Korte geschiedenis van Astrologische Counseling

Het leven is voor de gemiddelde mens in de aangelopen 500 jaar ingrijpend veranderd. De levensduur was in 1600 gemiddeld 45 jaar! Als een persoon de leeftijd van 50 of 60 jaar bereikte, werd deze zeer oud geacht.
Het leven was in die tijd ook niet makkelijk, het was altijd een uitdaging om hoe dan ook de winter te overleven.
Er was altijd angst of de oogst zou lukken en dat er voldoende voedsel was. Was het geen oorlog, dan was er wel hongersnood of er was een plaag die dood en verderf zaaide bij mens en dier.
Het was voor de mens een uitdaging om het leven te overleven, de dood hoorde bij het leven.

Astrologie weerspiegelt deze feiten van het leven. De praktijk van de astrologie werd door velen beschouwd als een betrouwbare vorm van informatie die werd gebruikt om concreet dingen te voorspellen, zoals hoe de winter eruit zou zien, of er oorlog of een hongersnood zou komen, etc. Gewone burgers, maar ook koningen en koninginnen gingen naar een astroloog voor voorspellingen om dienovereenkomstig te handelen. Astrologie hielp mensen om zich voor te bereiden op hetgeen zij dachten dat zou komen.
Dit beeld van hoe de astrologie op een concrete manier toegepast wordt, bestaat vandaag de dag nog steeds. De concrete voorspelling wordt ook wel ‘ echte’ astrologie genoemd.

Er is zelfs een opleving van middeleeuwse en oude astrologie, soms ten koste van een nieuw, modern uitzicht.
Deze visie is mijns inziens te simplistisch, omdat het psychologische stuk niet wordt behandeld.
De meer psychologisch georiënteerde astrologie begon in 1850, maar stond nog nog echt in de kinderschoenen. De gedachte dat het ‘onbewuste’ bestaat werd nog maar 100 jaar geleden geboren met de theorieën van Sigmund Freud en Carl Jung.

Psychologie heeft dus een jonge geschiedenis, die vanaf het ontstaan heeft moeten vechten om zich als onafhankelijke wetenschap te vestigen, los van iedere vorm van religie of spiritualiteit. Dit is de reden waarom velen binnen de psychologie vandaag de dag nog steeds de transpersoonlijke psychologie van Carl Jung en andere psychologen die de diepten van de ziel verkennen, verwerpen. Laat staan de combinatie van astrologie en psychologie!

Er werd, tot voor kort, niet gekeken naar de vraag of de de grote waarde van astrologie iets zou kunnen betekenen of toevoegen aan de psychologie en haar therapieën.
Gelukkig zijn ook de tijden aan het veranderen!
Astrologische begeleiding wordt de laatste 30 jaar beoefend, maar wordt nu pas in de openbaarheid gebracht. De weg is vrijgemaakt om in het persoonlijk en publieke bewustzijn geloofwaardigheid te winnen.

De psychologische horoscoopanalyse geeft u een kans om aan de hand van uw eigen kosmische horoscooppatroon meer te weten te komen over uzelf, uw kwaliteiten en persoonlijk ontwikkelingsproces.

error: Content is protected !!