Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische voorspelling voor maart 2022

Maart 2022 is vernoemd naar de rode planeet Mars, de Romeinse god van de oorlog.
Volgens de Romeinse kalender was maart (of Martius) de eerste maand van het kalenderjaar.
De maand maart 2022 markeert het begin van het astrologische nieuwe jaar met de intrede van de Zon in Ram. 
Maart brengt ook de eerste dag van de lente, de lente-equinox en daarom voelt maart altijd als een nieuw begin. Een maand van hoop.

Geen retrograde planeten en met maar liefst vier planeten in Waterman neemt het levenstempo in maart 2022 toe.
Bijna alle planeten zullen in maart 2022 speciale conjuncties vormen en met die gebundelde planetaire krachten kan vooruitgang worden verwacht op zowel persoonlijk als collectief niveau.

Met meerdere dynamische conjuncties van Venus en Mars in Steenbok en Waterman kunnen we spreken van een ware reset voor alle vormen van relaties!
Soms duurt het tot twee jaar voordat Venus en Mars elkaar in de dierenriem hebben ingehaald.
Maart 2022 voelt dan ook als een lentestorm, een ‘frisse start’!

In deze gepolariseerde wereld is de drang naar vooruitgang en individuele vrijheid ongekend, persoonlijk, sociaal en collectief. De storm is nog lang niet voorbij…
De onrust in de atmosfeer en op aarde is enorm, dit zien we niet alleen in klimatologische omstandigheden, maar ook in continue onverwachte gebeurtenissen, onrust, ontreddering en geweld.
Onze wereld zal blijven evolueren, maar niets zal ooit hetzelfde zijn.

Maart 2022 zal in het teken staan ​​van sociale verandering, vrijheid, onafhankelijkheid en gelijke kansen, van actie en manifestatie, doorbraken en kansen om te groeien naar eenheid en wederzijds begrip. Velen zullen het voortouw nemen om de wereld te laten zien waar ze voor staan.
Heilige huisjes worden omgeschopt om de waarheid te achterhalen….
Spanningen kunnen ontstaan ​​bij machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en rechtsongelijkheid, onderdrukking van mensen vanwege etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, geloof, religie, opvattingen, taal, geslacht, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd of gezondheid.

Maart 2022 opent op 2 maart 2022 met een Nieuwe Maan op 12º07 in het waterteken Vissen.
Deze Nieuwe Maan vormt een toenemende conjunctie met zijn heerser Neptunus en medeheerser van Vissen, de Grote Weldoener Jupiter.
Met de gebundelde energie van Mars, Venus en Pluto allemaal op 27° Steenbok en Mercurius en Saturnus op 19° Waterman kan in de komende dagen een langverwachte verandering mogelijk worden gemaakt. .
Lees meer over deze Nieuwe Maan in Vissen en de invloed ervan op de sterrenbeelden onder NIEUWS op deze website.

In de eerste week van maart 2022 zijn Venus en Mars in de directe nabijheid van transformatieplaneet Pluto in Steenbok. Op 3 maart 2022 vindt op 27º een exacte conjunctie met Pluto in Steenbok plaats die ons in staat zal stellen om duurzame en duurzame verbindingen op te bouwen of te herbouwen.

Op zaterdag 5 maart 2022 zal de Zon een exacte conjunctie vormen met Jupiter op 14º in Vissen.
Het begin van een nieuwe jaarcyclus. Deze kosmische poort van vertrouwen en hoop is het perfecte moment om plannen te maken voor de toekomst en intenties te maken voor vrede en bescherming.

Vanaf 7 maart 2022 reizen Venus en Mars gezamenlijk door het luchtteken Waterman, tot respectievelijk 5 april 2022 en 15 april 2022. Relaties zullen ook een nieuwe dynamiek ondergaan met de intrede van Venus en Mars in Waterman. Een nieuwe cyclus met meer vrijheid en zelfstandigheid in liefde en vriendschappen.

Van 11 maart 2022 tot 27 maart 2022 racet onze kosmische boodschapper Mercurius door de wateren van Vissen op zoek naar de Zon en Jupiter. Met Mercurius in Vissen zijn we meer afgestemd op onze emoties en die van anderen.
Mercurius in Vissen maakt denkprocessen fantasierijker, kleurrijker en intuïtiever en kan een katalysator zijn voor verandering.
Deze idealistische planetaire mix zou deze maand een steun kunnen zijn om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden.

Mars in Waterman is op weg naar een conjunctie met Saturnus die zal plaatsvinden op 5 april 2022. Dit toenemende aspect is echter al duidelijk merkbaar en wordt elke dag sterker.
De rode agressor Mars houdt niet van de “oude en wijze” Saturnus, die deze vurige Mars energie vertraagt ​​en Mars op zijn plaats zet, zelfs in de luchtige Waterman.
Veel hangt af van hoe deze initiële energie wordt toegepast, want de toenemende volatiele energie van Mars naar Saturnus kan destructief zijn en leiden tot frustratie, onrust, ontreddering, ongemakkelijke situaties, oorlog of geweld.

In de tweede helft van maart 2022 (precies op 23 maart 2022) krijgen we te maken met het eerste vierkant tegen tussen Mars in Waterman en Uranus in Stier. Mars, de belichaming van mannelijke energie, vierkant de onvoorspelbare Uranus in het onverzettelijke Stier, zou de grote wake-up call van 2022 kunnen zijn. De toenemende energie zou de bron kunnen zijn van rusteloze energie en turbulentie.

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Mercurius in Vissen laat ons de dingen achter de dingen zien, maar wil niet altijd de harde realiteit zien of horen. Mercurius is op weg naar Jupiter en Neptunus in Vissen en dat kan tot een openbaring leiden. Verdwaal niet te midden van al die turbulentie tussen het hier en nu!

Op 18 maart 2022 is het Volle Maan in Maagd om 27º40. Het licht van de Volle Maan in Maagd vestigt de aandacht op het dagelijkse ritme en de voorbereiding van de oogst waar we later trots op kunnen zijn.
Lees meer over deze Volle Maan en de invloed ervan op de sterrenbeelden onder NIEUWS op deze website.

Op 21 maart 2022 betreedt de Zon het lenteteken, het geboortepunt Ram. De Zon begint aan een nieuwe zonnecyclus en dat is het astronomische begin van de lente, de lente-equinox.
Dag en nacht zijn even lang. Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie kan leiden tot constructieve veranderingen in onszelf en in de wereld om ons heen.
Een tijd van wedergeboorte voor ons allemaal.

Op 23 maart 2022 is dan het exacte vierkant op 12º van Mars in Waterman en Uranus in Stier.
Een ongeleid kosmisch projectiel van enorme rusteloosheid kan de oorzaak zijn van ondoordachte acties en de aanleiding van opzienbarend nieuws.

Mercurius, onze kosmische boodschapper, bereidt zich voor om het teken Ram binnen te gaan.
Van 28 maart 2022 tot 11 april 2022 zal Mercurius in het teken van de Krijger naar buiten gericht zijn, assertiever en impulsiever, zelfverzekerder, uitgesprokener en bereid om voor ideeën te vechten. Echter alleen positieve gedachten leiden tot goede resultaten!

Mars en Venus zullen zich in de laatste week van maart 2022 bij Saturnus in Waterman voegen.
Venus, Mars en Saturnus moeten samenwerken, ondanks de grote verschillen tussen deze planeten.
Net als wij hier op aarde zijn ook de planeten verschillend van aard.
Saturnus in Waterman gaat over collectieve ontwikkelingen die ons op collectief niveau raken en Venus/Mars in Waterman gaat over hoe wij, als individuen, het collectief vorm kunnen geven.
Dit astrologische stellium in Waterman daagt de mensheid uit om samen te werken om problemen op te lossen en de zaken niet erger te maken. We zijn geroepen om te vechten voor waar we in geloven.

Eind maart 2022 kan er een bestaand conflict in de wereld verergeren, omdat de weg van vrede en diplomatie niet altijd bewandeld kan worden.
De langzaam wegebbende spanning tussen Saturnus in Waterman (collectief karma) en Uranus in Stier (rebellie) blijft ons uitdagen om te onderzoeken waar we hebben onderdrukt in plaats van te luisteren en laat ons de gevolgen zien van het gebruik van geweld in plaats van te investeren in vrede en samenwerking.

Met dat alles in gedachten, zou maart 2022 een positieve verandering kunnen brengen, maar we moeten allemaal samenwerken om het te verwezenlijken.
Samen zijn we sterk om in een veranderde wereld te strijden voor vrijheid, gelijkheid en bescherming van degenen die dat nodig hebben.

error: Content is protected !!