Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2018

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

In de Chinese astrologie is 2018 het jaar van de Hond.
In vergelijking tot de vorige jaren zal het jaar 2018 door de Hond over het algemeen een rustiger en stabiel verloop hebben.De invloed van de Hond brengt de mensheid “thuis”, terug naar de basis waarop universele fundamentele waarden gebaseerd zijn.

Het jaar 2018 wordt een jaar van introspectie, creativiteit en productiviteit waarbij gezocht wordt naar wat werkelijk van waarde is.
De energie van de Hond bijt zich echter vast in wat er is en vecht voor een ideaal of doel. Pessimisme en onvrede, martelaarschap en opstand, internationale conflicten en oorlog zullen het gevolg zijn wanneer de dingen niet in de gewenste richting evolueren.

Numerologisch gezien is het jaar 2018 verbonden met het meestergetal 11.
Het getal 11 geeft aan 2018 een ambivalente dimensie en genereert sterke tegenstrijdige stromingen op sociaal, cultureel, politiek en religieus gebied.
Het getal 11 symboliseert ook de kracht, enthousiasme en vastberadenheid om te vechten voor wat is geheel in overeenstemming met de energie van de Hond dit jaar.

Het jaar 2018 laat een zeer sterke start zien!
De sterke energie van de conjunctie van Mars en Jupiter in het krachtige Schorpioen vierkant de Noordermaansknoop in Leeuw is als een bulldozer in de de eerste week van januari 2018.
Een week van belangrijke politieke en economische ontwikkelingen, maar ook een onverwacht einde van een dringende situatie.

Op 15 januari 2018, 14 april 2018 en op 12 september 2018 brengt de krachtige verbinding tussen Jupiter in Schorpioen en Pluto in Steenbok positieve transformatie in alle verouderde structuren in ons leven. Deze energie laat ons de waarheid zien achter de leugen over de overheid, de grote bedrijven, de multinationals.

In 2018 zijn er maar liefst vijf Verduisteringen.
De eerste is een totale Maansverduistering in Leeuw op 31 januari 2018 gevolgd door een gedeeltelijke Zonsverduistering in Waterman op 15 februari 2018.

Jupiter in Schorpioen en Neptunus in Vissen vormen aan het begin van 2018 een exacte harmonische verbinding.
Jupiter gaat vanaf 9 maart 2018 retrograde en “loopt terug” om zodoende wederom de harmonische brug met Neptunus in Vissen te herbouwen.
Door de retrogradewerking van Jupiter worden we in de gelegenheid gesteld om dromen, fantasieën en ideologieën aan de wereld te presenteren. De invloed van de retrograde Jupiter werkt veel sterker uit en betekent een geweldige innovatieve periode voor de medische wereld.
Van 20 tot 28 mei 2018 is er dan een exacte driehoek van de retrograde Jupiter met Neptunus en van 19 tot 22 augustus 2018 is er weer een exacte driehoek van Jupiter en de retrograde Neptunus. Een geweldige creatieve en idealistische periode voor de wereld van de film, muziek, literatuur en entertainment, maar ook voor de Vissen, Schorpioen en Kreeft!
Jupiter in Schorpioen gaat weer direct vanaf 10 juli 2018.

Jupiter in Schorpioen is vooral gunstig voor Stier en Schorpioen van 10 oktober 2017 tot 8 november 2018 en brengt oplossingen en zakelijk voordeel.

De Lente van 2018 wordt vooral gekleurd door de overgang van Uranus naar het aardeteken Stier.
Ondersteund door de Waterverbinding tussen Jupiter en Neptunus krijgen we te maken met een Water-Aarde dynamiek. De sterke aardeverbinding tussen Uranus in Stier en Saturnus in Steenbok in het eerste halfjaar van 2018 staat garant voor een periode waarin veel te bereiken is, maar alleen als we bereid zijn om er hard voor te werken.
Op 16 mei 2018 begint de lange reis van Uranus door het aardeteken Stier, bijna een halfjaar na de intrede van Saturnus in Steenbok. Omdat Uranus aan het eind van 2018 retrograde gaat en tijdelijk terugkeert in de Ram, is dit nog maar een voorproefje van wat we mogen verwachten in de komende zeven tot acht jaar.

De Nieuwe Maan in Stier op 15 mei 2018 is de poort naar een financiele revolutie in bankieren, valuta en de wereldeconomie die de wereld jarenlang zal beïnvloeden.
Uranus is de planeet van vrijheid, onafhankelijkheid en wordt geassocieerd met bliksem, elektriciteit en elektrische schokken. Het onverwachte.
In de astrologie regeert Stier geld en de materiële wereld.
Wat rond 15 mei 2018 gebeurt, zal een schok zijn voor het kapitalistische, bank- en belastingstelsel.
Kortom, mei 2018 is een significante maand voor de wereldeconomie.
De overgang van Uranus naar Stier gaat meestal gepaard met een economische crisis.
In de jaren 2018 tot 2026 zijn we getuige van het einde van het bankwezen en valuta door de toepassing van nieuwe technologie.
Uranus in Stier beïnvloedt geld, huis of bedrijf voor de Schorpioen en Stier tussen 15 mei 2018 tot 26 april 2026 of wanneer je planeten, asteroïden of huiscuspen of lichten hebt in Stier en/of Schorpioen.

De Zomer van 2018 wordt gekleurd door drie Verduisteringen.
Een gedeeltelijke Zonsverduistering in Kreeft op 13 juli 2018, een totale Maansverduistering in Waterman op 27 juli 2018 en een gedeeltelijke Zonsverduistering in Leeuw op 11 augustus 2018.

Het jaar 2018 zal grotendeels door de constructieve verbinding tussen Saturnus en Uranus worden gedragen. De positieve energie tussen Saturnus in Boogschutter en Uranus in Ram was in 2017 al vaker het planetaire vangnet in een polariserende wereld van onrust.
Maar de energie is wel anders. Van vuur naar aarde.
Wat vorig jaar met de vuur-energie bedacht en gecreëerd is kan nu met de aarde-energie worden bestendigd. Van de tekentafel naar de bouwplaats. Er kan nu worden gebouwd aan een stevige fundering. De aardse samenwerking van Uranus in Stier met Saturnus in Steenbok is heel belangrijk voor onze groei en evolutie als mensheid.
Er wordt gebouwd aan de toekomst, gemeenschappelijk doel, aan onze bestemming.

Op 21 december 2017 begon de reis van Saturnus in Steenbok, het dierenriemteken dat symbolisch met Saturnus verbonden is. Saturnus reist gemiddeld 2 1/2 jaar door een dierenriemteken, dus Saturnus is na 30 jaar weer ‘thuis” in het eigen koninkrijk.
De reis van Saturnus door Steenbok heeft in de wereldgeschiedenis geleid tot jaren van grote politieke en economische omwentelingen en veranderende machtsverhoudingen.

In de periode tussen 2018 en 2021 zal de wereld opnieuw getuige zijn van invloedrijke historische gebeurtenissen.
Saturnus zal tot 22 maart 2020 in Steenbok verblijven.
Een periode van bestendiging en verantwoordelijkheid breekt aan. De opbouw.
Maar ook het ommuren en het bewaken van grenzen.
Door de invloed van Saturnus in Steenbok vanaf december 2017 zien we dat de aanvaardbare grenzen zijn bereikt.
De collectieve verantwoordelijkheid om te overleven hangt af van ons vermogen om het collectieve systeem op zich niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen.

Vanaf 11 oktober 2017 reist Jupiter door de diepe wateren van Schorpioen. De periode van Jupiter door Schorpioen tot 8 november 2018 zal vooral gekleurd worden door de strijd tegen de vervuiling.
We zien een groei van technologieën in recycling en een ongekende ontwikkeling in informatica en robotica.
Steeds meer automerken komen in 2018 met elektrische auto’s, hybrides en brandstofcelauto’s die geen fossiele brandstoffen nodig hebben.
Een bewustwordingsproces om verspilling tegen te gaan en overschakeling op brandstof uit energiebronnen die weinig of geen broeikasgassen uitstoten.

De gewonde genezer Cheiron verlaat de wateren van Vissen in het vroege Voorjaar van 2018.
Een overstap van Water naar Vuur.
Door de energie van Cheiron in Ram vanaf april 2018 en de invloed van Jupiter in Schorpioen zien we doorbraken en ontdekkingen in de medische wereld en de realisatie van innovatieve producten en diensten om de gezondheidszorg beter en betaalbaar te houden.
Jupiter in Schorpioen is de diepe genezing die ware bevrijding brengt.
Het jaar 2018 laat een grote vooruitgang in het onderzoek naar de oorzaken van erfelijke en degeneratieve ziekten zien.
Ook het nemen van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Zowel voor het leven als voor de dood.
Een gezonde lifestyle, maar ook de keuzevrijheid zoals bij euthanasie en vrijwillige vaccinatie van jonge kinderen. Er worden nieuwe holistische therapieën gevonden die werkzaam zijn op emotioneel en psychologisch niveau.
Het is de hoogste tijd dat we afscheid nemen van oude denkpatronen en overtuigingen en dat we ons richten op het eigen welzijn.

Jupiter in Schorpioen kan dit jaar leiden tot een toename van veranderende klimatologische omstandigheden zoals extreme wateroverlast en extreme droogte.
Natuurrampen zoals grote aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, overstromingen, branden, stormen en orkanen als gevolg van de opwarming van de aarde komen vaker voor.

In de strijd tegen het terrorisme zal IS in 2018 nog verder in het nauw gedreven worden.
Helaas zal dit het terrorisme in het Westen verder aanwakkeren. We moeten dit jaar rekening houden met onbeheerste aanvallen overal in de wereld.
De strijd tegen het terrorisme is een ongelijke strijd.
Een strijd tegen een onzichtbare vijand die onder ons leeft en willekeurig dood en verderf zal zaaien.

Het jaar 2018 kan vrede brengen in een conflict in het Midden-Oosten en leiden tot de ondertekening van een verdrag. Uranus in Stier laat ook zien dat vrouwelijk leiderschap wereldwijd een grote rol gaat spelen.
Uranus in Stier brengt echter geen oplossing voor het huidige politieke spanningsveld dat vanaf 2010 de wereld in de greep houdt. De vorige reis van Uranus door Stier was van 1934 tot 1942.
De crisisjaren.
De spanningen rond de Brexit, Rusland, Trump, China, Isis, Turkije en de EU kunnen tot 2024 de aanleiding zijn tot oorlog, handelsoorlogen, cyberoorlogen en gemanipuleerde verkiezingen.
Er kan sprake zijn van de ineenstorting van een systeem in de wereld, een conflict met China of noord Korea, Rusland, de islamitische wereld of een burgeroorlog in Europa of de ineenstorting van de EU.
In de internationale politiek zien we steeds meer sancties tegen Rusland.
De VS en Japan gaan een alliantie vormen tegen Noord-Korea.

Historisch gezien laat de periode van Uranus door Stier constructieve en historische veranderingen zien, nieuwe wetenschappelijke revoluties en uitvindingen.
De reis van Uranus In Stier zal tot de Lente van 2026 leiden tot economische hervormingen en de behoefte aan een duurzamer gebruik van gemeenschappelijke middelen.
Uranus in Stier verwijst naar een dringende behoefte aan verbetering. De vooruitgang.
Door Uranus in Stier zullen we meer bewust worden van de verouderde aard van ons economisch systeem en de manier waarop onze middelen worden gebruikt.
Uranus in Stier duidt op verdere ontwikkelingen van de biotechnologie in de landbouw en verdere industriële ontwikkeling. Een betere verdeling van van de economische middelen.
Een periode van meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van industriële vervuiling en milieubewustzijn, het tegengaan van uitbuiting, misbruik en verwaarlozing.

Van eind mei tot half oktober 2018 staat Mars conjunct de Zuidermaansknoop in Waterman activeert het separatisme en versterkt de sterke behoefte om een nieuwe richting in te slaan.
De retrograde Mars conjunct de Zuidermaansknoop is ook van invloed op de Maansverduistering van 27 juli 2018.
Het wakkert een diep verlangen aan om op een onafhankelijke manier te gaan manifesteren en het eigen lot in handen te nemen.
De Watermaninvloed richt de blik op de toekomst, maar leidt ook tot meer polarisatie, fundamentalisme en vervreemding.
Deze periode kan leiden tot een negatief sentiment, tegenspoed en geweld, maar ook zijn er tijdens deze periode doorbraken en ontdekkingen mogelijk.

De Noordermaansknoop verlaat het vurige rijk van Leeuw en verschuift vanaf 6 november 2018 naar de wateren van Kreeft. De samenstand van de Zuidermaansknoop met Pluto in Steenbok zal een significante uitwerking hebben op ons allemaal.

Jupiter is vanaf 9 november 2018 weer “thuis” in het eigen rijk van Boogschutter.
Deze thuiskomst vn de grootste planeet in het zonnestelsel belooft voor velen jaar van avontuur en geweldige kansen. Een booming jaar voor de reiswereld, ecotoerisme, academische wereld en multiculturele activiteiten. Jupiter laat ons verder kijken dan onze ogen kunnen waarnemen.
Een prachtige periode voor de vuurtekens Boogschutter, Ram en Leeuw.

Het jaar 2018 laat de wereld in onzekerheid.
Tegelijkertijd laat 2018 een jaar van ongekende technologische en medische innovaties zien.

Ook al hebben we nog een lange weg te gaan, we zijn op de goede weg!

Ik wens jullie allemaal een innovatief en gelukkig 2018!

 

error: Content is protected !!