Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Dit jaar verloopt tot nu toe rustiger dan het jaar 2017 en de voorgaande jaren.De volatiele ontwikkelingen op het wereldtoneel zullen geleidelijk plaats gaan maken voor een ingetogener en krachtiger energie dan waar we in de afgelopen jaren gewend aan zijn geraakt.

De buitenplaneten Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto en ook Uranus vanaf mei 2018 reizen dit jaar door respectievelijk door de eigen elementen Aarde en Water en dat laat over een algemeen een rustige, stabiliserende en vruchtbare periode zien.
Natuurlijk zijn er conflicten op sociaal, cultureel, politiek en religieus gebied, maar er is ook kracht, enthousiasme en vastberadenheid om samen te werken en te vechten voor wat is, geheel in overeenstemming met de standvastige energie van de Hond dit jaar.
Er heerst een groot verlangen naar rust, veiligheid en zekerheid.

De stofwolken van het jarenlange transformerende kardinale T-vierkant tussen Uranus en Pluto zijn grotendeels opgetrokken.
De weg is vereffend en vrijgemaakt voor manifestatie.
Alles wat in 2018 wordt besloten en waargemaakt, is van blijvende aard.

De structurele en integere Saturnus in het eigen patriarchale teken Steenbok gaat zich steeds meer verbinden met de kracht van transformatie van Pluto in Steenbok. De samengestelde krachten van Saturnus en Pluto beëindigt alles wat niet werkt en manifesteert alles wat wel werkt.
Er wordt gebouwd aan de toekomst, huizen, bedrijven, de overheid, instellingen, banken en regeringen. Ook de samenwerking tussen Jupiter in Schorpioen en Pluto in Steenbok geeft een fundamentele economische boost en hervormingen en staat in schril contrast met de machtsstrijd tussen deze beide planetaire giganten in 2017.
Wel krijgen we te maken met bezuinigingen, aanscherping van regelgeving en een stijging van monopolies en kartelvorming, maar ook een keiharde wereldwijde aanpak van de georganiseerde misdaad, witwaspraktijken en terrorismebestrijding.

De huidige vruchtbare sextielverbinding tussen Saturnus in Steenbok en Neptunus in Vissen leidt tot begin maart 2019 tot een meer intuïtief bewustzijn van de echte redenen waarom de maatschappij en de menselijke beschaving niet goed werkt.
Een dergelijk bewustzijn in de collectieve psyche is noodzakelijk om als mensheid de handen op elkaar te krijgen.
In het komende jaar zal het steeds moeilijker worden om de kop in het zand te steken.
De tijd is gekomen om de verantwoordelijkheid te nemen om op een moedige manier die noodzakelijke verbeteringen aan te brengen, doelen te ontwikkelen om zo het volledig potentieel te bereiken.

Ook deze maand hebben we weer een Blauwe Maan, dus we beginnen en eindigen maart 2018 met een Volle Maan!

Een prachtige opening van de lentemaand met de verlichtende driehoek in Water tussen Venus in Vissen en de Grote Weldoener Jupiter in Schorpioen.

Op 2 maart 2018 is het Volle Maan in Maagd.
Deze Volle Maan symboliseert de zuivere kiemkracht van de natuur dat onzichtbaar onder haar adembenemende deken van koude zo sterk aanwezig is.
De oppositie van de Volle Maan met Neptunus in Vissen kan tot verwarring en negativiteit leiden in alle vormen van relaties. Gelukkig schiet Saturnus te hulp waardoor we het niet te ver laten gaan en tijdig maatregelen nemen om alles ten goede te keren.
Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Op 7 maart 2018 treedt de lieftallige Venus het lenteteken Ram binnen.
Een nieuw hoofdstuk van assertiviteit en creativiteit ontvouwt zich.

Jupiter in Schorpioen gaat retrograde vanaf 9 maart 2018 en blijft retrograde tot 9 juli 2018.

Tijdens deze retrogradeperiode wil Jupiter in Schorpioen investeren in werk en relaties. Jupiter “loopt terug” om zodoende wederom de harmonische Waterbrug met Neptunus in Vissen te herbouwen zoals deze was aan het begin van 2018.

Een periode van filosofische, spirituele introspectie en reflectie. Een periode van zuivering.

Jupiter retrograde vraagt om lichaam en ziel te zuiveren.

Tijdens de Jupiter retrograde periode kan ons collectief bewustzijn worden getriggerd met thema’s die gerelateerd zijn aan ethetische kwesties, zelfvertrouwen, zelfverbetering, rechtvaardigheid en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.
Door de retrogradewerking van Jupiter worden we in de gelegenheid gesteld om dromen, fantasieën en ideologieën aan de wereld te presenteren. De invloed van de retrograde Jupiter werkt veel sterker uit en betekent een geweldige innovatieve periode voor de medische wereld.
Lees verder over deze Jupiter retrogradeperiode 2018 onder NIEUWS op deze website.

Mars driehoek Uranus van 7 maart 2018 tot 15 maart 2018 geeft een bevrijdend gevoel en wil vooruit! Deze sterke, sprankelende en gedurfde energie duidt op een behoefte aan vrijheid of nieuwe zelfexpressie die zich wil bevrijden van elke beperking of alledaagse routines.
Er zullen zich unieke kansen voordoen om nieuwe activiteiten te ontplooien.
Risico’s die nu genomen worden gaan vruchten afwerpen en mensen zullen eerder geneigd zijn om met nieuwe ideeën of projecten mee te gaan.
Op 11 en 12 maart 2018 is deze Brug in Vuur exact en kunnen er grote sprongen vooruit worden gemaakt.

Op 17 maart 2018 is het Nieuwe Maan in het teken Vissen. De gewonde genezer, Cheiron in Vissen staat bijna conjunct met deze Nieuwe Maan.
De Nieuwe Maan conjunct Cheiron staat vierkant op de vurige Mars in Boogschutter en dat spanningsaspect kan leiden tot een gebeurtenis waardoor een ongemakkelijke beslissing moet worden genomen die al veel eerder genomen had moeten worden.
Deze Nieuwe Maan draagt net als de Zonsverduistering van 15 februari 2018 het thema van gerechtigheid.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Mars heeft Boogschutter verlaten en betreedt vanaf 18 maart 2018 het aardse Steenbok.
Tot 16 mei 2018 stimuleert Mars in Steenbok wilskracht en doorzettingsvermogen. Mars wil vooruit, ook bij tegenspoed. Mars in Steenbok zegt: Ik kan het!
Op de drempel van Steenbok moet Mars nog even wennen aan deze nieuwe aardse energie, dus er kan sprake zijn van zelfoverschatting en misverstanden.

Op 21 maart 2018 betreedt de Zon het eerste teken van de Dierenriem, het vurige rijk van Ram.
Het astronomische begin van de Lente. We vieren de Lente-equinox, het feest van Ostara, de godin van vruchtbaarheid en het stralende licht, groei en creatie. Dag en nacht zijn even lang.
Het is tijd voor wedergeboorte en een frisse start.
De Zon groeit in zijn kracht en de vruchtbare natuur komt wederom tot leven.
Het leven begint opnieuw en dromen worden naar een volgend niveau getild, de uitvoering van visies en tastbare resultaten!
We gaan de versnelling in! Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie tot constructieve veranderingen kan leiden in onszelf en in de wereld om ons heen.

Maar de krachten van het Universum wil dat we even een tandje terugzetten.
De retrogradeperiode van Mercurius in Ram van 23 maart 2018 tot 14 april 2018 is de periode van evaluatie, zaken opnieuw beoordelen, herzien en losse eindjes aan elkaar knopen.
Hou rekening met vertragingen en misverstanden. Mercurius gaat over contracten, communicatie, onderwijs, internet en transport, ook de media, uitgeverijen, radio en TV.Geduld is het toverwoord. Ga op tijd van huis, bevestig je afspraken en lees de kleine lettertjes onder het contract voordat je een handtekening zet.

De tweede Volle Maan deze maand valt op 31 maart 2018 op 10º in het luchtteken Weegschaal.
Deze Blauwe Maan in Weegschaal wil vrede en harmonie.
Rekening houden met elkaar, gelijkheid en rechtvaardigheid.
De energie van het T-vierkant met Saturnus en de retrograde Mercurius kan leiden tot spanningen in de wereld en in ons persoonlijke leven.

Als je jezelf (teveel) weggeeft, raak je jezelf, de dromen en verlangens op den duur kwijt.
Het herstellen van de balans in jezelf en relaties brengt rust en harmonie.
Deze Volle Blauwe Maan laat zien hoe belangrijk relaties zijn in ons leven en hoe we elkaar beïnvloeden.
Lees meer over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website!

Ik hoop dat deze prachtige lente-equinoxmaand ons grotere waardering van de schoonheid bregen mag in jezelf en de wereld waarin we leven.

Inspirerende maand toegewenst!

error: Content is protected !!