Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De astrologische prognose van april 2022

De lentemaand april is de maand van het Paasfeest, de tijd van wedergeboorte en ontwaken.

De eerste drie weken van april 2022 worden vooral gedomineerd door de sterke groei en vuurkracht van de Zon in Ram!

De Nieuwe Maan op 11º31 in het vurige Ram van 1 april 2022 is de eerste Nieuwe Maan na de Lente-Equinox en markeert het begin van een nieuwe jaarcyclus.
Ram is het eerste teken van de dierenriem en draagt de kracht van inwijding, van geboorte, de initiërende vonk, de kracht van de Lente en het Licht dat de duisternis van de Winter overwint.
Een bijzonder krachtig moment!
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

De sterke vuurkracht van de eerste helft van april 2022 wordt echter in de loop van april 2022 afgeblust door een andere energie waarmee rekening moet worden gehouden.
April 2022 wordt namelijk afgesloten met het retrograde gaan van de grote Transformator Pluto in Steenbok en de eerste Verduistering van 2022, een gedeeltelijke Zonsverduistering in Stier.

Op 12 april 2022 Jupiter zal op 23º58 een zeldzame exacte conjunctie vormen met Neptunus in Vissen, een conjunctie van spiritueel ontwaken. Dit gebeurt maar eens in een mensenleven! Tijdens het hele weekend van 9 april tot 12 april 2022 staat ook de Noordknoop op 23º Stier en Zuidknoop op 23º Schorpioen, wow!
Deze zeldzame euforische planetaire uitlijning duidt op een mogelijk einde aan oorlog en sociale ongelijkheid, seksueel misbruik en kindermisbruik.
April 2022 kan een wereldwijd keerpunt worden, want deze gradenstand is van invloed op de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk, het Vaticaan, de Verenigde Staten en Australië.
Op grotere schaal mogen we deze heilzame samenzang van Jupiter en Neptunus in Vissen zien als een duw in de goede richting.

Nu de wereld door de oorlog in de Oekraïne uit balans is en velen de nadelige gevolgen ervaren van de pandemie is er grote behoefte aan zekerheid, troost, veiligheid en verlossing.

Jupiter in Vissen versterkt het verlangen om te verenigen, in plaats van verdeeldheid zaaien.
De tijd is gekomen om ons open te stellen ​​voor alle zegeningen en overvloedige energie die we nu mogen ontvangen. De illusie van eenheid kan echter omslaan in verdriet over verdeeldheid en nog verdere polarisatie.

De overdadige invloed van Jupiter in Vissen conjunct Neptunus in Vissen kan naast een ongekende creatieve en spirituele impuls echter ook leiden tot ongekende wateroverlast en een enorme toestroom van vluchtelingen als gevolg van oorlog, wereldwijde conflicten, overbevolking, voedselschaarste en klimaatverandering, virussen en nucleaire dreiging.
Economisch gezien zien we een ’herverdeling van rijkdom’ en torenhoge inflatie.

Door Jupiter conjunct Neptunus in Vissen is er in een wereld van angst en conflict een ongekend verlangen om te ontsnappen aan de harde realiteit door een hang naar “glamour” en “illusie”, een enorme toename van eenzame en verwarde mensen, alcohol,-drugs en gokverslavingen.
We krijgen te maken met propaganda, cyberaanvallen, misleidende informatie en verwarde mensen.

Neptunus heerst naast het weer, rivieren en oceanen, ook over vluchtige stoffen, zoals gas, olie en waterstof. Met de toegevoegde kracht van Jupiter moeten we naast extreme weersomstandigheden met name rekening houden met duurdere boodschappen, hoge energieprijzen en grote prijsstijgingen aan de pomp.

Net voor Pasen 2022 betreedt Mars op 16 april 2022 het teken Vissen en is het Volle Maan op 26º26 in Weegschaal. Deze Volle Maan is driehoek Saturnus in Waterman en staat vierkant op Pluto in Steenbok.
Lees meer over deze Volle Maan en de invloed op de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

Pasen 2022 kan door de invloed van deze Volle Maan opzienbarend en onverwacht nieuws brengen!

Pluto in Steenbok opent op 29 april 2022 het retrogradeseizoen en deze energie zet een rem op sociale groei, transformatie en ontwikkeling. Retrograde perioden zijn bedoeld als een kosmische time-out in deze hectische tijd om terug te keren naar onszelf om het hoe en waarom te begrijpen.
Steenbok gaat over organisaties en structuren en door Pluto in Steenbok worden deze afgebroken en ontmanteld wordt. Pluto is het proces van de dood van het oude systeem en op de laatste graden van Steenbok gaat dit proces steeds sneller, ondanks de retrogradewerking!
Een krachtige periode van bijna zes maanden waarin oude patronen en alles wat verouderd is, zal worden losgelaten. Tijdens deze periode wordt de onderste steen bovengehaald op alle maatschappelijke gebieden, vooral op de gebieden die het tegenoverliggende teken Kreeft symboliseren. Velen zijn gedwongen door oorlog en geweld om huis en haard te verlaten en een zwervend bestaan te leiden.
Kwesties die te maken hebben met macht, machtsmisbruik of manipulatie zullen tijdens deze periode op de voorgrond treden. De beerput gaat helemaal open!
Lees verder over de retrograde Pluto onder NIEUWS op deze website.

Op 30 april 2022 vindt op 10º28 in Stier een gedeeltelijke Zonsverduistering plaats.
Een Zonsverduistering is een krachtige Nieuwe Maan en deze Verduisterde Nieuwe Maan is ook bijzonder, want het is de tweede Nieuwe Maan van april 2022.
De Maansverduistering in Stier van 19 november 2021 was de eerste van een serie van vier Verduisteringen in Stier, de volgende is dan deze Zonsverduistering op 30 april 2022, daarna volgt de Totale Maansverduistering in Stier op 8 november 2022, gevolgd door een Gedeeltelijke Maansverduistering in Stier op 28 oktober 2023.
De gedeeltelijke Zonsverduistering van 30 april 2022 in Stier is conjunct Uranus en de Noordermaansknoop in Stier en vierkant Saturnus in Waterman.
Stier regeert geld, bezittingen, wereldwijde valuta, aandelenmarkten, procedures en structuren, vastgoedmarkten, dus hou rekening met grote opschudding tijdens deze Verduisteringen, want gebouwen, financiële instellingen en zelfs regeringen of koningshuizen kunnen tijdens deze periode letterlijk op hun grondvesten schudden.
Deze explosieve en kosmische gebeurtenis gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor
onszelf, maar ook voor anderen wanneer deze dat niet willen of kunnen.
Verduisteringen zijn markeringen van tijd, omdat ze zaken aan het licht brengen en dingen onthullen die we nog niet eerder hebben gezien en zijn indicatoren van belangrijke gebeurtenissen.

In deze absurde en gepolariseerde wereld is het niet makkelijk om je temidden van de plutonische chaos staande te houden.
Wat is waarheid, wat kunnen we wel of niet geloven? Naar welk punt worden we geleid en door wie of wat?

Laten we niet vergeten dat we in een wereld van verdraaide waarheden de vrijheid hebben om onze eigen waarheden te spreken.

Vooral nu is het belangrijk de waarheid in onszelf te vinden, maar wel open te staan voor elkaar en elkaars mening te respecteren.

error: Content is protected !!