Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose juli 2024

De eerste helft van het Jaar van de Draak ligt inmiddels achter ons….
De grote vakantie is begonnen!

Ook voor de kosmos is de vakantietijd aangebroken, want er zijn inmiddels al drie planeten retrograde…..Saturnus in Vissen, Pluto in Waterman en Neptunus in Vissen vanaf 2 juli 2024.

De retrograde Pluto in Waterman wordt echter geen rust gegund, want deze krijgt in juli 2024 te maken met wel drie intense opposities: op 3 juli 2024 met Mercurius), op 12 juli 2024 met Venus en op 23 juli 2024 met de Zon).

In de eerste week van juli 2024, precies van 2 tot 7 juli 2024 staat de Zon in Kreeft in conjunctie met Sirius. De conjunctie van de Zon met onze spirituele Zon brengt een stroom van hoogfrequente energie. De Sirius Gateway valt tijdens de Nieuwe Maan in Kreeft van 5 juli 2024 en die sterke energie voelt als een moment van nieuwe hoop.

Op 2 juli 2024 gaat de zachtblauwe planeet Neptunus, de planeet van het collectieve onbewuste, retrograde op 29º55 in Vissen. Neptunus in Vissen is subtiele betovering, maar is ook illusie, wensdromen en onrealistische verwachtingen. Idealisme maakt plaats voor realisme met Neptunus retrograde. Met Neptunus retrograde op de laatste graad van Vissen groeit het besef waarom bepaalde structuren en illusies moeten verdwijnen om ruimte te maken voor een compleet nieuwe wereld.
Lees verder over Neptunus retrograde in Vissen en de impact op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 3 juli 2024 tot 25 juli 2024 reist de snelle planetaire boodschapper Mercurius door Leeuw. Mercurius in Leeuw is enthousiast, inspireert en stimuleert creativiteit en zelfexpressie, maar is ook theatraal en kan dingen mooier maken dan ze in werkelijkheid zijn.
Mercurius in Leeuw zoekt direct de confrontatie met de retrograde Pluto in Waterman, dus met deze strijdbare energie kan het een dag zijn van confrontatie, obsessie en machtsstrijd.

De Zon in Kreeft staat op 3 juli 2024 vierkant op de Noordknoop in Ram, een collectief karmisch keerpunt.
Er moet keuze worden gemaakt over een maatschappelijke kwestie dat verweven is met de Verduisteringen van maart en april 2024. Dit is een universele kans om een nieuwe richting in te slaan. Ons collectieve energieveld moet worden geschoond en geheeld, zodat we samen verder kunnen in de nieuwe wereld.

De Nieuwe Maan op 14º23 in Kreeft van 5 juli 2024 herinnert ons eraan dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Deze Nieuwe Maan staat tegenover de retrograde asteroïde Ceres in Steenbok, waardoor er kunnen problemen kunnen zijn met voedselvoorziening.
Lees meer over deze Nieuwe Maan en alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Van 12 tot 15 juli 2024 staat Venus in Leeuw tegenover de retrograde Pluto in Waterman.
Venus opposiet de retrograde Pluto valt gelijk met de NAVO-top in Washington van 9 tot 11 juli 2024. Deze vergadering staat in het teken van veiligheid, want naast sancties en handelsconflicten is er grote bezorgdheid over de potentiële militaire dreiging vanuit China en Rusland en nieuwe militaire technologische ontwikkelingen.
Mars is dan conjunct Uranus in Stier en staat vierkant op Venus in Leeuw en de retrograde Pluto in Waterman. De motivatie om veranderingen door te voeren kan met dit T-Vierkant sterk zijn.
Mercurius in Leeuw inconjunct de retrograde Saturnus in Vissen maakt het echter lastig om een beoogd doel te realiseren.

Op 16 juli 2024 vormt de rode Strijder Mars een exacte conjunctie met Uranus en de vaste ster Algol (op 26°36 in Stier) en dat is een explosief planetair recept voor natuurbranden, seismologische activiteit, dreiging, oorlog, terreur en incidenten bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee.
Hou rekening met dynamische en onvoorspelbare gebeurtenissen die van invloed zijn op de politiek, economie, technologie, landbouw, milieu, voedselvoorziening en duurzaamheid, sociale groepen, netwerken en onze verbinding met Moeder Aarde.
Mars is de planeet van actie en gedrevenheid, maar ook van conflict. Uranus is de planeet van verandering en innovatie. In het vaste teken Stier willen Mars en Uranus zich losmaken van traditionele normen en dringen tegelijkertijd aan op progressieve veranderingen.

Op 17 juli 2024 vormt Eris (het boze zusje van Pluto) en de gewonde genezer Cheiron voor het eerst een conjunctie in Ram.
Eris en Cheiron zullen ook in mei 2025, oktober 2025 en maart 2026 een conjunctie vormen.
Met deze confronterende samenstand worden er maatschappelijke taboes en pijnpunten aan de orde gesteld. Zowel persoonlijk als mondiaal wordt er gestreden voor rechtvaardigheid en de waarheid. Door Cheiron in Ram voelt het nog steeds alsof we ons moeten bewijzen, vechten voor ons recht en voor wie of wat we zijn. Met de samenstand van Cheiron en Eris in Ram komt er langzaam een bewustwordingsproces op gang.

Op 21 juli 2024 is er de tweede Volle Maan op rij in Steenbok (de vorige was op 22 juni 2024).
Deze Volle Maan resoneert met deze vorige Volle Maan in Steenbok.
Deze Volle Maan in Steenbok brengt duidelijkheid over wat met de vorige Volle Maan nog onduidelijk was.
Lees meer over deze aardse Volle Maan en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 21 juli 2024 reist de rode Strijder Mars door het communicatieve Luchtteken Tweelingen en dat markeert een dynamische sfeer met deze Volle Maan. De periode tot 4 september 2024 markeert zich met Mars in Tweelingen door een golf van fysieke en mentale energie. Er gebeurt zoveel tegelijk. Het constructief benutten van deze volatiele energie zou kunnen leiden tot technologische vooruitgang, innovatieve ideeën en doorbraken voor wat betreft het oplossen van grote problemen op mondiale schaal.

Vanaf 21 juli 2024 is dwergplaneet Eris (het zusje van Pluto) retrograde in Ram.
Oorlog begint wanneer belangen met elkaar botsen.
De wereld heeft al zoveel oorlogen doorstaan en wij allemaal dragen de maatschappelijke gevolgen ervan, fysiek, psychisch en sociaal-economisch. Oorlogservaringen kunnen generaties lang doorwerken. Niemand ontkomt eraan. Oorlog kent behoudens de wapenindustrie slechts verliezers. De enige strijd die de mensheid zou moeten voeren is tegen de primitieve, destructieve krachten van onvolwassenheid, egoïsme en hebzucht in zichzelf.

De periode vanaf medio juli tot half november 2024 biedt unieke kansen door de aangename verbinding van Uranus in Stier, de retrograde Pluto in Waterman en de retrograde Neptunus in Vissen vanaf medio juli 2024 tot half november 2024. Er kunnen doorbraken plaatsvinden op het gebied van technologie, AI, ruimtevaart, creativiteit en kunst. Door het sextiel van Uranus in Stier met de retrograde Neptunus in Vissen gaat het proces van spiritueel ontwaken sneller en raken traditionele religies steeds verder op de achtergrond.

Als samenleving gaan we door een langdurig proces van hervorming van onze waarden en doelen en dat allemaal te midden in een instabiele wereld van oorlog en geopolitieke conflicten, nucleaire dreiging, polarisatie, cybercrime, fake news, klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Vanaf 23 juli 2024 reist de Zon door Leeuw en dat kan een stimulerende en inspirerende impuls zijn in deze explosief geladen maand. De Zon staat dan tegenover de retrograde Pluto in Waterman. Een Zon/Pluto oppositie gebeurt eens per jaar en biedt ons de kans om licht te werpen op onze schaduwkant. Deze oppositie van de Zon en Pluto is maken of breken.
We krijgen we te maken met gespannen situaties en het overlijden van een bekende persoon.

De Olympische Zomerspelen in Parijs van 26 juli tot 11 augustus 2024 kan met de dynamische kracht van de Zon in Leeuw en Mars in Tweelingen leiden tot ongekende prestaties!

Het toenemende spanningsveld tussen Jupiter in Tweelingen en de retrograde Saturnus in Vissen kan de oorzaak zijn dat de financiële markten vanaf de derde week van juli 2024 onder druk komen te staan.

De Gewonde Genezer Cheiron gaat vanaf 26 juli 2024 tot december 2024 retrograde in Ram. Cheiron retrograde is een louterende periode waarin collectieve pijn aan het licht gebracht om te worden geheeld.
Meer over Cheiron retrograde in Ram en de invloed voor alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Ondanks alle globale uitdagingen is juli 2024 is een fascinerende, inventieve en creatieve maand van groeikansen voor ons persoonlijk en de wereld als geheel.

Ik wens iedereen een veilige en enerverende julimaand.

Marlies Goovers

 

error: Content is protected !!