Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Oktober 2018

De Herfstmaand oktober 2018 laat twee belangrijke feiten zien:
Pluto in Steenbok is weer direct na een lange retrogradeslaap van een half jaar en Venus gaat retrograde in Schorpioen.

Het laatste deel van 2018 staat in het teken van opruimen van blokkades en belemmeringen in de nasleep van de Verduisteringen en de vele retrograde planeten in de Zomerperiode.

Pluto in Steenbok wil verandering, hervorming en transformatie. Grote verschuivingen worden door velen ervaren, zowel persoonlijk als collectief. Sinds 22 april 2018 voltrok zich een proces van tranformatie waarbinnen noodzakelijke veranderingen worden gemaakt.
De tijd is aangebroken om verder te gaan met de voorgenomen plannen voor hervorming.

Persoonlijke vrijheid en individuele ontplooiing is in deze periode van onze evolutie erg belangrijk. In de eerste helft van oktober 2018 staat de rode Krijger Mars nog conjunct de Zuidermaansknoop in Waterman.
Mars is het archetype voor mannelijke dominante energie.
Mars in Waterman zal strijden voor humanitaire principes, ongeacht geslacht, ras, religie, land van herkomst of politieke overtuiging.
Mars conjunct de Zuidermaansknoop in Waterman wakkert een diep collectief verlangen aan om ons op een onafhankelijke manier te manifesteren.
Het eigen lot in handen te nemen.
Vooral in aan het begin van oktober 2018 kan dit leiden tot geweld, separatisme, polarisatie, fundamentalisme, geweld en vervreemding, mede door de invloed van de directe Pluto in Steenbok.
Mars heeft de schaduwperiode van retrogradatie inmiddels achter zich gelaten.
De periode tussen 11 en 18 oktober 2018 kan daardoor heel uitdagend zijn, want velen willen weten waar ze aan toe zijn. De tijd van wachten is voorbij!

Zoals Mars het mannelijke belichaamt, zo belichaamt Venus het vrouwelijke principe.
De Aphrodite Venus, de godin van liefde en schoonheid gaat op 5 oktober 2018 tot 15 november 2018 retrograde in de mysterieuze wateren van Schorpioen, maar de schaduwperiode duurt tot 18 december 2018. Venus gaat retrograde op 10º Schorpioen en daalt af tot 25º Weegschaal.
Venus regeert over alles waar je van houdt en waar je waarde aan hecht.
Velen voelen zich onbegrepen door deze moraliserende maatschappij.
Mede door de invloed van de retrograde Venus in Schorpioen zien we een toename van demonstraties, manifestaties en weerstand tegen traditionele relaties.
Dit is een periode van evaluatie om relaties te (her)beoordelen, bestaande problemen op te lossen en te bezien wat werkelijk van waarde is. Maar ook loslaten van alles wat niet (meer) waardevol is.
Lees verder over de retrograde Venus onder NIEUWS op deze website

Op 8 oktober 2018 mogen we ons verheugen op de Draconiden Meteorenregen in het sterrenbeeld Draco.
De Draconiden zijn niet zo groot als de Geminiden meteorenregen van vorige maand.
Er vallen gemiddeld 10 vallende sterren per uur.
De meteoren zijn afkomstig van de komeet 21P Giacobini-Zinner, die in 1900 werd ontdekt.
De Draconiden zijn het best in de vroege ochtend te zien. De Draconiden komen ieder jaar bij ons langs van 6 tot 10 oktober, maar op 8 oktober 2018 vindt het hoogtepunt plaats.

Op 9 oktober 2018 is het Nieuwe Maan in Weegschaal.
Het thema van deze Nieuwe Maan is het brengen van evenwicht en meer harmonie in ons leven en in onze relaties.
Harmonie in de relatie is echter mogelijk, wanneer er sprake is van innerlijke harmonie.
Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

De snelle boodschapper Mercurius schaart zich vanaf 11 oktober 2018 bij de slapende Venus in de mysterieuze wateren van Schorpioen.
Vanaf 11 oktober 2018 tot 31 oktober 2018 is de energie van Mercurius in Schorpioen diepgravend, observeert en onderzoekend, vooral als het gaat om emoties, verlangens en interpersoonlijke relaties.

Neptunus blijft ook in oktober 2018 retrograde. Tot 25 november 2018 krijgen we te maken met issues die te maken hebben met de waterhuishouding, oceanen, zeeën en rivieren en het vinden van oplossingen die ons kunnen beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

De periode van Jupiter door Schorpioen heeft dit jaar geleid tot een toename van veranderende klimatologische omstandigheden zoals extreme wateroverlast en extreme droogte.
Jupiter in Schorpioen heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, we kunnen niet langer de ogen sluiten. De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk waarneembaar: de opwarming van de atmosfeer en de verzuring van de oceanen leidt tot superstormen en verhoogt de intensiteit van neerslag. Natuurrampen zoals tsunami’s, overstromingen, stormen en orkanen als gevolg van de opwarming van de aarde komen steeds vaker voor. We hebben allemaal de gevolgen gezien van extreme wateroverlast en extreme droogte. We zien de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit, de landbouw, de gezondheid, het waterbeheer, het transport en de wereldeconomie.

Op 21 oktober 2018 vindt in het sterrenbeeld Orion de jaarlijkse Orioniden Meteoren regen plaats.
De ‘vallende sterren’ zijn stofdeeltjes die afkomstig zijn van de komeet van Halley.
Ieder jaar komen de Oriniden bij ons langs van 2 oktober tot 7 november.
Dit jaar zijn de Orioniden het best te zien in de nacht van 21 oktober tot de ochtend van 22 oktober 2018.

Op 24 oktober 2018 betreedt de Zon het waterteken Schorpioen.
De Zon in Schorpioen schijnt in de komende vier weken haar licht op alle verborgen zaken, onze verlangens, passie, motivatie, geheimen en onderliggende gedachten.
Het is een alles of niets energie dat ons op een doordringende manier laat kijken naar belangrijke zaken zoals relaties, carrière en het leven.
Deze plutonische energie wil de ziel voeden en het hart in vuur en vlam zetten. Deze energie wil alles laten verdwijnen wat de voortgang van het leven niet langer dient.
En ook al kan het moeilijk zijn om het oude en vertrouwde te laten gaan, het loslaten opent deuren naar de diepere bedoeling van het leven!

Op 24 oktober 2018 is het Volle Maan in Stier.
Tijdens deze Volle Maan staat Uranus in conjunctie met de Volle Maan, dus tegenover de Zon in Schorpioen. Het thema van deze Volle Maan is vrijheid in relaties.
De blauwgroene planeet bevindt zich in deze periode het dichtst bij de Aarde.
Uranus zal echter vanwege de grote afstand echter alleen met een sterke telescoop zichtbaar zijn als een klein blauwgroen stipje.
Lees meer over deze intense Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 29 oktober 2018 neemt Mercurius op 27° Schorpioen alvast gas terug.
Mercurius begint aan zijn zogenaamde schaduwperiode om vanaf 17 november voor de derde keer dit jaar retrograde te gaan.
Raadzaam is om alvast een back-up te maken van computerbestanden, dingen te controleren en verandering aan te brengen waar nodig.

We sluiten oktober 2018 af met Allerheiligen of Halloween, ook wel All Hallow’s Eve of Samhain genoemd. Het rituele Keltische Nieuwjaar! Samhain symboliseert het rustseizoen van het land en markeert zowel het einde als het begin van het nieuwe jaar.
Het is het moment wanneer de sluier tussen de wereld van de doden en de levenden zeer ijl is en het mogelijk is om contact te leggen met de andere wereld en de zielen die zijn overgegaan.

Op deze bijzondere dag, 31 oktober 2018, staat de retrograde Venus op 0º in Schorpioen, op de drempel van Weegschaal tegenover Uranus in Stier.
Vooral op de laatste graad in Schorpioen eist Venus betrokkenheid, maar Uranus wil vrijheid.
Halloween 2018 staat hiermee in het teken van relaties.
Onverwachte gebeurtenissen kunnen deze bijzondere dag een intense lading geven zowel in relaties zowel persoonlijk als in het economische en politieke leven.
Uitdagingen kunnen spannend zijn, maar vormen ook een graadmeter de kwaliteit van de relatie.

Ik wens jullie allemaal een mooie oktobermaand!

error: Content is protected !!