweld en onderdrukking.

In 1914 was er een significante conjunctie in het Kardinale teken Kreeft (de eerste Wereldoorlog en Spaanse Griep), in 1947 in het Vaste teken Leeuw ( de Koude Oorlog, Israel en Apartheid) en in 1982 in het Kardinale teken Weegschaal (Reagan, AIDS en HIV).

Het laatste gedeelte van de reis van Saturnus door Steenbok tot 17 december 2020 gaat leiden tot een verregaande omwenteling van het wereldwijde monetaire systeem, grote politieke en economische omwentelingen, veranderende geopolitieke machtsverhoudingen, extreme maatregelen, geopolitieke machtskwesties, staatsschulden en tekorten. 

Op wereldniveau zal er een herschikking van middelen moeten komen om het wereldwijde, failliete systeem nieuw leven in te blazen. 

Saturnus staat in Steenbok voor de grens van de menselijke mogelijkheden, de opbouw, maar ook het ommuren en het bewaken van grenzen. De grenzen van ons huidige systeem zijn bereikt en hoe het voelt hoe beperkt de grenzen nu zijn, merken we allemaal met de 1,5 meter maatregel.

Op wereldniveau heeft de coronacrisis tot een enorme economische teruggang geleid.

De retrograde Saturnus in Steenbok laat tot eind september 2020 de sociale gevolgen zien van de maatschappelijke beperkingen die ons zijn opgelegd als gevolg van de wereldwijde Corona crisis.

Er kan grote verdeeldheid ontstaan binnen de EU over het steunpakket voor de landen die getroffen zijn door het coronavirus en dit kan leiden tot grote consequenties voor het voortbestaan van de Europese Unie.

De jaren 2020 en 2021 zijn cruciaal voor de hele mensheid. Inwoners van de EU zullen te maken krijgen met een daling van de levensstandaard, wat kan leiden tot demonstraties en stakingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje.

De situatie in Engeland kan zeer instabiel worden en ook de Verenigde Staten krijgt te maken met de ene economische en politieke crisis na de andere waardoor de waarde van de Amerikaanse dollar verder en verder zal dalen. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China blijft voortduren en het is duidelijk dat deze handelsoorlog over de wereldbevolking wordt uitgevochten.

Het gaat zeker tot eind november 2020 duren voordat er meer duidelijkheid is over het coronavirus. In 2021 worden maatregelen versoepeld, maar we moeten tot de eerste helft van 2022 wachten totdat het Coronavirus onder controle is.

De gigantische gasreus Jupiter gaat dan door het teken Vissen reizen. 

Terug naar juli 2020!

Met de penumbrale Maansverduistering in Boogschutter van 5 juni 2020 en de Zonsverduistering in Kreeft van 21 juni 2020 nog vers in het geheugen, wacht ons op 5 juli 2020 nog een een penumbrale Maansverduistering in Steenbok.

Het is de vierde Verduistering van 2020, er volgen er nog twee, respectievelijk een penumbrale Maansverduistering in Tweelingen op 30 november 2020 en een totale Zonsverduistering in Boogschutter op 14 december 2020.

Deze Maansverduistering conjunct Saturnus/Pluto in Steenbok  opposiet Mercurius Retrograde in Kreeft laat een keerpunt zien, een verdere wereldwijde economische destabilisatie en machts-en invloedsconflicten. De politieke elite versus de burgerrechten.

Dit is de laatste van een serie verduisteringen op de as Kreeft/Steenbok. Verduisteringen op de as van Kardinale tekens brengen altijd grote ingrijpende maatschappelijke veranderingen. 

Op individueel niveau worden onze verplichtingen en professionele doelen herzien om alles los te laten wat ons niet langer dient.

Lees meer over deze Maansverduistering in Steenbok onder NIEUWS op deze website!

Mars is inmiddels druk bezig met orde op zaken te stellen in het eigen vuurteken Ram en daar blijft Mars voor de rest van het jaar. Mars in Ram is een ware vechter, symboliseert moed, leiderschap en onafhankelijkheid. De komende maanden staan dan ook in het teken van vuur, chaos, agressie, onbezonnen gedrag, oorlog en opstand. 

Mars in Ram ligt in de komende maanden voortdurend in de clinch met Jupiter, Saturnus en Pluto Steenbok, dus naast een hete Zomer komt er wellicht een nog hetere Herfst.

Naast een periode van onrust, verwarring, beheersing, tekorten en financiële ontberingen krijgen we met Mars in Ram te maken met met burgerlijke onrust.

Naast rellen en oproer kan Mars in Ram duiden op enorme droogte en grote bosbranden.

Ook de drie zomerverduisteringen verhogen de kans op natuurrampen, zoals branden en overstromingen en aardbevingen.

Op 8 juli 2020 staat de retrograde Mercurius in Kreeft vierkant op Mars in Ram en blijft de hele maand juli 2020 in de clinch liggen met Mercurius in Kreeft.

De vurige Mars in Ram spoort de slaperige Mercurius in Kreeft aan om duidelijke keuzes te maken. Mercurius vierkant Mars kan messcherp zijn, dus het kan een dag zijn van demonstraties, vijandigheden en oproer. 

Mercurius vierkant Mars is altijd een geprikkelde, opvliegende en agressieve energie waarbij overhaaste conclusies en verkeerde besluitvorming kunnen leiden tot meningsverschillen en openlijke vijandigheid, zowel in persoonlijke relaties als bij alle vormen van sociale interactie.

Vanaf 12 juli 2020 is Mercurius weer direct in Kreeft en kunnen er interessante berichten en ontwikkelingen zijn, maar door de inmenging van Neptunus in Vissen kan een gevoel van desoriëntatie optreden waardoor we figuurlijk als letterlijk even de weg kwijt zijn en dat kan leiden tot vertragingen, spraakverwarring, omleidingen, misverstanden, internet en computerproblemen.

Op 14 juli 2020 staat de Zon in Kreeft tegenover de retrograde Jupiter in Steenbok. 

De gigantische planeet Jupiter wordt door de Zon letterlijk in het zonnetje gezet. 

De stralende Jupiter is dan op zijn allermooist! 

Deze cyclus van de Zon en Jupiter is zes maanden geleden begonnen met de Maansverduistering in Kreeft van 10 januari 2020 en deze cyclus bereikt nu een hoogtepunt. 

Het valt niet mee om jezelf veilig te voelen binnen een systeem dat nieuw gedrag vereist en we maken nu de balans op, thuis en in de buitenwereld. 

Maak op een positieve manier gebruik van deze dynamische en aardse energie om dingen te bouwen die blijvend zijn.

Op 16 juli 2020 staat de Zon in Kreeft tegenover de retrograde Pluto in Steenbok.

Een Zon/Pluto oppositie gebeurt eens per jaar en biedt ons de kans om licht te werpen op onze schaduwkanten.

Met de Zon in Kreeft oppositie de retrograde Pluto in Steenbok krijgen we echter ook te maken met hoog oplopende spanningen. Alleen als mensen respect voor elkaar kunnen tonen en hun kwetsbaarheid (Kreeft) kunnen laten zien, kunnen ingewikkelde problemen zonder rancune opgelost worden. 

Op 20 juli 2020 volgt de oppositie van de Zon in Kreeft met Saturnus in Steenbok en is er een Nieuwe Maan op 28º27 in het waterteken Kreeft. 

Het is de tweede Nieuwe Maan in Kreeft op rij, want de vorige Nieuwe Maan was op 21 juni 2020, de Zonsverduistering op 0º in Kreeft met het thema: het vinden van evenwicht tussen persoonlijke vrijheid, zelfexpressie en verantwoordelijkheden in het persoonlijke leven en werksituatie. 

De Nieuwe Maan vormt een toenemende oppositie met de retrograde Saturnus in Steenbok, dus het gaat hier om het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 

We zijn gereed om een gerichte verandering te maken, die zich in de Watersfeer van Kreeft met name richt op het gebied van huis, familie en carrière, levensstijl en veiligheid. 

Ook in de dagen na de Nieuwe Maan zijn we ons zeer bewust van de beperkingen in ons persoonlijk leven. Een gevoel van onmacht kan ons ontmoedigen of verpletteren. 

De retrograde geringde planeet Saturnus in Steenbok zal door de oppositie met de Zon goed te zien zijn.

Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website! 

De intrede van de Zon in Leeuw vanaf 23 juli 2020 brengt wat verlichting in deze explosief geladen maand.

Op 26 juli 2020 is er een Groot Vierkant of Grootkruis in Kardinale tekens tussen de Maan in Weegschaal vierkant Mercurius in Kreeft, opposiet Mars in Ram en vierkant de retrograde Jupiter en Pluto in Steenbok. Dit dynamische aspectpatroon voelt alsof we in het oog van de storm staan!  

Deze energie maakt de sfeer in de grote steden explosiever dan deze al is. 

Vanaf 27 juli 2020 is er een opleving van het vierkant tussen Mercurius in Kreeft en Mars in Ram, dus het einde van juli 2020 krijgt een scherp randje. 

Mars in Ram gaat van zichzelf uit, dus er is weinig ruimte voor nuance. Woorden zijn scherp als wapens, waardoor discussies en demonstraties uit de hand lopen.

De noordelijke Maansknoop in Tweelingen wil feiten zien. De zuidelijke Maansknoop in het tegenoverliggende teken Boogschutter wil ‘de waarheid’, dus het gaat erom om in de komende maanden om feit en fictie van elkaar gescheiden te houden. 

Niet alles wat er verkondigd wordt op sociale media of via nieuwskanalen wordt verspreid is waar. 

Blijf kritisch, blijf nadenken en filter je eigen waarheid!

Natuurlijk zijn er kosmische energieën die ons perspectief en troost bieden. 

Het universum is constant in beweging en de mensheid ook.

De collectieve verantwoordelijkheid om te overleven hangt af van ons vermogen om het leven op zich niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen.

Iedereen een veilige en gezonde maand juli 2020 gewenst!

error: Content is protected !!