Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2019

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Volgens de Chinese astrologie is 2019 het jaar van het Aardvarken.
Het Jaar van het Aardvarken is een vruchtbare periode van positieve energie.

Het jaar 2019 is energetisch verbonden met het getal 12, bij elkaar opgeteld is dat 3.
Het getal 3 is verbonden met de planeet Jupiter, dus geheel in overeenstemming met de vruchtbare energie van het Aardvarken, wordt 2019 over het algemeen een positief jaar van succes en overvloed.
Het jaar 2019 kan ook worden beschouwd als een “bezemjaar”, een jaar van voorbereiding.
Alles wat niet meer werkt, wordt opgeruimd om ruimte te maken voor het sleuteljaar 2020!

Een 12-jarige cyclus komt tot voltooiing.
We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk.
Het begin van een nieuwe cyclus van 12 jaar die in 2020 begint.

In het jaar 2019 bevinden zich vier invloedrijke buitenplaneten in hun eigen tekens.
Pluto in Steenbok, Neptunus in Vissen, Saturnus in Steenbok en Jupiter in Boogschutter.
Een planeet in eigen teken laat de meest zuivere en krachtige werking zien.
De gebundelde planetaire “thuiswedstrijd” van deze planetaire giganten duidt op een periode van positieve energie en vooruitgang.
Na een periode van drie jaar dat in het teken stond van afbraak, voorbereiding en opbouw, mogen we met recht spreken van werkelijke vooruitgang.

Het revolutionaire vierkant van de retrograde Uranus in Ram en Pluto in Steenbok zal tot begin maart 2019 wederom actueel zijn. De laatste loodjes ….
Zelfs met een ruime orb van 8º veroorzaakt dit spanningsveld gevoelens van frustratie over langdurige vertragingen. Er zal dan sprake zijn van patstellingen, conflicten en spierballenvertoon in de politiek en wereldeconomie.
Het krachtige Uranus/Pluto-vierkant heeft in de afgelopen acht jaar zo’n grote impact gehad op de samenleving en ons persoonlijk leven dat de invloed hiervan nog decennia hierna voelbaar zal zijn.
Het eerste kwartaal van 2019 kan door de laatste loodjes van het vierkant Uranus/Pluto echter nog onrustig en destabiliserend zijn. Het voelt alsof ons een laatste kans wordt geboden om essentiële stappen naar persoonlijke vrijheid tot voltooiing te brengen. De collectieve roep tot gerechtigheid en vrijmaken van beperkende situaties om de eigen individualiteit en uniekheid tot uiting te brengen, zal weer sterk zijn.
Het laatste vierkant-aspect tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok kan een wereldwijde economische crisis teweegbrengen. Uranus op de laatste graden in Ram kan zeer onvoorspelbaar zijn.
Daarbij opgeteld de krachtige invloed van Saturnus en Pluto is een astrologisch recept voor een significante wereldwijde deflatoire neergang.
Economische tegenspoed kan ook een positieve evolutie en transitie teweegbrengen waarin de mensheid dichter bij elkaar komt.

Het einde van het Uranus/Pluto-vierkant daagt ons in deze tijd van snelle veranderingen uit om ons aan te passen en niet te lang stil te staan.
Tegelijkertijd vraagt de samenstand van Neptunus en Cheiron in Vissen om te groeien in bewustzijn.
Vissen is het laatste teken van de dierenriem en dat voelt als het “einde der tijden” of een laatste kans. We leven in een tijd waarin het plunderen van natuurlijke bronnen, illegale houtkap, het snel uitsterven van diersoorten en de klimaatverandering niet meer te ontkennen is.

De oude wereld is bijna voorbij.

De periode tot 2021 is de meest fascinerende en transformerende tijd die de mensheid heeft gekend. Oude en falende structuren brokkelen steeds verder af om plaats te maken voor nieuwe sociale structuren.
Met het ontstaan van de conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok worden structuren vernieuwd en geherstructureerd.
Saturnus reist tot 18 december 2020 door het eigen aardse rijk van Steenbok.
Saturnus gaat over de wereldwijde bedrijfs- en economische structuur, regeringen, rechtspraak, politiek, kerk, monarchie, grote bedrijven, het monetaire systeem en de macro-economie.
In 2019 komt er steeds meer nieuws naar buiten over schandalen en seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk en de gevestigde orde.
De reis van Saturnus in Steenbok laat een ambitieuze periode van wederopbouw zien in de samenleving. Saturnus door Steenbok stimuleert duurzame en zinvolle projecten, daarom is 2019 een goed jaar voor het starten van dit soort projecten.
Gedurende 2019 kruipt Saturnus langzaam maar gestaag naar Pluto in Steenbok, van 11º Steenbok aan het begin van januari 2019 tot 21º aan het eind van december 2019.
Aan het eind van 2019 vormen Saturnus en Pluto op 20/21 graden in Steenbok een haast exacte conjunctie.
De laatste keer dat Saturnus en Pluto in Steenbok op diezelfde graad een conjunctie vormden was in 1517, het begin van de Reformatie. Uranus reisde tijdens die periode ook door Stier.
Deze historische samenstand van Saturnus en Pluto in Steenbok kan gaan leiden tot een hervorming binnen de kerk of wereldwijde recessie in de nasleep van de economische crisis van 2008.

Tot begin maart 2019 hebben we te maken met direct lopende planeten.
Dit is een dynamische periode van groei en verbinding.
De thuiskomst van Mars in het eigen vurige rijk van Ram op 2 januari 2019 laat een vurige en positieve impuls zien met het verlangen naar actie en doorgroei.
Wanneer Uranus in Ram zich vanaf 6 januari 2019 weer langzaam in beweging zet, staat Mercurius in Steenbok vierkant op Mars in Ram.
Het begin van 2019 zal daarom getekend worden door onrust.
Er kan verontrustend nieuws tot ons komen dat te maken heeft met geheime praktijken van hogerhand. Alles wat verborgen is gebleven, komt naar buiten.
Met het direct gaan van Uranus in Ram vindt op 6 januari 2019 de gedeeltelijke Zonsverduistering in Steenbok plaats. Deze kosmische poort laat zien dat de tijd is gekomen om samen spijkers met koppen te slaan. Om oud zeer op te ruimen en doelgericht ruimte te maken voor de toekomst.
Voor velen kan dit leiden tot radicale veranderingen en een nieuw begin en dat geldt vooral voor de dierenriemtekens Waterman, Leeuw, Stier, Schorpioen en Kreeft.
De Verduisteringen van 2019 vallen bijna allemaal op de as Kreeft/Steenbok en ook de Noord/Zuidknoop blijft in 2019 op de as Kreeft/Steenbok.
De as Kreeft/Steenbok gaat over het integreren van moeilijke keuzes en tegenstellingen op collectief niveau.

Tijdens de eerste twee maanden van 2019 vergezelt de schone Venus de grote Weldoener Jupiter in het vurige rijk van Boogschutter en ook Saturnus in Steenbok vormt een hoopvol sextiel met Neptunus in Vissen. Deze positieve energie kenmerkt het begin van 2019 met vertrouwen en saamhorigheid. Met drie exacte verbindingen in 2019 zal deze helende en vruchtbare planetaire handreiking meermalen het planetaire vangnet en lichtpuntje zijn in deze gepolariseerde samenleving.

De invloed van het planetaire spanningsveld tussen Jupiter in Boogschutter en Neptunus in Vissen daagt ons uit om hoop en idealen om te zetten in realiteit. Echter, een te groot optimisme kan leiden tot een roze zeepbel die ons op een economisch dwaalspoor kan brengen.
Jupiter vierkant Neptunus is een belangrijk planetair aspect dat de rode draad zal zijn gedurende het hele jaar 2019. Tussen januari en september 2019 zullen er wel drie exacte spanningsvelden zijn tussen Jupiter en Neptunus. Deze kosmische gebeurtenissen kunnen ons leven danig op de proef stellen. Er kan veel worden gewonnen, maar alles komt met een prijs.
In januari, juni en september 2019 we een toename van misdaad, verwarde personen, fake-nieuws, vormen van verslaving en loze beloftes van gouden bergen die uiteindelijk diepe valkuilen blijken te zijn.
Het zijn maanden van ontkenning, wishful thinking, verwarring, misleiding, ontkenning of van louter en alleen de kop in het zand steken.
Tijdens deze periodes is er een toename van ongevallen in de transportwereld zoals met vrachtwagens, bussen, treinen en vliegtuigen. Ook kunnen er meer aanslagen zijn zoals schietincidenten op scholen en terroristische aanslagen.

De eerste helft van februari 2019 worden de mouwen opgestroopt wanneer de rode Strijder Mars de opstandige Uranus in Ram nadert op de laatste graden van Ram.

Uranus blijft tot 6 maart 2019 in Ram. De reis van Uranus door Ram heeft sinds 2011 de maatschappij totaal veranderd. De Arabische Lente, IS, de Occupy-beweging, Brexit en Trump (“America First”), maar ook het “selfietijdperk” en het excessieve smartphonegebruik, het komt allemaal voort vanuit de zevenjarige reis van Uranus in het vernieuwende en vrijheidslievende Ram.
De asteroïde Eris in Ram heeft een extra vurige dimensie gebracht aan wereldgebeurtenissen.
Uranus daagt uit, breekt open en Eris zet iedere situatie op scherp.
Vanaf 7 maart 2019 reist Uranus door het aardeteken Stier.
Pluto bevindt zich op 7 maart 2019 op 22º in Steenbok. Saturnus zal op dat moment in 18º Steenbok zijn en dat is “dicht” bij Pluto.
Vlak voordat Uranus per 7 maart 2019 definitief naar Stier verhuist, gaat Mercurius retrograde op 29º36 in het waterteken Vissen. De allerlaatste graad van Vissen, het laatste teken van de dierenriem, is ook van grote karmische betekenis. Vanaf 5 maart tot 28 maart 2019 kan deze invloed vooral tot vertraging leiden voor de watertekens Vissen, Kreeft en Schorpioen.
Kranten, televisienetwerken en media zijn grotendeels in handen van een selecte groep dat van hogerhand wordt bestuurd.
De nieuwsvoorziening wordt gestuurd om corruptie en illegale activiteiten verborgen te houden en dit wordt door de retrograde Mercurius op de laatste graad van Vissen naar buiten gebracht en aan de kaak gesteld.
De transit van Uranus door Stier duurt tot 2025. Deze invloed is vooral van belang voor alle Stieren en iedereen met planeten of belangrijke punten op de eerste graden van Maagd, Schorpioen en Waterman.
Door de invloed van Uranus in het aardse Stier, zullen alle veranderingen meer tastbaar en voelbaar zijn.
Het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en informatie over individueel koopgedrag zal zich in de komende jaren verder uitbreiden. Het verzamelen van persoonsgegevens komt voort vanuit commerciële overwegingen, maar ook vanuit de overheid.
De reis van Uranus in Stier brengt de mensheid in de komende zeven jaar naar een hervorming van geld, voedselvoorziening en het milieu.
Door de invloed van Uranus in Stier zal het verlangen naar vrede en economische vooruitgang sterker zijn dan ooit, alhoewel de roep om hervorming en de individuele als collectieve veranderingen de rode draad in de samenleving zal blijven.
Deze energie van Uranus in Stier kan tot onrust en omwentelingen leiden in de financiële wereld.
Uranus in Stier kan tot grote veranderingen leiden in de aarde zelf zoals seismologische activiteiten, maar ook in de materiële wereld kunnen grote schommelingen zijn zoals in de wereldeconomie, vastgoedmarkt en valuta markt.
Tegen de tijd dat Uranus het teken Tweelingen binnentreedt vanaf 7 juli 2025 zal het oude systeem van wereldwijde bank- en handelsactiviteiten volledig zijn verdwenen. Het monetaire systeem zal tijdens deze jaren totaal veranderen en meer hightech worden.

Het jaar 2019 is ook het jaar van extreme weersomstandigheden.
Er zal onder invloed van het Jaar van het Aardvarken sprake zijn van meer wateroverlast en overstromingen, een toename van tornado’s en orkanen, ook op plaatsen in de wereld waar we het niet verwachten en enorme branden in de Zomer en Winter van 2019.
De Winter van 2019 kan gepaard gaan zware sneeuwval in Noord-Amerika, Europa en zelfs in het Midden-Oosten.

Jupiter in Boogschutter is retrograde van 10 april tot 11 augustus 2019, Pluto in Steenbok is retrograde tussen 24 april en 3 oktober 2019, Saturnus gaat van 30 april tot 19 september 2019 retrograde in Steenbok en Neptunus in Vissen gaat retrograde van 21 juni tot 27 november 2019.
De lange retrogradeperiodes van deze planetaire reuzen in eigen tekens is een tijd van heroriëntatie, medische doorbraken en verbreding van kennis op het gebied van communicatie, robotica, milieuvraagstukken en gezondheidszorg, maar ook een epidemie is mogelijk. Corrupte regeringen, religieuze instellingen en nutteloze economische systemen worden na onthullingen ten val gebracht.
Grote namen vallen tijdens deze periode van hun voetstuk of verlaten de aardse wereld.
Tijdens deze relatief stabiele periode wordt ons de mogelijkheid geboden om los te komen van het oude vertrouwde en begrip en duidelijkheid te krijgen in duistere zaken of chaos.
Na deze periodes van retrogradatie, zal er een beter en duidelijker perspectief zijn om de juiste noodzakelijke maatregelen te nemen om ons pad te vervolgen.

De totale Zonsverduistering in Kreeft van 2 juli 2019 biedt kansen voor positieve verandering. Juli 2019 is ook de maand dat Mars en Uranus elkaar treffen in Stier. Deze conjunctie kan in de eerste helft van juli 2019 tot gespannen situaties in de wereldpolitiek leiden.

Van 8 juli 2019 tot 1 augustus 2019 is Mercurius retrograde in Leeuw en Kreeft. Dit is een periode van herzien van acties en intenties sinds maart 2019.
Een periode van introspectie, heroverweging en reorganisatie. Dit is geen goede periode voor de start van nieuwe projecten. Terug naar de tekentafel, het voeren van nieuwe onderhandelingen of het vormen van nieuwe partnerschappen.

September 2019 kan een belangrijke sleutelmaand worden voor Groot Brittannië.
In de laatste week van september 2019 kan de Britse Brexit-deal doorgang vinden, maar waarschijnlijk zal het tot eind 2019 duren voordat de Brexit een feit is.

Van 31 oktober tot 20 november 2019 is Mercurius retrograde in Schorpioen.
Tijdens deze periode wordt de rekening vereffend.
Vanaf het moment dat Mercurius weer direct gaat, zijn er lessen geleerd van de Zomer van 2019 en wordt de weg vrijgemaakt om projecten te concretiseren.
Het voelt alsof ons een nieuwe kans wordt geboden om verloren tijd in te halen.

November 2019 wordt door de positieve invloed van het vruchtbare sextiel tussen Saturnus en Neptunus en de conjunctie van Venus en Jupiter in Boogschutter een geweldige maand voor het consolideren van positieve vooruitgang.

Op 11 november 2019 is er ook een prachtig en zeldzaam astronomisch verschijnsel te zien!
De laatste keer dat Mercurius voor de Zon schoof was in mei 2016.
Vanaf de Aarde gezien zien we de kleine planeet Mercurius als een klein zwart bolletje voor de Zon schuiven. De volgende keer zal pas in mei 2095 plaatsvinden.

Vanaf 3 december 2019 betreedt Jupiter het aardeteken Steenbok.
Deze bevrijdende aarde-energie is de planetaire motor onder de aardse samenkomst van Saturnus en Pluto in Steenbok eind december 2019. Een schitterende energie en het ideale moment om dromen waar te maken.
Een positieve economische periode voor iedereen met ambitieuze plannen, maar ook een bron van frustratie en teleurstelling wanneer kansen niet of onvoldoende worden benut.

Op 26 december 2019 vindt een totale ringvormige Zonsverduistering plaats in Steenbok.
Deze Zonsverduistering is conjunct Jupiter. Jupiter reist sinds 3 december 2019 door het aardse rijk van Steenbok.
Nu is het perfecte moment om langgekoesterde dromen waar te maken!
Deze totale Zonsverduistering maakt de weg vrij voor het belangrijke sleuteljaar 2020.

De conjunctie van Saturnus, Pluto en Jupiter in Steenbok gaat in 2020 leiden tot nieuwe, experimentele en meer rechtvaardige economische systemen, gebaseerd op een totaal nieuwe organisatiestructuren dan we tot op heden gewend zijn.

Ik wens jullie allemaal een innovatief en gelukkig 2019!

error: Content is protected !!