Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Kreeft januari 2018

Algemeen
De Volle Maan van 2 januari 2018 valt in jouw Huis van Persoonlijkheid. Hierdoor ligt de focus deze maand op jezelf, maar ook op het leggen van de verbinding met anderen.
De Volle Maan in Kreeft is de voorbode van een nieuwe cyclus in je leven waarin de aandacht wordt gericht naar wie jij bent en waar jij heen wil in dit leven. Het geeft jouw persoonlijkheid een geweldige boost. Je sterke wilskracht, creativiteit en de motivatie maakt van deze maand de meest productieve maand van het jaar. De tijd is gekomen om een project te voltooien. Daarbij gaat het niet zozeer over wat, maar om jouw specifieke inbreng en om wie je bent. Jouw persoonlijke stempel op iets drukken en daar trots op zijn! Bijna alle planeten staan nog aan de rechterkant van de Kreeft-horoscoop. Je hebt anderen nodig om je doelen te behalen.

Liefde en Relaties
De samenwerking van Mars en Jupiter in Schorpioen in januari 2018 is een ware boost voor de liefde. De single Kreeft krijgt deze maand meer kansen om de ware liefde te vinden. De vaste relatie kan in de eerste helft van januari 2018 echter te maken krijgen met uitdagingen die te maken hebben met ontwikkelingen in de carrière. Meningsverschillen dus. Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen liefde en carrière. Januari 2018 door de grote planetaire bezetting in het Huis van Relaties een sociale maand van bijeenkomsten en feestjes.
De Nieuwe Maan op 17 januari 2018 valt in jouw Huis van Relaties. Er kan iemand op je pad komen die een grote rol gaat spelen in je leven of je gaat een nieuwe stap zetten in een relatie zoals een verloving, huwelijk, een nieuwe vriendschap, zakelijk samenwerkingsverband of andere vorm van samenwerking om een project van de grond te krijgen. Een nieuw hoofdstuk!

Familie en Huis
De reis van Jupiter in Weegschaal was vorig jaar van grote invloed op je familie en huis. Misschien ben je verhuisd of is je huis gerenoveerd. Misschien heb je schoon schip gemaakt met het verleden en familiebanden verbroken of juist versterkt. In ieder geval ben je met een schone lei aan het nieuwe jaar 2018 begonnen.
Jupiter in Schorpioen legt de focus op je kinderen en kinderen in de familie of directe omgeving. Het is mogelijk dat een zwangerschap je leven gaat veranderen. De invloed van Mars laat zien dat januari 2018 een geweldige maand is om tijd met kinderen door te brengen.
Kinderen maken een grote ontwikkeling door. Op school, in hun studie of carrière. Vooral nu hebben kinderen jouw steun nodig. Er kunnen zich problemen voordoen tussen familieleden onderling die te maken hebben met financiële perikelen.

Carrière
Uranus in Ram staat ook deze maand garant voor veranderingen, maar ook voor verwarring en onrust in de carrièresector. Vooral de eerste drie weken zijn er grote ontwikkelingen. De weldadige invloed van Jupiter in Schorpioen duidt op verbeteringen vanaf de laatste week van januari 2018. Er is dan sprake van een verbetering in de financiële situatie door meer omzet of loonsverhoging. De rode Strijder Mars duidt vanaf 27 januari 2018 tot midden maart 2018 op een productieve periode van hard werken. Samenwerking en persoonlijke toewijding zijn de sleutels tot maatschappelijk succes. Een zakenreis kan maand gunstig zijn. De Kreeft in de kunstwereld of werkzaam zijn op creatief gebied hebben deze maand de meeste succes.

Financiën
De eerste drie weken van januari 2018 worden door de Zon in Steenbok gekleurd door spaarzaamheid. Je financiële situatie is door Jupiter in Schorpioen stabiel, maar de betere tijden moeten nog aanbreken. Wees terughoudend met het doen van onnodige aankopen of risicovolle investeringen.
De Zon staat voor de Kreeft symbool voor het Geld. De periode vanaf 20 januari 2018 staat door de Zon in Waterman in het teken van financiële belangen van derden, zoals je echtgenoot of echtgenote, vaste partner of zakelijk partner, het regelen van financiële en notariële zaken, schulden betalen, een lening aangaan, belastingzaken, onroerend goed, royalty’s en verzekeringskwesties. De financiële situatie van familieleden zal in deze periode ook onder druk komen te staan. De Maansverduistering in Leeuw van 31 januari 2018 valt in jouw geldsector. Deze kosmische gebeurtenis leidt tot ontwikkelingen waardoor de focus komt te liggen op waardebepaling, hoe je met geld en bezit omgaat. Veranderingen maken het noodzakelijk om een ander financieel beleid te gaan voeren.

Gezondheid
Je moet deze maand goed voor jezelf zorgen, Kreeft. Preventief onderhoud is de sleutel tot een goede gezondheid, dus voorkomen is beter dan genezen.
Je hebt het oudjaar afgesloten met goede voornemens. En nu doorzetten, Kreeft! Want je gaat voortvarend van start, maar al gauw denk je dat het allemaal wel kan. Een goede gezondheid is je allergrootste bezit, dus waarom zou je wachten met die goede voornemens?
Ieder moment om te beginnen is een goed moment met een dieet of een vorm van lichaamsbeweging. In de tweede helft van januari 2018 heb je behoefte aan rust. In januari 2018 ligt de focus op alles wat te maken heeft met het verbeteren van je gezondheid en je emotionele gesteldheid. Heb je last van stress? Wat zou je kunnen doen om stress te verminderen?

Advies
De Kreeft gaat voortvarend van start met het nieuwe jaar! Misschien iets te voortvarend. Het is goed om in de tweede week even een time-out te nemen. Een korte vakantie om het nieuwe jaar te beginnen zal je goed doen, Kreeft. Vertrouw in de tweede helft van januari 2018 op je intuïtieve vermogens.
De Nieuwe Maan van 17 maart 2018 is de kosmische poort naar een nieuwe sociale periode. Een vaste relatie kan worden bestendigd of je vindt de ware liefde! Het kan ook het begin zijn van een langdurig zakelijk partnerschap.
Ook al is dit een goede periode om een zakelijk partnerschap aan te gaan, moet je er rekening meer houden dat deze te maken krijgt met financiële turbulentie. Je sociale vaardigheden, contacten en netwerken zijn nu van groot belang om financiële zaken in orde te krijgen.

error: Content is protected !!