Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!  

Welkom 2019, het jaar van het Aardvarken.

De vurige maand januari 2019 vraagt om vertrouwen, geduld en een open mind om de geboden kansen ten volle te benutten.

Na een reis van bijna twee jaar komt onze rode Strijder Mars weer “thuis” in het eigen rijk van Ram. Mars gaat voortvarend van start en wil met een onbedwingbare kracht en energie orde op zaken stellen! Mars in Ram is moed, kracht en initiatief en weet niet van ophouden.
De rode krijger Mars blijft van 2 januari tot 14 februari 2019 in het vurige rijk van Ram.

De thuiskomst van Mars wordt gevierd met de eerste meteorenregen in het nieuwe jaar op 3 en 4 januari 2019. De Quadrantiden meteorenregen laat een veertigtal meteoren per uur zien!

Wanneer de revolutionaire Uranus in Ram tijdens de gedeeltelijke Zonsverduistering van 6 januari 2019 ook nog eens direct gaat, mogen we met recht spreken van een krachtige en vurige impuls.
In aanloop naar de komende Zonsverduistering en het ontwaken van Uranus in Ram krijgen we te maken met een intens begin van 2019.
De revolutionaire Uranus op de laatste graden van Ram is extra gebrand op veranderingen en spontane initiatieven, maar is ook grillig en onvoorspelbaar.
Uranus in Ram wil individuele als collectieve verandering en wel NU of nooit!

Pluto in Steenbok, Neptunus in Vissen, Saturnus in Steenbok, Jupiter in Boogschutter en Mars in Ram staan in eigen teken en laten zich van hun meest zuivere en krachtige kant zien.
De gebundelde planetaire “thuiswedstrijd” maakt van de vurige januari 2019 ook een maand van verbetering, positieve energie en vooruitgang.
De energie wordt direct gericht op professionele en maatschappelijke doelen.

Het revolutionaire vierkant van de retrograde Uranus in Ram en Pluto in Steenbok zal deze maand de vuurrode draad zijn. De laatste loodjes van afbraak en opbouw zijn extra zwaar, vooral nu Uranus zich op de laatste graden van Ram bevindt. Het voelt alsof ons een laatste kans wordt geboden om essentiële stappen naar individuele en collectieve vrijheid tot voltooiing te brengen.
De collectieve roep om gelijke rechten en gerechtigheid zal ook in januari 2019 sterk zijn, dus we moeten rekening houden met grote demonstraties, rellen en conflictsituaties.
We mogen echter tijdens deze laatste planetaire strijd tussen Uranus en Pluto rekenen op de beschermende en sussende energie van onze planetaire “scheidsrechter” Jupiter in Boogschutter, waardoor conflicten in de wereld niet zullen escaleren en onderhandelingen tot een acceptabel resultaat zullen leiden.

Met het direct gaan van Uranus in Ram en de Zonsverduistering in Steenbok, betreedt ook op 6 januari 2019 de snelle boodschapper Mercurius het aardeteken Steenbok en deze zal daar tot 24 januari 2019 blijven.
Het ingaande vierkant van Mercurius (1º in Steenbok) met Mars (3º in Ram) kan echter leiden tot onrust.
Er kan dan nieuws naar buiten komen dat te maken heeft met geheim gehouden informatie over illegale praktijken van hogerhand.

Zons- en Maansverduisteringen zijn speciale Nieuwe Manen en Volle Manen met de meest krachtige energie die er is. Iedere Zonsverduistering of Maansverduistering kondigt een einde en een nieuw begin aan.
De eerste Zonsverduistering van 2019 is een gedeeltelijke Zonsverduistering die alleen zichtbaar zal zijn in Oost-Azië, Noordoost Rusland en de Stille Oceaan.
Deze gedeeltelijke Zonsverduistering van 6 januari 2019 valt op 15º in het aardse Steenbok, precies tussen Saturnus op 11º en Pluto op 20º in Steenbok. Door dit midpunt, het vierkant van Pluto en Uranus en de positie van de Zon in Waterman, Venus in Schorpioen en Saturnus in Steenbok kan deze kosmische gebeurtenis van grote politieke betekenis zijn vooral voor de Verenigde Staten en Groot Brittannië.
Astrologisch gezien kan deze gedeeltelijke Zonsverduistering in de komende maanden leiden tot een politieke, economische of institutionele wisseling van de wacht. Na deze Zonsverduistering is er geen weg meer terug, alleen maar vooruit.
Deze kosmische gebeurtenis opent de poort naar een vruchtbare periode om met een onderneming van start gegaan of een nieuw project te initiëren.
Lees verder onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 8 januari 2019 reist de Aphrodite Venus door het vurige rijk van Boogschutter, het Huis van Jupiter Tot 3 februari 2019 gaan we met Venus in Boogschutter op zoek naar het ultieme, het meest mooie en ideale in alle levensgebieden en in ons wereldbeeld.
Door Venus in Boogschutter zien we alles ruimer, in breder perspectief op economisch vlak en in alle vormen van relaties, in de kunst, cultuur, het buitenland, het avontuur, kortom alles wat met economie en schoonheid te maken heeft.

Mars in Ram vormt echter eerst vanaf 10 januari 2018 ook een vierkant met Saturnus in Steenbok.
En dit betekent frustratie en remming. We willen zo graag, maar het schijnt niet te kunnen.
Hoe harder we doelen nastreven, hoe meer weerstand we ervaren. Frustratie en woede kunnen het gevolg zijn.
Van hogerhand komt tegenwerking, waardoor de voortgang wordt belemmerd.
De beste aanpak is geduld en een defensieve houding. Geen risico’s nemen en vooral niets forceren, want dat gaat niet lukken.
Dit Vierkant is op 24 januari 2019 exact op 15º Ram/Steenbok, maar deze vervelende en uitdagende energie duurt tot eind januari 2019.

Van 8 tot 19 januari 2019 is er sprake van een Kardinaal Stellium in Steenbok. Deze “samenklontering” van energie wordt gevormd door de Zon, Mercurius, Saturnus en Pluto in Steenbok. Deze constructieve, productieve en creatieve Steenbok-energie ondersteunt om dromen op het aardse vlak te manifesteren en wil geen energie en kostbare tijd verspillen aan nutteloze zaken.
Door het vierkant dat gevormd wordt met de rode Strijder Mars in Ram is er een onbedwingbare drang om veranderingen door te voeren of de eigen wil door te drukken, zowel op collectief als individueel niveau.
Het kan echter ook aanvoelen als een “moeten” presteren. Het leven lijkt op dit moment een uithoudingstest waarbij alleen het recht van de sterkste schijnt te gelden.
Door de invloed van dit “koude” Stellium in Steenbok moeten we rekening houden met extreme weersomstandigheden zoals zware sneeuwval en kou.

De sterke planetaire energieën in de tweede helft van januari 2019 staan in het teken van sociale omstandigheden en overmatig optimisme.
Stilte voor de storm?

In de loop van januari 2019 groeit Mars steeds verder naar Uranus in Ram, waardoor er sprake kan zijn van machtsspelletjes en spierballenvertoon. Op 13 en 14 februari 2019 is de conjunctie tussen Mars en Uranus exact op 29º Ram.
Hierover later meer in de maandhoroscoop van februari 2019.

Het goede nieuws is de Grote Driehoek die gevormd wordt door Mars in Ram en Jupiter in Boogschutter!
Op 10 januari 2019 staat Mars op 5º in Ram en “kruipt” vanaf dit punt naar een exacte gouden Driehoek op 16º Ram/Boogschutter op 25 januari 2019 !
Deze overvloedige en positieve energie is wel tot begin februari 2019 van kracht!
Mars driehoek Jupiter wil winnen. En dat betekent dat succes voor persoonlijke, materiële of spirituele groei binnen handbereik kan zijn, mits intenties gestaafd zijn van goede bedoelingen, vertrouwen en rechtvaardigheid. Successen voor de handel, sport, maar ook voor de liefde! Een geweldige periode voor het nemen van belangrijke beslissingen en om het voortouw te nemen.

Op 11 januari 2019 is de Zon conjunct Pluto in Steenbok en dan kan worden ingespeeld op het gevoel. Het gevaar voor mooie praatjes en misleiding is daardoor groter.
Het inspelen op het gevoel is een thema deze maand, want ook Jupiter en Neptunus staan met elkaar op gespannen voet. Het gaat dan om de droom versus realiteit.

Vanaf 12 januari tot 18 januari 2019 vindt er op 14º een exact vierkant plaats tussen Jupiter in Boogschutter en Neptunus in Vissen. Vooral tijdens die dagen tot in de laatste week van januari 2019 moeten we rekening houden met een te groot optimisme, maar ook ontkenning, zelfbedrog, zelfoverschatting en beloftes doen die niet realistisch zijn. Het verlangen naar het onmogelijke.
Het verlangen is vaak mooier dan het bezitten!

De Zon in Steenbok staat op 19 januari 2019 exact vierkant op Uranus in Ram, dus we krijgen dan te maken met een grillige en opstandige energie. Mercurius staat daarnaast precies naast Pluto in Steenbok. Mercurius’ verbinding met Pluto laat zien dat conflicten vandaag te maken hebben met passie, diepere gevoelens en de ziel. De kracht van de gedachte is vandaag extra groot.

Vanaf 20 januari 2019 tot 24 januari 2019 staan Mercurius in Steenbok, Uranus in Ram en de Noordknoop in Kreeft gespannen op elkaar.
Dit Kardinale T-Vierkant kan leiden tot frustratie, eenzaamheid, confrontaties, manipulatie, machtsspelletjes, jaloezie of bezitsdrang.
Venus in Boogschutter staat tijdens deze planetaire strijd vierkant op een dromerige Neptunus in Vissen waardoor situaties rooskleuriger ingeschat worden. Niet alles is wat het lijkt.

Gedurende deze heftige planetaire periode is er een verzachtende factor.
Vanaf 14 januari 2019 tot 31 januari 2019 vergezelt de schone Venus de Grote Weldoener Jupiter in Boogschutter.
Op 22 januari 2019 vormen Venus en Jupiter op 15º een exacte conjunctie!
De samensmelting van Venus en Jupiter op 15º in Boogschutter stimuleert het bedrijfsleven, brengt meer omzet en financiële meevallers en zorgt voor liefde en harmonie in alle vormen van relaties. Mooie kansen dienen zich aan vandaag.
Venus maakt zich daarna “los” van Jupiter, maar de weldadige aantrekkingskracht blijft wel tot eind januari 2019 bestaan.

Vanaf 21 januari 2019 reist de Zon door het luchtteken Waterman, het teken dat met de revolutionaire Uranus verbonden is.
Een progressieve, onafhankelijke en vrijheidslievende energie, waardoor het dagelijks leven in een stroomversnelling komt. Een periode die wordt gekleurd door zelfexpressie, creativiteit en originaliteit, onconventionele en innovatieve ideeën.

Op 21 januari 2019 vindt er op 0º een totale Maansverduistering in het vuurteken Leeuw plaats.
De Zon in Waterman staat tegenover de Maan in Leeuw.
De Maan staat relatief gezien “dicht” bij de Aarde en is daardoor groter en helderder dan normaal.
Dit is de eerste Super Bloedmaan in een serie van drie Supermanen in 2019.
De eerste Maansverduistering van 2019 is waarneembaar in West-Europa, Azië, West-Afrika, het grootste deel van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de oostelijke Stille Oceaan, de westelijke Atlantische Oceaan, de Indische en de Noordelijke IJszee.
Deze totale Maansverduistering op de eerste graad van de as Leeuw/Waterman kan tot onverwachte en significante gebeurtenissen leiden in Europa, maar vooral in Groot Brittannië.
Lees verder over deze Maansverduistering onder NIEUWS op deze website.

Op 22 januari 2019 vindt dan de exacte conjunctie plaats tussen Venus en Jupiter in Boogschutter. Deze koninklijke samenstand van deze heldere en weldadige planeten is in de vroege ochtend aan de zuidoostelijke hemel duidelijk te zien.

De snelle Mercurius volgt de Zon op de voet en betreedt vanaf 25 januari 2019 ook het dierenriemteken Waterman.
Mercurius, de snelle planeet van Communicatie en Handel voelt zich thuis in Waterman.
Deze mentale energie is vrij, ongebonden, origineel en neemt geen blad voor de mond.
Mercurius in Waterman neigt naar idealisme en utopie waarbij regels mogen worden overtreden. Mercurius in Waterman kan leiden tot gespannen situaties, massademonstraties en opstand.

Op de laatste dag van januari 2019 vindt het eerste exacte sextiel plaats tussen Saturnus in Steenbok en Neptunus in Vissen.
Deze helende en constructieve verbinding biedt ons een kans om te bouwen aan een liefdevolle wereld. Dit is de eerste exacte planetaire handreiking in een serie van drie in 2019 tussen Saturnus en Neptunus. De weldadige invloed van dit eerste sextiel duurt wel tot 28 mei 2019!
De andere twee exacte verbindingen vinden plaats op 18 juni en 8 november 2019.
Het leert ons dat we allemaal samen zijn en samen moeten we er het beste van zien te maken.

Temidden van deze hoopvolle energie groeit Mars naar een conjunctie met Uranus in Ram en komt daardoor in conflict met Pluto in Steenbok.
Pluto in Steenbok komt steeds meer tegenover de Noordknoop in Kreeft te staan.

In de maandhoroscooop van februari 2019 meer!

error: Content is protected !!