Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2024

Welkom in 2024, het Chinese jaar van De Draak!

Het schrikkeljaar 2024 belooft volgens de Chinese voorspellingen een jaar te worden
van economische groei en grote technologische en culturele ontwikkelingen.

Volgens de numerologie is het jaar 2024 verbonden met het universele getal 8.
Het cyclische getal 8 is een symmetrische oneindige lus dat verbonden is met overvloed, succes, welvaart, ambitie, manifestatie, materialisatie en nieuw leiderschap.

Astrologisch gezien bevinden we ons aan de vooravond van een grote mondiale verschuiving want Pluto, de planeet van evolutie is zich aan het voorbereiden op de lange doorreis in het futuristische Waterman, op weg naar de toekomst.

Vanaf 22 januari 2024 tot 2 september 2024 proeft Pluto weer van Waterman.
Het officiële begin van het “Pluto in Waterman-tijdperk” begint op 20 november 2024 en heeft in de komende twintig jaar een immense impact op onze samenleving als geheel.

Vanaf eind 2024 breekt er een compleet nieuw tijdperk aan!
Pluto symboliseert in Waterman een toekomstgerichte energie die gedreven wordt om idealen na te streven en om een eerlijkere, betere en gelijke wereld te creëren.

Tot begin januari 2044 zien we met Pluto in het toekomstgerichte Waterman diepgaande en structurele ontwikkelingen met betrekking tot technologie, kunstmatige intelligentie, geneeskunde, nieuwe politieke en monetaire structuren, sociale verantwoordelijkheden, nieuwe manieren van bedrijfsvoering, huisvesting (zelfstandige woningcoöperaties en alternatieve duurzame woongemeenschappen), recycling, wind- en zonne-energie, kernenergie, waterstof, kunstmatige intelligentie, ecologie, vliegverkeer, ruimtevaart en cultuur.
De wereld gaat totaal veranderen.

Iedereen met de Zon of ascendant in Ram. Kreeft, Weegschaal of Steenbok krijgt in 2024 te maken met een vorm van wake-up call of afronding nu de lange transit van Pluto door Steenbok eind 2024 definitief tot een einde komt.

Over het algemeen kan 2024 in twee afzonderlijke helften worden gedeeld.
De eerste helft van het overgangsjaar 2024 belooft ondanks mondiale uitdagingen de meest gunstige periode van het jaar te worden door de constructieve samenwerking van Jupiter en Saturnus in Vissen en als hoogtepunt de epische conjunctie van de expansieve Jupiter en Uranus van 20 april 2024 op 21-22º in Stier. Deze conjunctie gebeurt maar eens in de 14 jaar en zal van grote invloed zijn op de financiële wereld en het bedrijfsleven.
Het voorjaar van 2024 laat een voorzichtig economisch herstel zien met positieve ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, wetenschap, onderwijs, landbouw, milieu en gezondheidszorg.

De tweede helft van 2024 is een meer dynamische periode door de verschuiving van de enorme gasreus Jupiter naar Tweelingen met grote geopolitieke verschuivingen, recessie en veranderingen in de media, informatica en wereldwijde handel.

De grote Begrenzer Saturnus reist tot 25 mei 2025 door Vissen, dus ook in 2024 gaat het over het verdwijnen van grenzen en traditionele structuren in religie en geloofsovertuigingen.
Bewustzijn heeft invloed op structuur.
Elke gedachte of gevoel dat we hebben verwijdert of brengt ons dichter bij de nieuwe wereld.

Op 1 januari 2024 is Mercurius nog retrograde in Boogschutter en ook vanaf 26 november 2024 tot 14 december 2024 zal Mercurius retrograde zijn in Boogschutter. Het jaar begint en eindigt dus met een sterke retrograde energie in het element Vuur en dat wordt extra benadrukt door Mars retrograde in Leeuw vanaf 6 december 2024.
De focus ligt hierdoor in 2024 op tweede kansen, maar ook op de noodzaak van dringende maatregelen, zoals het doorvoeren van economische koerswijzigingen en wetgeving om misdaad en corruptie te bestrijden.

Aan het begin van 2024 is Uranus (heerser Waterman) nog retrograde in het financiële Stier.
Uranus retrograde tot 26 januari 2024 kan de oorzaak zijn van economische schommelingen en verschuivingen binnen financiële systemen.

Tussen 1 januari en 15 mei 2024 kan de conjunctie van de Noordknoop in Ram met de gewonde genezer Cheiron in Ram een bron van spirituele genezing en energetisch herstel zijn waarbij bevrijding en persoonlijke groei voorop staan.

Met de conjunctie van Mars en Pluto op 0º Waterman kan de situatie in het Midden-Oosten medio februari 2024 echter escaleren en is er voorlopig geen kans op vrede.

In maart 2024 zijn er zowel in de Oekraïne als in Rusland algemene verkiezingen.
Vladimir Poetin zal natuurlijk winnen, maar de verwachting is dat de situatie in Oekraïne opnieuw zal escaleren, met toenemende vijandelijkheden en uitdagingen voor Rusland.
De Europese Unie zal te maken krijgen met interne verdeeldheid tussen de lidstaten, met potentiële verschuivingen naar grotere nationale onafhankelijkheid en aanzienlijke veranderingen binnen de EU.
Economisch gezien krijgt Rusland het moeilijk als gevolg van sancties en handelsbeperkingen.
Van 2032 tot 2044 zal Oekraïne door de invloed van Jupiter in Waterman economische stabiliteit en welvaart zijn en Rusland zal dan geen gevaar meer zijn.

Van 20 maart tot 20 mei 2024 vergroot Jupiter in Stier de innovatieve, creatieve en verrassende energie van Uranus in Stier wat kan bijdragen aan stabiliteit en welvaart.

Zoals eerder gezegd laat de epische conjunctie van de expansieve Jupiter en Uranus op 21-22º in Stier van 18 tot 26 april 2024 een voorzichtig economisch herstel zien met positieve ontwikkelingen voor het bedrijfsleven, op de vastgoedmarkt, wetenschap, ruimtevaart, technologie (Quantum computing), onderwijs, landbouw, milieu, kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en de medische wereld met nieuwe therapieën tegen kanker en Alzheimer.
Dit is de mooiste tijd van het jaar waarin de financiële en zakelijke kansen voor het oprapen liggen. Bedenk dat dit een zeldzaam moment is dat we voorlopig niet meer zullen meemaken.
Economisch herstel voor de lange termijn zal echter pas in 2026 op gang komen.

De cyclische Maansknopen blijven in 2024 op de as Ram/Weegschaal, dus het thema polarisatie blijft actueel. De Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.
Er vallen maar liefst drie verduisteringen op de as Ram/Weegschaal in 2024.
Astrologisch gezien is 2024 voor de Verenigde Staten een belangrijk jaar door de Verduisteringen van 2024 op de as Ram/Weegschaal.
De totale Zonsverduistering op 19º24 in Ram van 8 april 2024 conjunct asteroïde Cheiron in Ram is van grote invloed op Noord-Amerika. De schaduw van deze Zonsverduistering trekt over de Stille Oceaan, Mexico tot aan het oosten van Canada.
Mercurius is dan retrograde in Ram (van 1 april tot 24 april 2024), dus waarschijnlijk zijn er technologische-, internet of mediagerelateerde storingen en ook de conjunctie Saturnus en Mars in Vissen kan leiden tot politieke verdeeldheid, verontwaardiging, schaarste en uitval.
Het is mogelijk dat deze foreshadowing Zonsverduistering van grote invloed zal zijn op de komende presidentsverkiezing in Amerika van 5 november 2024.

Voor de Verenigde Staten is 2024 een cruciaal jaar. De laatste Pluto Return van 2024 duidt op potentiële uitdagingen in het banksysteem en machtsstrijd binnen de heersende klasse.

Van 2 mei tot 11 oktober 2024 is Pluto retrograde van 2º tot 0º in Waterman en zal vanaf 3 september 2024 voor het laatst terugkeren naar Steenbok. Pluto blijft tot 19 november 2024 in Steenbok en vervolgt vanaf 20 november 2024 zijn definitieve reis door Waterman.
De laatste keer dat Pluto retrograde is in Steenbok zal ongetwijfeld een betekenisvolle Herfst worden voor de overheid, grote bedrijven en de financiële instellingen.
De thema’s transformatie en wedergeboorte blijven centraal staan. De retrograde Pluto in Steenbok biedt ons een kans om dingen recht te zetten, te elimineren, angst te overwinnen, los te laten door een crisis het hoofd te bieden.

Van 22 mei tot 25 mei 2024 is Jupiter in Stier sextiel Neptunus in Vissen en dat is een mooi intermezzo van vertrouwen en beloning. Alles wat je onbaatzuchtig en uit goede bedoelingen doet of hebt gedaan, wordt (alsnog) beloond.

Vanaf 26 mei 2024 tot 9 juni 2025 reist de enorme gasreus Jupiter, de planeet van overvloed, groei en expansie door Tweelingen. Mercurius is de planetaire heerser van Tweelingen, dus er gaat in het komende jaar veel veranderen in de mediawereld, televisie en radio, omroepbestel, nieuwsvoorziening en streamingsplatforms.

Van 31 mei tot 3 juni 2024 vormt Jupiter in Tweelingen een driehoek met de retrograde Pluto in Waterman. Met dit aspect zijn er goede vooruitzichten, kan het vertrouwen worden hersteld en kunnen bruggen worden geslagen.

De transit van Jupiter naar Tweelingen vanaf 26 mei 2024 kan door het spanningsveld met begrenzer Saturnus in Vissen leiden tot langdurige conflicten.
Jupiter zal in de tweede helft van 2024 twee keer vierkant op Saturnus in Vissen komen te staan en dat betekent dat er meer ruimte vrijkomt voor podcast en livestreaming, AI-integraties
en-chatbots, automatische persoonsgerichte advertenties en digitale video’s op YouTube, nieuwe transmissiemethoden en theorieën over klimaatverandering, het gebruik van schone energie en grote ontwikkeling met auto’s die rijden op waterstof.

Dit spanningsveld kan de opmaat zijn naar een nog grotere recessie die in juni 2025 wordt verwacht, omdat dan Saturnus en Neptunus in Ram een spanningsveld gaan vormen met Jupiter in Kreeft.

Astrologisch gezien zijn er geen planetaire aanwijzingen voor een derde wereldoorlog.
We moeten echter in 2024 rekening houden met terrorisme, inflatie en criminele activiteiten zoals cyberaanvallen en het hacken van strategische computersystemen zoals elektriciteitsnetwerken en waterzuiveringsinstallaties.

De huidige wereldeconomie blijft kwetsbaar.
We hebben sinds februari 2022 te maken met een inflatiegolf vanwege de Russische invasie in de Oekraïne en sinds oktober 2023 de oorlog tussen Palestina en Israël.
Oorlog in het Midden-Oosten zou de wereldeconomie in een recessie kunnen doen belanden.
Hoe breder het conflict zich verspreidt, hoe groter de impact ervan mondiaal wordt gevoeld.
Naast vele slachtoffers kan een mondiale economische neergang volgen met duurdere olie, hogere inflatie en langzamere economische groei.
Een herhaling van de Arabische Lente, zoals we dat in de jaren 2010 hebben gezien, is niet ondenkbaar.

In 2024 krijgen we te maken met extreme weerpatronen en temperatuurschommelingen, hoge seismische activiteit, extreme hittegolven, natuurbranden, droogte, cyclonen, stormen (Jupiter in het Luchtteken Tweelingen vanaf mei 2024), overstromingen, ontheemding, migratie en een onophoudelijke stroom van vluchtelingen die door oorlog, hongersnood of klimaatverandering genoodzaakt zijn om elders een nieuw bestaan op te bouwen.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 zullen naar verwachting controversieel zijn en mogelijk een weerspiegeling zijn van het tumult van de verkiezingen van 2020.
De astrologische invloed van Jupiter in Tweelingen ondersteunt Trump, die een centrale figuur in de politieke arena zou kunnen worden, vooral in de tweede helft van het jaar.
De oorlog in de Oekraïne heeft het Republikeinse kamp verdeeld, want Biden’s steun aan Oekraïne en Israël zou een afleiding kunnen zijn van de voorbereiding op een mogelijke confrontatie met China.

De periode juni tot december 2024 is met Uranus in Stier sextiel Neptunus in Vissen een inventieve en creatieve tijd, collectief en persoonlijk, een periode van spiritueel ontwaken waarin we weer mogen dromen.

Saturnus gaat retrograde in Vissen van 29 juni tot 14 november 2024. We krijgen met Saturnus retrograde een periode van karmische levenslessen en dat geldt vooral op Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen. Tijdens deze retrograde Saturnus in Vissen worden verouderde en achterhaalde manieren en geloofsovertuigingen losgelaten of op de proef gesteld. Deze periode kan van grote betekenis zijn voor het christendom, Vaticaan en de Rooms-Katholieke kerk.

Van 2 juli tot 6 december 2024 is de zachtblauwe planeet Neptunus, de planeet van betovering, van illusie, bedrog en begoocheling retrograde in Vissen. Op de laatste graden van Vissen verliest Neptunus zijn hypnotiserende kracht en groeit het besef waarom bepaalde structuren moeten verdwijnen om ruimte te maken voor een compleet nieuwe wereld.
Deze impact zou voelbaar kunnen zijn in de religie en in de creatieve en artistieke sector.
De planeet Neptunus regeert over de oceanen, zeeën en stranden, scheepvaart, onderzeeërs, visserij, olie, aardolie. Neptunus in Vissen is ook bedrog, verslaving, gif, fraude, geheimen, spionage en ondermijning.
We moeten rekening houden met incidenten in de Zuid-Chinese Zee als gevolg van het beperken van de vrije doorgang voor scheepvaart en vliegverkeer.

De exacte conjunctie van Mars en Uranus op 26º36 in het aardeteken Stier van 16 juli 2024 is een planetair recept voor oorlog en strijd, dreiging en terrorisme.

Door de invloed van Plutoïde Eris in Ram (het boze zusje van Pluto) wordt de waarheid door confrontatie blootgelegd.
Op 17 juli 2024 vormen Eris en de gewonde genezer Chiron voor het eerst een conjunctie.
Eris en Cheiron zullen ook in mei 2025, oktober 2025 en maart 2026 een conjunctie vormen.
Met deze confronterende samenstand wordt er persoonlijk als mondiaal gestreden voor rechtvaardigheid en de waarheid.
Door Cheiron in Ram voelt het nog steeds alsof je jezelf moet bewijzen, vechten voor je recht en voor wie of wat je bent. Collectieve taboes en pijnpunten uit het verleden komen aan de orde.
Met Cheiron en Eris in Ram komt er bewustwording van zelfexpressie op gang en wordt een balans gevonden tussen het ego en het verlangen naar verbinding.

Vanaf 21 juli 2024 tot 4 september 2024 reist Mars door het communicatieve teken Tweelingen en dat markeert een dynamische sfeer. Het constructief benutten van deze volatiele energie zou kunnen leiden tot technologische vooruitgang, innovatieve ideeën en doorbraken in het oplossen van problemen op mondiale schaal.

De Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs van 26 juli tot 11 augustus 2024 kunnen tijdens deze transit van Mars door het luchtteken Tweelingen (21 juli tot 4 september 2024) tot ongekende prestaties leiden!

Mercurius Retrograde in Leeuw van 5 augustus tot 28 augustus 2024 kan echter gepaard gaan met miscommunicatie, impulsiviteit en verkeerde interpretaties.

Op 19 augustus 2024 staat Jupiter in Tweelingen vierkant de retrograde Saturnus in Vissen en dat is een geopolitiek spanningsveld van strijd, ontevredenheid, ontgoocheling of verwarring over de economie, morele waarden, goed en kwaad of ingenomen standpunten.
Een gemakkelijke oplossing is niet voorhanden.
Er breekt dus een moeilijke economische tijd aan met Jupiter in Tweelingen vierkant Saturnus in Vissen. Het volgende exacte vierkant tussen Jupiter en Saturnus is op kerstavond 24 december 2024.

Venus in Weegschaal vanaf 30 augustus tot 23 september 2024 kan relaties, partnerschappen en samenwerkingen positief beïnvloeden. De energie van Venus in Weegschaal gaat op zoek naar de grote gemene deler en gaat voor eerlijke oplossingen in het bedrijfsleven en economische partnerschappen.

Van 1 september 2024 tot 29 januari 2025 is Uranus retrograde in Stier.
Deze retrogradeperiode is een soort van adempauze in deze in ras tempo veranderende wereld. Tijdens deze periode van internalisering zal er sprake zijn van verhoogde innerlijke stress als gevolg van externe veranderingen in de wereld om ons heen. Veranderingen met geld, eigenwaarde, bestaansrecht, armoede en huisvesting zullen zich blijven voordoen, maar we gaan ons steeds meer aanpassen aan de veranderingen.

Van 3 september 2024 tot 11 oktober 2024 is Pluto retrograde in Steenbok en gaat vanaf 12 oktober 2024 weer direct. Pluto blijft tot 19 november 2024 voor de allerlaatste keer in Steenbok.
Op de laatste of anaretische graad van het patriarchale Steenbok is Pluto een ware ‘sloopkogel’ om de laatste resten weg te vagen van verouderde systemen en structuren om zo de weg vrij te maken voor het tijdperk van Pluto in Waterman. De laatste stuiptrekkingen van de oude wereld.

De ontbinding van structuren, ook het proces van ontkerkelijking werd in het voorjaar van 2023 in gang werd gezet met de transit van Saturnus door Vissen (vanaf 8 maart 2023).
Dit alles komt samen met de gedeeltelijke Maansverduistering in Vissen van 18 september 2024 en de retrograde Jupiter (geloof) in Tweelingen vanaf 9 oktober 2024.

Vanaf 9 oktober 2024 tot 3 februari 2025 is Jupiter retrograde in Tweelingen.
Tijdens deze mentaal gerichte retrogradeperiode vormt Jupiter eind december 2024 een exact vierkant met de retrograde Saturnus in Vissen waarbij verouderde en achterhaalde manieren en geloofsovertuigingen worden losgelaten. Deze periode kan van grote betekenis zijn voor het christendom, Vaticaan en de Rooms-Katholieke kerk. De opvolging van Paus Franciscus kan de aanleiding zijn tot nog verdere afbrokkeling van de Kerk.

De ringvormige Zonsverduistering in Weegschaal van 2 oktober 2024 is de een na laatste Zonsverduistering op de Ram/Weegschaal-as, dus de nadruk ligt op het opschonen en opruimen van ongezonde relaties. Met asteroïde Juno en de Zwarte Maan (Lilith) in Weegschaal gaat het daarbij bovenal om onderdrukte emoties die nu aan de oppervlakte komen.

Op 5 november 2024 zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen, dus tijdens het allerlaatste sloopkogel-moment van Pluto in Steenbok.
De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 zullen naar alle verwachting net weer zo tumultueus zijn als de verkiezingen van 2020. Jupiter in Tweelingen is gunstig voor Trump (Trump heeft de Zon in Tweelingen), dus zijn rol in de politieke arena is dan nog lang niet uitgespeeld.

Gezien de Verduisteringen van 2024 op de Kardinale as Ram/ Weegschaal en de politiek geladen Pluto Return in Steenbok voor de USA kan het niet anders dan dat Amerika zich opmaakt voor een grote politieke herstart of aardverschuiving.
Verduisteringen ruimen op, luiden een nieuwe sociale, politieke of culturele fase in.
Het zou het begin kunnen zijn van een op te richten Noord-Amerikaanse Unie met Mexico, de VS en Canada met één munt en gunstige handelsvoorwaarden.

Op 5 november 2024 begint ook de transit van Mars in Leeuw en is de retrograde Jupiter in Tweelingen opposiet Venus in Boogschutter en dat is gunstig voor de Republikeinse presidentskandidaat Donald J. Trump, maar we moeten niet de invloed onderschatten van Kamala Harris, die waarschijnlijk het stokje van president Joe Biden zal overnemen.

De laatste keer met Pluto in Waterman was in 1778 tot 1798, (de Amerikaanse Grondwet), dus het gaat over de strijd voor democratie.
Naarmate de macht (Pluto) verschuift naar het volk (Waterman), dus van minder plutocratische macht naar een meer gelijke wereldwijde verdeling van de macht is de kans groot dat er een democratische kandidaat zal worden gekozen.

Vanaf 20 november 2024 begint de lange reis van Pluto door Waterman.
Een generatie-transit van meer dan 20 jaar waarin onafhankelijkheid en gelijkheid van kansen een belangrijk thema zal zijn.
Het begin van een compleet nieuw tijdperk, een lange reis die tot 8 maart 2043 zal duren.

De transit van Pluto van het element Aarde naar Lucht is een verschuiving van controle naar expansie, dus in de komende 20 jaar worden er reuzenstappen gemaakt in ruimtevaart, AI, robotica, sociale media, digitale identiteit, technologieën en trillingsfrequentie, wetenschap, politieke en sociale verandering en herverdeling van macht.

Van 26 november tot 14 december 2024 is Mercurius retrograde in Boogschutter en dat valt bijna gelijk met de periode van Mars retrograde in Leeuw van 6 december 2024 tot 6 januari 2025.
Het jaar 2024 begin met Mercurius retrograde in Boogschutter, dus deze energie geeft aan het einde van 2024 een tweede kans om zaken af te handelen die te maken hebben met geloof of generatietrauma’s.

De retrograde Jupiter in Tweelingen vormt op 24 december 2024 een tweede exact spanningsveld op 14º met Saturnus in Vissen.
Het einde van het jaar 2024 kan met grote economische uitdagingen gepaard gaan vanwege toenemende schuldenlasten, politieke spanningen en een verschuiving van economische macht van het Westen naar het Oosten.
Dat is van invloed op de eerste helft van 2025 en het is goed dat we hier op kunnen anticiperen.

De jaren 2021 en 2022 waren moeilijke jaren vanwege de Corona pandemie en de planetaire spanningsvelden van Saturnus/Uranus en Jupiter/Pluto.
De economische gevolgen zijn nog steeds overduidelijk aanwezig in onze samenleving en wereldeconomie door faillissementen, werkloosheid en recessie.
De nasleep zal zeker nog tot eind 2025 voortduren.

Gedurende de jaren 2024, 2025 en 2026 gaan de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto van teken veranderen en dat is gezien de trage omloopsnelheid om de Zon een zeldzaam historisch gegeven.
Door deze grote planetaire tekenverschuiving in het ‘post-COVID-tijdperk’ zal het wereldbeeld totaal veranderen.

Uranus, Neptunus en Pluto zullen dan samenwerken om het collectieve bewustzijn te verhogen om het Waterman Tijdperk te verankeren.

Ik wens al mijn trouwe lezers een goed, inspirerend en bovenal gezond 2024!

Marlies Goovers
Goovers Counseling en Advies

 

 

 

 

error: Content is protected !!