Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

April 2019

Op 5 april valt de Nieuwe Maan op 15º in het teken Ram en deze vurige energie zet de toon voor de hele maand april 2019! 
April 2019 wordt daarom gekenmerkt door innovatie en een sterk verlangen naar onafhankelijkheid.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website!

De transit van rode Strijder Mars door Tweelingen versterkt de intense kracht van de Zon in Ram en de aardse energieën van Uranus in Stier en Saturnus en Pluto in Steenbok.
De rode planeet Mars is in de buurt van de vaste ster Aldebaran en dit wijst ons op de noodzaak om trouw te blijven aan waarden en integriteit. De samenstand van de vurige Mars en sterke Aldebaran stimuleert het maken van stappen, maar alleen wanneer stappen met de juiste intentie en de juiste instelling worden genomen.
Mocht dit niet het geval zijn, dan kan deze conjunctie leiden tot geweld in de wereld.

Deze sterke vuurkracht wordt echter afgeblust door een andere energie waarmee deze maand rekening moet worden gehouden.
De sterke retrograde energie van april 2019 zet een rem op deze enorme drang naar sociale groei, transformatie en ontwikkeling. Deze sterke vurige energie wordt eigenlijk een meer intern transformatieproces.
Retrograde planeten vestigen de aandacht op het innerlijke zelf. In veel gevallen worden beslissingen genomen door externe factoren en niet door innerlijke motivatie.
Retrograde perioden zijn bedoeld als een kosmische time-out in deze hectische tijd om terug te keren naar onszelf om het hoe en waarom te begrijpen.
We moeten grote schoonmaak houden.

De grote Weldoener Jupiter in Boogschutter, de structurele Saturnus en de transformerende Pluto gaan deze maand retrograde.
Vanaf 9 april 2019 tot 17 juli 2019 gaat Ceres retrograde. Ceres, de grootste asteroïde in ons zonnestelsel brengt ons terug naar de essentie. Retrograde Ceres in Boogschutter laat ons zien hoe destructief een ongezonde relatie emotioneel en fysiek kan zijn wanneer er sprake is van verslaving, misbruik en geweld.
Retrograde Ceres beïnvloedt ook de landbouw, zodat extreme weersomstandigheden een nadelig effect kunnen hebben op de oogst, later dit jaar.

Aan het begin van april 2019 vormt Pluto in Steenbok een oppositie met de noordelijke Maansknoop op 23º in Kreeft.
Met deze oppositie worden we geconfronteerd met de gevolgen van gemaakte fouten of de gehechtheid aan destructieve gewoonten.
Hoe pijnlijk inzicht ook kunnen zijn, deze lessen zijn nodig om een ​​zinvolle verandering te bewerkstelligen.

Vanaf 10 april 2019 gaat Jupiter retrograde op 24° Boogschutter. Tot 11 augustus 2019 zijn we meer afgestemd op innerlijke groei. De economische groei in de wereld begint te vertragen.
Jupiter’s retrogradatie van april 2019 wijst op een analyse van relevante overtuigingen, motivaties en intenties. Inactieve en gedwongen plannen of overenthousiasme leiden tot frustratie in deze periode. Alleen een grondige analyse leidt tot gunstige resultaten.
Gedurende deze periode kan het spanningsveld tussen Jupiter en Neptunus leiden tot teleurstelling, misleiding of gezichtsverlies bij te hoge verwachtingen of extreem optimisme van iemand of iets.
De realiteit boven deze illusie stellen is de gouden regel in deze periode.
Lees meer over Jupiter retrograde onder NIEUWS op deze website.

Op 12 april 2019 vormt Mercurius in Vissen een uitdagend vierkant met Jupiter retrograde in Boogschutter, dus is het raadzaam dicht bij jezelf te blijven en niet blindelings het voorbeeld van anderen te volgen. Vertrouwen hebben in jezelf valt niet mee met de beïnvloedbare Mercurius in de dualistische Vissen. Anderen denken altijd dat ze beter weten, maar nu is het beter om in je eigen waarheid te staan ​​om dichter bij jezelf te komen.

Van 18 april 2019 tot 6 mei 2019 reist Mercurius door Ram.
Mercurius in het teken van de Strijder maakt ons ruimdenkend, meer zelfverzekerd en bereid om te vechten voor een idee of mening, maar betekent ook impulsiviteit, de mond voorbij praten en doordrammen hoort ook bij deze energie. Deze energie versterkt echter de vurige Mars in Gemini-energie, dus tijdens deze retrograde cyclus, zal er toch wel sprake van vooruitgang zijn.

De Virginiden meteorenregen bereikt zijn hoogtepunt op donderdag 18 april 2019, rond 17:00 uur. Er kunnen ongeveer 3 meteoren per uur zichtbaar zijn in het oosten, nabij de constellatie van de Maagd.

In de tweede helft van april 2019 zijn er situaties waarin thema’s als macht en impotentie actueel zullen zijn in vormen van relaties of vriendschappen.

Op Goede Vrijdag, 19 april 2019, valt de Volle Maan op 29 graden in Weegschaal. De vorige Volle Maan van 21 maart 2019 viel ook in Weegschaal. Dit is weliswaar geen Blauwe Maan, maar in elk geval is dit een zeldzaam fenomeen.
Twee opeenvolgende Volle Manen in Weegschaal, het teken van vrede en harmonie, verhoogt de kansen op een stabiele en vredige periode.
Lees meer over deze speciale Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Op Paaszondag 21 april 2019 treedt Zon het aardeteken van Stier binnen.
Tot 21 mei 2019 ligt de nadruk op veiligheid, persoonlijke waarden en zelfvertrouwen.
Deze voorzichtige, terughoudende en praktische energie voorkomt het maken van onnodige risico’s, maar kan echter leiden tot overmatige hebzucht, jaloezie en koppigheid.

Van 21 april 2019 tot 15 mei 2019 reist Venus door het vurige Ram. Met deze sprankelende energie is Venus openhartiger, spontaner en gepassioneerd. In dit teken zal er geen afwachtende houding zijn, maar gaan we rechtstreeks op ons doel af!
Ook op 21 april staat Mars precies tegenover de retrograde asteroïde Ceres op 13º op de as Tweelingen/Boogschutter.
Deze oppositie kan leiden tot geweld als gevolg van ontoereikendheid, incompetentie of machteloosheid wanneer het zelfrespect in een relatie is geschaad.
Gevoelens van angst, remming en ontoereikendheid moeten worden vervangen door vertrouwen, moed en zelfredzaamheid.

Op 23 april 2019 is de Zon conjunct Uranus op 2º in Stier.
Tijdens deze planetaire conjunctie kunnen onverwachte gebeurtenissen in ons leven plaatsvinden.
De Afnemende Maan en de schitterende planeet Jupiter in het sterrenbeeld Boogschutter staan dicht bij elkaar. Deze indrukwekkende conjunctie is vandaag en morgen waarneembaar aan de zuidelijke hemel.
Vandaag en morgen vindt ook de jaarlijkse Lyriden meteorietenregen plaats.
Het grootste aantal Lyrid-meteoren valt meestal in de paar uur vóór zonsopgang bij de ster Vega in het sterrenbeeld Lyra. Deze “vallende sterren” zijn stofdeeltjes uit de komeet C / 1861 G1 Thatcher, die in 1861 werd ontdekt.

Vanaf 24 april 2019 gaat Pluto retrograde van 23º9.1 naar 20º38.0 in Steenbok.
Tot 3 oktober 2019 is dit een krachtige en zuiverende periode van bijna zes maanden waarin oude patronen en alles dat verouderd is, zal worden losgelaten. Manifestatie van negatieve onderdrukte gevoelens zoals boosheid, jaloezie, frustratie, afgunst is nodig voor zelfacceptatie om uit je eigen schaduw te stappen.
Deze periode laat geen middel onbeproefd op alle gebieden van de samenleving.
Kwesties met betrekking tot macht of machtsmisbruik komen in deze periode aan de orde.
Het accepteren van verandering is essentieel om sociaal succes te hebben.
Lees meer over de retrograde Pluto onder NIEUWS op deze website.

De maand april 2019 eindigt met de retrograde Saturnus in Steenbok.
Saturnus gaat retrograde van 30 april 2019 tot 17 september 2019.
De schaduwperiode zal blijven tot 24 december 2019.
De retrograde periode van Saturnus is de tijd bij uitstek om je sociale positie te evalueren.
Wanneer Saturnus retrograde is, zijn verleden, heden en toekomst tot één geheel met elkaar verweven. De retrograde Saturnus remt de wereld af.
Tijdens deze herstructureringsperiode kan er sprake zijn van tegenwind op sociaal gebied.
Dit gebeurt niet zonder reden.
De retrograde periode van Saturnus is een kosmische time-out om de basis te leggen voor een nieuwe productieve periode. Het gaat over het opnieuw evalueren van plannen en het versterken van het fysieke en mentale Zelf.
Saturnus in Steenbok stelt duidelijke grenzen.
Een periode van vijf maanden van reorganiseren, heroverweging van wat eerder is besloten, rijping en volwassenwording. Er zullen grote verschuivingen plaatsvinden in de politiek, rechtelijke macht en het bedrijfsleven, maar ook in ons persoonlijke leven.
Het is een tijd van bezinning waarin je in de gelegenheid wordt gesteld om een nieuwe koers te gaan varen. Het kan ook een periode zijn waarin we worden geconfronteerd met consequenties van acties uit het verleden.
Maatschappelijke betrokkenheid is het thema. Alles dat maatschappelijk van belang is, heeft aandacht nodig. Reorganiseren, opnieuw onderhandelen. Dingen die nu fout gaan, blijven namelijk fout gaan. Alles wat is genegeerd komt als een boemerang naar ons terug.
De retrograde Saturnus in Steenbok kan worden beschouwd als de inleiding tot een zeldzame drievoudige conjunctie van de titanen Pluto, Saturnus en Jupiter in Steenbok, begin 2020.
Het jaar van de moderne ‘reformatie’, dat een keerpunt zal zijn in onze geschiedenis.
De cyclus waarin Saturnus en Pluto een conjunctie vormen, vindt elke 33 tot 38 jaar plaats.
Het gebeurde in oktober 1914, augustus 1947 en de laatste conjunctie was in november 1982.
Deze zeer speciale conjunctie in Steenbok belooft vooruitgang op collectief en individueel niveau. De retrograde Saturnus kan worden beschouwd een laatste repetitie voor de grote bedrijven, banken, overheid en politiek. Geduld is de grootste les die Saturnus ons leert.
Haast je niet en forceer niets! Eerst reorganiseren, opnieuw onderhandelen. Leer van fouten die zijn gemaakt. Dingen die nu fout gaan, blijven fout gaan.
Lees meer over de retrograde Saturnus voor alle tekens onder NIEUWS op deze website.

Op 30 april 2019 is retrograde Saturnus conjunct de zuidelijke Maansknoop op 20° in het aardse Steenbok, ons collectieve geheugen.
Op deze speciale dag kan er een troonsopvolging zijn of een wisseling van de wacht.

Er is bereidheid om te leren van fouten uit het verleden. Dit biedt de mogelijkheid om perspectief te krijgen voor de toekomst, een beter milieu en een eerlijke verdeling van welvaart.
Een betere wereld.

Ik wens iedereen een vruchtbare maand april toe!

error: Content is protected !!