Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Het jaar 2024, de Jaar van de Draak, is het jaar van persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
Na meer dan 16 jaar verlaat Pluto aan het eind van 2024 het spirituele Huis van Kosmisch Bewustzijn.
Waterman heeft gebroken met het verleden. Van 22 januari 2024 tot 2 september 2024 is Pluto al in Waterman en keert vanaf 3 september 2024 retrograde voor de allerlaatste keer terug naar Steenbok. Vanaf 20 november 2024 begint dan de definitieve reis door jouw teken Waterman om je persoonlijke kracht te (her)vinden, je sterker maken, de controle over je leven te nemen en je wil te versterken.
Pluto in Waterman reist in de komende 20 jaar door jouw eerste Huis, het Huis van Persoonlijkheid. Tijdens deze jaren onderga je een ware transformatie van jeZELF.
In 2023 kreeg Waterman al een voorproefje en die kracht wordt dus allemaal sterker.
Waterman die geboren is van 20 tot 25 januari krijgen de kracht van Pluto het meest te voelen.
De Nieuwe Maan in Waterman van 9 februari 2024 laat een frisse start zien van vernieuwing, verjonging en afstemming, een Nieuwe Maan van ongekende kansen vooral voor de Waterman die tussen 7 en 12 februari zijn geboren.
De transit van Mars in Waterman van 14 februari tot en met 22 maart 2024 doet er een kosmisch schepje bovenop en geeft extra energie en drive om open te staan voor een heel nieuw hoofdstuk in je leven.
Op 19 augustus 2024 is er een Volle Maan in Waterman en dat geeft jouw persoonlijkheid een geweldige boost en laat de resultaten zien van hoe ver je bent gekomen. Deze Volle Maan geldt vooral voor de Waterman die geboren is vanaf 14 februari.
Het dynamische jaar 2024 wordt afgesloten met Pluto en asteroïde Ceres in Waterman (vanaf 8 december 2024). Waterman mag dan terugkijken op een jaar van overvloed en kracht.

Liefde en Relaties
Op 25 januari 2024 is er een Volle Maan in Leeuw in het Huis van Relaties en dat laat veranderingen op relationeel gebied zien, waardoor er ruimte ontstaat tot doorgroei en verdieping in de relatie. Het kan een breuk betekenen van een zakelijk partnerschap of relatie, maar ook een nieuwe stap zetten in je relatie door een belofte of aanzoek te doen, gaan trouwen of een partnerschap aan te gaan, behoort tot de mogelijkheden. Wat de uitkomst zijn mag, het voelt als een bevrijding.
Op 24 februari 2024 is er een Volle Maan in Maagd in het Huis van Gedeelde Financiën, Intimiteit en Vertrouwen. Het gaat afspraken en intenties die zijn gemaakt in het huwelijk en partnerschap, over gedeelde financiële verantwoordelijkheden en seksualiteit.
Deze Volle Maan laat een uitdaging zien dat verweven is met gezamenlijke middelen, investeringen, vertrouwen je veilig voelen, over geven en nemen, zowel financieel als emotioneel, het aflossen van schulden, financieel of anderszins zoals emotionele blokkades.
De transit van Jupiter in Tweelingen vanaf 26 mei 2024 tot 9 juni 2025 in het vijfde Huis van Liefde, Verliefdheid, Zelfexpressie, Kinderen, Welzijn, en Creativiteit luidt een periode in van inspiratie, liefde, flirten, veroveren, scheppingskracht en creativiteit. Tijdens deze betoverende periode wil je alles uit het leven halen wat erin zit om te genieten van het leven. Er kan een nieuwe liefde ontstaan, in de vaste relatie kan liefde opbloeien, de komst van een kind kan je leven verrijken of je eigen innerlijk kind kan zich manifesteren. Jupiter was voor het laatst in Tweelingen van juni 2012 tot juni 2013, dus thema’s uit die tijd kunnen terugkeren.
Op 6 juni 2024 is er een Nieuwe Maan in Tweelingen (5e Huis van Liefde en Romantiek) en dat doet je verlangen naar een spannende romance. Richt je energie op creativiteit, liefde, genegenheid en verlangens. Deze Nieuwe Maan daagt je uit om jouw fantasieën te beleven!
Mars reist van 21 juli tot 4 september 2024 door Tweelingen en dat versterkt deze liefdesenergie, geweldige periode om te daten en af te stemmen op je hart.
Mercurius retrograde in Maagd van 5 tot 15 augustus 2024 stelt jou in de gelegenheid om diepgewortelde problemen over gedeeld vermogen en vertrouwen aan te pakken. Dit is periode van frustraties, maar ook een gunstige tijd om de strijdbijl te begraven en de passie in je relatie terug te brengen.
Mercurius retrograde in Leeuw van 16 augustus tot 27 augustus 2024 (7e Huis van Relaties) kan de oorzaak zijn van relatieproblemen, maar dit is wel een gunstige periode voor relatietherapie, counseling of advies in te winnen bij iemand die kan bemiddelen om jouw relatie naar een hoger niveau te brengen.
Op 4 augustus 2024 is er een Nieuwe Maan in Leeuw (Huis van Relaties) en dit is dit het perfecte moment voor een nieuwe stap in de vaste relatie of met een nieuwe relatie te beginnen, of tijdens deze Mercurius retrograde opnieuw contact maken met iemand uit het verleden of je opnieuw verbinden aan iemand of iets uit het verleden.
De Nieuwe Maan in Maagd van 3 september 2024 maakt je bewust van financiële en emotionele onevenwichtigheden tussen jou en andere mensen in je leven. Er is misschien sprake van onverwerkte pijn over diepste verlangens, intimiteit, passie en sensualiteit. Waterman moet keuzes maken over wat je echt wilt, zelfs als dit betekent dat je afscheid moet nemen van iets of iemand.
Mars reist vanaf 5 november 2024 door Leeuw (Huis van Relaties) en gaat vanaf 6 december 2024 tot 6 januari 2025 retrograde in Leeuw. Tot aan het eind van 2024 kan dit de oorzaak zijn van spanningen en ergernissen in relaties, ongeduld en moeite hebben met het sluiten van compromissen of een beklemd gevoel van teveel verplichtingen of onzekerheid in relaties.
Op 15 december 2024 kan de Volle Maan in Tweelingen (Huis van Liefde) een moment zijn van spirituele verdieping en om de liefde te vieren, maar door de invloed van Mars kunnen bestaande problemen groter worden.

Familie en Huis
De alles veranderende energie van jouw heersende planeet Uranus in Stier in het 4e Huis van Familie, Huis en Oorsprong heeft sinds maart 2019 geleid tot enorme verschuivingen in jouw privéleven. Nieuw leven, afscheid van het oude, ontwikkelingen in je carrière en externe factoren “dwingen” je om het huis te verlaten, te verbouwen of te verhuizen.
Uranus blijft tot 26 april 2026 in Stier, dus ook in 2024 moet Waterman rekening houden met veranderingen in het huis- en gezinsleven, zoals verhuizen, verbouwen, nieuwe gezinsleden of het wegvallen van familieleden en andere veranderingen in woonsituatie of gezin.
Op 8 april 2024 is er een totale Zonsverduistering in Ram in jouw derde Huis van Communicatie, Verbindingen, netwerken, informatie, en de dingen waarmee je vertrouwd bent.
Deze is in de komende zes maanden van diepgaande invloed op de manier van communicatie met buren, naaste familieleden, school, kennissen en sociale kring. Deze Zonsverduistering in het 3e Huis stimuleert om de dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen opnieuw te evalueren en ons meer bewust te worden van hoe we met onszelf en met anderen communiceren. De krachtige mentale energie van deze Zonsverduistering kan de poort zijn naar het schrijven van een boek, een blog, het volgen van een cursus of workshop, een coachingstraject of gesprekstherapie.
Jupiter blijft tot 25 mei 2024 in Stier, dus deze periode is gunstig om te verhuizen naar het buitenland, een groter huis of je huis te verbouwen.
De Nieuwe Maan in Stier van 8 mei 2024 aan het eind van de transit van Jupiter in Stier benadrukt de noodzaak om veranderingen door te voeren. Een geweldig moment voor een grote voorjaarsschoonmaak in je huis of om verstoorde familiebanden te herstellen, een verhuizing, duurzame aanpassingen of een renovatie.
Mars reist van van 10 juni tot 20 juli 2024 door Stier en deze vult de ‘lege plek van Jupiter’ op.
Een energieke periode om te klussen op en om het huis, een verhuizing, gezinsactiviteiten, renovatie of verbetering van de woonsituatie. Tijdens deze periode kan Waterman assertief en defensief zijn, kunnen kinderen het huis verlaten of kan spanning ontstaan in het gezin, schoolgaande kinderen, familie of degenen die je als familie beschouwt.
Op 15 november 2024 laat de Volle Maan in Stier het resultaat zien van verandering in de woonsituatie zoals een nieuwe woning, woonplaats, renovatie, nieuw interieur, een gezamenlijke vakantie, verzoening of familie-reünie.
Waterman gaat aan het eind van de relatie herstellen met familieleden of met degenen die jij als familie beschouwt.

Carrière
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal ligt de focus in 2024 op communicatie, handel, cursussen, workshops, online communicatie, sociale media, hoe/wat we communiceren en handelen , dus ook  online winkelen of online zakendoen zoals via FaceTime, Skype of ZOOM.
Karma van 18 tot 19 jaar geleden komt terug, maar in andere vorm.
Thema’s uit 2004/2005 die te maken hebben met cultuur, buitenland, buitenlanders, reizen, emigratie, onderwijs, studie, publicatie en wetenschappelijke thema’s, globalisering, toerisme, immigratie en migratie keren symbolisch terug. Er komen voor jou als ondernemer veel nieuwe mogelijkheden in je leven, maar wees geduldig, medelevend en let op je woordkeuze en afhandeling van klachten, want wat je nu doet is van invloed op de toekomst. Over 18 tot 19 jaar zie de resultaten van alles wat je nu zegt of doet.
Op 25 maart 2024 is er een totale Maansverduistering in Weegschaal en deze kosmische gebeurtenis vraagt je of je op de goede weg ben voor wat betreft je carrière of studie.
Is jouw carrière of studie conform jouw gevoel? Geloof je in wat je doet en jouw richting in het leven? Wanneer je ergens in gelooft, breng je energie in beweging en dat trek je naar je toe, dat kan zowel positief als negatief zijn.
Deze Maansverduistering geeft je inzichten vanuit je hoger bewustzijn over vertrouwen. Vertrouwen hebben in je eigen gevoel en dit met je gedachten ondersteunen geeft een gevoel van ongekende kracht. Wacht niet af, maar zoek totdat je gevonden hebt wat je hebt gezocht.
Op 8 april 2024 is er een totale Zonsverduistering in Ram in jouw derde Huis van Communicatie, Verbindingen, netwerken, informatie, en de dingen waarmee je vertrouwd bent. Deze is in de komende zes maanden van diepgaande invloed op de manier van communicatie met klanten, collega’s, klasgenoten, buren en sociale kring. Deze mentaal gerichte Zonsverduistering in het 3e Huis stimuleert om de dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen opnieuw te evalueren en ons meer bewust te worden van hoe we met onszelf en met anderen communiceren.
Op 23 april 2024 is er een Volle Maan in Schorpioen (Huis van Carrière) laat resultaten zien of erkenning op werkgebied. Is er echter twijfel over het carrièrepad dat je zes maanden geleden hebt gekozen? Even een stap terug doen is goed om het grote geheel te kunnen overzien. Is er sprake van machtsstrijd en uitvluchten, onderbetaald of niet gewaardeerd zijn, dan heb je echt die een time-out nodig om een goed beeld te krijgen voordat je aan de volgende fase begint op weg naar de top.
Op 5 juli 2024 is er een Nieuwe Maan in Kreeft (Huis van Werk) is een productief moment om met een nieuw project te van start te gaan of te investeren in het werk dat je doet of jouw werkomgeving opnieuw organiseren en veilig maken.
Mars reist van 5 september tot 4 november 2024 door Kreeft (Huis van Werk) en dat is een productieve periode om veel werk gedaan te krijgen, alleen als je gemotiveerd bent over het werk dat je doet.
Op 2 oktober 2024 is er een Zonsverduistering in Weegschaal. Waterman kan in de komende zes maanden grote sprongen vooruit maken als het gaat om innerlijke groei door te reizen, hogere studie te volgen of les te geven, presentatie of het uitgeven van een boek. Een kosmische poort naar een “doorgroei’ als mens door erkenning, een reis, studie of nieuwe perceptie van het Leven en levensfilosofie die kan leiden tot loopbaanveranderingen of werkmogelijkheden. Een buitenlands project, een terugkeer naar een plek die je ooit bezocht of studie of onderzoek, kan nu werkelijkheid worden.

Financiën
Saturnus en Neptunus in Vissen blijven het hele jaar 2024 samen in het 2e Huis van Financiën en Waardebepaling. Materiële, psychologische, spirituele en morele waarden dragen bij tot een beter begrip van jezelf. Financieel gezien is Saturnus in Vissen een minder goede periode, maar deze is bedoeld voor het ontdekken van je wezenlijke waarden. Het gaat over het in balans brengen van materiële en immateriële behoeften.
Zorg voor een financieel langetermijnplan dat stabiliteit creëert. Financiële groei gaat langzaam maar gestaag. Materiële bezittingen weerspiegelen je innerlijk waardepatroon en laten je zien wat je werkelijk nodig hebt. Verdriet over verlies van bezittingen heeft te maken met wrijving tussen wat je denkt dat je wil en wat je werkelijke verlangens zijn.
De bedoeling van Saturnus in Vissen is om je bij jezelf terug te brengen en af te leren stemmen op je innerlijke geweten, je eigenwaarde.
Het jaar 2024 is gunstig om met een nieuw bedrijf te starten, een duurzame aankoop te doen of investering in onroerend goed.
Op 24 februari 2024 is er een Volle Maan in Maagd in het Huis van Gedeelde Financiën en Intimiteit. Het aangaan van financiële partnerschappen en financiële overeenkomsten zoals investeringen en aanbestedingen worden door de Volle Maan in Maagd begunstigd.
Waterman ziet de financiële resultaten van het afgelopen halfjaar zoals een dividenduitkering of rendement vanuit beleggingen. Er is winst te behalen met onroerend goed en marketingprojecten. Een goede financiële planning en het verminderen van onnodige uitgaven blijft echter raadzaam.
Met de Nieuwe Maan in Vissen van 10 maart 2024 in het 2e Huis van Financiën en Waarde krijgt Waterman informatie die nodig is om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Dit is een Nieuwe Maan om financiële doelen voor de toekomst te stellen, maar ook een Nieuwe Maan om te waarderen wat je al hebt. Neem niet meer dan je kunt dragen.
Mars reist van 23 maart tot 30 april 2024 door Vissen (Huis van Financiën) en met deze energie komt er meer geld binnen door loonsverhoging, een bijbaan, hobby of meer omzet in je onderneming.
Op 18 september 2024 is er een Maansverduistering in Vissen. Deze kosmische gebeurtenis leidt tot ontwikkelingen waardoor de focus in de komende drie tot zes maanden komt te liggen op waardebepaling en hoe je met geld en bezit omgaat. Veranderingen maken het noodzakelijk om een ander financieel beleid te gaan voeren. Er is meer voorzichtigheid vereist bij financiële projecten in het komende halfjaar, dus besparingen doorvoeren in je onderneming en huishouden en het afbetalen van schulden van welke aard dan ook zijn aan de orde.
Pluto en asteroïde Ceres reizen aan het eind van 2024 samen door Waterman en dat heeft een positieve uitwerking op je vermogen.

Gezondheid
Spirituele ontwikkeling is een thema in 2024 en dat is van invloed op jouw fysieke en mentale gezondheid.
Van 5 januari tot 22 februari 2024 reist Mars door Steenbok, het 12e Huis van Kosmisch Bewustzijn en Loslaten. Door de invloed van Mars in het Huis van Kosmisch Bewustzijn en Loslaten is Waterman aan het begin van 2024 bezig met bewust en resoluut aanpakken van onbewuste problemen om alles te verwerken van de afgelopen 10 jaar.
Om dat te doen heb je meer tijd voor jezelf nodig, vandaar je een muurtje om jezelf opbouwt.
Deze introspectieve transit kan wel leiden tot meer stress, hoofdpijn, een infectie, huiduitslag, verhoging of koorts.
De Nieuwe Maan in Steenbok van 11 januari 2024 onderstreept deze energie innerlijke reflectie en loutering en laat zien dat je spijt kan hebben over iets uit het verleden, iets wat je verloren hebt of niet hebt gedaan. Deze Nieuwe Maan is de kosmische aanwijzer om veranderingen door te voeren en nieuwe uitdagingen met moed te omarmen. Rust en ontspanning heb je nodig om jezelf op te laden, te verwerken en geest en lichaam weer in balans te brengen.
Asteroïde Ceres reist vanaf 8 februari 2024 door Steenbok en gaat van 15 mei tot 25 augustus 2024 retrograde. Tijdens die periode merk je dat je minder energie hebt of je energie weggeeft aan mensen die daar misbruik van maken.
Pluto verlaat vanaf 22 januari 2024 na 15 jaar het spirituele Huis van Kosmisch Bewustzijn, de jaren van verwerking van gebeurtenissen uit lang vervlogen jaren, een periode van transformatie, genezing en verdieping van zelfkennis en innerlijke houding. De jaren van inzicht en onthullingen zowel over jezelf als van anderen. Het onbewuste wordt bewust. Waterman heeft gebroken met het verleden.
Pluto gaat retrograde en keert van 3 september 2024 tot 19 november 2024 voor de allerlaatste keer terug naar Steenbok om nog diep verborgen aspecten van jezelf naar boven te halen die nog steeds een krachtige invloed hebben op jouw leven als afrondende fase van spiritueel zuiveringsproces van verwerken van trauma en schuldgevoel uit je verleden of zelfs uit vorige levens.
De Volle Manen in Steenbok van 21 juni en 21 juli 2024 kunnen emotioneel uitputtend zijn brengen je in contact met je innerlijke zelf, met je ziel. In afzondering vindt je de schitterende volheid om innerlijke pijn te genezen, dus zoek de rust in retraite of een plek van spirituele rust om de inzichten te krijgen die je nodig hebt.
Asteroïde Ceres blijft tot 7 december in Steenbok waardoor Waterman de behoefte heeft om in afzondering met alles in het reine te komen.
Het nieuwe jaar begon met een Nieuwe Maan in Steenbok en eindigt ook op 30 december 2024 met een Nieuwe Maan in Steenbok.
De Nieuwe Maan in Steenbok van 30 december 2024 in het 12e Huis van het Onbewuste en Loslaten biedt helende vibes voor mentale, emotionele en spirituele gezondheid.
Deze Nieuwe Maan stimuleert Waterman om de verbinding met jezelf te herstellen.
Alles wat je tot nu toe hebt vermeden of kwijt bent geraakt, komt bij je terug met deze vernieuwende Nieuwe Maan. Rust, ontspanning en tijd voor jezelf heb je nodig om jezelf aan het eind van 2024 op te laden en geest en lichaam weer in balans te brengen.

Advies
Op 25 maart 2024 is er een Maansverduistering in Weegschaal en deze kosmische gebeurtenis geeft inzichten vanuit je hoger bewustzijn over wat waarheid en gerechtigheid is. Vertrouwen op je eigen gevoel en overtuigingen en dit met je gedachten ondersteunen geeft een gevoel van ongekende kracht.
Tijdens Mercurius retrograde in Ram van 1 tot 24 april 2024 kunnen er misvattingen zijn en heb je moeite met jezelf te uiten, omdat je onzeker bent over hoe de reacties zullen zijn. Wel is dit een gunstige periode om oude ideeën en plannen uit de ijskast te halen.
Op 8 april 2024 is er een Zonsverduistering in Ram en deze is in het komende halfjaar van diepgaande invloed op de dynamiek van je dagelijkse omgeving, de manier van communicatie met naaste familieleden, vrienden en familie, alles wat te maken heeft met interactie en het maken van verbindingen, netwerken en verzamelen van informatie. In het komende halfjaar is er een studie of reis, worden onderlinge banden hersteld met naaste familie of kennissen of er wordt afstand genomen van overtuigingen en ook familie of vrienden die je ontgroeid bent. Er gaan steeds meer vertrouwde dingen om je heen wegvallen, maar dat komt omdat je zelf groeit en ontgroeit.
Op 2 oktober 2024 is er een Zonsverduistering in Weegschaal in het spirituele 9e Huis van Levensbeschouwing, Buitenland en Studie.
Deze transformerende Zonsverduistering gaat over jouw relatie met de wereld, het grote Geheel. Waterman maakt een innerlijke groei door te reizen, hogere studie te volgen of les te geven, publicatie of door het uitgeven van een boek. Een kosmische poort naar een “doorgroei’ als mens door een reis, studie of nieuwe perceptie van het Leven en levensfilosofie die kan leiden tot loopbaanveranderingen of werkmogelijkheden. Een buitenlandse liefde, een terugkeer naar een plek die je ooit bezocht of studie of onderzoek, kan nu werkelijkheid worden. Geweldige periode voor een sabbatical, retraite, studie om filosofische en spirituele inzichten te integreren met jouw wereld.
Een cursus of studie, een terugkeer naar een plek die je ooit hebt bezocht of verdieping in een onderwerp dat je fascineert en meer over wilt weten, kan nu werkelijkheid worden.
Op 17 oktober 2024 is er een Volle Maan in Ram en dat is de beste periode om plannen of ideeën af te ronden of ideeën te laten varen die achteraf gezien niet zo handig waren. Ook een goed moment om dingen uit te praten die je dwarszitten in de familie, op school of in je directe woonomgeving. Een geheim kan worden onthuld.
Soms is een conflict onvermijdelijk, maar dit is nu eenmaal wel nodig. De waarheid maakt je vrij! Zeg wat je denkt en voelt.

error: Content is protected !!