Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Schorpioen maart 2017

Algemeen
De westelijke sector van de Schorpioen horoscoop wordt steeds belangrijker. De voorgaande maanden waren gericht op eigen initiatief, op het bereiken van doelen op jouw eigen voorwaarden. In de komende maanden ga je de resultaten hiervan zien. Je leert van en door eigen ervaringen. De komende maanden staan in het teken van samenwerking en jouw sociale vaardigheden om jouw doelen te bereiken. Het gaat om samenzijn en samen delen, jouw emotionele welzijn. Jouw familie en kinderen spelen deze maand een grote rol, Schorpioen.

Liefde en Relaties
De Zonsverduistering van 26 februari 2017 viel in het Huis van Liefde. Het komende halfjaar laat een nieuwe liefde zien, toewijding, een verbintenis of de verdieping van een bestaande relatie. Van 11 maart tot 21 april 2017 betekent de reis van Mars door jouw Huis van Relaties een sociale periode die in het teken staat van nieuwe verbintenissen zowel zakelijk als privé. Mars in het Huis van Relaties kan echter ook tot machtsstrijd leiden in relaties. Je wil dingen forceren. Venus in Ram is van 4 maart tot 14 april 2017 retrograde in jouw Huis van de Liefde. Dat maakt alles ingewikkeld. Een ex kan terugkeren. Een relatie kan worden verbroken of verhinderd. Je bent in die periode meer op jezelf gericht en jouw egocentrische houding kan in de relatie tot conflicten leiden. Geen belangrijke beslissingen nemen tot half april 2017. Vanaf 15 april 2017 worden dingen vanzelf duidelijk. De Volle Maan van 12 maart 2017 in het Huis van Relaties laat een spannende ontmoeting zien op een feestje, bijeenkomst of sportevenement. Vanaf 21 maart 2017 zijn er meer liefdeskansen op het werk of gezondheidsinstelling.

Familie en Huis
Net als vorige maand staan de meeste planeten nog onder de horizon van de Schorpioen horoscoop, dus de focus ligt op je gezin, familie en huis. Maart 2017 is ook de maand van renovatie van het huis. Niet alleen de renovatie van het huis, maar ook van haar inwoners. Deze maand kunnen de gemoederen hoog oplopen in het gezin en familie. Maar het is nodig om de lucht te klaren. De Maansverduistering in Leeuw van 11 februari 2017 is van invloed op het verloop van jouw carrière of het eigen bedrijf, maar beïnvloedt ook je privéleven, familie, huis en gezin. De Zonsverduistering van 26 februari 2017 in Vissen viel in jouw vijfde Huis van Kinderen en Creativiteit. Kinderen vragen in de komende zes maanden je aandacht doordat ze grote stappen maken in hun ontwikkeling. Op 1 en 2 maart 2017 staat de Zon conjunct Neptunus in Vissen. Vissen gaat over kinderen voor de Schorpioen. Deze dagen zijn betekenisvol voor je kinderen of geschikte dagen om samen met kinderen activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld naar het strand.

Carrière
De Maansverduistering in Leeuw van 11 februari 2017 viel in jouw Huis van Carrière was is kosmische poort naar op diepgaande veranderingen in de carrière. In het komende halfjaar mag je de vruchten plukken van getoonde inzet en hard werken. Maar wanneer je het tegengestelde ervaart, is de tijd gekomen om aanpassingen te doen zodat je trein weer op het juiste spoor belandt. In de komende maanden kan er een reorganisatie zijn of verandering in het bedrijfsbeleid, andere regelgeving vanuit de overheid of managementwijziging. Mars in Ram reist van 29 januari tot 10 maart 2017 door jouw Huis van Werk. Mars versterkt de invloed van Uranus in Ram en dat betekent de meest productieve en energieke periode van 2017. Vanaf 4 maart 2017 gaat Venus in Ram retrograde en dat laat vertragingen op het werk zien of minder zin om de schouders eronder te zetten. Het duurt dan langer om de dingen gedaan te krijgen. De werkzoekende Schorpioen of de Schorpioen die personeel zoekt krijgt de beste kansen via de media, maar ook vanuit de familie en connecties. Schorpioen bevindt zich nog in een voorbereidende periode voor de carrière. De carrière krijgt vanaf augustus 2017 vleugels! Dit is een goede periode voor de archivering, opruimen, boekhouding, belastingaangiften. Voorbereiding. Alles eerst goed op poten zetten!

Financiën
Jupiter is jouw planeet van financiën. Jupiter is tot 8 juni 2017 retrograde. Tot die tijd zijn er financiële vertragingen met charitatieve en vrijwillige projecten. Ook zijn er zijn conflicten met zakelijke partners over de verdeling de opbrengst. In ieder geval betekent Jupiter in het Twaalfde Huis financiële instabiliteit en onduidelijkheden. Hou er rekening mee dat de broekriem moet worden aangehaald. Het geld groeit niet aan de bomen. Je moet echt je best doen om te krijgen waar je recht op hebt. Saturnus blijft tot eind december 2017 in jouw Huis van Financiën. Vooral tijdens de retrogradeperiode van Saturnus van april tot augustus 2017 moet je rekening houden met vertragingen en onzekerheden met betrekking tot financiering van projecten en inkomsten. Door de invloed van Saturnus in het Huis van Financiën wil je financiën op orde krijgen of financiën herstructureren. De eerste drie weken van maart 2017 laat een positief beeld zien, maar vanaf 21 maart 2017 zijn er financiële uitdagingen.

Gezondheid
De Maansverduistering van 11 februari 2017 en de Zonsverduistering van 26 februari 2017 zijn allebei van invloed op je gezondheid. Maart 2017 is voor je gezondheid een goede maand, maar je moet jezelf wel in acht nemen. Je hebt meer rust nodig. Laat alcohol en koffie zoveel mogelijk staan. Mars reist nog tot 10 maart 2017 door jouw Huis van Gezondheid. Door drukte op het werk krijg je te maken stress en hoofdpijn. Gezondheidsklachten zijn dus over het algemeen gerelateerd aan je werk. Mars is jouw planeet van Gezondheid. Vanaf 11 maart 2017 reist Mars door jouw Huis van Relaties. Mentale en emotionele gezondheid is zelf nog belangrijker deze maand. Disharmonie in jouw omgeving leidt tot lichamelijke en psychische klachten. Als er problemen zijn in de vaste relatie, op school of de relatie met collega’s kan de lichamelijke of psychische gezondheid worden beïnvloed. Het is dus belangrijk om de harmonie in de relatie te herstellen. Laat jezelf regelmatig masseren en zorg voor goede ondersteuning van je voeten.

Advies
De twee Verduisteringen van vorige maand hebben je uit balans gebracht. Doe rustig aan, Schorpioen. De westelijke (sociale) kant van de Schorpioen horoscoop is prominent aanwezig. In de komende maanden gaat het om sociale vaardigheden en samenwerking om de dingen voor elkaar te krijgen. Het gaat nu om anderen. Het volgen van de weg van consensus blijft tot voortduren tot de Zomer van 2017. De Wassende Maan van 1 maart tot 12 maart 2017 laat de beste periode zien om te reizen, nieuwe projecten op te starten of voor de studie.

error: Content is protected !!