Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2015

Het jaar 2015 is het Jaar van de Geit volgens de Chinese astrologie.
Voor de liefhebbers: dit jaar is numerologisch verbonden met het nummer 8.
Een jaar waarin thema’s als Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid en Gerechtigheid worden aangewend om het verstoorde evenwicht in de wereld weer te herstellen.
Het verleden is geweest, het heden is nu, de toekomst wacht.
Het element Vuur zal in 2015 prominent aanwezig zijn.
Vuur is spiritueel, vernietigt, zuivert en maakt wedergeboorte mogelijk.
Het jaar 2015 is een jaar dat constant in beweging is, een jaar van voortgang, inspiratie en verandering.
De eerste helft van 2015 laat over het algemeen een natuurlijk verloop van processen van de afgelopen jaren zien. In de tweede helft van 2015 komt er meer onrust en conflict in de politieke, religieuze en economische situatie in de wereld.

Het jaar 2015 is astrologisch gezien een enerverend jaar.

Een vooraanstaand astrologisch proces vindt al direct aan het begin van 2015 plaats wanneer Mars in het rusteloze Waterman een oppositie vormt met Jupiter in het individuele Leeuw. In dit kosmisch duel wordt het maatschappelijk belang versus individuele behoeften uitgevochten. Als consumenten nemen we steeds meer het heft in eigen hand. We laten ons niet langer meer in de luren leggen. Samen staan we sterk! Er is een tijd geweest waarin ieder op zijn op haar eigen eilandje woonde. Die tijd is voorbij. De oppositie Mars en Jupiter gaat over het ik versus wij. Mars staat voor het ik, Jupiter voor het wij. Het besef groeit steeds meer dat we elkaar nodig hebben om een vuist te kunnen maken tegen de regering en multinationals die ons angst inboezemen en ons klein willen houden. Ook al is dit aspect na het eerste weekeinde van 2015 weer vervlogen, de trend is wel gezet en blijft voor de rest van 2015 actief.

Januari 2015 maakt een turbulente start met een direct lopende Uranus in Ram die op ramkoers op weg is naar het zevende en laatste exacte duel met Pluto in Steenbok, dat op 15 maart 2015 zal plaatsvinden.
De eerste vier maanden van 2015 zal door deze heftige gebeurtenis gekleurd worden. Sinds 2012 wordt de wereld getekend door economische onrust, extreme vormen van geweld, politieke crisis, terrorisme, opstand en omverwerping van oude systemen en structuren en politieke omwentelingen. De oude wereld is zo goed als verdwenen. De wereld zuivert zich. Moeder Aarde zuivert zich met vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami’s. Gedurende deze tumultueuze tijden worden we in de gelegenheid gesteld om op grote schaal veranderingen aan te brengen om onze wereld mooier en leefbaarder te maken. Juist in deze moeilijke tijden zien we de noodzaak om veranderingen aan te brengen nu we zien dat het oude niet meer werkt. Als we destructief blijven in plaats van constructief zal onze onvervangbare planeet Aarde over niet al te lange tijd onleefbaar zijn.

Jupiter en Uranus krijgen vanaf begin januari 2015 bijval van Saturnus in het Vuurteken Boogschutter, waardoor in maart 2015 een Grote Driehoek in Vuur zal worden gevormd. Deze Grote Driehoek in Vuur zal in de heftige maand maart 2015 een helende werking hebben.

In maart 2015 krijgen we te maken een Zonsverduistering en het zevende en allerlaatste exacte Vierkant tussen Pluto en Uranus. Maart 2015 wordt daarmee de spannendste maand van het jaar 2015. Riemen vast!

Op 11 maart 2015 ontsteekt Mars het vuur onder het zevende Pluto/Uranus Vierkant wanneer deze zich naast Uranus in Ram schaart. Het kan de gevaarlijkste dag van 2015 worden in aanloop naar 15 maart 2015.
Op 15 maart 2015 vindt de zevende en laatste exacte planetaire clash plaats tussen Uranus en Pluto. Vanaf 2012 heeft deze planetaire strijd bij ons op Aarde voor veel conflict en oorlog in de wereld gezorgd. Gebeurtenissen van deze dag en de dagen daarna zijn een cumulatief keerpunt van alle conflicten en oorlogen van de laatste vijf jaar. Het vierkant tussen Saturnus en Neptunus daagt ons tijdens dit planetaire duel extra uit. Gaan we eindelijk voor vrede? Zal het goede het kwade overwinnen?

Op 25 september 2014 sloten Uranus in Ram en Jupiter in Leeuw een verbond in Vuur. Deze Driehoek in Vuur is het sprankje hoop in een wereld waarin de balans ver te zoeken is. Het Vuur doofde vanaf eind oktober uit, toen Jupiter zich verder verwijderde van Uranus.
Op 8 december 2014 ging Jupiter retrograde en hierdoor zal vanaf eind februari 2015 tot eind mei 2015 wederom het Vuur van Hoop ontstoken worden.

In januari 2015 vormt Jupiter in Leeuw een Driehoek met Uranus in Ram. De harmonieuze energie ondersteunt wereldwijde humanitaire projecten en de Rechten van de Mens. Deze revolutionaire transit maakt hervormingen binnen het onderwijs, reiswereld en religieuze wereld mogelijk. Deze verbinding kan een revolutionaire impact hebben op de ontwikkeling van het Internet en draadloze verbindingen, ook 3D technologie, hightech en ruimtevaart.

De Maanknoop staat tot 12 november 2015 in Weegschaal. De Maanknoop laat de algemene richting van 2015 zien. De Maanknoop staat in oppositie met Uranus in Ram in het zevende Huis van de Wereldhoroscoop. Het laat zien dat 2015 een jaar zal zijn samenwerking. Deze tendens geldt zowel voor onderlinge relaties als in zakelijke relaties en politieke allianties. Uranus in Ram laat zien dat het ‘ieder voor zich’ principe niet werkt. Uranus in het teken van Ram, de strijder, laat ons het wederzijds belang van samenwerking zien. Samen strijden om te overleven! In 2015 komt er meer samenwerking tussen multinationals en worden nieuwe internationale allianties gesloten. Deze verregaande vorm van samenwerking is nadelig voor andere allianties en kleinere bedrijven die zich in het nauw gedreven voelen door de groei. De wereld is zich door verregaande samenwerking aan het opdelen. We leven in één wereld, maar de wereld bestaat echter uit meerdere werelden. Er is altijd een wereld die zich door de groei van de andere wereld bedreigd voelt, waardoor oppositie ontstaat.
Individueel gezien zal er door ethisch besef en tolerantie meer saamhorigheid ontstaan. Helaas gaat de vlieger niet op als er steeds meer partijen en belangen bij betrokken zijn.

Op 17 april 2015 begint Pluto in Steenbok aan een lange retrogradeperiode die tot 24 september 2015 zal duren. Uranus in Ram gaat op 26 juli retrograde en deze periode zal tot 25 december duren. Deze twee kosmische kemphanen hebben hun retrograde rust wel verdiend, zou je denken. Ware het niet dat juist deze retrogradebeweging Uranus weer langzaam terugbrengt naar Pluto. In december 2015 zal daarom de planetaire strijd weer even oplaaien.

De eerste Mercurius retrogradeperiode begint op 21 januari 2015 en duurt tot 10 februari 2015. Opvallend is dat alle drie de retrogradeperiodes in Lucht plaatsvinden, in januari-februari 2015 in Waterman, in mei-juni 2015 in Tweelingen en in september-oktober 2015 in Weegschaal. Mercurius is een Luchtplaneet. Lichtvoetige Mercurius snelt door de Lucht om zijn boodschap te verspreiden. Tijdens deze periode zijn kunnen er vooraanstaande uitvindingen worden gedaan en is het makkelijker kennis te vergaren, te studeren en in te spelen in nieuwe ontwikkelingen.

Ook in 2015 vinden er Verduisteringen plaats. Dit jaar zijn het er vier. Een verduistering is een astronomisch verschijnsel dat plaatsvindt wanneer een planeet of ster door de schaduw van een ander hemellichaam verduisterd wordt. In vroeger tijden werden een Verduistering gezien als een slecht voorteken. Verduisteringen leiden over het algemeen tot diepgaande veranderingen. Veranderingen waardoor het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Veranderingen kunnen angst veroorzaken, maar hoeven niet altijd negatief te zijn! In ieder geval is het niet aan te raden om tijdens een Verduistering met iets nieuws te beginnen, denk bijvoorbeeld aan de oprichting van een bedrijf, trouwen, solliciteren of een aanzoek doen. Wat wel aan te raden is: Op retraite gaan, met een therapie beginnen, een relatie beëindigen, een baan opzeggen of je huis opruimen.
De totale Zonsverduistering in Vissen van 20 maart verduistert en verzwakt als het ware het ego. Een spiritueel moment waarin het goede kan winnen van het kwaad. De Zonsverduistering vindt plaats op de drempel van Ram waardoor moed in plaats van angst, vertrouwen in plaats van egoïsme en verbinding in plaats van eenzaamheid mogelijk is. Met deze Zonsverduistering in Vissen gaat het over alles wat onder het (water)oppervlak verscholen ligt. Het leven in de oceanen kan door verregaande verontreiniging gevaar lopen.
Op 4 april 2015 vindt er een totale Maansverduistering plaats in Weegschaal. Deze Bloedmaan activeert wederom het Vierkant tussen Pluto en Uranus en betekent een cruciaal moment voor de mensheid. Blijven we vanuit egocentrisme onze kop in het zand steken of nemen we nu eindelijk de beslissing tot samenwerking en spirituele evolutie? Kiezen we voor materialisme of voor gelukkig zijn? De harmonieuze werking van de Maansknoop in Weegschaal brengt ons in contact met onze medemenselijkheid. Globaal gezien kan deze Maansverduistering leiden tot honger, ziekte, insectenplagen, plotselinge omslag in weersomstandigheden en stormen.

Jupiter in Leeuw was sinds 8 december 2014 retrograde en gaat op 8 april 2015 weer direct op 12º in Leeuw. Een welvarende periode van vernieuwing, bedrijvigheid en overvloed breekt aan. Een geweldige periode om naar buiten te treden met wat je als mens de wereld te bieden hebt!

Pluto in Steenbok gaat op 17 april 2015 retrograde, een periode die tot 24 september 2015 zal duren. Een periode bij uitstek om alles te laten gaan wat niet langer meer in je leven hoort. Een tijd van een letterlijke en figuurlijke grote schoonmaak, de kosmische bezem erdoor!

De wereld wil zich in 2015 van haar welwillende en zorgzame kant laten zien. Er worden vanuit de wereldpolitiek mooie beloften gedaan, maar beloften worden uit eigenbelang niet of nauwelijks nagekomen. Ook in 2015 is het grootste deel voor de rijken, terwijl de armen het met de kruimeltjes mogen doen. De samenstand van Zon en Pluto in het Vierde Huis laat zien dat er in 2015 veel gaat veranderen op de huizenmarkt. Veel bestaande huizen en tehuizen worden afgebroken en vervangen. Grenzen tussen landen worden in 2015 versterkt en bewaakt om het eigen grondgebied te verdedigen. De invloed van Brussel wordt steeds sterker en dat roept weerstand op in Europa, maar ook in de rest van de wereld.

Saturnus, de planeet van economie, heeft vanaf oktober 2012 tot eind 2014 door het intense teken Schorpioen gereisd. In de wereldeconomie heeft deze reis van Saturnus door het intense Schorpioen vanaf begin oktober 2012 geleid tot diepgaande monetaire crisis.
Saturnus heeft Schorpioen verlaten en vervolgt zijn reis tot eind december 2017 door het vuurteken Boogschutter. Boogschutter is verbonden met de Grote Weldoener Jupiter. Door deze transit stijgt het vertrouwen en is er voorzichtig herstel van de economie en politiek. De wereld is moe van de crisis. Regels worden minder scherp waardoor er meer in de economie geïnvesteerd kan worden. Over het algemeen zal er een voorzichtig economisch herstel in 2015 te zien zijn. Structurele vernieuwingen in onderwijsinstellingen, nieuwe wetgeving, communicatie, transport en ruimtevaart zijn thema’s voor 2015. Er worden duurzame alternatieven voor fossiele en biobrandstoffen gevonden als water, lucht en bodemenergie. Leiders van verschillende religieuze achtergronden erkennen dat alle geloven uit dezelfde Bron voortkomen. Extreme uitingen van geloof worden niet langer getolereerd. Educatie en hogere studie, het verleggen van grenzen, reizen en talen komen in het voetlicht, evenals wetenschap en ruimtevaart. Integriteit wordt steeds belangrijker. Tijdens deze periode komen zaken aan het licht die met de kerk, regering, wetten en regels te maken heeft. We worden vaak klein gehouden door leugens, waardoor angst en onzekerheid ontstaat. De financiële markten zullen een vertekend beeld van opleving te zien geven, maar een volgende grote crash is een kwestie van tijd. Het is tijd dat we ons leven in eigen hand nemen en alles veranderen dat niet bij onze waarheid hoort. We kunnen ons echter niet aan de onderhavige wetten onttrekken, of het nu natuurwetten of opgelegde wetten zijn. Het gaat om grenzen stellen. De mensheid krijgt nog heel wat te verduren en we hebben niets aan sprookjes en leugens die ons klein en onbeduidend houden. Eerlijkheid en zuiverheid in onszelf en in de anderen. Op 14 maart gaat Saturnus in Boogschutter retrograde en zal van 16 juni tot 18 september 2015 tijdelijk terug zijn in Schorpioen. Onopgeloste zaken vanuit de financiële en religieuze wereld worden wederom aan de oppervlakte gebracht om alsnog te worden opgelost. De onderste steen wordt gekeerd om ons te ontlasten van alles uit het verleden dat ons tegenhoudt op ons evolutionaire pad.

Van 12 juni tot 17 november 2015 is Neptunus in Vissen retrograde. Een periode om in het reine te komen met alles waar je mee in de ontkenning bent of vermijden wil. Een tijd van spirituele bewustwordingsprocessen, inspiratie, meditatie en kunstzinnigheid. Een zoektocht naar innerlijke vrede, evenwicht en schoonheid. Tijdens deze periode ben je extra gevoelig voor geluid, vervuiling, chemicaliën, alcohol en verdovende middelen. Neptunus retrograde roept ons op tot zuivering van het lichaam en de aarde om de verbinding met het Hogere mogelijk te maken. Het is mogelijk dat er tijdens deze retrogradeperiode sprake is van grootschalige vervuiling van de oceanen.

Op 1 juli 2015 smelt Venus samen met Jupiter op 21º in Leeuw, een magisch mooi moment! De samenbundeling van Uranus in Ram en de Volle Maan in Steenbok van 2 juli 2015 maakt de eerste helft van juli een van de meest gelukkige perioden van deze Zomer. Een geweldige tijd om een verbintenis voor het leven te sluiten. Doe dat wel voordat Venus retrograde gaat op 25 juli!

Uranus in Ram gaat op 26 juli 2015 tot 25 december 2015 retrograde. Tijdens deze periode neemt de onderhuidse drang naar vrijheid en zelfexpressie toe en deze wordt op een krachtige en onverwachte manier naar buiten gebracht. Een tijd van rebellie en opstand! Onverwachte wendingen en onrust. Een periode van enorme doorbraken die de waarheid aan het licht brengen. Er kunnen spectaculaire uitvindingen en ontdekkingen worden gedaan.

Jupiter verlaat het vuurteken Leeuw en zal van 12 augustus 2015 tot september 2016 door het teken Maagd reizen. Een positieve periode van economische groei, medemenselijkheid en dienstbaarheid. Gezondheidszorg, recycling, ecologische kwesties, milieu, levensstijl en voedselvoorziening zijn thema’s die in deze periode aan het voetlicht worden gebracht. De gezondheid van de mens staat vooraan. Geneeskunde zal een hoge vlucht nemen in haar ontwikkeling.De economie zal een licht herstel laten zien en stabiliseert. Verliezen van de voorgaande jaren zullen worden rechtgetrokken door bezuinigingen en constructieve besluiten.

In de eerste week van augustus 2015 vormt Jupiter een uitdagend Vierkant met Saturnus. Het gaat om de juiste balans te vinden tussen optimisme en realisme. Ons uithoudingsvermogen wordt door uitdagingen op de proef gesteld. De ene deur word geopend, de andere gaat onherroepelijk dicht.

Op 13 september vindt er een gedeeltelijke Zonsverduistering in Maagd plaats. Er vinden omwentelingen plaats op het gebied van recycling, gezondheid en dienstverlening. Globaal gezien kan deze Verduistering leiden tot droogte en aardbevingen en problemen binnen de agrarische sector waardoor de prijzen op de wereldmarkt zullen stijgen.

Van 17 september tot 8 oktober 2015 vindt in Weegschaal de derde Mercurius retrogradeperiode plaats. Tijdens deze periode worden de Hoofdtekens Ram en Weegschaal in de gelegenheid gesteld om alle gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar te herbeleven. Tijdens deze Mercurius retrogradeperiode vindt op 28 september 2015 een totale Maansverduistering plaats in Ram. Deze tweede Bloedmaan van 2015 het moment bij uitstek tot zuivering en loslaten van egocentrisme en alle vormen van negativiteit om ruimte te maken voor toekomstgerichte actie. Het is in ieder geval een intense periode van zelf projectie. De „Waarheid” blijkt vaak een leugen te zijn. Globaal gezien kan deze Maansverduistering leiden tot verbanning of moord op een prominente leider, onvrede, r ellen en oorlogshandelingen, sterfte onder vee, mislukte oogst door een insectenplaag en schaarste aan groente en fruit. Besmettelijke ziektes kunnen de kop opsteken.

Op 17 september 2015 staan Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen lijnrecht tegenover elkaar. Tijdens dit duel kan een religieus of spiritueel conflict ontaarden. Illusies, reclame, misleiding en wensdenken zijn zaken die voorkomen met deze oppositie en kunnen gevaarlijk zijn voor hen die niet geground zijn. Gezond verstand is onontbeerlijk nu.

Vanaf 19 september 2015 zal Saturnus door Boogschutter reizen. Van oktober 2012 was er sprake van een wederzijdse receptie tussen Pluto en Saturnus, dus een ondersteuning van wederzijdse krachten. Vanaf september 2015 krijgt Pluto in Steenbok geen ondersteuning van Saturnus meer. Er vindt een hervorming van sociale structuren plaats. Er komt een einde aan de oneindige macht van de banken en aan ongeoorloofde financiële praktijken in de bankenwereld. Belastinghervormingen worden doorgevoerd om de gemeenschap te ondersteunen in plaats van alleen de rijken. De interplanetaire strijd tussen Uranus en Pluto maakt diepgaande veranderingen en hervormingen in sociale structuren mogelijk.

Op 12 oktober vindt er een exacte oppositie plaats op 18º tussen de Zon in Weegschaal en Uranus in Ram. Uranus zal dan volledig belicht worden door de Zon en met zal met een telescoop vanaf de Aarde te zien zijn.

Van 12 tot 16 oktober 2015 leidt de aardse verbinding tussen Jupiter in Maagd en Pluto in Steenbok voor diepe inzichten over het leven. Vertrouwen in het leven leidt tot vertrouwen in elkaar. Deze transit is een kosmisch recept tot zinvolle verandering waardoor diepe inzichten ontstaan over het mysterie van het leven. Ook leven na de dood en de spirituele wetten komen aan bod met deze transit die het beste van ieder naar buiten brengt.

Op 26 oktober vindt een exacte conjunctie plaats tussen Venus, Mars en Jupiter in Maagd. Deze drievoudige magische samenbundeling aan de oostelijke hemel schenkt ons in aanloop naar Samhain een zichtbare en voelbare magische aardse kracht die beschermend en ondersteunend is.

Van 8 tot 14 november bundelen planetaire krachten zich samen tot de vorming van een bijzonder planeetpatroon. Op 11 november 2015 wordt met Nieuwe Maan een krachtige Yod gevormd. Een Yod is een samenstand van planeten die een belangrijke richting aangeeft in de wereldhoroscoop. Jupiter in Maagd staat in het Elfde Huis en vormt een sextiel met de Nieuwe Maan in Schorpioen. De punt van de Yod wijst naar Uranus op 17º in Ram in het Zevende Huis. Deze economische Yod kan leiden tot het idee van de oprichting van een sociale wereldbank.

Op 29 november daagt de samenstand van de Zon en Saturnus in Boogschutter Neptunus in Vissen uit tot een duel. Er kan een gebeurtenis plaatsvinden waardoor we wakker worden geschud om de werkelijkheid onder ogen te zien.
Het vierkant tussen Saturnus en Neptunus is het begin van een nieuwe cyclus die de mensheid aanzet tot het vinden de goddelijke waarheid. Een zoektocht die zal leiden tot de ontdekking van de hemel! Alles wat onecht en onoprecht is zal verdwijnen. Overal waar vroeger in werd geloofd of vanuit opvoeding werd opgedrongen zal nu als bedrog worden gezien. Vele levens zijn op angst gestoeld. Velen zullen zich bevrijd voelen, maar ook bedrogen en verward.

Op 7 december raakt de retrograde Uranus op 16º in Ram wederom in conflict met Pluto op 14º in Steenbok, waardoor er door de oppositie van Mars in Weegschaal op 11 december een exact T-Vierkant ontstaat dat vergelijkbaar is met april 2014. Mars staat dan namelijk op 16º Weegschaal. Oude tijden herleven….Deze keer is Mars zeer ontvlambaar. Pas op als je de weg opgaat. Er hangt een explosieve en risicovolle sfeer. Mensen kunnen opgefokt reageren en omstandigheden kunnen uit de hand lopen.

Uranus in Ram zal zich begin 2016 eindelijk terugtrekken uit de strijd met Pluto in Steenbok. Eindelijk rust, zou je zeggen. De zeven duels tussen deze twee planetaire giganten heeft sinds 2012 de gemoederen op Aarde zo verhit, dat het toch nog wel tot 2027 duurt voordat de rust is wedergekeerd. Het is de periode van Doorgroei, van Verlichting, noem het de jaren van Bewustzijnsverruiming.
Er is nog zoveel oud zeer, collectieve woede en pijn die te maken heeft met slavernij en religie die eerst verwerkt moet worden voordat werkelijke vergeving en vrede kan plaatsvinden. Alleen met vrede in het hart kan werkelijke Verlichting mogelijk zijn.
Pluto en Uranus hebben de wereld uitgedaagd en geconfronteerd en nu is het aan ons om die omslag te maken in onze revolutie.

Het jaar 2015 zal in vele opzichten een intens jaar zijn, maar minder intens dan 2014. De spanning tussen Uranus en Pluto wordt geleidelijk aan steeds minder, maar het zal echter nog een hele tijd duren voordat alle rookwolken zijn opgetrokken.
Er is nog veel werk aan de winkel, maar licht gloort aan de horizon!

Heb een enerverend en schitterend jaar!

error: Content is protected !!