Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

April 2017

De eerste drie weken van de lentemaand april 2017 worden vooral gedomineerd door de sterke groeikracht en intense vuurenergie van de Zon in Ram. 
Ram wil vooruit, Ram wil niet wachten.
Maar in deze maand is het “vooruitgang maken” echter niet gegarandeerd.

De sterke retrograde energie van april 2017 zet een rem op deze drang tot groei en ontwikkeling.
Jupiter in Weegschaal en Venus in Ram zijn al retrograde.
Naast Jupiter en Venus gaan er maar liefst drie planeten retrograde deze maand.
Saturnus in Boogschutter, Mercurius in Stier en ook Pluto in Steenbok.

Ook zijn er deze maand vervelende aspecten die hoge verwachtingen en hoop voor de toekomst kunnen frustreren.

In de eerste week van april 2017 vormen Mars in Stier en Pluto in Steenbok een Grote Driehoek in Aarde. Niets aan de hand, zou je zeggen.
Maar in dit geval moet de constructieve kracht van deze Driehoek het afleggen tegen de overweldigende planetaire kracht van het Vierkant tussen Jupiter en Pluto in Steenbok.
Dit gespannen Vierkant kan in de wereld leiden tot groots machtsvertoon, hebzucht, extremisme, het najagen van ambities en een onbedwingbare zucht naar macht, geld en status. Ongeacht de gevolgen.

Jupiter in Weegschaal trekt tot 14 april 2017 ten strijde tegen Pluto in Steenbok.
Het gaat over fundamentele burgerrechten versus corruptie en machtsmisbruik van hogerhand, de oneerlijke verdeling van de welvaart, de kloof tussen rijk en arm, honger en overvloed, onmacht en de oneerlijke machtsstructuren overal ter wereld.
Er moeten dingen veranderen.
Tijdens deze overgangsfase van oud naar nieuw gaat het hard tegen hard.
Het oude systeem geeft zich niet zomaar gewonnen.
Vooral nu geldt het recht van de sterkste en het vierkant Jupiter en Pluto maakt dit op een pijnlijke manier duidelijk.
Jupiter vierkant Pluto kan het beste of het slechtste in de mens naar voren brengen.
De retrograde Jupiter zal zich gedurende april 2017 verwijderen van Pluto.
In augustus 2017 zal de directe Jupiter in Weegschaal voor de derde en laatste keer sinds eind 2016 een exact Vierkant vormen met Pluto.

Alles bij elkaar genomen is april 2017 een ware astrologische rollercoaster waarbij alles aan bod komt. Angst en vertrouwen, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, onmeetbare hoogten en onpeilbare diepten.

April 2017 kan voor relaties ook een droevige maand worden.
De retrograde Venus trekt zich weer terug in de wateren van Vissen staat bijna de hele maand april 2017 vierkant op Saturnus in Boogschutter.
Het vierkant tussen Venus in Vissen en Saturnus in Boogschutter kan leiden tot het verbreken van relaties, zowel op persoonlijk als op zakelijk niveau.
Venus symboliseert ook de wereldeconomie.
Jupiter vierkant Pluto is een heersend economisch aspect en leidt tijdens deze Venus retrogradeperiode tot grote schommelingen en onrust waardoor het risico van stagnatie van de wereldeconomie aanzienlijk toeneemt.

Ook klimatologisch gezien zijn er wereldwijd extreme weersomstandigheden als gevolg van de opwarming van de Aarde.

Saturnus in Boogschutter gaat vanaf 6 april 2017 retrograde.
De retrograde Saturnus confronteert ons met levensvragen.
Lees verder over de retrograde Saturnus onder NIEUWS op deze website.

Op 8 april 2017 staan de Zon in Ram en Jupiter in Weegschaal precies tegenover elkaar.
De reusachtige Jupiter staat dan relatief gezien “dicht” bij de Aarde wordt door de oppositie met Zon volledig in het zonnetje gezet. Jupiter straalt dan helderder aan de hemel dan we van deze gasreus gewend zijn en deze zal de hele nacht zichtbaar zijn.
Een prachtig moment om met een telescoop of goede verrekijker Jupiter en zijn vier grootste manen, Europa, Ganymedes, Io en Callisto te bekijken.

Ook onze snelle planetaire boodschapper Mercurius in Stier begint op 9 april 2017 aan zijn tweede retrogradeperiode van 2017. Tijdens deze periode tot en met 2 mei 2017 moeten we weer rekening houding met vertragingen met vervoer onderweg, technologische problemen en communicatieve misverstanden.
Venus is de astrologische heerser van Stier, dus ook de financiële wereld krijgt te maken met schommelingen.
De schaduwperiode begint aan het begin van april 2017 en eindigt in de tweede helft van mei 2017.
Mercurius retrograde in het aardse Stier wil zeggen: periode van een stapje terug, herzien, herlezen, herbeoordeling, overnieuw doen, nieuwe strategieën bedenken. Kort gezegd: De tijd nemen en terug naar de tekentafel om daarna constructieve en praktische aanpassingen te doen.

Op 9 april 2017 staat de Zon in Ram vierkant op Pluto in Steenbok en opposiet Jupiter in Weegschaal. Door de kracht van dit T-Vierkant kunnen ego-conflicten ontaarden in extreem of destructief gedrag in het dagelijks leven en op het wereldtoneel.
Er kan vandaag dus heel wat mis gaan. Veel wat mis gaat heeft te maken met oude gewoonten en diepgewortelde angsten.

Op 11 april 2017 is het Volle Maan in Weegschaal, het dierenriemteken van Relatie en Balans, Liefde en Harmonie. Ook in onszelf wordt de balans opgemaakt. Net als in de natuur staat alles op het punt om te ontkiemen, om uit te breken, maar is nog heel stil, pril en kwetsbaar. Kwetsbaar is die balans, die door negatieve invloeden van buitenaf verstoord kan worden en dat ook geldt ook voor ons.
Lees meer over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website!

Gelukkig gaat Venus in Vissen weer direct vanaf 15 april 2017. Doordat Venus retrograde was, belandde ze vanaf 4 april 2017 weer in Vissen. Vanaf 29 april 2017 is Venus weer in Ram en dan is het volle kracht vooruit voor de godin van de Liefde. Er breekt een periode aan waarin sociale verbindingen en financiële strategieën met elkaar worden verweven. Een periode van vrijgevigheid en openhartigheid. Nu Venus weer direct gaat, breekt er een positieve periode aan van innovatieve vormgeving voor huis en het bedrijfsleven. Ook al ziet het er naar uit dat het allemaal financieel wel weer mogelijk is, het is toch raadzaam om grote aankopen uit te stellen tot half juni 2017. Venus is dan uit haar schaduwperiode en ook de grote Jupiter loopt dan weer direct.

Op 16 april 2017 wordt in Turkije het constitutionele referendum gehouden.
De kiezers stemmen over een reeks van 18 voorstellen tot wijziging van de Turkse grondwet.
De strijdbare planeet Mars is astrologisch gezien heel belangrijk voor de toekomst van Turkije.
De Zon symboliseert de sterke arm van President Recep Tayyip Erdoğan. De Zon van Erdogan staat onder invloed van Mars.
Op 16 april 2017 staat Mars op 26º Stier in de nabijheid van de vaste ster Algol.
Het Oog van Horus oftewel de Duivelster.
Argol is met Schorpioen verbonden. Argol heeft veranderlijke en onheilspellende lading.
De Arabische naam is al-Ghul.
Die dag zullen de gemoederen hoog oplopen.
De transit Maan is conjunct de retrograde Saturnus in Boogschutter. Door de oppositie met de geboortemaan van Turkije wordt dit een moeilijke dag voor het Turkse volk.
Een verdeeld land zal nog meer verdeeld raken binnen een verdeeld Europa.

Pluto in Steenbok gaat vanaf 20 april 2017 retrograde.
Een krachtige periode van zes maanden waarin oude patronen en alles wat verouderd is, zal worden losgelaten. Tijdens deze periode tot eind september 2017 wordt de onderste maatschappelijke steen naar boven gehaald. De maatschappelijke bezem erdoor! Kwesties die te maken hebben met macht of machtsmisbruik zullen tijdens deze periode op de voorgrond treden.
Lees verder over de retrograde Pluto onder NIEUWS op deze website.

Mars belandt vanaf 22 april 2017 in het vrolijke Tweelingen en ontmoet daar de mooie Venus. En dat betekent maar een ding: De Lente is in het land!
Op deze dag en morgen mogen we ons verheugen op de Lyriden Meteoren Regen.
Deze “vallende sterren” zijn stofdeeltjes van de komeet C/1861 G1 Thatcher, die ontdekt werd in 1861.

Het Front Nationale in Frankrijk zal op 23 april 2017 tijdens de Franse presidentsverkiezingen naar alle verwachtingen voor een grote verrassing gaan zorgen.
De revolutionaire Uranus speelt namelijk de hoofdrol en doet de politiek in Europa in een duizelingwekkende periode belanden. Vrijheid is het overduidelijke thema. De bevolking wil onder de druk uitkomen van regelgeving en betutteling.

In april 2017 maakt de Noordermaansknoop de overstap van Maagd naar Leeuw.
De Noordermaansknoop in het vurige Leeuw is standvastig en positief.
Vuur ziet kansen. Vuur wil vooruit.
De nieuwe kansen komen nu voort uit onze eigen vrije Wil, vanuit onze eigen creatieve bron.
Het collectieve kloppende hart.
Bewustzijn van wie we zijn en wat we doen is daarom zo belangrijk.
Vooral nu is de universele Wet van Newton actueel.
Iedere actie heeft een reactie. “Every action has an equal and opposite re-action”.
Iedere handeling, ieder besluit dat genomen wordt, heeft consequenties.
Wat je zaait, zul je oogsten.

Gebeurtenissen volgen zich in rap tempo op.
Verkeerde beslissingen die nu worden gemaakt zullen echter grote nadelige en blijvende consequenties hebben.

Op 26 april 2017 is het Nieuwe Maan in Stier.
Venus heerst over het dierenriemteken Stier en gaat over relaties, schoonheidsbeleving, sensualiteit en Moeder Aarde.
Stier is ook verbonden met de wereldeconomie en met alles wat zekerheid biedt, bezittingen, geld. De vaste grond onder onze voeten.
Deze Nieuwe Maan leidt echter tot financiële spanning. Terughoudendheid met het maken van financiële beslissingen en speculatie is raadzaam. Wees extra voorzichtig, want een investering kan problemen opleveren of moet terug naar de tekentafel.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Op 29 april 2017 is het alweer de 100e dag van Donald J. Trump in het Witte Huis.
Astrologisch gezien zal deze dag een gespannen verloop hebben. Er zal die dag sprake zijn van conflict en tegenwerking.
Door de invloed van de retrograde Mercurius in Ram zal het tegengeluid alleen maar luider worden.

De afsluiter van de maand is de Virginiden meteoorregen op 30 april 2017.

Ook in april 2017 zal de samenwerking tussen Saturnus en Uranus de stabiliserende factor in de verdeelde wereld.
De constructieve Driehoek tussen Saturnus en Uranus zal een brug slaan tussen de oude en nieuwe elementen.
De noodzaak van veranderingen wordt ingezien.

Vanaf 1 mei 2017 tot 6 juni 2017 keert de rust in de wereld enigszins weer wanneer Saturnus en Uranus voor de tweede keer dit jaar een exacte harmonische Driehoek in Vuur met elkaar vormen.

error: Content is protected !!