Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Juli 2019

De eerste helft van het vruchtbare jaar van het Aardvarken ligt inmiddels achter ons.

Jupiter in Boogschutter, Pluto en Saturnus Steenbok en Neptunus in Vissen zijn retrograde. 

Deze relatief stabiele periode van deze planetaire reuzen in eigen tekens is een periode van heroriëntatie, doorbraken en verbreding van kennis op het gebied van communicatie, robotica, milieuvraagstukken, economie en gezondheidszorg. Er wordt ons de mogelijkheid geboden om los te komen van het oude vertrouwde en begrip en duidelijkheid te krijgen in duistere zaken of chaos.

Na deze retrograde periodes zal er een beter en duidelijker perspectief ontstaan om de juiste noodzakelijke maatregelen te nemen om ons pad te vervolgen.

De Verduisteringen van 2019 vallen grotendeels op de as Kreeft/Steenbok en ook de Noord/Zuidknoop blijft in 2019 op de as Kreeft/Steenbok.

De as Kreeft/Steenbok gaat over het integreren van moeilijke keuzes en tegenstellingen op collectief niveau.

Op 2 juli 2019 betreedt de rode Strijder Mars het vurige rijk van Leeuw en zal daar tot en met 18 augustus 2019 verblijven.

Deze periode wordt getekend door trots, daadkracht, prestige en leiderschap. De energie tijdens deze periode is zelfbewust met een diep verlangen naar erkenning van prestaties. Ook halsstarrig aan iets vasthouden om maar geen gezichtverlies te hoeven lijden.

Mars in Leeuw en Uranus in Stier vormen aan het begin van juli 2019 een vierkant en deze uitdaging kan in de eerste helft van juli 2019 tot gespannen situaties en spierballenvertoon in de wereldpolitiek leiden.

In de eerste helft van juli 2019 komt de Zon in Kreeft tegenover de retrograde Saturnus en Pluto in Steenbok te staan, waardoor we als het ware gedwongen worden om een moeilijke situatie te beoordelen.

Op 2 juli 2019 schuift de Maan tussen de Aarde en de Zon.

De totale Zonsverduistering op 10° in het waterteken Kreeft van 2 juli 2019 biedt kansen voor positieve verandering. De ascendant van de Verenigde Staten van Amerika valt op 13º Kreeft en dat betekent dat de komende zes maanden cruciaal kunnen zijn voor de economie van Amerika en President Donald Trump. Deze totale Zonsverduistering is te zien in Zuid-Amerika, Chili, Ecuador, Brazilië, Uruguay en Paraguay, Argentinië en de Stille Zuidzee.

Lees verder over deze Zonsverduistering in Kreeft onder NIEUWS op deze website.

Op 4 juli 2019 vindt op 17º de exacte oppositie plaats van Saturnus in Steenbok en de Zuidermaansknoop in Kreeft. Dit karmische aspect is al actueel vanaf het vroege voorjaar van 2019 en duurt voort tot het Najaar van 2020. Het sleuteljaar 2020 symboliseert het einde van de oude wereld en het begin van een nieuwe cyclus in onze evolutie.

In de nasleep van de Zonsverduistering van 2 juli 2019 is deze conjunctie extra veelzeggend.

In het voorjaar van 2019 was Pluto conjunct de Noordermaansknoop in Steenbok. 

De Zuidermaansknoop brengt alles aan het licht wat onwaar, onjuist en oneerlijk is wat niet meer werkt in maatschappelijke structuren zoals regels en wetten, vooroordelen, controlemechanismen, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Saturnus en Pluto zijn allebei retrograde, dus thema’s van maart 2019 worden opnieuw actueel. Door de retrograde invloed van Saturnus-Pluto wellicht minder scherp, maar de uitdagingen zullen door de oppositie met Mars en Mercurius en Noordelijke Maansknoop echter net zo groot zijn. 

Er wordt ons een nieuwe kans geboden om processen bij te sturen door problemen anders aan te pakken. Natuurlijk zal de oude gevestigde orde zich met hand en tand verzetten, omdat controlesystemen en machtsstructuren worden ondermijnd. De invloed van Mars conjunct de retrograde Mercurius in Leeuw op 9 juli 2019 zal hier zeker aan bijdrage aan leveren. 

De laatste keer dat Saturnus/Pluto in Steenbok conjunct de Zuidermaansknoop plaatsvond was in 1777, de opstand tegen de Zonnekoning Louis XIV en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Ook in deze tijd zijn er grote karmische overeenkomsten voor onafhankelijkheid, zoals de toestand in Groot Brittannië (Steenboksascendant) met de Brexit.

De oppositie van Saturnus met de Noordermaansknoop in Kreeft laat de volgende boodschap zien: Geef de mens haar vrijheid en soevereiniteit terug. Moedig mensen aan om hun dromen te verwezenlijken door deze niet te onderdrukken, maar juist te stimuleren.

Vanaf 8 juli 2019 tot 12 december 2019 is Cheiron retrograde in Ram.

Tijdens de retrograde fase van de Gewonde Genezer helpt Cheiron ons om oude pijnlijke patronen los te laten en een innerlijk gevoel van heelheid en eigenwaarde te herwinnen. De retrograde Cheiron in Ram brengt oude pijn terug om deze voor nu en altijd aan te pakken.

Zowel individueel als collectief staat de mensheid voor de uitdaging om bewust te luisteren naar ons eigen gevoel en onze werkelijke behoeftes, van onze plek in de wereld en samenleving waarvan we deel uitmaken. Samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.

Bewustwording van ons Zelf leidt tot vertrouwen in de eigen innerlijke autoriteit om echte veranderingen tot stand te brengen. Dit zou een grote stap voor de mensheid zijn!

De gevleugelde boodschapper Mercurius gaat ieder jaar om de drie maanden retrograde.

Tijdens deze energetische periode van 7 juli 2019 tot 31 juli 2019 kan deze Mercurius retrogradeperiode in Leeuw/Kreeft leiden tot technologische verstoringen en vertragingen op het gebied van de wereldhandel, communicatie, creatieve projecten transportwereld en reiswereld. Tot 1 augustus 2019 is Mercurius retrograde, teruglopend van Leeuw naar Kreeft vanaf 20 juli 2019. Een periode van herziening, heroverweging en reorganisatie van de periode vanaf maart 2019. 

De gehele retrograde periode van Mercurius duurt tot de Nieuwe Maan in Leeuw op 1 augustus 2019. De retrograde Mercurius is op 9 juli 2019 conjunct Mars in Leeuw en vierkant Uranus in Stier met als gevolg technologische problemen en problemen met het elektriciteitsnet of technologische oorlogsvoering. Een back-up van computergegevens is raadzaam.

Op 16 juli 2019 valt de schaduw van de Aarde over de Maan.

De gedeeltelijke Maansverduistering op 24°04 in Steenbok van 16 juli 2019 is krachtig en confronterend vanwege een haast exacte conjunctie met Pluto. Intense emotionele reacties, dwangmatig gedrag en machtsstrijd zijn goed mogelijk door de invloed van diverse planetaire aspecten, invloed van vaste sterren en het vierkant met de dwergplaneet Eris. Eris is “het kleine zusje” van de transformatieplaneet Pluto. Mijns inziens zal deze Maansverduistering maatschappelijke verhoudingen verder op scherp stellen, zoals de MeToo beweging en protesten tegen het “establishment”. Schandalen, intriges en grote namen die van hun voetstuk vallen leiden tot blijvende veranderingen in de buitenwereld en binnenwereld. Deze Maansverduistering is in de komende zes maanden van invloed op de Verenigde Staten van Amerika en president Trump.

De Gedeeltelijke Maansverduistering is zichtbaar in Europa, Afrika, het zuiden van Azië en Australië, Zuid-Amerika en Antarctica.

Lees meer over deze gedeeltelijke Maansverduistering onder het kopje NIEUWS op deze website.

Van 23 juli 2019 tot 22 augustus straalt de Zon in het energieke en grootse koninklijke teken Leeuw. Leeuw wil stralen en is onverzettelijk en vastbesloten wanneer eenmaal een standpunt is ingenomen.

Venus volgt de Zon en voegt zich van 29 juli 2019 ook in het trotse Leeuw, dus het einde van juli 2019 kleurt door vurige passie, creativiteit, onverzettelijkheid en zelfvertrouwen.

In de meest fascinerende en transformerende tijd die de mensheid heeft gekend, staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Grote namen uit de politiek, media, kerkelijke wereld en economie vallen van hun voetstuk of verlaten de aardse wereld om plaats te maken voor nieuwe leiders.

De retrograde Saturnus kruipt zich dichter bij de retrograde Pluto in Steenbok.

Wanneer zowel Saturnus als Pluto vanaf 3 oktober 2019 niet meer retrograde zijn, staat er niets meer in de weg om op 12 januari 2020 een historische conjunctie te gaan vormen.

Oude en falende structuren brokkelen steeds verder af om plaats te maken voor nieuwe sociale structuren. Het begin van een nieuwe cyclus van 12 jaar die in 2020 begint.

Hierover later meer!

Ik wens jullie allemaal een bruisende julimaand!

error: Content is protected !!