Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Jaarhoroscoop Schorpioen 2021

Algemeen
De totale Zonsverduistering in Boogschutter van 14 december 2020 viel voor Schorpioen in het tweede Huis van Financiën. De eerste helft van 2021 staat hierdoor in het teken van geld en je bestedingspatroon.
De focus in 2021 ligt op financiën, liefde, relaties, huis en familie, Schorpioen.
Het zorgen voor veiligheid en zekerheid voor familie en gezin heeft grote prioriteit dit jaar.
Uranus in Stier blijft in het Huis van Relaties tot begin juli 2025 de gemoederen bezig houden.
Saturnus in Waterman tot 7 maart 2023 is een cyclus van groei en stabiliteit waarin het stevige fundament wordt gelegd voor de komende veertien jaar onder huis en haard, relaties en carrière.

Liefde en Relaties
Door de transit van Mars in Stier (Huis van Relaties) vanaf 7 januari tot 4 maart 2021 zijn er spanningen in de relatie of in vormen van samenwerking waardoor het moeilijker is om tot een compromis te komen. Mars in Stier wil zich in de relatie profileren en als dat niet lukt laat Schorpioen zich van een andere kant zien. Schorpioen krijgt door projectie dan te maken met soortgelijke situaties. Gebruik je energie doelmatig door conflicten en jaloezie zoveel mogelijk uit de weg te gaan.
Door de transit van Venus in Ram van 22 maart tot 14 april 2021 is een romance op de werkvloer mogelijk! Vanaf 15 april tot 9 mei 2021 met Venus door Stier (Huis van Relaties) is de romantische aandacht speciaal gericht op de partner en is er minder belangstelling voor groepsactiviteiten of oppervlakkige verbintenissen. Gunstige periode voor een verzoening, om compromissen te sluiten, te onderhandelen, een verbintenis aan te gaan of deze te versterken. Ook bevordert Venus het proces om jezelf te bevrijden van schuld en angst, door jezelf en anderen te vergeven.
Door de invloed van asteroïde Ceres in Stier van 9 mei tot 31 juli 2021 krijgt Schorpioen een groter bewustzijn van wat een relatie inhoudt en van de verantwoordelijkheden in de relatie.
Jupiter in Vissen van 14 mei tot 28 juli 2021 en vanaf 30 december 2021 tot 10 mei 2022 (Huis van Liefde) brengt de liefde in je leven.
Van 3 tot 27 juni 2021 reist Venus door Kreeft en dat is een aangename transit voor vakantie en ontmoetingen. Samen verder kijken dan de horizon! Verliefd worden op school, in een spiritueel centrum of op iemand met andere cultuur of nationaliteit, behoort tot de mogelijkheden.
De retrograde Uranus in Stier van 20 augustus 2021 tot 17 januari 2022 kan tot onverwachte veranderingen leiden in de persoonlijke relatie en samenwerkingsverbanden. Vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid spelen daarbij een grote rol en de mate waarin je dat wel of niet hebt ervaren. Er is grote kans op een breuk of er worden verbeteringen aangebracht om de relatie te redden. Anderzijds is er een nieuwe liefdesrelatie mogelijk met aanvaardbare grenzen.
Door de invloed van asteroïde Ceres in Stier van 9 mei tot 31 juli 2021 liggen er verleidingen op de loer. Een affaire kan spannend zijn, maar geeft ook spanning. Wie kaatst kan de bal verwachten. Ceres vaagt Schorpioen om zelf het goede voorbeeld te geven en te waarschuwen voor de gevaren. Van 1 augustus 2021 tot 21 december 2021 reist Ceres door Tweelingen en tijdens die transit kan Schorpioen toegeven aan een romantische, maar gevaarlijke verleiding.
De Nieuwe Maan van 7 september 2021 brengt sociale activiteiten, feestjes, evenementen en bijeenkomsten. Nieuwe vrienden brengen je in contact met je innerlijke ziel.
Van 11 september tot 7 oktober 2021 reist Venus door Schorpioen en dat versterkt je magnetische aantrekkingskracht en het verlangen naar passionele liefde en intimiteit.
Van 31 oktober tot 13 december 2021 reist Mars door Schorpioen en tijdens die periode ben je zelfverzekerd en wil je veroveren, dus ga je op jacht om te krijgen wat en wie je wil.
De gedeeltelijke Maansverduistering in Stier van 19 november 2021 duidt op het aangaan of verbreken van een nieuw zakelijk partnerschap of relatie of een volgende stap zoals een huwelijk of gaan samenwonen.
De omslag van de Noordknoop naar Stier vanaf medio januari 2022 laat zien dat persoonlijke relaties een fundamenteel element zullen zijn voor de evolutie en levensmissie van Schorpioen.

Carrière
Voor het jaar 2021 zijn er gunstige ontwikkelingen op het gebied van carrière.
De Volle Maan in Leeuw van 28 januari 2021 (Huis van Carrière) kan leiden tot positieve ontwikkelingen in jouw carrière of maatschappelijke positie zoals nieuwe baan, promotie of beloning, salarisverhoging en erkenning voor getoonde inzet of meer inkomsten in je onderneming. Een voltooiing van een project en de opmaat naar een nieuwe periode waarin je carrière weer belangrijker gaat worden, maar eerst orde op zaken stellen in je privéleven.
Vanaf 19 februari 2021 tot 20 maart 2021 reist de Zon door Vissen en dat is de perfecte periode om je talenten aan de wereld te laten zien en voor het ventileren van nieuwe initiatieven en creatieve projecten. Van 5 tot 19 april 2021 reist Mercurius door Ram (Huis van Werk) en dat is een drukke, maar perfecte periode om de werkomgeving te reorganiseren, ideeën te toetsen aan de praktijk, vaardigheden te leren of te verbeteren.
Jupiter in Vissen van 14 mei tot 28 juli 2021 en vanaf 30 december 2021 tot 10 mei 2022 is een geweldige creatieve kracht voor de ontwikkeling van professionele projecten en het promoten van je vaardigheden en talenten.
Van 12 juni tot 29 juli 2021 reist Mars door Leeuw (Huis van Carrière) en dat is een periode van ambitie en grote geldingsdrang. Geweldige periode om zelfstandig iets te gaan ondernemen of een project uit te bouwen.
Neptunus retrograde in Vissen van 24 juni tot 30 november 2021 kan concentratieproblemen veroorzaken op werkgebied.
Van 12 tot 28 juli 2021 reist Mercurius door Kreeft, een gunstige periode voor zakenreizen en ideeën aan de wereld te ventileren, voor studie en redactionele projecten. Ook een positieve periode voor een aanvraag- en selectieproces zoals bijvoorbeeld het krijgen van een beurs aan een buitenlandse universiteit.
De Zon in Maagd van 23 augustus tot 22 september 2021 is een geweldige tijd om te netwerken, teamwork en collectieve projecten.
De Nieuwe Maan in Maagd van 7 september 2021 is een gunstig moment om te gaan netwerken, voor sociale activiteiten, feestjes, evenementen en bijeenkomsten.
Van 6 tot 24 november 2021 reist Mercurius door Schorpioen en dat is een geweldige periode om ideeën te spuien en je te oriënteren op persoonlijk succes.
Van 31 oktober tot 13 december 2021 reist Mars door Schorpioen. Met Mars in Schorpioen heb je meer geldingsdrang en energie om te ondernemen of te vechten voor je positie. Deze positieve en productieve periode is jouw kans om de wereld te laten zien wat je waard bent.

Financiën
Het jaar 2021 laat door professionele ontwikkelingen een duidelijke verbetering met vorig jaar zien. Met Jupiter en Saturnus in Waterman een geweldig jaar voor vastgoed beleggingen.
Al met al wordt 2021 een financieel jaar met maar liefst drie Verduisteringen in je financiële sector.
Geld verdienen en hoe je het uitgeeft, sparen en beleggen zijn van groot belang.
De Maansverduistering in Boogschutter van 26 mei 2021 (Huis van Financiën) leidt tot ontwikkelingen waardoor de focus komt te liggen op waardebepaling en hoe je met geld en bezit omgaat. Veranderingen maken het noodzakelijk om een ander financieel beleid te gaan voeren.
De Verduisteringen van 2021 zijn dus allemaal van invloed op jouw financiën en zo ook de Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 in jouw Huis van Gedeelde Financiën, verzekeringen, belastingen etc. Er zijn wellicht in de afgelopen maanden geheime of onrealistische financiële beslissingen genomen en deze Zonsverduistering brengt dit alles aan de oppervlakte.
Er komt nieuws over een vastgelopen financiële kwestie waardoor je in de tweede helft van dit jaar in staat bent om reserves op te bouwen, een investering te doen om je droom waar te maken en je financiële positie kunt verstevigen.
De Zonsverduistering in Boogschutter van 4 december 2021 (Huis van Financiën) is de kosmische poort naar een verbetering van jouw financiële situatie, de komst van financiële mogelijkheden, extra inkomsten door een financiële meevaller, meer werk, opdrachten of een lucratieve hobby in het komende halfjaar. Winst kan worden behaald door kostenbesparende technieken toe te passen. Meer inkomsten leiden tot financiële stabiliteit en een veilig gevoel.
De asteroïde Eros in Boogschutter van 30 januari tot 22 maart 2021 (Huis van Financiën) maakt Schorpioen gevoelig voor impulsaankopen. Let op je budget, Schorpioen.
De transit van Mars in Tweelingen van 5 maart 2021 tot 23 april 2021 is een goede tijd voor financiële zaken. Tijdens deze cyclus is een financiële impuls mogelijk of je kunt financieel voordeel krijgen door je partner. Deze transit kan samenvallen met de financiële afwikkeling na overlijden of scheiding of verbreken van een zakelijk partnerschap.
Mercurius in Tweelingen van 5 mei tot 11 juli 2021 is een uitstekende tijd voor financiële planning en strategievorming.
Van 8 oktober 2021 tot 5 november 2021 reist Venus door Boogschutter (Huis van Financiën) en dit is een goede tijd voor financiële zaken zoals een mogelijke financiële impuls of je kunt financieel voordeel krijgen door je partner. Gunstige transit voor zakelijke transacties die te maken hebben met de aankoop en verkoop van onroerend goed, kunstvoorwerpen, sieraden en kledingstukken worden begunstigd. Ook goede periode voor kredieten, sparen, geldinzameling, belastingvraagstukken of afhandeling van nalatenschappen.
De transit van asteroïde Vesta in Boogschutter vanaf 17 november 2021 laat een voorzichtige houding zien bij het beheer van eigen middelen en de risico’s die inherent zijn aan investeringen en bedrijfskapitaal.
Vanaf 14 december 2021 tot 24 januari 2022 reist Mars door Boogschutter (Huis van Financiën) en dat laat een toename zien van inkomsten, maar uitgaven kunnen tijdens deze periode ook buitensporig en onnodig zijn, dus wees voorzichtig.

Familie en Huis
Met de combinatie van Jupiter en Saturnus in Waterman (Huis van Familie en Huis) is 2021 een prima jaar om een huis te kopen, behalve van 14 mei tot 28 juli 2021, wanneer Jupiter tijdelijk naar Vissen verhuist. Tijdens de invloed van Jupiter in Waterman van 20 december 2020 tot 29 december 2021 is Schorpioen bezig met verandering van woonlocatie en woonsituatie.
Van 13 mei tot 28 juli 2021 is Jupiter in Vissen een mooi moment vakantie of gezinsuitbreiding!
Het gezin en familie groeit en wordt verrijkt met een huwelijk of geboorte. Verstoorde familierelaties worden weer hersteld. Familie en gezin is ondersteunend bij professionele doelen van Schorpioen. Echt een gouden jaar voor familie en huis.
Saturnus in Waterman van 18 december 2020 tot maart 2023 is een periode van grote innerlijke verwerking van het verleden, daarom krijgt Schorpioen te maken met een grote reorganisatie, een “grote schoonmaak” waarin familiekarma wordt gebroken en vroege conditionering vanuit de opvoeding wordt losgelaten. Een sterk fundament wordt gelegd voor de toekomst!
In oktober 2021 gaan Saturnus en Jupiter in Waterman weer direct na retrograde (respectievelijk op de 10e en 18 oktober 2021) en dan worden familiebetrekkingen echt duidelijk voor Schorpioen.
Vergeving van en meer begrip voor ouders of voorouders. Schorpioen zoekt dan meer bescherming en ondersteuning van familie.
Mercurius in Schorpioen van 6 november 2021 tot 24 november 2021 kan vastgelopen verhuisplannen en familiegesprekken weer op gang brengen.
Wees voorzichtig tijdens de Saturnus/Uranus vierkanten op 17 februari 2021, 14 juni 2021 en 24 december 2021, want dan kunnen onvoorspelbare gebeurtenissen met familieleden of huis plaatsvinden.

Gezondheid
Van 22 februari tot 8 mei 2021 reist asteroïde Ceres door Ram (Huis van Gezondheid).
De verbinding tussen lichaam, ziel en geest staat nu centraal. Emotionele onrust manifesteert zich in het lichaam. Een gunstige periode voor persoonlijke transformatie en veranderingen in levensstijl, een vorm van therapie of counseling of voor het loslaten van slechte gewoontes.
Van 21 maart 2021 tot 19 april 2021 reist de Zon door Ram (Huis van Gezondheid) en dat versterkt de fysieke kracht en bevordert herstel- en therapieprocessen.
Mercurius in Ram van 5 april tot 19 april 2021 is een gunstige tijd voor een medische check-up of onderzoeken om je gezondheid te verbeteren of om je werkomgeving ergonomisch aan te passen.
De Volle Maan in Schorpioen van 27 april 2021 bevordert zelfreflectie zodat je precies weet wat er nodig is om emotionele blokkades te overwinnen voor innerlijke groei.
De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 (Huis van de Ziel) is intens. Er kan in het komende halfjaar sprake zijn van een sterfgeval waardoor je met je eigen sterfelijkheid wordt geconfronteerd, een proces van grote psychologische verandering.
Neptunus retrograde in Vissen van 24 juni tot 30 november 2021 kan leiden tot concentratieproblemen. Vanaf 16 juli 2021 is Cheiron in Ram retrograde. De gewonde Genezer in Ram (Huis van Gezondheid) leert Schorpioen om de illusie van controle en perfectionisme los te laten om verbinding te kunnen maken met je authentieke zelf.
Van 27 september tot 17 oktober 2021 is Mercurius in Weegschaal retrograde (Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn). Schorpioen is dan wat afwezig en verstrooid, wel gunstige periode om contact te maken met het onbewuste, voor een retraite of healing.
De Zon in Schorpioen van 24 oktober 2021 tot 22 november 2021 brengt je helemaal terug in je fysieke en mentale kracht of is bevorderlijk bij het herstel na bijvoorbeeld een operatie of ongeval.
Over het algemeen genomen is er veel mentale spanning en kan Schorpioen het in 2021 moeilijk vinden om te ontspannen. Het is juist essentieel om stress tegen te gaan door te ontspannen en een strikt trainings- en dieetprogramma te volgen om gezond te blijven, ook meditatie en yoga zijn raadzaam en heilzaam voor Schorpioen.

Advies
Al met al wordt 2021 een financieel jaar met maar liefst drie Verduisteringen in je financiële sector.
Geld verdienen en hoe je het uitgeeft, sparen en beleggen zijn van groot belang.
De Verduisteringen brengen veranderingen die het noodzakelijk maken om een ander financieel beleid te gaan voeren die uiteindelijk gaan leiden tot financiële stabiliteit en een veilig gevoel.
Winst kan worden behaald door kostenbesparende technieken toe te passen.
De transit van Jupiter en Saturnus in Waterman (Huis van Familie en Huis) duidt in 2021 op een gunstig jaar voor het kopen of verkopen van een huis, gezinsuitbreiding of een renovatie.
Meer verantwoordelijkheden thuis zijn inherent aan deze ontwikkeling, Schorpioen.

error: Content is protected !!